บริการรายงานอาจไม่สามารถรันรายงานสำหรับฐานข้อมูล Oracle

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870668 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณกำลังใช้บริการรายงานของ Microsoft SQL Server การบอกรับสมาชิกบริการรายงานอาจไม่สามารถรันรายงานใด ๆ สำหรับฐานข้อมูล Oracle คุณอาจได้รับการSystem.DllNotFoundExceptionข้อยกเว้น

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากบาง Oracle ไฟล์และไดเรกทอรีต้องมีการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรันการรายงานสำหรับฐานข้อมูล Oracle

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มสิทธิ์สำหรับ NETWORK การรักษาความปลอดภัย SERVICE เพื่อ Oracle\oracle เวอร์ชัน\bin directory และ เพื่อ Oracle\oracle เวอร์ชันไดเรกทอรี \network\admin โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ค้นหา Oracle\oracle เวอร์ชันคลิกขวาที่ไดเรกทอรี ไดเรกทอรี \bin และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 2. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ แล้วคลิกadd.
 3. ภายใต้ป้อนชื่อวัตถุเพื่อเลือกประเภท:บริการเครือข่ายแล้ว คลิกตกลง.
 4. ในการชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้กล่อง คลิกบริการเครือข่าย.
 5. ภายใต้สิทธิ์สำหรับบริการเครือข่ายคลิกเพื่อเลือกนั้นอ่าน และปฏิบัติการกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกขั้นสูง.
 7. คลิกการอนุญาตให้สิทธิ์ที่สืบทอดได้จากแม่เพื่อเผยแพร่สู่วัตถุนี้และวัตถุลูกทั้งหมด รวมเหล่านี้ ด้วยรายการที่ถูกกำหนดที่นี่อย่างชัดเจนกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 8. คลิกตกลง.
 9. ค้นหา Oracle\oracle เวอร์ชันคลิกขวาที่ไดเรกทอรี ไดเรกทอรี \network\admin และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 10. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 8
 11. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกบริการ
 12. ค้นหาบริการ ReportServer
 13. คลิกขวาที่บริการ ReportServer และจากนั้น คลิกเริ่มต้นใหม่.
สำหรับรายงานบริการ 2005 ปัญหาไม่เดียวมีผลกับการดำเนินการบอกรับสมาชิกผ่านการบริการ Windows บริการการรายงาน แต่ยัง มีผลกับการดำเนินการทั่วไปของรายงานผ่านการบริการเว็บบริการการรายงาน ดังนั้น ต้องมีบัญชีสำหรับการบริการ Windows บริการการรายงานและการบริการเว็บบริการรายงานอ่าน และดำเนินการสิทธิ์ในไดเรกทอรีการติดตั้ง Oracle จากขั้นตอนก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:การตรวจสอบบัญชีที่กำหนดไว้สำหรับการรายงานของบริการเว็บ บริการคุณสามารถเปิดแฟ้ม RSReportServer.config ได้ คุณจะพบ informaiton ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

<webserviceaccount>NT Authority\NetworkService</webserviceaccount>

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870668 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
Keywords: 
kbprb kbmt KB870668 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870668

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com