Ett uppdateringspaket som innehåller BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 finns tillgängligt för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 842773 - Visa produkter som artikeln gäller.
Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Denna artikel innehåller information om det kombinerade uppdateringspaketet som innehåller Background Intelligent Transfer Service (BITS) version 2.0 och Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) version 5.1. I artikeln beskrivs nya funktioner och förbättringar i BITS 2.0 och WinHTTP 5.1. Den innehåller också platsen där uppdateringen kan hämtas och instruktioner för installation och borttagning av paketet.

INLEDNING

Ett uppdateringspaket som innehåller BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 finns nu tillgängligt för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000. Paketet uppdaterar BITS till version 2.0 och uppdaterar WinHTTP 5.1. Uppdateringarna ger bästa prestanda vid hämtningar i framtida versioner av tjänsten Automatiska uppdateringar, Microsoft Windows Update och andra program som förlitar sig på BITS vid filöverföring genom att utnyttja oanvänd bandbredd i nätverket.

Uppdateringarna för BITS och WinHTTP 5.1 krävs för de nya utgåvorna av Windows Update och tjänsten Automatisk uppdatering. BITS 2.0 ger högre överföringshastighet, bättre flexibilitet och lägre bandbreddsanvändning i nätverket vid filöverföring. De nya funktionerna i BITS 2.0 ger tillsammans med förbättringarna av användaridentifiering och isolering i WinHTTP 5.1 bättre säkerhet och flexibilitet vid dataöverföring med BITS.

Mer Information

BITS 2.0

BITS 2.0 är en Windows-systemkomponent för samtidiga filöverföringar i förgrunden och bakgrunden, både till och från datorn. I BITS används outnyttjad bandbredd för filöverföring. BITS 2.0 används för överföring av filer genom tjänsten Automatiska uppdateringar, Windows Update och andra program. Bland annat stöds hämtning av filintervall, SMB-protokoll (Server Message Block), begränsning av bandbreddsanvändning och samtidiga filöverföringar i förgrunden.

BITS 2.0 används för filöverföring mellan en klient och en server. Den returnerar även information om överföringsförloppet till klienten. BITS 2.0 innehåller följande funktioner:
 • Möjlighet till samtidiga hämtningar i förgrunden.
 • Stöd för SMB-protokollet (Server Message Block) för fjärrnamn.
 • Stöd för hämtning av filintervall. Det ger möjlighet att låta ett program ändra överföringskällan för en fil.
 • Lägre bandbreddsanvändning på klienten.
BITS 2.0 ger möjlighet till köhantering av filöverföringsbegäranden från flera program utifrån prioriteringsnivåer som anges i programmen. Genom samtidig överföring i förgrunden i BITS 2.0 stöds filöverföring från flera jobb med full bandbredd, och överföring i bakgrunden kan genomföras med enbart outnyttjad bandbredd. Om filöverföringen avbryts kan den återupptas från exakt samma punkt utan att hela filen behöver överföras igen. Eftersom överföringen börjar om från exakt samma punkt återupptas alla överföringar effektivt efter störningar som nätverksavbrott och omstart av datorn.

Genom förbättringar i BITS 2.0 startar och avbryts tjänsten på ett tillförlitligt sätt när det finns program där skiktade tjänsteleverantörer används på datorn. Sådana program är bland annat vissa brandväggsprogram från andra företag.

I BITS 2.0 sker filöverföring effektivare, och mindre bandbredd utnyttjas i långsamma anslutningar. BITS 2.0 ger också lägre bandbreddsanvändning i miljöer med Kerberos-autentisering. Om du vill läsa mer om de nya funktionerna i BITS 2.0 och förändringarna av BITS 1.0 och 1.5 vid installation av den här uppdateringen, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
842309 Uppdatering för BITS (Background Intelligent Transfer Service) för Windows XP

WinHTTP 5.1

WinHTTP innehåller en API som stöder Internet-protokollet HTTP/1.1. WinHTTP är avsett för serverprogram som kommunicerar med HTTP-servrar, med systemtjänster och med HTTP-baserade klientprogram. I BITS används WinHTTP för att skicka HTTP-begäranden och bearbeta svar.

Uppdateringen WinHTTP 5.1 innebär följande förbättringar:
 • Möjlighet att identifiera en användare som initierar en filöverföring.
 • Möjlighet att isolera anslutningar som är autentiserade för en viss användare. Detta bidrar till att förhindra användning av falska identiteter.
 • Möjlighet att se till att säkerhetsprinciperna följs när en användare kommunicerar med en proxyserver.

Hämta och installera uppdateringspaketet med BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 för Windows Server 2003

Obs! Om du har inaktiverat BITS-tjänsten aktiveras den automatiskt vid installation av BITS 2.0.

BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 ingår båda i uppdateringen KB842773, som kan hämtas och installeras från följande Microsoft Windows Update-webbplats:
http://update.microsoft.com
Administratörer kan också hämta den här uppdateringen från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet WindowsServer2003-KB842773-x86-enu.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Administratörer kan också distribuera den här uppdateringen med hjälp av Microsoft Software Update Services (SUS). Om du vill veta mer om SUS klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810796 Översikt över Software Update Services

Hämta och installera uppdateringspaketet med BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 för Windows XP

Obs! Om du har inaktiverat BITS-tjänsten aktiveras den automatiskt vid installation av BITS 2.0.

BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 ingår båda i uppdateringen KB842773, som kan hämtas och installeras från följande Microsoft Windows Update-webbplats:
http://update.microsoft.com
Administratörer kan också hämta den här uppdateringen från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet WindowsXP-KB842773-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Administratörer kan också distribuera den här uppdateringen med hjälp av Microsoft Software Update Services (SUS). Om du vill veta mer om SUS klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810796 Översikt över Software Update Services

Hämta och installera uppdateringspaketet med BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 för Windows 2000

Obs! Om du har inaktiverat BITS-tjänsten aktiveras den automatiskt vid installation av BITS 2.0.

BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 ingår båda i uppdateringen KB842773, som kan hämtas och installeras från följande Microsoft Windows Update-webbplats:
http://update.microsoft.com
Administratörer kan också hämta den här uppdateringen från Microsoft Download Center.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Dölj bildenVisa bilden
Hämta
Hämta paketet Windows2000-KB842773-x86-ENU.exe nu.
Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Administratörer kan också distribuera den här uppdateringen med hjälp av Microsoft Software Update Services (SUS). Om du vill veta mer om SUS klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
810796 Översikt över Software Update Services

Ta bort uppdateringspaketet med BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000

Så här tar du bort uppdateringen:
 1. Klicka på Start och Kör, skriv appwiz.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på Windows XP Hotfix ? KB842773 i listan Installerade program och sedan på Ta bort.

  Obs! Windows Server 2003 Hotfix - KB842773 för Windows Server 2003 och Windows 2000 Hotfix - KB842773 för Windows 2000.
 3. Följ instruktionerna i Borttagningsguiden för Windows XP i KB842773.

  Obs! Windows Server 2003 KB842773 för Windows Server 2003 och Windows 2000 KB842773 för Windows 2000.
 4. När Windows XP KB842773 har tagits bort startar du om datorn.

  Obs! Windows Server 2003 KB842773 för Windows Server 2003 och Windows 2000 KB842773 för Windows 2000.
Administratörer kan också ta bort det här paketet med verktyget Spuninst.exe. Programfilen Spuninst.exe finns i mappen %systemroot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst. Mappen %systemroot% är den mapp där Microsoft Windows är installerat.

Kontrollera att uppdateringspaketet med BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 har installerats för Windows Server 2003

Du kan kontrollera att uppdateringen har installerats genom att jämföra filerna på datorn med filerna i följande lista. Filerna finns i mappen %systemroot%\system32:

Obs! Filen qmgr.dll kan också finnas i mappen %systemroot%\system32\bits.

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum    Version     Storlek   Filnamn
  --------------------------------------------------------------
  10-20-2004 6.6.3790.220   7,680 bitsprx2.dll
  09-30-2004 6.6.3790.220   7,168 bitsprx3.dll
  10-20-2004 6.6.3790.220  364,032 qmgr.dll
  10-20-2004 6.6.3790.220   18,944 qmgrprxy.dll
  10-20-2004 5.2.3790.218  339,456 winhttp.dll
  09-19-2004 5.2.3790.212  439,296 xpob2res.dll  
Du kan också kontrollera i registret om uppdateringen är installerad. så här:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Om uppdateringen är installerad innehåller undernyckeln en post med namnet Installed och värdet 1.

Kontrollera att uppdateringspaketet med BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 har installerats för Windows Server XP

Du kan kontrollera att uppdateringen har installerats genom att jämföra filerna på datorn med filerna i följande lista. Filerna finns i mappen %systemroot%\system32:

Obs! Filen Qmgr.dll kan också finnas i mappen %systemroot%\system32\bits.

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
  Datum     Tid  Version   Storlek    Filnamn
  --------------------------------------------------------------
  01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7 680 Bitsprx2.dll   
  01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7 168 Bitsprx3.dll   
  01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   361 984 Qmgr.dll     
  01-jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   17 408 Qmgrprxy.dll   
  01-jul-2004 22:08 5.1.2600.1557   331 776 Winhttp.dll   
  30-jun-2004 23:59 5.1.2600.1570   158 720 Xpob2res.dll   
Du kan också kontrollera i registret om uppdateringen är installerad. så här:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Om uppdateringen är installerad innehåller undernyckeln en post med namnet Installed och värdet 1.

Kontrollera att uppdateringspaketet med BITS 2.0 och WinHTTP 5.1 har installerats för Windows Server 2000

Du kan kontrollera att uppdateringen har installerats genom att jämföra filerna på datorn med filerna i följande lista. Filerna finns i mappen %systemroot%\system32:

Obs! Filen qmgr.dll kan också finnas i mappen %systemroot%\system32\bits.

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid med hjälp av fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Datum    Version     Storlek   Filnamn
  --------------------------------------------------------------
  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,680 bitsprx2.dll
  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,168 bitsprx3.dll
  10-05-2004 6.6.2600.1596  362,496 qmgr.dll
  10-05-2004 6.6.2600.1596   17,408 qmgrprxy.dll
  10-11-2004 5.1.2600.1557  331,776 winhttp.dll
  06-04-2004 5.1.2600.1557  439,296 xpob2res.dll  
Du kan också kontrollera i registret om uppdateringen är installerad. så här:

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Om uppdateringen är installerad innehåller undernyckeln en post med namnet Installed och värdet 1.

Kända problem

Något av följande problem uppstår:
 • Vid installation av uppdateringen BITS 2.0_WinHTTP misslyckas installationen, och filen Windows Update.log innehåller fel 80070643.
 • Vid försök att installera uppdateringen BITS 2.0_WinHTTP visas felmeddelandet "Ingen digital signatur hittades".
Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822798 Det går inte att installera vissa uppdateringar eller program

Referenser

Mer information om BITS finns på följande Microsoft-webbplats:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa362827.aspx
Mer information om WinHTTP finns på följande Microsoft-webbplats:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa382925.aspx

Åtgärdade problem

Säkerhetskopieringsprogrammet fungerar inte eller så utesluts felaktigt vissa filer från säkerhetskopian efter installation av uppdateringen BITS 2.0_WinHTTP.

Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
883357 Säkerhetskopieringsprogram fungerar inte, eller filer utesluts felaktigt från säkerhetskopian

Egenskaper

Artikel-id: 842773 - Senaste granskning: den 12 maj 2011 - Revision: 12.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Nyckelord: 
kbqfe kbHotfixServer kbhowto KB842773

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com