K dispozici je balíček aktualizací zahrnující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 842773 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek obsahuje informace o kombinovaném balíčku aktualizací, který obsahuje Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) verze 2.0 a službu WinHTTP (Microsoft Windows HTTP Services) verze 5.1. Popisuje nové funkce a zdokonalení služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1. Uvádí rovněž umístění balíčku aktualizací a poskytuje pokyny pro instalaci a odebrání balíčku aktualizací.

ÚVOD

V současné době je dispozici balíček aktualizací zahrnující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000. Tento balíček aktualizuje službu BITS na verzi 2.0 a službu WinHTTP na verzi 5.1. Tyto aktualizace pomáhají zajistit optimální stahování při použití budoucích verzí služby Automatické aktualizace nebo služby Microsoft Windows Update a dalších programů, které využívají službu BITS k přenosu souborů pomocí nevyužívané šířky pásma sítě.

Tyto aktualizace pro služby BITS a WinHTTP 5.1 představují povinné součásti pro nové verze služeb Windows Update a Automatické aktualizace. Služba BITS 2.0 zlepšuje rychlosti přenosu a odolnost a snižuje spotřebu šířky pásma při přenosu souborů. Nové funkce služby BITS 2.0 spolupracují s optimalizacemi uživatelské identity a izolace, které jsou součástí aktualizace služby WinHTTP 5.1, aby se zlepšilo zabezpečení a flexibilita datových přenosů využívajících službu BITS.

Další informace

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0

Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 je součástí systému Windows a zajišťuje souběžné přenosy souborů na popředí i na pozadí. Tyto přenosy souborů zahrnují odesílání a stahování. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) používá k přenosu souborů nevyužitou šířku pásma sítě. Službu BITS 2.0 využívá k přenosu souborů služba Automatické aktualizace, systém Windows Update a další aplikace. Mezi funkce služby BITS 2.0 patří podpora stahování rozsahů souborů, podpora protokolu SMB (Server Message Block), schopnost omezeného využití šířky pásma a souběžné přenosy souborů na popředí.

Služba BITS 2.0 přenáší soubory mezi klientem a serverem. Zároveň do klientského počítače vrací informace o průběhu odesílání a stahování souborů. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 poskytuje následující funkce:
 • Provádí souběžné stahování na popředí.
 • Podporuje protokol SMB pro vzdálené názvy.
 • Podporuje stahování rozsahů souborů. Stahování rozsahů souborů umožňuje programu změnu zdroje přenosu souboru.
 • Tím dochází ke zlepšení využívání šířky pásma klientem.
Služba BITS 2.0 zajišťuje správu fronty požadavků na přenos souborů z více programů na základě úrovní priority určených programy, které tyto požadavky odesílají. Souběžný přenos na popředí Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 umožňuje přenos souborů více úloh s využitím úplné šířky pásma a podporuje přenos na pozadí v nevyužité šířce pásma. Dojde-li k přerušení procesu přenosu souborů, umožňuje Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) dokončení přenosu souboru přesně od toho místa, v němž došlo k přerušení, místo opětovného přenosu celého souboru. Služba BITS znovu spustí přenosy přesně z místa, v němž došlo k přerušení, a tak jsou přenosy úspěšně dokončeny i v případě přerušení způsobených výpadkem sítě nebo restartováním počítače.

Ve službě BITS 2.0 byla provedena vylepšení, která zajišťují spolehlivé spuštění a ukončení služby v případě, že jsou v systému přítomny programy využívající zprostředkovatele služeb vrstev. Mezi programy využívající zprostředkovatele služeb vrstev patří některé brány firewall jiných výrobců.Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 slouží k účinnějšímu přenosu souborů při vysokých nárocích na šířku pásma u pomalých připojení. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 také nabízí zdokonalenou podporu omezené šířky pásma v prostředích, v nichž je prováděno ověřování pomocí protokolu Kerberos. Další informace o nových funkcích Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a změnách provedených ve Službě inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 1.0 a 1.5 při instalaci této aktualizace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842309 K dispozici je aktualizace Služby inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 pro systém Windows XP

Služba WinHTTP 5.1

Služba WinHTTP poskytuje rozhraní API podporující internetový protokol HTTP/1.1. Služba WinHTTP je navržena k použití serverovými aplikacemi, které komunikují se servery HTTP, systémovými službami a klientskými aplikacemi založenými na protokolu HTTP. Služba inteligentního přenosu na pozadí (BITS) používá službu WinHTTP k odeslání požadavků protokolu HTTP a ke zpracování odpovědí.

Aktualizace služby WinHTTP 5.1 obsahuje následující zdokonalení:
 • Vylepšení usnadňující identifikaci uživatele, který inicioval přenos souboru.
 • Zdokonalení sloužící k izolaci připojení, která jsou ověřena určitým uživatelem. Usnadňuje to zjištění podvodné identifikace jiným uživatelem.
 • Vylepšení, pomocí kterého se můžete ujistit, že jsou při komunikaci uživatele s proxy serverem vynuceny zásady zabezpečení.

Stažení a instalace balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systém Windows Server 2003

Poznámka: Pokud jste službu BITS v počítači zakázali, služba BITS se po instalaci aktualizace BITS 2.0 automaticky povolí.

Služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 jsou společně zabaleny do aktualizace s názvem KB842773. Chcete-li aktualizaci KB842773 stáhnout a nainstalovat, navštivte web systému Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout také z webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB842773-x86-enu.exe
Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS). Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services

Stažení a instalace balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systém Windows XP

Poznámka: Pokud jste službu BITS v počítači zakázali, služba BITS se po instalaci aktualizace BITS 2.0 automaticky povolí.

Služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 jsou společně zabaleny do aktualizace s názvem KB842773. Chcete-li aktualizaci KB842773 stáhnout a nainstalovat, navštivte web systému Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout také z webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček WindowsXP-KB842773-x86-enu.exe
Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS). Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services

Stažení a instalace balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systém Windows 2000

Poznámka: Pokud jste službu BITS v počítači zakázali, služba BITS se po instalaci aktualizace BITS 2.0 automaticky povolí.

Služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 jsou společně zabaleny do aktualizace s názvem KB842773. Chcete-li aktualizaci KB842773 stáhnout a nainstalovat, navštivte web systému Microsoft Windows Update:
http://update.microsoft.com
Správci mohou tuto aktualizaci stáhnout také z webu služby Stažení softwaru.

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Zmenšit tento obrázekZvětšit tento obrázek
Stáhnout
Stáhnout balíček Windows2000-KB842773-x86-ENU.exe
Další informace o stahování souborů podpory společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Správci mohou nasadit tuto aktualizaci pomocí služby Microsoft Software Update Services (SUS). Další informace o službě SUS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
810796 K dispozici je dokument White Paper s přehledem služby Software Update Services

Odebrání balíčku aktualizace zahrnujícího služby BITS 2.0 a WinHTTP 5.1 pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

Chcete-li odebrat nainstalovanou aktualizaci, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz appwiz.cpl a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. V seznamu Aktuálně nainstalované programy klikněte na položku Windows XP hotfix - KB842773 a potom na tlačítko Odebrat.

  Poznámka: V systému Windows Server 2003 jde o položku Windows Server 2003 hotfix - KB842773 a v systému Windows 2000 o položku Windows 2000 hotfix - KB842773.
 3. Postupujte podle pokynů Průvodce odebráním aktualizace Windows XP KB842773 a odeberte aktualizaci z počítače.

  Poznámka: V systému Windows Server 2003 jde o položku Windows Server 2003 KB842773 a v systému Windows 2000 o položku Windows 2000 KB842773.
 4. Po odebrání aktualizace Windows XP KB842773 restartujte počítač.

  Poznámka: V systému Windows Server 2003 jde o položku Windows Server 2003 KB842773 a v systému Windows 2000 o položku Windows 2000 KB842773.
Správci mohou k odebrání této sady použít také nástroj Spuninst.exe. Soubor programu Spuninst.exe je umístěn ve složce %systemroot%\$NtUninstallKB842773$\spuninst. Složka %systemroot% je složka, do které jste nainstalovali systém Microsoft Windows.

Ověření instalace balíčku aktualizací zahrnujícího Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systém Windows Server 2003

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace nainstalována, porovnejte soubory v počítači se soubory uvedenými v následujícím seznamu. Soubory jsou umístěny ve složce %systemroot%\system32.

Poznámka: Soubor qmgr.dll může být také umístěn ve složce %systemroot%\system32\bits.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date    Version     Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  10-20-2004 6.6.3790.220   7,680 bitsprx2.dll
  09-30-2004 6.6.3790.220   7,168 bitsprx3.dll
  10-20-2004 6.6.3790.220  364,032 qmgr.dll
  10-20-2004 6.6.3790.220   18,944 qmgrprxy.dll
  10-20-2004 5.2.3790.218  339,456 winhttp.dll
  09-19-2004 5.2.3790.212  439,296 xpob2res.dll  
Instalaci aktualizace můžete zkontrolovat také v registru. Použijte tento postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Je-li aktualizace nainstalována, podklíč obsahuje položku nazvanou Installed (Nainstalováno), která má hodnotu 1.

Ověření instalace balíčku aktualizací zahrnujícího Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systém Windows XP

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace nainstalována, porovnejte soubory v počítači se soubory uvedenými v následujícím seznamu. Soubory jsou umístěny ve složce %systemroot%\system32.

Poznámka: Soubor Qmgr.dll může být také umístěn ve složce %systemroot%\system32\bits.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,680 Bitsprx2.dll   
  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569    7,168 Bitsprx3.dll   
  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   361,984 Qmgr.dll     
  01-Jul-2004 22:08 6.6.2600.1569   17,408 Qmgrprxy.dll   
  01-Jul-2004 22:08 5.1.2600.1557   331,776 Winhttp.dll   
  30-Jun-2004 23:59 5.1.2600.1570   158,720 Xpob2res.dll   
Instalaci aktualizace můžete zkontrolovat také v registru. Použijte tento postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Je-li aktualizace nainstalována, podklíč obsahuje položku nazvanou Installed (Nainstalováno), která má hodnotu 1.

Ověření instalace balíčku aktualizací zahrnujícího Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) 2.0 a službu WinHTTP 5.1 pro systém Windows 2000

Chcete-li ověřit, zda je aktualizace nainstalována, porovnejte soubory v počítači se soubory uvedenými v následujícím seznamu. Soubory jsou umístěny ve složce %systemroot%\system32.

Poznámka: Soubor qmgr.dll může být také umístěn ve složce %systemroot%\system32\bits.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Date    Version     Size   File name
  --------------------------------------------------------------
  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,680 bitsprx2.dll
  10-05-2004 6.6.2600.1596   7,168 bitsprx3.dll
  10-05-2004 6.6.2600.1596  362,496 qmgr.dll
  10-05-2004 6.6.2600.1596   17,408 qmgrprxy.dll
  10-11-2004 5.1.2600.1557  331,776 winhttp.dll
  06-04-2004 5.1.2600.1557  439,296 xpob2res.dll  
Instalaci aktualizace můžete zkontrolovat také v registru. Použijte tento postup.

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\HotFix\KB842773
  Je-li aktualizace nainstalována, podklíč obsahuje položku nazvanou Installed (Nainstalováno), která má hodnotu 1.

Známé problémy

Můžete se setkat s některým z následujících problémů:
 • Při instalaci aktualizace BITS 2.0_WinHTTP se instalace nezdaří a soubor Windows Update.log obsahuje chybu 80070643.
 • Při pokusu o instalaci aktualizace BITS 2.0_WinHTTP se zobrazí chybová zpráva o nenalezení digitálního podpisu.
Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
822798 Nelze nainstalovat některé aktualizace nebo programy

Odkazy

Další informace o službě BITS naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa362827.aspx
Další informace o službě WinHTTP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa382925.aspx

Opravené problémy

V zálohovacím programu může po instalaci aktualizace BITS 2.0_WinHTTP dojít k chybě nebo k chybnému vyloučení některých souborů ze zálohování.

Další informace o tomto problému najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
883357 Záložní program pravděpodobně nefunguje nebo nesprávně vyloučí některé soubory ze zálohování v systému Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 842773 - Poslední aktualizace: 8. ledna 2014 - Revize: 14.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Klíčová slova: 
kbhowto KB842773

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com