วิธีการกำหนดค่า Windows XP Service Pack 2 (SP2) สำหรับใช้กับ SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 841249 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) รวมถึง Windows Firewall Windows Firewall คือ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรุ่นที่ปรับปรุง Firewall (ICF) Windows Firewall คือ stateful ที่ตามโฮสต์ ไฟร์วอลล์ในการกรองขาเข้าที่ไม่พึงประสงค์ discards traffic ผ่าน TCP/IP รุ่น 4 (IPv4) เชื่อมต่อ ผ่าน TCP/IP รุ่น 6 (IPv6) และเชื่อมต่อ โดยค่าเริ่มต้น ไฟร์วอลล์ Windows จะเปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP SP2

เนื่องจากการเปิดใช้งานไฟร์วอลล์ Windows, Microsoft SQL Server ไม่สามารถฟังเครือข่าย ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดค่านี้ไว้ก่อนหน้านี้ บทความนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่คุณสามารถใช้เพื่อช่วยคุณในการกำหนดค่า Windows Firewall เพื่ออนุญาตการเข้าถึงสำหรับ SQL Server

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเชื่อมต่อ SQL Server ใน Windows XP SP2 ที่เปิดใช้งานด้วยตนเอง

ถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องที่รัน SQL Server หรือถ้าคุณต้องการใช้อินเทอร์เฟซของ Windows XP SP2 การกำหนดค่าไฟร์วอลล์ Windows เท่านั้น คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
841251วิธีการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อของ SQL Server ใน Windows XP Service Pack 2
841252How to manually enable TCP/IP on Windows XP Service Pack 2 for SQL Server 2000
841253How to enable SQL Server 2000 Reporting Services on Windows XP Service Pack 2
841549How to enable ports on Windows XP Service Pack 2 for SQL Server 2000 Analysis Services and OLAP
842005How to enable the ISAPI component on SQLXML on Windows XP Service Pack 2
841256How to enable SQL Server 2000 Analysis Services and OLAP Services on computers that are running Windows XP SP2

How to open ports for SQL Server or SQL Server Desktop Engine for use on computers that are running Windows XP SP2

If you have several computers that are running SQL Server or if you have a SQL Server Desktop Engine (also known as MSDE 2000) application that requires these changes, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
839980How to use a script to programmatically open ports for SQL Server to use on systems that are running Windows XP Service Pack 2

Troubleshooting SQL Server and Windows XP Service Pack 2

These articles can help you resolve common issues with SQL Server on systems that are running Windows XP Service Pack 2
839269You may not be able to connect to an instance of SQL Server that is configured to use the Named Pipes server network library on a computer that is running Windows XP Service Pack 2
839018The NET SEND command may not work correctly on a computer that is running Windows XP Service Pack 2
839278BUG: The changes in a remote subscriber are not updated to the publisher for a queued updating replication that uses Message Queuing on a computer that is running Windows XP Service Pack 2
839279You may receive a 7391 error message in SQL Server 2000 when you run a distributed transaction against a linked server after you install Microsoft Windows XP Service Pack 2
839280BUG: SQL debugging does not work in Visual Studio .NET after you install Windows XP Service Pack 2
842907SQL Server CE client programs may not be able to connect to IIS on computers that are running Windows XP SP2

ข้อมูลอ้างอิง

For more information about Windows XP SP2, visit the following Microsoft Web site:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457151.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 841249 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services
 • Microsoft SQL Server 2000 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server OLAP Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services
 • Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services
 • Microsoft Windows XP Embedded
Keywords: 
kbinfo kbmt KB841249 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:841249

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com