คำอธิบายของ Visio 2003 Service Pack ที่ 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 840663 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้นำออกใช้เซอร์วิสแพ็คสำหรับ Microsoft Office Visio 2003 ส่วน "เนื้อหาของบทความ" ต่อไปนี้อธิบายข้อมูลที่ประกอบด้วยบทความนี้เกี่ยวกับ service pack

คำแนะนำ

การนำเสนอ Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 1 (SP1) ปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office Visio 2003 Visio 2003 SP1 ประกอบด้วย การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยที่สำคัญและการปรับปรุงความเสถียรและประสิทธิภาพการทำงาน แก้ไขที่มีอยู่ใน Visio 2003 SP1 บางถูกไว้ก่อนหน้านี้ นำออกใช้เป็นการปรับปรุงที่แยกต่างหาก Service pack นี้เข้าด้วยกันเป็นหนึ่ง อัพเดต

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายละเอียดการ pack บริการ

รายการของการตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขใน service pack

Visio 2003 SP1 ให้แก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในการ แพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:

838029 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Visio 2003: เดือน 2 เมษายน 2004
839639 คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Visio 2003: 7 พฤษภาคม 2004


Visio 2003 SP1 ให้แก้ไขปัญหาที่มี อธิบายไว้ใน Knowledge Base ต่อไปนี้ของ Microsoft บทความ:

831072 ไม่มีเปลี่ยนรูปร่างเมื่อคุณนำชุดรูปแบบในการระดมสมอง 2003 Visio ไดอะแกรม
828966 การเชื่อมโยงเว็บกับรูปวาดหน้าไม่ทำงานเมื่อมีบันทึกรูปวาดที่เป็นเว็บเพจใน Visio 2003Visio 2003 SP1 ให้แก้ไข ปัญหาต่อไปนี้ที่ถูกไม่ก่อนหน้านี้ใน Microsoft ฐานข้อมูลองค์ความรู้

รูปร่างที่ปรากฏจะหายไปเมื่อคุณดูรูปวาด Visio 2003 ที่ประกอบด้วยรูปร่างที่มีการเติมลวดลาย


เมื่อคุณดู Visio 2003 ที่วาดรูปที่ประกอบด้วยรูปร่าง ที่มีรูปแบบการเติมใน Microsoft Windows มีการตั้งค่าความคมชัดสูง แบบ รูปร่างอาจปรากฏหายไปวิธีการอินเทอร์เฟซสำหรับคลาสพื้นฐานจะหายไปเมื่อคุณสร้างกล่องคำสั่งผสมในไดอะแกรมลำดับของ Microsoft Visual Basic โปรแกรมสุทธิ


เมื่อคุณสร้างกล่องคำสั่งผสมในแผนภูมิลำดับของคำ โปรแกรม Microsoft Visual Basic .NET โดยใช้วิธีการทั้งหมดที่มี พร้อมใช้งาน วิธีการอินเทอร์เฟซสำหรับคลาสพื้นฐานเป็น ที่ขาดไปรูปแบบวันที่ของเซลล์ในแผนภูมิ Gantt ไม่ถูกต้องเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลใน Visio 2003 รุ่นภาษาเกาหลี


เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลในแบบเกาหลี รุ่นภาษาของ Visio 2003 รูปแบบวันที่ของเซลล์ในแผนภูมิ Gantt อาจ ไม่ถูกต้องเท่านั้นแรกคุณสมบัติที่กำหนดเองจะถูกบันทึกไว้เมื่อคุณอัพเกรด Visio 2003


เมื่อคุณอัพเกรด Visio 2003 กำหนดเองแรกเท่านั้น คุณสมบัติของชุดคุณสมบัติที่กำหนดเองจะถูกบันทึกไว้ออก Microsoft Internet Explorer จากโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณย้ายออกจาก Microsoft Windows SharePoint Services เว็บไซต์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX


เมื่อคุณย้ายจาก Windows SharePoint Services เว็บไซต์ที่ประกอบด้วยตัวควบคุม ActiveX, Internet Explorer อาจจบการทำงาน โดยไม่คาดคิดข้อความแสดงข้อผิดพลาด "หมายเลขไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกรูปวาดเป็นรูปการแลกเปลี่ยนแฟ้ม JPEG


เมื่อคุณพยายามที่จะบันทึกรูปวาดเป็นการแลกเปลี่ยนแฟ้ม JPEG รูปแบบ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
หมายเลขไม่ถูกต้อง
ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Microsoft Windows ใช้เครื่องหมายจุลภาคเป็นตัวคั่นทศนิยมในภาษาบางภาษา เช่น ภาษาสวีเดนข้อความข้อผิดพลาด "อาร์กิวเมนต์ไม่ถูกต้อง" เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างคุณสมบัติวันกำหนดเอง


ถ้าคุณพยายามที่จะสร้างคุณสมบัติวันกำหนดเองด้วยการ การตั้งค่าภาษาของภาษาจีน (สิงคโปร์), และจากนั้นคุณเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของรูปแบบจากการเริ่มต้นที่การตั้งค่าที่คุณระบุไว้ คุณได้รับ ข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
มีอาร์กิวเมนต์ที่ไม่ถูกต้อง พบ


หยุดทำ Visio 2003 งานโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณลากรูปร่างสัญญาณรูปวาด


ถ้าคุณใช้รูปแบบเป็นหนึ่งเดียวสร้างโมเดลภาษา (UML) แม่แบบไดอะแกรมการสร้างไดอะแกรมแบบจำลอง UML เมื่อคุณลากรูปร่างสัญญาณเพื่อ รูปวาดของคุณ Visio 2003 อาจปิดโดยไม่คาดคิดไม่มีเปลี่ยนรูปร่างเมื่อคุณเปลี่ยนค่าที่อยู่ใน ShapeSheet ของรูปวาด Microsoft Visio 2002


เมื่อคุณเปิด 2002 Visio ที่วาดใน Visio 2003 ที่ ประกอบด้วยรูปร่างที่มีการอ้างอิงไปยังเซลล์ของผู้ใช้บน ShapeSheet ถ้าคุณ การเปลี่ยนแปลงค่าที่อยู่ในแบบ ShapeSheet ไม่มีรูปร่าง เปลี่ยนแปลงข้อผิดพลาด "Visio ไม่สามารถเปิดแฟ้มได้" ข้อความเมื่อคุณพยายามเปิดรูปวาด Visio 2003 ที่ประกอบด้วย XML ที่ไม่ถูกต้อง


เมื่อคุณพยายามเปิด Visio 2003 เป็นรูปวาดที่ประกอบด้วย XML ที่ไม่ถูกต้อง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Visio ไม่สามารถเปิดแฟ้ม Xml ไม่ถูกต้อง


ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลอาจไม่ได้นำเข้าเขตข้อมูลที่มีคุณสมบัติแบบกำหนดเองได้อย่างถูกต้องเมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าสมุดงาน Microsoft Excel ที่ประกอบด้วยอักขระ (ดั้งเดิม) ภาษาจีน


เมื่อคุณพยายามที่จะนำเข้าสมุดงาน Excel ที่ประกอบด้วย อักขระ (ดั้งเดิม) ภาษาจีน ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลอาจไม่ต้องนำเข้าเขตข้อมูล ที่มีคุณสมบัติแบบกำหนดเองได้อย่างถูกต้องการเชื่อมโยงหลายมิติที่ใช้เส้นทางแบบสัมพัทธ์จะใช้งานไม่ได้หลังจากที่คุณบันทึก Visio 2003 ที่วาดเป็นเว็บเพจ


หลังจากที่คุณบันทึก Visio 2003 ที่เป็นเว็บเพจโดยการวาด มีการเชื่อมโยงหลายมิติที่ใช้เส้นทางสัมพัทธ์โดยใช้รูปแบบ SVG ใช้งานไม่ได้นั้นรูปวาดทั้งหมดถูกพิมพ์เมื่อคุณพิมพ์ Visio 2003 ที่วาดไปยังเครื่องพิมพ์ PCL 3


เมื่อคุณพิมพ์ Visio 2003 ที่วาดไปยังเครื่องพิมพ์ PCL 3 เช่นเครื่องพิมพ์ Packard DeskJet Hewlett ฉบับที่ 1220 c ถึง 11 นิ้วด้วยกระดาษ 17 นิ้ว ไม่มีพิมพ์รูปวาดทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ด้านบนและด้านล่างของตัว รูปวาดอาจเป็นมิติสินค้าคงคลัง หรือด้านล่างที่สามของภาพวาดอาจจะพิมพ์ข้างต้น ส่วนเหลือของภาพวาดรูปวาด Visio 2003 จะพิมพ์ในแนวตั้งเมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์ในแนวนอน


เมื่อคุณพยายามที่จะพิมพ์ในแนวนอนไป มีพิมพ์เครื่องพิมพ์ Hewlett Packard CP 1700, 2003 Visio วาดในแนวตั้ง การวางB4 ขนาดกระดาษไม่ถูกต้องเมื่อคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้ง


เมื่อคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งใน Windows และ คุณคลิก กระดาษที่ใช้พิมพ์ แบบหล่นลงกล่องรายการใน Visio 2003 กระดาษขนาด B4 ไม่ถูกต้องจะไม่มีเปลี่ยนความกว้างของรูปร่างเมื่อคุณใช้คุณสมบัติ ForceFormula


เมื่อคุณใช้คุณสมบัติForceFormulaเพื่อตั้งค่าความกว้างของรูปร่างที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่แล้ว ความกว้างกำหนด ความกว้างของรูปร่างจะไม่มีเปลี่ยนแปลง ปัญหานี้เกิดขึ้น เมื่อค่าความกว้างเป็นแต่แบบเดียวกัน การวัดอยู่ในที่แตกต่างกัน หน่วย--ตัวอย่าง ทศนิยมและมิลลิเมตรVisio 2003 ที่เปิด ด้วยการไม่ใช้งานวาดถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ WBS Visio ใน Microsoft Office Project 2003


ถ้าคุณใช้ตัวช่วยสร้างแผนภูมิ WBS Visio 2003 โครงการเพื่อ นำเข้างานของคุณใน Visio 2003, Visio 2003 เริ่มทำงานกับรูปวาดที่ใช้งานอยู่ไม่ ปัญหานี้เกิดขึ้นในโครงการ 2003 รุ่นตุรกีVisio 2003 การหยุดทำงานเมื่อคุณคลิกรีเฟรชรุ่นบนเมนูฐานข้อมูล


เมื่อคุณคลิก ฟื้นฟูรูปแบบ ในการ ฐานข้อมูล เมนูใน Visio 2003 การปรับปรุง Microsoft SQL ฐานข้อมูลในรูปแบบไดอะแกรมฐานข้อมูล Visio 2003 หยุดทำงาน โดยไม่คาดคิดการดำเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับล้มเหลวเมื่อคุณคลิกย้อนกลับทางวิศวกรรม


เมื่อคุณคลิก ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ในการ Visio UML เครื่องมือ จากนั้น เปิดแฟ้ม Visio 2003 UML ของคุณ คุณ ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่แจ้งว่า การดำเนินการทางวิศวกรรมย้อนกลับ ล้มเหลว ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อแฟ้ม Visio UML ของคุณประกอบด้วย Microsoft Visual คุณลักษณะพื้นฐานที่ประกอบด้วยวงเล็บVisio 2003 ปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนองเมื่อคุณพยายามปรับปรุงไดอะแกรมที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle


เมื่อคุณพยายามที่จะปรับปรุงรูปแบบไดอะแกรมฐานข้อมูลที่มี เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Oracle ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าฐานข้อมูลการฟื้นฟูหายไป และ Visio 2003 ปรากฏขึ้นหยุดการตอบสนอง (แฮง)หยุดทำข้อความแสดงข้อผิดพลาดและ Visio 2003 งานโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณคลิก'ถัดไป'ในตัวช่วยสร้างการตั้งค่าฐานข้อมูลการฟื้นฟู


เมื่อคุณคลิก ฟื้นฟูรูปแบบ ในการ ฐานข้อมูล เมนูใน Visio 2003 การปรับปรุงฐานข้อมูล SQL ในการ ไดอะแกรมแบบจำลองของฐานข้อมูล และจากนั้น คลิก ถัดไป ในการ ตัวช่วยสร้างการฟื้นฟูฐานข้อมูลคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาด และ Visio 2003 ออกจากโดยไม่คาดคิดVisio 2003 รุ่นภาษาญี่ปุ่นรายโดยไม่คาดคิดเมื่อคุณลากรูปร่างสัญญาณในไดอะแกรมแบบจำลอง UML


เมื่อคุณลากรูปร่างสัญญาณในไดอะแกรมแบบจำลอง UML ใน ออกจาก Visio 2003 รุ่นภาษาญี่ปุ่นของ Visio 2003 โดยไม่คาดคิดฟิลด์วันถูกจัดรูปแบบเป็นปีเดือนไม่ถูกต้องเมื่อคุณแทรกคอลัมน์ใหม่ในแผนภูมิ Gantt


เมื่อคุณแทรกคอลัมน์ใหม่ในแผนภูมิ Gantt ในการ ภาษาจีน (ดั้งเดิม) เวอร์ชั่น Visio 2003 เขตข้อมูลวันจะไม่ถูกต้อง รูปแบบที่เป็นเดือนปีแทนที่จะเป็นปี เดือนเชื่อมโยงหลายมิติจะใช้งานไม่ได้เมื่อคุณสร้างแผนผังองค์กรใน Visio 2003 รุ่นภาษาจีน (ไต้หวัน)


เมื่อคุณสร้างแผนภูมิองค์กรในจีนที่ Visio 2003 เชื่อมโยงหลายมิติในการเผยแพร่องค์กรรุ่น (ไต้หวัน) แผนภูมิจะใช้งานไม่ได้

ก่อนหน้านี้นำออกใช้ปรุงที่รวมอยู่ใน service pack นี้

เวอร์ชันภาษาทั้งหมดของ Visio 2003 SP1 มีดังนี้ การปรับปรุงที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้:

831925 คำอธิบายของการปรับปรุง Visio 2003:10 กุมภาพันธ์ 2004

มี Visio 2003 SP1 รุ่นภาษาเนเธอร์แลนด์ ปรับปรุงต่อไปนี้ที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้:
833997 คำอธิบายของการปรับปรุง Visio 2003 รุ่นภาษาดัทช์: 20 เมษายน 2004

Visio 2003 SP1 รุ่นภาษาอิตาลี มีการปรับปรุงต่อไปนี้ที่ถูกนำออกใช้ก่อนหน้านี้:
832362 คำอธิบายของการปรับปรุง Visio 2003 รุ่นภาษาอิตาลี: 27 มกราคม 2004

การปรับปรุงที่เพิ่มเติมใน Visio 2003 SP1

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างในแผนผังองค์กรใน Visio 2003 SP1 เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนหน้าของ Microsoft Visio แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/ha011169071033.aspx

ปัญหาที่ทราบ

ปัญหาที่ทราบในระหว่างการติดตั้ง service pack

เมื่อคุณใช้สวิตช์ /q IExpress ระหว่างการติดตั้ง สวิตช์ไม่ทำงานตามที่คาดไว้


เมื่อคุณใช้สวิตช์ /q ระหว่างการติดตั้ง สวิตช์ ไม่สามารถทำงานตามที่คาดไว้ ตัวอย่าง คำสั่งการตั้งค่าต่อไปนี้ไม่ ไม่ทำงานตามที่คาดไว้ และแสดงกล่องโต้ตอบจะไม่ถูกระงับไว้:
/q ohotfix.exe c:
เมื่อต้องการใช้สวิตช์ /q ระหว่างการติดตั้ง คุณต้องใช้ต่อไปนี้ รูปแบบ:
/q /c:"ohotfix.exe /q"

ปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มีการติดตั้ง service pack

ไม่มีปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Visio 2003 SP1

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่ทราบที่อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Visio 2003 SP1 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
873125คุณไม่สามารถเอาออก Service Pack 1 สำหรับผลิตภัณฑ์ Office 2003

รายละเอียดการติดตั้ง

ขอรับ และติดตั้ง service pack

คุณสามารถค้นหาข้อมูลต่อไปนี้ในการดาวน์โหลดของ Microsoft ศูนย์:
 • คำแนะนำในการติดตั้งสำหรับ Visio 2003 SP1
 • กลยุทธ์การปรับใช้สำหรับ Visio 2003 SP1
เมื่อต้องการดาวน์โหลดเซอร์วิสแพ็คนี้จากการดาวน์โหลดของ Microsoft กึ่งกลาง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AFCA0578-E1FB-4540-B0CC-FF83DEF61CC6

ตรวจสอบว่า มีการติดตั้ง service pack

เซอร์วิสแพ็คประกอบด้วยแฟ้มของโปรแกรมปรับปรุงรุ่นต่อไปนี้:
  File NameFile    Version
  ------------------------------
  Alrtintl.dll    11.0.6352.0
  Bstorm.dll     11.0.4301.0
  Dwdcw20.dll     11.0.5904.0
  Dwgdp.dll      11.0.4301.0
  Dwtrig20.exe    11.0.5904.0
  Extract.dll     11.0.4301.0
  Facility.dll    11.0.4301.0
  Fm20.dll      11.0.6254.0
  Fpsrvutl.dll    11.0.6353.0
  Fpwec.dll      11.0.6356.0
  gdiplus.dll     5.1.3102.1360
  gdiplus.dll     6.0.3264.0
  Ieawsdc.dll     11.0.6007.0
  Intlband.htm	
  Logelems.dll    11.0.4301.0
  Mcps.dll      11.0.6357.0
  Modeleng.dll    11.0.4301.0
  Mso.dll       11.0.6360.0
  Msohelp.exe     11.0.6355.0
  Msointl.dll     11.0.6352.0
  Mstordb.exe     11.0.6361.0
  Mstore.exe     11.0.6361.0
  Mstores.dll     11.0.6361.0
  Msxml5.dll     5.10.2925.0
  Oinfo11.ocx     11.0.6254.0
  Oinfop11.mof
  Orgchart.dll    11.0.4301.0
  Orgchart.vsl    11.0.4301.0
  Owsclt.dll     11.0.6254.0
  Riched20.dll    5.50.99.2009
  Setlang.exe     11.0.6254.0
  Setup.exe      11.0.6127.0
  Sku051.xml	
  Sku053.xml	
  Sku151.xml	
  Sku153.xml	
  Slintl.dll     11.0.6254.0
  Solutils.dll    11.0.4301.0
  Uml.dll       11.0.4301.0
  Uml.vsl       11.0.4301.0
  Umlvs.dll      11.0.4301.0
  Usp10.dll      1.471.4063.0
  Vbe6.dll      6.4.99.72
  Visbrgr.dll     11.0.4301.0
  Visintl.dll     11.0.4301.0
  Vislib.dll     11.0.4301.0


คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้ง service pack นี้ถ้าคุณ มีรุ่นที่ใหม่กว่าของแฟ้มที่อยู่ในนี้ ตาราง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบรุ่นของ Visio 2003 ที่ติดตั้งอยู่ คอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
821549วิธีการตรวจสอบรุ่นของผลิตภัณฑ์ Office 2003

ข้อมูลแฟ้ม MSP สำหรับผู้ดูแล

Visio 2003 SP1 ถูกสร้างขึ้นของแฟ้มเต็ม Microsoft Windows โปรแกรมติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงแฟ้ม (แฟ้ม MSP) ที่เป็นแพคเกจในแฟ้มปฏิบัติการได้ ที่ ต่อไปนี้ MSP แฟ้มได้รับการกระจายในเซอร์วิสแพ็คนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ภาษาแฟ้ม MSP
ภาษาจีน สมัยใหม่Visio2003-KB840663-FullFile-CHS.msp
ภาษาจีน แบบดั้งเดิมVisio2003-KB840663-FullFile-CHT.msp
เช็กVisio2003-KB840663-FullFile-CSY.msp
ภาษาเดนมาร์กVisio2003-KB840663-FullFile-DAN.msp
ภาษาเยอรมันVisio2003-KB840663-FullFile-DEU.msp
ภาษาอังกฤษVisio2003-KB840663-FullFile-ENU.msp
ภาษาสเปนVisio2003-KB840663-FullFile-ESN.msp
ฟินแลนด์Visio2003-KB840663-FullFile-FIN.msp
ภาษาฝรั่งเศสVisio2003-KB840663-FullFile-FRA.msp
ฮังการีVisio2003-KB840663-FullFile-HUN.msp
ภาษาอิตาลีVisio2003-KB840663-FullFile-ITA.msp
ภาษาญี่ปุ่นVisio2003-KB840663-FullFile-JPN.msp
ภาษาเกาหลีVisio2003-KB840663-FullFile-KOR.msp
ภาษาดัตช์Visio2003-KB840663-FullFile-NLD.msp
ภาษานอร์เวย์Visio2003-KB840663-FullFile-NOR.msp
โปแลนด์Visio2003-KB840663-FullFile-PLK.msp
บราซิล ภาษาโปรตุเกสVisio2003-KB840663-FullFile-PTB.msp
ภาษาโปรตุเกสVisio2003-KB840663-FullFile-PTG.msp
ภาษาสวีเดนVisio2003-KB840663-FullFile-SVE.msp

ลักษณะการทำงานสำหรับการติดตั้งคอมโพเนนต์เฉพาะสำหรับผู้ดูแล

ถ้าคุณปรับปรุงจุดติดตั้งระดับผู้ดูแลของคุณและ recache และติดตั้ง Visio 2003 บนคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ เราขอแนะนำว่า คุณได้ทำการ บรรทัดคำสั่งที่มีการติดตั้งใหม่ =ทั้งหมดคุณสมบัติการติดตั้งคุณลักษณะทั้งหมด สำหรับขั้นตอนโดยละเอียดเพื่อ ปรับปรุงรูปสำหรับผู้ดูแล และการปรับปรุงคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ดู "การปรับปรุงไคลเอ็นต์จากรูปดูแล patched" ส่วนในการ หัวข้อ "กระจาย Office 2003 ผลิตภัณฑ์การปรับปรุง" เมื่อต้องการดู "Distributing หัวข้อโปรแกรมปรับปรุงผลิตภัณฑ์ office 2003" แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การกระจายการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ Office 2003
โปรแกรมปรับปรุง Office Admin ศูนย์สำหรับ Office IT ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วยล่าสุดในการดูแลปรับปรุงและทรัพยากรเชิงกลยุทธ์การปรับใช้ สำหรับรุ่นของ Microsoft Office ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงาน ศูนย์การปรับปรุง Admin แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/office/bb267346.aspx

Visio Service Pack 2003 1 สำหรับรายละเอียดของแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา

ใน Visio 2003 Service Pack 1 สำหรับแพคส่วนติดต่อผู้ใช้แบบหลายภาษา แสดงโปรแกรมปรับปรุงล่าสุดไปยัง Microsoft Office Visio 2003 ภาษา แพคส่วนติดต่อผู้ใช้ ใน Visio 2003 Service Pack 1 สำหรับผู้ใช้หลายภาษา แพคส่วนติดต่อช่วยให้แน่ใจว่า Visio 2003 ดำเนินการกับฟังก์ชันการทำงานที่เสร็จสมบูรณ์ เมื่อคุณใช้ชุดอินเทอร์เฟซ Visio Multilingual 2003 ผู้ใช้

เมื่อต้องการ ดาวน์โหลด Visio 2003 Service Pack 1 สำหรับชุดอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้หลายภาษา แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=E7771BE8-0447-4A4D-9787-2327BE27D1C0&displaylang=en

รายละเอียดของลายเซ็นข้อผิดพลาด

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับต่อไปนี้เมื่อ คุณใช้ Visio 2003:
Microsoft Visio ได้พบกับ ปัญหาและความต้องการปิด ขออภัยในความไม่สะดวก

เมื่อต้องการ ดูข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาดนี้ประกอบด้วย คลิกที่นี่
เมื่อคุณดู ข้อมูลในรายงานข้อผิดพลาด ผิดพลาดที่ไม่ประกอบด้วยรายงาน คล้ายกับหนึ่งต่อไปนี้:
  Application name Application version Module name  Module version Offset
  -----------------------------------------------------------------------------

  Visio.exe     11.0.3014.0     Vislib.dll  11.0.3014.0   000c00d4

  Visio.exe     11.0.3107.0     Vislib.dll  11.0.3107.0   000aa175

  Visio.exe     11.0.3216.0     Vislib.dll  11.0.3216.0   0001999b

  Visio.exe     11.0.3014.0     Modeleng.dll 11.0.3014.0   00007c47

  Visio.exe     11.0.3014.0     Modeleng.dll 11.0.3014.0   000023ff

  Visio.exe     11.0.3912.0     Vislib.dll  11.0.3912.0   002157c7
นอกจากนี้ รุ่นของโปรแกรม รุ่นของโมดูล และอื่น ๆ ปรับค่า เป็นไปได้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่นี้ บทความที่กล่าวถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิต โดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกัน โดยนัย หรือมิฉะนั้น เกี่ยวกับการ ประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 840663 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
Keywords: 
kbservicepack kbmui atdownload kbdownload kbupdate kbfix kbmt KB840663 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:840663

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com