คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ข้อผิดพลาดรหัส 80080005--การปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว" เมื่อคุณเริ่มการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ COM + จำนวนมาก

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 870655 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเริ่มโปรแกรมประยุกต์ Microsoft COM + จำนวนมากด้วยตนเองจากสแนปอินคอมโพเนนต์บริการ Microsoft Management Console (MMC) ที่แต่ละประยุกต์ COM + กำลังทำงานภายใต้บัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกัน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:

แค็ตตาล็อกข้อผิดพลาด: มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นขณะกำลังประมวลผลการดำเนินงานสุดท้าย รหัสข้อผิดพลาด 80080005--การปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ล้มเหลว แฟ้มบันทึกเหตุการณ์อาจประกอบด้วยข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม
คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ของตัวแสดงเหตุการณ์:

ชนิด: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มา: DCOM
ประเภท: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 10010
วัน: 31/03/2004
เวลา: 15:13:30
ผู้ใช้: AUTHORITY\SYSTEM NT
คอมพิวเตอร์: MSHSRMSWEBP0007
คำอธิบาย: ลงเซิร์ฟเวอร์ {F1673109 CF44 468 D-9E23-FE4116F84CFA } จึงไม่ทะเบียน DCOM ภายในการหมดเวลาที่จำเป็นต้อง

สาเหตุ

ถ้าโปรแกรมประยุกต์ COM + จำนวนมากทำงานภายใต้บัญชีผู้ใช้อื่นที่ระบุไว้ในนั้นผู้ใช้นี้คุณสมบัติ การคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถจัดสรรการหน่วยความจำในการสร้างแบบใหม่เดสก์ท็อปฮีปสำหรับผู้ใช้ใหม่ ดังนั้น ไม่สามารถเริ่มกระบวนการ

การหลีกเลี่ยงปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปรับเปลี่ยนค่าของคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
Manager\SubSystems\Windows HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
 2. ใน Registry Editor ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  Manager\SubSystems HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session
  โดยค่าเริ่มต้น การWindowsรายการในคีย์ย่อยที่มีค่าที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้ (ทั้งหมดบนหนึ่งบรรทัด):
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory = \Windows SharedSection = 1024, 3072 Windows =เปิด SubSystemType = ServerDll Windows = basesrv, ServerDll 1 = winsrv:UserServerDllInitialization, ServerDll 3 = winsrv:ConServerDllInitialization, ProfileControl 2 =ปิด MaxRequestThreads = 16
 3. คลิกขวาWindowsรายการ แล้วคลิกปรับเปลี่ยน. กระบวนการแก้ไขสายอักขระกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 4. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ค้นหา SharedSection เพิ่ม 512 SharedSection และจากนั้น คลิกตกลง.

  เปลี่ยนแปลงใหม่Windowsอ่านรายการต่อไปนี้:
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory = \Windows SharedSection = 1024, 3072, 512 Windows =เปิด SubSystemType = ServerDll Windows = basesrv, ServerDll 1 = winsrv:UserServerDllInitialization, ServerDll 3 = winsrv:ConServerDllInitialization, ProfileControl 2 =ปิด MaxRequestThreads = 16

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทำให้สถานการณ์เกิดขึ้นอีกครั้ง

 1. สร้างบัญชีผู้ใช้ภายในที่อื่น 100 บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เปิดสแน็ปอิน MMC ของบริการคอมโพเนนต์ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
  2. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งบริการคอมโพเนนต์. กระบวนการบริการคอมโพเนนต์สแนปอิน mmc ปรากฏขึ้น
  3. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายบริการคอมโพเนนต์ขยายคอมพิวเตอร์แล้ว ขยายMy Computer.
 3. สร้างโปรแกรมประยุกต์ COM + และจากนั้น ตั้งค่าข้อมูลเฉพาะตัวของแอพลิเคชันของโปรแกรมประยุกต์ COM + โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาโปรแกรมประยุกต์ COM +ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกโปรแกรมประยุกต์. กระบวนการตัวช่วยสร้างการติดตั้ง welcome กับแอพลิเคชันของ COMกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  2. ในการตัวช่วยสร้างการติดตั้ง welcome กับแอพลิเคชันของ COMกล่องโต้ตอบ คลิกถัดไป. กระบวนการติดตั้ง หรือสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  3. คลิกสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ว่างเปล่า. กระบวนการสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่ว่างเปล่ากล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  4. ในการป้อนชื่อของแอพลิเคชันใหม่กล่อง ชนิดMyCOM1แล้ว คลิกถัดไป. กระบวนการชุดข้อมูลเฉพาะตัวของแอพลิเคชันกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  5. คลิกผู้ใช้นี้จากนั้น พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 1 ในนั้นผู้ใช้:กล่อง
  6. ในการชุดข้อมูลเฉพาะตัวของแอพลิเคชันกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์รหัสผ่านในการรหัสผ่าน:กล่อง และในการยืนยันรหัสผ่านกล่อง แล้วคลิกถัดไป. กระบวนการขอบคุณสำหรับการใช้ Wizard การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ COMกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  7. คลิกเสร็จสิ้น.
 4. เพิ่มคอมโพเนนต์ไปยังโปรแกรมประยุกต์ COM + โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของบริการคอมโพเนนต์MMC สแน็ปอิน ขยายMyCom1.
  2. คลิกขวาคอมโพเนนต์ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคอมโพเนนต์. กระบวนการตัวช่วยสร้างการติดตั้ง welcome กับคอมโพเนนต์ COMกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  3. คลิกถัดไป. กระบวนการนำเข้า หรือการติดตั้งคอมโพเนนต์กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  4. คลิกการนำเข้า component(s) ที่จะลงทะเบียนแล้ว. กระบวนการเลือกคอมโพเนนต์การนำเข้ากล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  5. ในการComponents on: My Computerlist, click a component, and then clickถัดไป. กระบวนการThank you for using the COM Application Install Wizardกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
  6. คลิกเสร็จสิ้น.
 5. Repeat step 3 to create 100 COM+ applications that run under different local user accounts.
 6. Repeat step 4 to add components to the 100 COM+ applications that you created in step 5.
 7. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของบริการคอมโพเนนต์MMC snap-in, right-click each COM+ application that you created, and then clickเริ่มการทำงาน. After you start some COM+ applications, you receive the error message that is described in the "Symptoms" section.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms687759.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 870655 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft COM+ 1.0
 • Microsoft COM+ 1.5
Keywords: 
kbtshoot kberrmsg kbsnapin kbdcom kbcompmodel kbprb kbmt KB870655 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:870655

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com