Identifikator ?lanka: 865219 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Oznaka tipa datoteke je skup znakova koji se dodaju na kraju imena datoteke i utvr?uju koji bi program trebalo da otvori datoteku. Windows Explorer podrazumevano skriva oznake tipa datoteke u operativnom sistemu Windows 7 i starijim verzijama operativnog sistema Windows. Me?utim, oznake tipa datoteke mo?ete u?initi vidljivim. Ovaj ?lanak opisuje na?in prikazivanja ili skrivanje oznaka tipa datoteke u programu Windows Explorer. Tako?e obezbe?uje automatsko re?enje koje se mo?e koristiti na svim Windows platformama za prikazivanje oznaka tipa datoteke.

DODATNE INFORMACIJE

Da bismo umesto vas prikazali oznake tipa datoteke u programu Windows Explorer, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako ?elite sami da re?ite ovaj problem, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski re?ili ovaj problem, kliknite na dugme ili vezu Popravi. U dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku za popravku.
Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50533


Napomene
 • Ako ?elite da sakrijete oznake tipa datoteke u programu Windows Explorer kada pokrenete ovaj paket popravki, morate ru?no slediti korake opisane u ovom ?lanku.
 • Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za verzije operativnog sistema Windows na drugim jezicima.
 • Ako ne koristite ra?unar na kojem je do?lo do problema, sa?uvajte re?enje za popravku na fle? disku ili CD-u, a zatim ga pokrenite na ra?unaru na kojem postoji problem.

Zatim pre?ite na odeljak ?Da li je ovo re?ilo problem??.Popravi?u sâm

Da biste prikazali oznake tipa datoteke u programu Windows Explorer, sledite ove korake:

U operativnim sistemima Windows Vista, Windows 7 i Windows Server 2008


 1. Pokrenite Windows Explorer. To mo?ete u?initi otvaranjem bilo koje fascikle.
 2. Otvorite meni Organizovanje.
 3. Izaberite stavku Opcije fascikle i pretrage.
 4. Izaberite karticu Prikaz.
 5. Pomerajte se nadole dok ne ugledate stavku Sakrij oznake tipa datoteke poznatih tipova datoteke i opozovite izbor tog reda klikom na polje za potvrdu.
  Napomena Da biste sakrili oznake tipa datoteke, potvrdite izbor ovog reda.
 6. Kliknite na dugme U redu

U operativnim sistemima Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003

 1. Pokrenite Windows Explorer. To mo?ete u?initi otvaranjem bilo koje fascikle.
 2. Izaberite stavku Alatke, a zatim stavku Opcije.
 3. Pomerajte se nadole i izaberite stavku Opcije fascikle i pretrage.
 4. Izaberite karticu Prikaz.
 5. Pomerajte se nadole dok ne ugledate stavku Sakrij oznake tipa datoteke poznatih tipova datoteke i opozovite izbor tog reda klikom na polje za potvrdu.

  Napomena Da biste sakrili oznake tipa datoteke, potvrdite izbor ovog reda.
 6. Kliknite na dugme U redu

Da li je ovo re?ilo problem?

 • Proverite da li je problem re?en. Ako je problem re?en, zavr?ili ste sa ovim odeljkom. Ako problem nije re?en, mo?ete se obratiti podr?ci.
 • Bi?emo vam zahvalni na povratnim informacijama. Da biste pru?ili povratne informacije ili prijavili probleme u vezi sa ovim re?enjem, ostavite komentar na blogu ?Popravi umesto mene? ili nam po?aljite e-poruku.

REFERENCE

Vi?e informacija o naj?e??im pitanjima u vezi sa imenima datoteke i oznakama tipa datoteke potra?ite na slede?oj Microsoft Veb lokaciji:
Imena datoteka i oznake tipa datoteke: naj?e??a pitanja

Svojstva

Identifikator ?lanka: 865219 - Poslednji pregled: 26. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Starter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbsurveynew kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner KB865219

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com