Konfigurere Popup-blokkering på en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 2

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 843016
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Denne artikkelen omhandler hvordan du konfigurerer Popup-blokkering på en datamaskin som kjører Windows XP Service Pack 2. Popup-blokkering er en ny funksjon i Internet Explorer. Denne funksjonen hindrer at de mest uønskede popup-vinduene vises. Som standard er Popup-blokkering aktivert. Når Popup-blokkering er aktivert, blokkeres de automatiske popup-vinduene og popup-vinduene i bakgrunnen, men popup-vinduene som åpnes av en bruker, vil fremdeles åpnes på vanlig måte.

Mer informasjon

Slik aktiverer du Popup-blokkering

Obs! Popup-blokkering er aktivert som standard. Det er mulig du bare må aktivere funksjonen hvis den er deaktivert.

Popup-blokkering kan aktiveres på følgende måter:
 • når du blir spurt
 • på Verktøy-menyen
 • fra Alternativer for Internett

Når du blir spurt

Du kan aktivere Popup-blokkering når du blir spurt om du vil gjøre det, før det første popup-vinduet vises.

På Verktøy-menyen

Slik konfigurerer du Popup-blokkering via Verktøy-menyen:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, og klikk deretter Internet Explorer.
 2. Verktøy-menyen peker du på Popup-blokkering og Slå på Popup-blokkering for å aktivere funksjonen, og Slå av Popup-blokkering for å deaktivere funksjonen.

Fra Alternativer for Internett

Slik konfigurerer du Popup-blokkering fra Alternativer for Internett:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, og klikk deretter Internet Explorer.
 2. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
 3. Klikk kategorien Personvern, og merk deretter av for Blokker popup-vinduer for å aktivere Popup-blokkering, eller fjern avmerkingen for Blokker popup-vinduer for å deaktivere Popup-blokkering.
 4. Klikk Bruk, og klikk deretter OK.

Slik konfigurerer du innstillinger for Popup-blokkering

Følgende innstillinger for Popup-blokkering kan konfigureres:
 • listen over tillatte webområder
 • blokkering av alle popup-vinduer
 • overstyringstast
 • konfigurering av lyd

Listen over tillatte webområder

Du kan tillate at popup-vinduer åpnes i et webområde, ved å legge til webområdet i listen Tillatte områder. Slik gjør du dette:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, og klikk deretter Internet Explorer.
 2. Velg Popup-blokkeringVerktøy-menyen, og klikk deretter Innstillinger for Popup-blokkering.
 3. I boksen Adresse til Web-området som skal tillates skriver du inn adressen til webområdet, og deretter klikker du Legg til.
 4. Klikk Lukk.

Blokkering av alle popup-vinduer

Slik blokkerer du alle popup-vinduer, inkludert popup-vinduene som åpnes av en bruker:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, og klikk deretter Internet Explorer.
 2. Velg Popup-blokkeringVerktøy-menyen, og klikk deretter Innstillinger for Popup-blokkering.
 3. I Filternivå-listen velger du Høy: Blokker alle popup-vinduer (Ctrl for å overstyre), og deretter klikker du Lukk.

Overstyringstast

Slik åpner du et popup-vindu selv, selv om du har satt filternivået til Høy: Blokker alle popup-vinduer (Ctrl for å overstyre): Trykk og hold Ctrl-tasten nede, og åpne deretter popup-vinduet.

Konfigurering av lyd

Slik spiller du av et lydsignal når et popup-vindu blokkeres:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, og klikk deretter Internet Explorer.
 2. Velg Popup-blokkeringVerktøy-menyen, og klikk deretter Innstillinger for Popup-blokkering.
 3. Merk av for Spill av en lyd når et popup-vindu blokkeres, og klikk deretter Lukk.

Slik konfigurerer du Popup-blokkering for soner som betraktes som sikre

Siden webinnholdssonen Klarerte områder og Lokalt intranett er betraktet som sikre, blokkeres aldri popup-vinduene deres. Slik konfigurerer du Popup-blokkering for disse sonene:
 1. Klikk Start, velg Alle programmer, og klikk deretter Internet Explorer.
 2. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
 3. Klikk kategorien Sikkerhet, og klikk deretter Lokalt intranett i boksen Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene.
 4. Klikk Egendefinert nivå, og under Bruk Popup-blokkering klikker du Aktiver for å aktivere funksjonen, eller Deaktiver for å deaktivere funksjonen.
 5. Klikk OK to ganger.
 6. Gjenta trinn 1 til 2.
 7. Klikk kategorien Sikkerhet, og klikk deretter Klarerte områder i boksen Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene.
 8. Klikk Egendefinert nivå, og under Bruk Popup-blokkering klikker du Aktiver for å aktivere funksjonen, eller Deaktiver for å deaktivere funksjonen.
 9. Klikk OK to ganger.
Hvis du vil ha mer informasjon om informasjonslinjen i Internet Explorer i Windows XP SP2, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
843017 Beskrivelse av informasjonslinjen i Internet Explorer i Windows XP Service Pack 2

Slik konfigurerer du Popup-blokkering ved hjelp av en registernøkkel

Slik konfigurerer du alle funksjonene i Popup-blokkering:

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Dobbeltklikk Iexplore.exe.
 4. Hvis du vil deaktivere alle funksjonene i Popup-blokkering, går du til Verdidata-boksen og skriver inn 0, og deretter klikker du OK. Hvis du vil aktivere alle funksjonene i Popup-blokkering, går du til Verdidata-boksen og skriver inn 1, og deretter kan du klikke OK.

Slik konfigurerer du Popup-blokkering per sone:

Hvert tall under hver av de følgende undernøklene i registeret representerer én sone:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
For 1809 under hver sone betyr en dataverdi på 3 at Popup-blokkering er deaktivert. En dataverdi på 0 betyr at Popup-blokkering er aktivert.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (artikkelen kan være på engelsk):
182569 Registeroppføringer for sikkerhetssoner i Internet Explorer for avanserte brukere

Slik konfigurerer du Popup-blokkering ved hjelp av en gruppepolicy

Slik konfigurerer du alle funksjonene i Popup-blokkering:

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn gpedit.msc, og klikk deretter OK.
 2. Utvid Brukerkonfigurasjon, utvid Administrative maler, utvid Windows-komponenter, og klikk deretter Internet Explorer.
 3. Angi Deaktivering av popup-administrering etter ønskede innstillinger. Du må oppdatere policyene eller starte datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Slik konfigurerer du Popup-blokkering per sone:

 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn gpedit.msc, og klikk deretter OK.
 2. Utvid Brukerkonfigurasjon, Administrative maler, Windows-komponenter, Internet Explorer, Internett i Kontrollpanel og Sikkerhetsside, og velg deretter ønsket sone.
 3. Angi Popup-blokkering for bruker etter ønskede innstillinger. Du må oppdatere policyene eller starte datamaskinen på nytt for at endringene skal tre i kraft.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://technet.microsoft.com/nb-no/library/bb457150.aspx
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.

Egenskaper

Artikkel-ID: 843016 - Forrige gjennomgang: 8. januar 2014 - Gjennomgang: 1.0
Nøkkelord: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto KB843016

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com