ไฟร์วอลล์ Windows บล็อกโปรแกรมบางโปรแกรมหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP SP3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 842242 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3), บางโปรแกรมอาจไม่สามารถใช้ งาน โดยค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดใช้งาน และบล็อกการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ร้องขอ บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างการยกเว้น และเปิดใช้งานโปรแกรมที่ทำงาน โดยการเพิ่มโปรแกรมลงในรายการยกเว้น ขั้นตอนนี้ช่วยให้โปรแกรมทำงานได้ตามปกติเหมือนก่อนการติดตั้ง service pack

คำแนะนำ

เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP3 ไฟร์วอลล์ Windows ได้บล็อกการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณไม่ได้ร้องขอ บางครั้งคุณอาจต้องการทำให้เกิดข้อยกเว้น และอนุญาตให้บุคคลอื่นเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ตัวอย่างเช่น สถานการณ์ต่อไปนี้อธิบายโอกาสคุณอาจต้องเมื่อบุคคลอื่นเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ:
  • คุณกำลังเล่นเกมส์ผ่าน theInternet
  • คุณต้องการรับแฟ้มที่ส่งโปรแกรมข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ throughan
หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows XP SP3 โปรแกรมไคลเอ็นต์อาจไม่สามารถรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ต่อไปนี้คือ ตัวอย่าง:
  • มีไคลเอ็นต์ FTP
  • ซอฟต์แวร์การส่งกระแสข้อมูลมัลติมีเดีย
  • ระบบแจ้งเมล์ใหม่ในโปรแกรมอีเมล์บางโปรแกรม
หรือ แอพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP SP3 อาจไม่ตอบสนองต่อการร้องขอของไคลเอ็นต์ ต่อไปนี้คือ ตัวอย่าง:
  • เว็บเซิร์ฟเวอร์เช่น Services(IIS) ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
  • เดสก์ท็อประยะไกล
  • การใช้แฟ้มร่วมกัน

การแจ้งเตือนการรักษาความปลอดภัยของ Windows

บางครั้ง เมื่อไฟร์วอลล์ Windows บล็อกโปรแกรม คำ <b00> </b00>Windows Security Alertกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

การแก้ปัญหา

เปิดใช้โปรแกรม โดยใช้กล่องโต้ตอบ "Windows Security Alert"

ส่วนผู้ใช้ขั้นสูง

ส่วนนี้มีไว้สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ขั้นสูง หากคุณไม่สะดวกในการแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ แวะไปที่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/

เมื่อต้องการเปิดใช้งานโปรแกรม เพื่อสื่อสารเหมือนที่เคยก่อนการติดตั้ง Windows XP SP3 และเปิดใช้งานโปรแกรมที่คุณต้องการเรียกใช้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้
ผู้ใช้ขั้นสูงวิธีที่ 1: เปิดใช้โปรแกรม โดยใช้ไฟร์วอลล์ Windows
ผู้ใช้ขั้นสูงวิธีที่ 2: การระบุ และเปิดพอร์ตต่าง ๆ
ระบุพอร์ต โดยใช้ Netstat.exe
เปิดพอร์ตต่าง ๆ ด้วยตนเอง โดยใช้ไฟร์วอลล์ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์ Windows ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
875357 การแก้ไขปัญหาการตั้งค่า Windows Firewall ใน Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมต่าง ๆ ที่อาจต้องให้คุณเปิดพอร์ตต่าง ๆ ด้วยตนเอง
ตารางต่อไปนี้แสดงรายการโปรแกรมและเกมส์ต่าง ๆ ที่อาจจำเป็นต้องให้คุณเปิดพอร์ตหรือพอร์ตต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรม

เกม

Microsoft ให้ข้อมูลที่ติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณค้นหาฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณ แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/gp/vendors/en-us
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 842242 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Keywords: 
kbresolve kbgraphxlink kbnomt kbscreenshot kbtshoot kbconfig kbsecurity kbappcompatibility kbfirewall kbsmbportal kbmt KB842242 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:842242

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com