Kaip sukonfig?ruoti i??okan?ius kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP Service Pack 2

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 843016
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti i??okan?i?j? lang? blokavimo priemon? kompiuteryje, kuriame veikia Windows XP 2 pakeitim? paket?. I??okan?i? lang? blokavimo programa yra nauja funkcija "Internet Explorer". ?i funkcija blokuoja labiausiai nepageidaujamas i?kylantysis langas lang?. Pagal numatytuosius nustatymus, i??okan?i? lang? blokavimo programa yra ?jungta. Kai ? I??okan?i? lang? blokavimo programa yra ?jungta, automatinio ir fono I??okantys langai yra u?blokuotas, bet I??okantys langai, kuriuose yra atidaro vartotojas bus vis dar atviri ?prastu b?du.

Daugiau informacijos

Kaip ?jungti i??okan?i? lang? blokavimo programa

Pastaba Pagal numatytuosius nustatymus, i??okan?i? lang? blokavimo programa yra ?jungta. Tik gali tekti ?junkite j?, jei ji bus i?jungta.

Pop-up Blocker gali b?ti ?jungtas ?iais b?dais:
 • Kai esate raginami.
 • Meniu ?rankiai.
 • I? interneto parinktys.

Kai esate raginami

J?s galite ?jungti i??okan?i? lang? blokavimo programa kai esate paraginami tai padaryti prie? pirm? I??okantis langas pasirodo.

Meniu ?rankiai

Konfig?ruoti i??okan?i?j? lang? blokavimo priemon? meniu ?rankiai, atli- ?ingsniai:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visi Programos, tada spustel?kite Interneto "Explorer".
 2. D?l to ?rankiai meniu, ta?kas ? I?kylantysis langas Blokavimas, tada spustel?kite ?jungti i??okan?i? lang? blokavimo programa ? ?jungti i??okan?i? lang? blokavimo programa, arba spustel?kite I?jungti i??okan?i? lang? blokavimo programaNor?dami i?jungti i??okan?i? lang? blokavimo program?.

I? interneto parinktys

Jei norite konfig?ruoti i??okan?i?j? lang? blokavimo priemon? nuo interneto parinktys, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visi Programos, tada spustel?kite Interneto "Explorer".
 2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Interneto Parinktys.
 3. Spustel?kite, Privatumo skirtuk?, ir tada pasirinkite ?Blokuoti laikinuosius langus ?ym?s langel? ?jungti laikin?j? lang? blokavimo program?, arba ai?ku, kad Blokuoti laikinuosius langus ?ym?s langel? i?jungti Pop-up Lang? blokavimo program?.
 4. Spustel?kite Taikyti, tada spustel?kitegerai.

Kaip konfig?ruoti i??okan?i?j? lang? blokavimo programos parametrus

?ie i??okan?i? lang? blokavimo programos parametrai gali b?ti konfig?ruojamas:
 • Leid?iam? svetaini? s?ra??.
 • Blokuoti visus i??okan?ius langus.
 • Nepaisyti raktas.
 • Konfig?ruoti garso.

Leid?iam? svetaini? s?ra??

Galite leisti pop-up langus atidaryti svetain? ?traukdami ? Interneto svetain?je, Leid?iam? svetaini? s?ra?as. Nor?dami tai padaryti, atlikite tai ?ingsniai:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visi Programos, tada spustel?kite Interneto "Explorer".
 2. D?l to ?rankiai meniu, ta?kas ? I?kylantysis langas Blokavimas, tada spustel?kite I??okan?i? lang? blokavimo programa Parametrai.
 3. ? ? Svetain?s leisti adresas langel?, ?veskite svetain?s adres?, o tada spustel?kitePrid?ti.
 4. Spustel?kite U?daryti.

Blokuoti visus i??okan?ius langus

Blokuoti visus i??okan?ius langus, ?skaitant I??okantys langai, kuriuose yra atidaro vartotojas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visi Programos, tada spustel?kite Interneto "Explorer".
 2. D?l to ?rankiai meniu, ta?kas ? I?kylantysis langas Blokavimas, tada spustel?kite I??okan?i? lang? blokavimo programa Parametrai.
 3. ? ? Filtro lygis s?ra??, pasirinkiteAuk?tas: Blokuoti visus i?kylan?iuosius langus [Ctrl nepaisyti], tada spustel?kiteU?daryti.

Nepaisyti raktas

Atidarykite i?kylant?j? lang? sau, net jei nustat?te, filtro lygis Auk?tas: Blokuoti visus i?kylan?iuosius langus [Ctrl nepaisyti], laikykite CTRL klavi?? nuspaust?, ir tada atidarykite i?kylant?j? lang?.

Konfig?ruoti garso

Norite gird?ti gars?, kai yra u?blokuotas pop-up langus, atli- ?ingsniai:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visi Programos, tada spustel?kite Interneto "Explorer".
 2. D?l to ?rankiai meniu, ta?kas ? I?kylantysis langas Blokavimas, tada spustel?kite I??okan?i? lang? blokavimo programa Parametrai.
 3. Pasirinkite ? Gird?ti gars?, kai laikinasis langas yra u?blokuotas ?ym?s langel?, o tada spustel?kite U?daryti.

Kaip sukonfig?ruoti i??okan?ius zonoms, kurie laikomi saugiais.

Nes vietinis intranetas interneto ir patikim? svetaini? turinio zonose laikomi saugiais, jie niekada j? I??okantieji langai u?blokuoti. Konfig?ruoti Pop-up Blocker ?ioms zonoms, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Visi Programos, tada spustel?kite Interneto "Explorer".
 2. D?l to ?rankiai meniu, spustel?kite Interneto Parinktys.
 3. Spustel?kite, Saugumo skirtukas, ir be toPasirinkite ?iniatinklio turinio zona nurodyti savo saugos parametrusspustel?kite Vietinis intranetas.
 4. Spustel?kite Pasirinktin? lyg?, ir pagal Naudoti I??okan?i? lang? blokavimo programa spustel?kite ?galinti Nor?dami ?jungti Pop-up Blocker, arba paspauskite I?jungti Jei norite i?jungti Pop-up Lang? blokavimo program?.
 5. Spustel?kite gerai du kartus.
 6. Pakartokite veiksmus nuo 1 iki 2.
 7. Spustel?kite, Saugumo skirtukas, ir be toPasirinkite ?iniatinklio turinio zona nurodyti savo saugos parametrus.spustel?kite Patikim? svetaini?.
 8. Spustel?kite Pasirinktin? lyg?, ir pagal Naudoti I??okan?i? lang? blokavimo programa spustel?kite ?galinti Nor?dami ?jungti Pop-up Blocker, arba paspauskite I?jungti Jei norite i?jungti Pop-up Lang? blokavimo program?.
 9. Spustel?kite gerai du kartus.
Daugiau informacijos apie Internet Explorer informacijos juost? Windows XP SP2, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
843017Apra?ymas internete "Explorer" informacijos juosta Windows XP Service Pack 2

Kaip sukonfig?ruoti i??okan?ius naudojant registro raktas

Konfig?ruoti vis? i??okan?i? lang? blokavimo programa

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo regedit, tada spustel?kitegerai.
 2. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_WEBOC_POPUPMANAGEMENT
 3. Du kartus spustel?kite Iexplore.exe
 4. Nor?dami i?jungti visas i??okan?i? lang? blokavimo programa, be to Vert? duomen? ?ra?ykite 0, tada spustel?kitegerai. Arba ?jungti vis? i??okan?i? lang? blokavimo programa, be toReik?m?s duomenys ?ra?ykite 1, tada spustel?kitegerai.

Konfig?ruoti i??okan?i?j? lang? blokavimo priemon? u? zonoje

Kiekvien? skai?i? pagal vien? i? ?i? registro subrak?i? yra kit? juost?:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
1809 Pagal kiekvienos zonos, duomen? vert? yra 3 rei?kia kad Pop-up Lang? blokavimo programa yra i?jungta. Duomen? vert? 0 rei?kia, kad i??okan?i? lang? blokavimo programa yra ?jungtas.

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
182569Internet Explorer saugos zon? registro ?ra?us patyrusiems vartotojams

Kaip sukonfig?ruoti i??okan?ius naudojant grup?s strategij?

Konfig?ruoti vis? i??okan?i? lang? blokavimo programa

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo gpedit.msc, tada spustel?kite gerai.
 2. I?pl?sti Vartotojo konfig?racija, pl?stiAdministravimo ?ablonai, pl?sti Windows Komponentai, ir tada pl?sti "Internet Explorer".
 3. Rinkinys I?jungti lang? valdymas pagal j?s? norimus parametrus. J?s turite atnaujinti politikos ar perkrauti kompiuter? ir pritaikyti pakeitimus.

Konfig?ruoti i??okan?i?j? lang? blokavimo priemon? u? zonoje

 1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo gpedit.msc, tada spustel?kite gerai.
 2. I?pl?sti Vartotojo konfig?racija, pl?stiAdministravimo ?ablono, pl?sti Windows Komponentas, pl?sti "Internet Explorer", pl?stiInterneto valdymo skydas, pl?sti Saugumo puslapis, ir pasirinkite norim? zona.
 3. Rinkinys Vartotojo i??okan?i? lang? blokavimo programa pagal j?s? norimus parametrus. J?s turite atnaujinti politikos arba pakartotinai paleiskite kompiuter? taikyti pakeitimus.

Nuorodos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau Microsoft Web svetain?s:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb457150.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 843016 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Rakta?od?iai: 
kbnetwork kbsecurity kbconfig kbconnectivity kbbrowsing kbperformance kbhowto kbmt KB843016 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 843016

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com