วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อของ SQL Server ใน Windows XP Service Pack 2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841251 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

บทนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อของ SQL Server ใน Windows XP Service Pack 2

โดยค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows XP Service Pack 2 ไฟร์วอลล์ windows ปิดพอร์ตที่เช่น 445 ที่ใช้สำหรับแฟ้มและเครื่องพิมพ์ร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับแฟ้มและการแชร์ที่พิมพ์ บนคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือไป ยังทรัพยากรอื่น เมื่อมีการกำหนดค่า SQL Server เพื่อฟังสำหรับการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์ขาเข้า โดยใช้ชื่อ pipes ผ่านเซสชัน NetBIOS, SQL Server ที่สื่อสารผ่าน TCP พอร์ตและพอร์ตเหล่านี้ต้องถูกเปิด sql Server ที่ไคลเอนต์ที่กำลังพยายามเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SQL จะไม่สามารถเชื่อมต่อจนกว่าจะมีการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL เป็นข้อยกเว้นใน Windows Firewall เมื่อต้องการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL เป็นข้อยกเว้นใน Windows Firewall ใช้ขั้นตอนที่ระบุไว้ในที่ "ข้อมูลเพิ่มเติม" ส่วน

ข้อมูลเพิ่มเติม

สร้างข้อยกเว้นสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของ SQL Server

วิธีการต่อไปนี้จะเปิดโพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) พอร์ต 1434 ในเพิ่มพอร์ตโพรโทคอลการควบคุมการรับส่ง (TCP) ถ้าคุณต้องการเปิดพอร์ตเหล่านี้ด้วยตนเอง ดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
841252วิธีการเปิดใช้งาน TCP/IP ใน Windows XP Service Pack 2 สำหรับ SQL Server 2000 ด้วยตนเอง


หมายเหตุ:ถ้าคุณกำลังเรียกใช้อินสแตนซ์หลายอินสแตนซ์ของ SQL Server คุณจะต้องสร้างข้อยกเว้นสำหรับแต่ละอินสแตนซ์
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ ชนิดfirewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในการWindows Firewall:กล่องโต้ตอบ คลิกเพิ่มโปรแกรมในการข้อยกเว้นแท็บ
 4. ในการเพิ่มโปรแกรมกล่องโต้ตอบ คุณสามารถเลือกอินสแตนซ์ของ SQL Server หรือคุณคลิกการเรียกดูปุ่มเพื่อค้นหาอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่คุณต้องการเพิ่มลงในรายการยกเว้น ตำแหน่งการติดตั้งเริ่มต้นสำหรับ SQL Server จะแสดงรายการในตารางต่อไปนี้

  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นเส้นทางของแฟ้ม
  sql Server 7.0Mssql\Binn\Sqlservr.exe
  ตัวอย่างการเริ่มต้น Server 2000 sqlโปรแกรม Server\Mssql\Binn\Sqlservr.exe SQL Files\Microsoft
  ตัวอย่างชื่อของ sql Server 2000โปรแกรม Server\Mssql$instancename\Binn\Sqlservr.exe SQL Files\Microsoft
  sql Server 2005 การเริ่มต้นอย่างโปรแกรม Files\Microsoft Server\MSSQL SQLx\MSSQL\Binn\sqlservr.exe
  ตัวอย่างชื่อของ sql Server 2005โปรแกรม Files\Microsoft Server\MSSQL SQLx\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

  หมายเหตุ:แต่ละอินสแตนซ์ SQL Server 2005 ขึ้นของชุดที่แตกต่างของการบริการกับการตั้งค่าเฉพาะสำหรับ collations และตัวเลือกอื่น ๆ โครงสร้างไดเรกทอรี โครงสร้างรีจิสทรี และชื่อของบริการทั้งหมดสะท้อน ID อินสแตนซ์ที่ระบุที่อยู่ของอินสแตนซ์ SQL Server ที่สร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQLxID อินสแตนซ์ของอินสแตนซ์ SQL Server ที่สร้างขึ้นในระหว่างการติดตั้ง 2005 ของเซิร์ฟเวอร์ SQL ได้
 5. เลือกชื่อของอินสแตนซ์ และจากนั้น คลิกตกลง.
 6. ภายใต้โปรแกรมและบริการเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากชื่อคุณเลือกในขั้นตอนที่ 6 และจากนั้น คลิกตกลง.

วิธีการใช้ Multiprotocol ระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC)

ถ้าคุณกำลังใช้ Multiprotocol คุณต้องดำเนินการขั้นตอนในส่วน "สร้างข้อยกเว้นสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ของ SQL Server" เช่นเดียว กับเปิดพอร์ต TCP ที่ถูกต้องบน Windows Firewall
วิธีการเรียกใช้ RPC ผ่าน TCP
คำเตือนปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี หรือ โดยใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ Microsoft ไม่รับประกันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองในการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี

เมื่อต้องการเรียกใช้ RPC ผ่าน TCP ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. การเปิดใช้งานพอร์ต 135 บน Windows Firewall โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ ชนิดfirewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
  3. ในการข้อยกเว้นแท็บ คลิกเพิ่มพอร์ต.
  4. ในการหมายเลขพอร์ตกล่อง ชนิด135แล้ว คลิกการTCPปุ่ม
  5. ในการชื่อ:กล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับพอร์ตเช่นหลาย และคลิกตกลง.
  6. ในการข้อยกเว้นแท็บ คุณจะเห็นการบริการใหม่ เมื่อต้องการเปิดการใช้งานพอร์ต คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากบริการใหม่ของคุณ และจากนั้น คลิกตกลง.
 2. ปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้ติดตั้ง SQL Server เพียงคีย์รีจิสทรีนี้ไม่มีอยู่ คุณจะต้องสร้างคีย์ และตั้งค่า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลงซึ่งจะเริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี
  3. ค้นหาคีย์รีจิสทรี \\HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\RPC
  4. ตั้งค่านี้RestrictRemoteClientsคีย์การ0.
  5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 3. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server
วิธีการใช้ RPC ผ่านเนมไปป์
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ RPC ผ่านเนมไปป์ คุณต้องเปิดพอร์ต 445 ในไฟร์วอลล์ Windows โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการเรียกใช้กล่องโต้ตอบ ชนิดfirewall.cplแล้ว คลิกตกลง.
 3. ในการข้อยกเว้นแท็บ คลิกเพิ่มพอร์ต.
 4. ในการหมายเลขพอร์ตกล่อง ชนิด445แล้ว คลิกการTCPปุ่ม
 5. ในการชื่อ:box, type a name for the port such as MULTI, and then clickตกลง.
 6. ในการข้อยกเว้นtab, you will see the new service. To enable the port, click to select the check box next to your new service, and then clickตกลง.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about configuring SQL Server 2000 on Windows XP Service Pack 2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
841249How to configure Windows XP Service Pack 2 for use with SQL Server

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841251 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft Windows XP Embedded
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbmt KB841251 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841251

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com