Konfigurera Blockering av popup-fönster på en dator med Windows XP Service Pack 2

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 843016
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Denna artikel beskriver hur du konfigurerar Blockering av popup-fönster på en dator med Windows XP Service Pack 2. Blockering av popup-fönster är en ny funktion i Internet Explorer. Funktionen gör att de flesta oönskade popup-fönster inte visas. Normalt är blockering av popup-fönster aktiverat. Då blockeras automatiska popup-fönster och popup-fönster i bakgrunden, men popup-fönster som öppnas av en användare visas fortfarande som vanligt.

Mer Information

Aktivera blockering av popup-fönster

Obs! Normalt är blockering av popup-fönster aktivt. Du behöver bara sätta på det om det är avstängt.

Blockering av popup-fönster kan aktiveras på följande sätt:
 • Som svar på en fråga.
 • På Verktyg-menyn.
 • Från Internet-alternativ.

Som svar på en fråga

Du kan aktivera blockering av popup-fönster som svar på en fråga innan det första popup-fönstret visas.

På Verktyg-menyn

Så här konfigurerar du blockering av popup-fönster på Verktyg-menyn:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på Internet Explorer.
 2. Peka på Blockering av popup-fönsterVerktyg-menyn och klicka på Aktivera blockering av popup-fönster eller på Inaktivera blockering av popup-fönster.

Från Internet-alternativ

Så här konfigurerar du blockering av popup-fönster från Internet-alternativ:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på Internet Explorer.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Sekretess och markera kryssrutan Blockera popup-fönster för att aktivera funktionen. Om du inte vill blockera popup-fönster avmarkerar du kryssrutan Blockera popup-fönster.
 4. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Konfigurera inställningar för blockering av popup-fönster

Följande inställningar för blockering av popup-fönster kan konfigureras:
 • Lista över tillåtna webbplatser.
 • Blockera alla popup-fönster.
 • Snabbtangent.
 • Konfigurera ljud.

Lista över tillåtna webbplatser

Du kan tillåta att popup-fönster öppnas på en webbplats genom att lägga till webbplatsen i listan Tillåtna platser. Gör så här:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på Internet Explorer.
 2. Peka på Blockering av popup-fönsterVerktyg-menyn, och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.
 3. Skriv adressen till webbplatsen i rutan Adress till en webbplats som du vill tillåta, och klicka på Lägg till.
 4. Klicka på Stäng.

Blockera alla popup-fönster

Om du vill blockera alla popup-fönster, även sådana som öppnas av en användare, gör du så här:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på Internet Explorer.
 2. Peka på Blockering av popup-fönsterVerktyg-menyn, och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.
 3. Välj Hög: Blockera alla popup-fönster (håll ned Ctrl för att åsidosätta) i listan Filternivå, och klicka på Stäng.

Snabbtangent

Om du vill öppna ett popup-fönster fastän du har ställt in filternivån på Hög: Blockera alla popup-fönster [håll ned Ctrl för att åsidosätta] håller du CTRL-tangenten nedtryckt och öppnar sedan popup-fönstret.

Konfigurera ljud

Om du vill att ett ljud ska spelas upp när ett popup-fönster blockeras gör du så här:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på Internet Explorer.
 2. Peka på Blockering av popup-fönsterVerktyg-menyn, och klicka sedan på Inställningar för blockering av popup-fönster.
 3. Markera kryssrutan Spela upp ett ljud varje gång ett popup-fönster blockeras och klicka på Stäng.

Konfigurera blockering av popup-fönster för zoner som anses säkra

Eftersom zonerna Tillförlitliga platser och Lokalt intranät betraktas som säkra blockeras aldrig popup-fönster från dessa. Så här konfigurerar du blockering av popup-fönster för dessa zoner:
 1. Klicka på Start, peka på Alla program och klicka på Internet Explorer.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Lokalt intranät i rutan Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen.
 4. Klicka på Anpassad nivå och klicka på Aktivera under Blockera popup-fönster för att aktivera blockeringen, eller klicka på Inaktivera för att stänga av funktionen.
 5. Klicka två gånger på OK.
 6. Upprepa steg 1 till och med 2.
 7. Klicka på fliken Säkerhet och sedan på Tillförlitliga platser i rutan Markera en zon om du vill ange säkerhetsinställningar för zonen.
 8. Klicka på Anpassad nivå och klicka på Aktivera under Blockera popup-fönster för att aktivera blockeringen, eller klicka på Inaktivera för att stänga av funktionen.
 9. Klicka två gånger på OK.
Om du vill veta mer om Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP SP1 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
843017 Beskrivning av Informationsfältet för Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2

Konfigurera popup-blockering med registernyckel

Konfigurera popup-blockeringen

 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Dubbelklicka på Iexplore.exe
 4. Om du stänga av popup-blockeringen skriver du 0 i rutan Data, och klickar sedan på OK. Om du aktivera fullständig popup-blockering skriver du 1 i rutan Data, och klickar sedan på OK.

Konfigurera popup-blockering per zon

Varje värde under följande undernycklar i registret representerar olika zoner:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
För 1809 under varje zon betyder datavärdet 3 att popup-blockeringen är avstängd. Värdet 0 betyder att popup-blockeringen är aktiverad.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
182569 Beskrivning av registerposter för säkerhetszonerna i Internet Explorer

Konfigurera popup-blockering med grupprinciper

Konfigurera popup-blockeringen

 1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK.
 2. Expandera Användarkonfiguration, Administrativa mallar och Windows-komponenter. Expandera sedan Internet Explorer.
 3. Ställ in Stäng av popup-blockeringen enligt de inställningar du vill använda. Du måste uppdatera principer eller starta om datorn för att ändringarna ska verkställas.

Så här konfigurerar du popup-blockeringen per zon

 1. Klicka på Start, Kör, skriv gpedit.msc och klicka på OK.
 2. Expandera Användarkonfiguration, Administrativ mall, Windows-komponent, Internet Explorer, Internet på Kontrollpanelen och Sidan Säkerhet. Välj sedan önskad zon.
 3. Ställ in Användares popup-blockering enligt de inställningar du vill använda. Du måste uppdatera principer eller starta om datorn för att ändringarna ska verkställas.

Referenser

Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/bb457150(en-us).aspx
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 843016 - Senaste granskning: den 26 februari 2014 - Revision: 1.0
Nyckelord: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com