ข้อผิดพลาดของแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC ที่เครื่องใน Windows Server 2003 มือสนับสนุนจากซีดีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839880 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณอาจพบข้อผิดพลาดของแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC เมื่อคุณใช้เครื่องมือที่เจาะจง และโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่พร้อมใช้งานในโฟลเดอร์สนับสนุนของ Microsoft Windows Server CD-ROM พร้อมใช้งานเป็น ส่วน ของการ Windows Server ทรัพยากร Kit หรือพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ของ Microsoft ข้อผิดพลาดเหล่านี้สามารถช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาของแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC

อาการต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ไม่แสดงถึงการทุกสถานการณ์ที่เป็นไปได้ที่อาจทำให้เมื่อ RPC ไม่ปกติ มีใช้ rpc โดยคอมโพเนนต์ต่าง ๆ ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server เช่นการบริการจำลองแบบแฟ้ม (FRS), การจำลอง แบบไดเรกทอรี Active ใบรับรองบริการ DCOM, Microsoft (หรือที่เรียกกันว่า MSMQ) ข้อความจัดคิว และ MAPI ดังนั้น ข้อผิดพลาดและอาการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อ RPC ไม่ปกติ

บทนำ

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของแมปเปอร์ปลายทางระยะไกลกระบวนงานเรียก (RPC) ใน Windows Server 2003 และ Windows 2000 Server โดยใช้เครื่องมือและอรรถประโยชน์อื่น ๆ ที่พร้อมใช้งานในโฟลเดอร์สนับสนุนของ Windows Server 2003 หรือซีดีรอมเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 หรือที่พร้อมใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของ Kit ทรัพยากรของ 2003 Server Windows หรือ Kit ทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ 2000 Windows เรียกกระบวนการระยะไกลเป็นโพรโทคอลที่ใช้ โดยระบบปฏิบัติการ Windows rpc ให้กลไกการสื่อสาร inter-process ที่อนุญาตให้โปรแกรมทำงานบนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังการเรียกใช้รหัสในระบบระยะไกล

ในบางสถานการณ์ เมื่อคุณพยายามที่จะบังคับใช้การจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ โดยใช้ไดเรกทอรีของไซต์ที่ใช้งานอยู่และบริการ เมื่อคุณพยายามที่จะเลื่อนระดับตัวควบคุมโดเมนเพิ่มเติม โดยใช้เครื่องมือ Dcpromo หรือ เมื่อคุณเรียกใช้netdom fsmo การสอบถามจากบรรทัดคำสั่ง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่มีปลายทางมีเพิ่มเติมจาก mapper ปลายทาง
อาการอื่น ๆ อาจรวมถึง:
 • เมื่อคุณพยายามเข้าสู่ระบบโดเมน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  ระบบไม่สามารถให้คุณเข้าสู่ระบบโดเมนนี้ได้เนื่องจากบัญชีคอมพิวเตอร์ของระบบในโดเมนหลักของขาดหายไป หรือรหัสผ่านของบัญชีที่ไม่ถูกต้อง
 • คุณไม่สามารถเปิดสแน็ปอินของนโยบายกลุ่ม
 • เมื่อคุณพยายามเปิด Active Directory ในการดูแลมือ เช่นผู้ ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ และคอมพิวเตอร์ หรือไดเรกทอรีของ ไซต์ที่ใช้งานอยู่ และ บริการ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ
 • คุณไม่สามารถเรียกดูโดเมนในเครือข่าย Neighborhood
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่จะแมปไดรฟ์ หรือดูทรัพยากรบนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล:
  การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
 • บริการการจำลองแบบแฟ้ม (FRS) อาจจะช้า หรือล้มเหลวอย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น โฟลเดอร์ Sysvol อาจล้มเหลวในการทำซ้ำระหว่างตัวควบคุมโดเมน เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับข้อความที่คล้ายกับต่อไปนี้ในการ Ntfrs_000 <x>แฟ้ม.log: </x>
  rpc ไม่พร้อมใช้งาน
 • Microsoft Outlook อาจล้มเหลวเมื่อมีการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจได้รับพร้อมท์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเมื่อคุณเปิด Outlook เมื่อคุณป้อนข้อมูลประจำตัวที่ถูกต้อง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  ข้อมูลของคุณเข้าสู่ระบบไม่ถูกต้อง
  หรือ
  outlook ไม่สามารถล็อกออ
 • นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกตรวจสอบชื่อขณะกำลังสร้างบัญชีจดหมายใหม่ใน Outlook คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
  ไม่สามารถแก้ไขชื่อ ชื่ออาจไม่มีการจับคู่กับชื่อในรายการที่อยู่

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้เครือข่ายการจับภาพโปรแกรม เช่นการตรวจสอบเครือข่าย การจับภาพการรับส่งข้อมูลเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์อาจไม่ได้รับการตอบรับเมื่อพยายามสร้างมีเซสชันของ RPC ไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น โดยใช้พอร์ตมากกว่า 1024 The sending computer uses the Universal Unique Identifier (UUID) for the RPC Endpoint Mapper. The UUID for the RPC Endpoint Mapper is E1AF8308-5D1F-11C9-91A4-08002B14A0FA.

ข้อมูลเพิ่มเติม


The Dcdiag tool


The Dcdiag tool analyzes the state of domain controllers in a forest or in an enterprise and reports any problems to help in troubleshooting. You can use the Dcdiag tool to help troubleshoot RPC Endpoint Mapper errors when you run the Dcdiag tool. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ประเภท:dcdiagแล้ว กด ENTER
If RPC Endpoint Mapper problems exist, the Dcdiag tool may respond with error messages that are similar to the following:
The replication generated an error (1753): There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
DsBindWithSpnEx() failed with error 1753, There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
Directory Binding Error 1753: There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
DsBind() failed with error 1753, There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
DsBindWithSpnEx() failed with error 1722, The RPC server is unavailable.
DsBindWithCred() failed with error 1753. There are no more endpoints available from the endpoint mapper.
Status is 1722: The RPC server is unavailable.


The Netdiag tool

You can use the Netdiag tool to help isolate networking and connectivity problems. You can use the Netdiag tool to help troubleshoot RPC Endpoint Mapper problems. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ประเภท:netdiagแล้ว กด ENTER
If RPC Endpoint Mapper problems exist, the Netdiag tool may respond with error messages that are similar to the following:
[WARNING] Failed to query SPN registration on DCdomaincontroller.domainname.com.

Kerberos test. . . . . . . . . . . : Skipped Your logon domain isn't running Kerberos. (<domainname>\Administrator) Kerberos cannot be tested. </domainname>
DC list test . . . . . . . . . . . : Failed [WARNING] Cannot call DsBind todomaincontroller.domainname.intranet (10.55.0.110). [EPT_S_NOT_REGISTERED]

Trust relationship test. . . . . . : Failed Test to ensure DomainSid of domain '<domainname>' is correct. [FATAL] Secure channel to domain '<domainname>' is broken. [ERROR_ACCESS_DENIED] </domainname></domainname>The Repadmin tool

You can use the Repadmin tool for Active Directory replication, for troubleshooting Active Directory replication problems, and for troubleshooting RPC Endpoint Mapper problems. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ประเภท:Repadmin /bindแล้ว กด ENTER
If RPC Endpoint Mapper problems exist, the Repadmin tool may respond with an error message that is similar to the following:
DsBindWithCred to localhost failed with status 1753 (0x6d9): There are no more endpoints available from the endpoint mapper.The Ntdsutil tool


Enterprise and domain administrators can use the Ntdsutil tool to manage and repair Active Directory, and to help troubleshoot RPC Endpoint Mapper problems. To help troubleshoot RPC Endpoint Mapper problems, follow these steps:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ประเภท:NTDSUtil ?แล้ว กด ENTER
 3. ในการntdsutil:prompt, typeMetadata cleanupแล้ว กด ENTER
 4. ในการmetadata cleanup:prompt, typeการเชื่อมต่อแล้ว กด ENTER
 5. ในการConnections:prompt, typeConnect to server localhostแล้ว กด ENTER
หากมีปัญหาการแมปเปอร์จุดสิ้นสุด RPC เครื่องมือ Ntdsutil อาจตอบสนอง ด้วยข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด DsBindW 0x6d9 (ไม่มีปลายทางมีเพิ่มเติมจาก mapper ปลายทาง)เครื่องมือ Gpotool


คุณสามารถใช้เครื่องมือ Gpotool เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของวัตถุนโยบายกลุ่มบนตัวควบคุมโดเมน เครื่องมือ Gpotool จะอยู่ใน Kit ทรัพยากรของ 2003 Server Windows คุณสามารถดาวน์โหลด Kit ทรัพยากรของ 2003 Server Windows โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9d467a69-57ff-4ae7-96ee-b18c4790cffd &amp; DisplayLang =สั้น
หลังจากที่คุณได้ติดตั้งชุดทรัพยากร คุณสามารถใช้เครื่องมือ Gpotool เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมคลิกเครื่องมือ Kit ทรัพยากรของ windowsแล้ว คลิกเชลล์คำสั่ง.
 2. ประเภท:gpotoolแล้ว กดป้อน.

หากมีปัญหาการแมปเปอร์จุดสิ้นสุด RPC เครื่องมือ Gpotool อาจตอบสนอง ด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
อี GPOTOOL: ข้อผิดพลาด: GetDCList; DsBindW; hr = 800706d9 ไม่มีปลายทางที่มีการเพิ่มเติมไม่พร้อมใช้งานจาก mapper ปลายทาง
gpotool: +File:d:\nt\private\ctpolprf\common\polutil\polutil.cxxบรรทัด: 728
อี GPOTOOL: ข้อผิดพลาด: GetDCList; GetDCList ล้มเหลว hr = 800706d9 ไม่มีปลายทางที่มีการเพิ่มเติมไม่พร้อมใช้งานจาก mapper ปลายทาง
GPOTOOL: + แฟ้ม:d:\nt\private\ctpolprf\common\polutil\polutil.cxxบรรทัด: 644Event Viewer


เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ ในไคลเอนต์ในโดเมน บนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก หรือ บนตัวควบคุมโดเมนเมื่อ RPC ไม่ปกติ:

รหัสเหตุการณ์: 1053
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ (ไม่มีปลายทางมีเพิ่มเติมจาก mapper ปลายทาง) ล้มเลิกการประมวลผลนโยบายกลุ่มรหัสเหตุการณ์: 1000
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Userenv
คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถกำหนดชื่อผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ คืนค่า (1753) :รหัสเหตุการณ์: 1168
แหล่งที่มา: NTDS ทั่วไป
คำอธิบาย: ข้อผิดพลาด-1073741823(c0000001) เกิด (Internam ID 3000b35) กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือรหัสเหตุการณ์: 1265
แหล่งที่มา: KCC NTDS
คำอธิบาย: การพยายามทำการจำลองแบบเชื่อมโยงกับพารามิเตอร์พาร์ติชัน: CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = contoso, DC = com DN DSA แหล่งที่มา: CN =การตั้งค่า NTDS, CN =Servername, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =domainname, CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = contoso, DC =comที่อยู่ DSA แหล่งที่มา: การขนส่ง Inter-site 70863dce-1031-47ea-a567-2f46212dd361._msdcs.securityroot.com (ถ้ามี): CN = IP, CN =ไซต์ Inter ขนส่ง CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC = securityroot, DC =สุทธิที่ล้มเหลว ด้วยสถานะต่อไปนี้: ไม่มีปลายทางที่มีการเพิ่มเติมไม่พร้อมใช้งานจาก mapper ปลายทาง ข้อมูลในระเบียนมีรหัสสถานะ การดำเนินการนี้จะถูกใหม่อีกครั้งรหัสเหตุการณ์: 1656
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เหตุการณ์ทั่วไป NTDS
คำอธิบาย: การบริการไดเรกทอรีไม่สามารถค้นหาที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์นี้ ลำดับของโพรโทคอล RPC ความล้มเหลว ด้วยข้อผิดพลาด 1719 บริการไดเรกทอรีจะสามารถตอบสนองการร้องขอการ RPC ใด ๆ ตราบเท่าที่เงื่อนไขนี้ยังคงอยู่รหัสเหตุการณ์: 10010
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: DCOM
คำอธิบาย: ลงเซิร์ฟเวอร์ {8BC3F05E-D86B-11 D 0-A075-00C04FB68820 } จึงไม่ทะเบียน DCOM ภายในการหมดเวลาที่จำเป็นต้องรหัสเหตุการณ์: 4097
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: EventSystem
คำอธิบาย: การ COM + เหตุการณ์ระบบตรวจพบไม่ถูกต้องส่งกลับรหัสในระหว่างการประมวลผลของภายใน hresult ถูก 80070005 จากบรรทัด 42 ของ.\eventsystemobj.cpp กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อรายงานข้อผิดพลาดนี้รหัสเหตุการณ์: 1012
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: Winlogon
คำอธิบาย: ระบบย่อยการลงทะเบียนใบรับรองอัตโนมัติจะไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่นที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียน การลงทะเบียนจะไม่สามารถทำได้ (0x800706d9) ไม่มีปลายทางมีเพิ่มเติมจาก mapper ปลายทางบนเซิร์ฟเวอร์ที่ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองระดับองค์กร หรือเซิร์ฟเวอร์ผู้มีสิทธิ์ออกใบรับรองรอง เหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้:
รหัสเหตุการณ์: 20
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: KDC
คำอธิบาย: ใบรับรองของ KDC ที่เลือกในปัจจุบันได้ทันทีที่ถูกต้อง แต่ขณะนี้ ไม่ถูกต้อง และไม่มีการเปลี่ยนที่เหมาะสมพบเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ระบบของสมาร์ทการ์ดอาจทำงานไม่ถูกต้องถ้าไม่มี remedied ปัญหานี้ ผู้ดูแลระบบที่ตรวจสอบสถานะของโครงสร้างคีย์ที่สาธารณะของโดเมนได้ สถานะสายอยู่ในข้อมูลข้อผิดพลาด
เครื่องมือ Dcpromo


ตัวใช้งานไดเรกทอรีการติดตั้งช่วย (Dcpromo.exe) เลื่อนขึ้นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server เพื่อให้ตัวควบคุมโดเมน เมื่อเครื่องมือ Dcpromo ล้มเหลวเนื่องจากความปัญหา RPC ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้อาจปรากฏในแฟ้ม DCPromo.log

หมายเหตุ:การ Dcpromo.log แฟ้มจะอยู่ในโฟลเดอร์ %windir%\Debug
02/07 21:08:48 [ข้อมูลข้อผิดพลาด - บริการไดเรกทอรี The ล้มเหลวในการสร้างวัตถุ CN =ชื่อ:, cn =พาร์ติชัน, cn =configuration, dc =โดเมน, dc =com. กรุณาตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ข้อผิดพลาดของระบบที่เป็นไปได้ (1753) 02/07 21:08:49 [ข้อมูล NtdsInstall สำหรับservername.domainname.comส่งกลับ 1753 02/07 21:08:49 [ข้อมูล DsRolepInstallDs คืน 1753 02/07 21:08:49 [ข้อผิดพลาด] ล้มเหลวในการติดตั้งบริการไดเรกทอรี (1753)
10/03 10:13:17 [ข้อมูลข้อผิดพลาด - บริการไดเรกทอรี The ที่ไม่สามารถสร้างวัตถุเซิร์ฟเวอร์สำหรับ CN =การตั้งค่า NTDS, CN =ชื่อ:, CN =เซิร์ฟเวอร์ CN =ชื่อ:, CN =ไซต์ CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =domainname, dc =comบนเซิร์ฟเวอร์servername.domainname.comโปรดตรวจสอบข้อมูลประจำตัวเครือข่ายให้มีเพียงพอสำหรับการเข้าถึงการเพิ่มแบบจำลอง (1753) 10/03 10:13:17 [ข้อมูล NtdsInstall สำหรับservername.domainname.comส่งกลับ 1753 10/03 10:13:17 [ข้อมูล DsRolepInstallDs คืน 1753 10/03 10:13:17 [ข้อผิดพลาด] ล้มเหลวในการติดตั้งการบริการไดเรกทอรี (1753)
06/20 16:41:27 [ข้อมูลข้อผิดพลาด - LDAP เชื่อมต่อเริ่มต้นการไปยังเซิร์ฟเวอร์FQDNServerNameล้มเหลว (58) NtdsInstall 16:41:27 [ข้อมูล 06/20 สำหรับservername.domainname.comส่งกลับ 16:41:27 58 06/20 [ข้อมูล DsRolepInstallDs 16:41:27 58 06/20 [ข้อผิดพลาด] ล้มเหลวในการติดตั้งบริการไดเรกทอรี (58) ที่ส่งคืน
06/21 11:49:57 [ข้อมูลข้อผิดพลาด - บริการไดเรกทอรี The ล้มเหลวในการทำซ้ำพาร์ติชัน CN =แบบแผน CN =การตั้งค่าคอนฟิก DC =... NtdsInstall 11:49:59 06/21 [ข้อมูล (1722) สำหรับservername.domainname.comส่งกลับ 11:49:59 1722 06/21 [ข้อมูล DsRolepInstallDs 11:49:59 1722 06/21 [ข้อผิดพลาด] ล้มเหลวในการติดตั้งบริการไดเรกทอรีที่ส่งคืน (1722)
06/21 17:08:41 [ข้อมูล NtdsInstall สำหรับservername.domainname.comreturned 1753 06/21 17:08:41 [INFO] DsRolepInstallDs returned 1753 06/21 17:08:41 [ERROR] Failed to install the directory service (1753)

หมายเหตุ:These error codes represent the following:
 • Error code 58 represents "The specified server cannot perform the requested operation."
 • Error code 1722 represents "The RPC server is unavailable."
 • Error code 1753 represents "There are no more endpoints available from the endpoint mapper."

Additionally, the DCPromoUI.log may report an error message that is similar to the following:
dcpromoui t:0x0C4 01335 Enter State::SetFailureMessage The operation failed because: The Directory Service failed to create the object CN=ชื่อ:,CN=Partitions,CN=Configuration,DC=Domainname, dc =com.เครื่องมือการโยกย้ายไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่


The Active Directory Migration Tool (ADMT) may generate events that are similar to the following in the Event Viewer on the computer where the ADMT is run:

Event ID: 1540
Event Source: NTDS Replication
Description: Error 1753, DSID 11a05b1, adding SID to object ?.

The log from Clonepr.vbs from %windir%\debug appears as follows:
clonepr t:0x5CC 00254    HRESULT = 0x800706D9 
clonepr t:0x5CC 00255    Enter GetErrorMessage 800706D9 
clonepr t:0x5CC 00256    Exit GetErrorMessage 800706D9 
clonepr t:0x5CC 00257    Enter SetComError Failed to add the source SID to the destination object's SID history. The error was: "There are no more endpoints available from the endpoint mapper. " 
clonepr t:0x5CC 00258    Exit SetComError Failed to add the source SID to the destination object's SID history. The error was: "There are no more endpoints available from the endpoint mapper. " 
วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดของแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

The "No more endpoints available" error message means the RPC Endpoint Mapper was not able to use a port greater than 1024 for a service that runs over RPC.
หมายเหตุ:RPC Endpoint Mapper runs on port 135.

rpc สามารถใช้พอร์ตจนถึง 65535 โดยค่าเริ่มต้น ทุกเวอร์ชันของ Windows ใช้เฉพาะพอร์ 1024-5000 เมื่อต้องการซ่อมแซมการแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบชนิดของสถานะและเริ่มต้นสำหรับบริการบนเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชนิดของคอมพิวเตอร์บริการ rpcบริการ rpc Locator
  windows Server 2003 ใช้โดเมนคอนโทรลเลอร์เริ่มการทำงาน โดยอัตโนมัติหยุดการทำงาน ด้วยตนเอง
  เซิร์ฟเวอร์สมาชิกที่ใช้ Server 2003 ของ windowsเริ่มการทำงาน โดยอัตโนมัติหยุดการทำงาน ด้วยตนเอง
  เซิร์ฟเวอร์ใช้ Server 2003 แบบสแตนด์อโลนของ windowsเริ่มการทำงาน โดยอัตโนมัติหยุดการทำงาน ด้วยตนเอง
  ตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ windows 2000 Serverเริ่มการทำงาน โดยอัตโนมัติเริ่มการทำงาน โดยอัตโนมัติ
  เซิร์ฟเวอร์สมาชิกที่ใช้ windows 2000 Serverเริ่มการทำงาน โดยอัตโนมัติการเริ่มต้น ด้วยตนเอง
  เซิร์ฟเวอร์แบบสแตนด์อโลนที่ใช้ windows 2000 Serverเริ่มการทำงาน โดยอัตโนมัติหยุดการทำงาน ด้วยตนเอง
  ถ้าคุณทำการเปลี่ยนแปลง ไปยังบริการ RPC หรือ การตั้งค่าบริการ RPC Locator การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว ทดสอบสำหรับปัญหาอีกครั้ง
 2. ตรวจสอบที่แป้นต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่มีอยู่ในรีจิสทรี (คีย์มีการจัดกลุ่มตามระบบปฏิบัติการ).

  Windows XP:windows Server 2003 และ Microsoft Windows 2000

  ตรวจสอบที่กระบวนการClientProtocolsคีย์ที่มีอยู่ภายใต้การ
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  ย่อยของรีจิสทรีคีย์และClientProtocolsรายการ:ประกอบด้วยอย่างน้อยต่อไปนี้ห้าค่าเริ่มต้น:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อ:ประเภท:ข้อมูล
  ncacn_httpReg_SZRpcrt4.dll
  ncacn_ip_tcpReg_SZRpcrt4.dll
  ncacn_nb_tcpReg_SZRpcrt4.dll
  ncacn_npReg_SZRpcrt4.dll
  ncacn_ip_udpReg_SZRpcrt4.dll

  หมายเหตุ:ค่า ncacn_nb_tcp ไม่เกิดขึ้นใน Windows XP

  Microsoft Windows NT 4.0

  ตรวจสอบที่กระบวนการClientProtocolsรายการ:อยู่ภายใต้การ
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  ย่อยคีย์และClientProtocolsรายการ:ประกอบด้วยอย่างน้อยต่อไปนี้หกค่าเริ่มต้น:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อ:ประเภท:ข้อมูล
  ncacn_npReg_SZrpcltcl.dll
  ncalrpcReg_SZncalrpc
  ncacn_ip_tcpReg_SZRpcLtCcm.dll
  ncadg_ip_udpReg_SZRpcLtCcm.dll
  ncadg_nb_tcpReg_SZrpcltccm.dll
  ncacn_httpReg_SZrpcltccm.dll

  Microsoft Windows 98

  ตรวจสอบที่กระบวนการClientProtocolsรายการ:อยู่ภายใต้การ
  HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  ย่อยคีย์และClientProtocolsรายการ:ประกอบด้วยอย่างน้อยต่อไปนี้สี่ค่าเริ่มต้น:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  ชื่อ:ประเภท:ข้อมูล
  ncacn_npReg_SZrpcltcl.dll
  ncalrpcReg_SZncalrpc
  ncacn_ip_tcpReg_SZrpcltc3.dll
  ncacn_httpReg_SZrpcltccm.dll

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  325930วิธีการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อที่มีสาเหตุจากรายการรีจิสทรีโพรโทคอล RPC ไคลเอนต์
  การตรวจสอบการตั้งค่ารีจิสทรีของไคลเอ็นต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditแล้ว คลิกตกลง.
  2. การค้นหาใน'ตัวแก้ไขรีจิสทรี' ย่อยที่ต่อไปนี้คีย์::
   HKEY_Local_Machine\Software\Microsoft\Rpc
  3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ค่าเริ่มต้นที่ห้าที่ได้แสดงรายการก่อนหน้านี้มีอยู่ ถ้าบางส่วน หรือทั้งหมดค่าหายไป คุณสามารถเพิ่มด้วยตัวเองค่าที่หายไปเมื่อคุณคลิกขวาClientProtocolsคลิกใหม่แล้ว คลิกค่าสายอักขระ.
 3. ตรวจสอบว่า DNS ทำงานอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังประสบกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. จากบรรทัดคำสั่ง พิมพ์netdiag - vหรือพิมพ์ping - ตัวIP_of_problem_serverเมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่มีการแก้ไขระเบียนโฮสต์ไปยังคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
 4. ตรวจสอบว่า พอร์ตมากกว่า 1024 ไม่ถูกบล็อก มีการเชื่อมต่อไคลเอนต์เพื่อแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC พอร์ต 135 การแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด rpc แล้วบอกไคลเอ็นต์ที่ได้กำหนดให้พอร์ตระหว่าง 1024 65535 การบริการที่ร้องขอ กำลังฟังบน พอร์ตต่าง ๆ อาจจะถูกบล็อก โดยไฟร์วอลล์ฮาร์ดแวร์ ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 และ ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่น หรือซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่มีฟังก์ชันไฟร์วอลล์ที่มีอยู่แล้ว โดยค่าเริ่มต้น พอร์ต 135 TCP/UDP และพอร์ต 1024-65535 TCP ต้องถูกเปิดสำหรับ RPC ใช้ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถจำกัดพอร์ตที่มากกว่า 1024 ที่ใช้ RPC อย่างไรก็ตาม แมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC ได้เสมอพอร์ต 135
  คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ Portqry เพื่อตรวจสอบว่า พอร์ตที่ต้องเปิดอยู่ คุณต้องเรียกใช้เครื่องมือ Portqry บนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับข้อผิดพลาด RPC กับคอมพิวเตอร์ที่ได้รับข้อผิดพลาด RPC โดยใช้ การ-nสลับไป นี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ประเภท:portqry - nproblem_server-อี 135.
   ผลลัพธ์จะปรากฏขึ้นเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนี้:
   Querying target system called:
   
    problem_serverAttempting to resolve name to IP address...
   
   Name resolved to 169.254.1.1
   
   querying...
   
   problem_serverTCP port 135 (epmap service): LISTENING
   
   Using ephemeral source port
   Querying Endpoint Mapper Database...
   Server's response:
   UUID: f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426 NtFrs Service
   ncacn_ip_tcp:65.53.63.16[1094]
   
   UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Directory DRS Interface
   ncacn_ip_tcp:65.53.63.16[1025]
   
   UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Directory DRS Interface
   ncacn_http:65.53.63.16[1029]
   
   UUID: e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 MS NT Directory DRS Interface
   ncacn_http:65.53.63.16[6004]
   

  ถ้ามีการให้บล็อกพอร์ต 135 ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:
  TCP port 135 (epmap service): NOT LISTENING
  อย่างไรก็ตาม สำหรับข้อผิดพลาดของแมปเปอร์การจุดสิ้นสุด RPC เหล่านี้ เป็นแนวโน้มที่ถูกบล็อคพอร์ตมากกว่า 1024 ไม่ และพอร์ต 135 ไม่ จากเอาพุต คุณทราบ DC ใช้พอร์ต 1094 สำหรับ FRS 1025, 1029 และ 6004 สำหรับการจำลองแบบไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณสามารถใช้เครื่องมือ Portqry อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพอร์ตต่าง ๆ เหล่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทดสอบพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน โดยใช้เครื่องมือ Portqry ด้วย-oสลับไป ตัวอย่างเช่น พิมพ์portqry - nproblem_server-o 1094,1025,1029,6004
  ถ้าพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมดที่ตอบสนองเป็น "LISTENING" ที่เป็นแนวโน้มที่บล็อกพอร์ตที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหานี้ ถ้าพอร์ตต่าง ๆ ตอบสนองเป็น "ไม่ได้ฟัง" พอร์ตที่อาจถูกบล็อก
 5. คุณสามารถใช้ค่า REG_DWORD สามที่สามารถถูกเพิ่มเข้าไป
  HKEY_Local_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  คีย์ย่อยเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา RPC
  หมายเหตุ:ไม่มีรายการที่มีอยู่ โดยค่าเริ่มต้น
  • MaxUserPort
   รายการนี้สร้างพอร์ตเพิ่มเติมพร้อมใช้งาน
  • TcpTimedWaitDelay
   การลดค่านี้จากการตั้งค่าเริ่มต้นของวินาที 240 จะทำให้พอร์ตที่หมดอายุ sooner พารามิเตอร์นี้กำหนดระยะเวลาที่การเชื่อมต่อยังในสถานะ TIME_WAIT เมื่อจะถูกปิด ในขณะที่การเชื่อมต่ออยู่ในสถานะ TIME_WAIT คู่ของซ็อกเก็ตไม่สามารถถูก reused นี่คือเรียกอีกอย่างว่าสถานะ 2MSL เนื่องจากค่าควรมีอายุการใช้คู่เซ็กเมนต์ที่สูงสุดงานบนเครือข่าย ดู RFC 793 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
  • TcpMaxDataRetransmissions
   The default value is 5. You may try 4 or 3, but do not try a value that is less than 3. This parameter controls the number of times that TCP retransmits an individual data segment (not connection request segments) before aborting the connection. The retransmission time-out is doubled with each successive retransmission on a connection. It is reset when responses resume. The Retransmission Timeout (RTO) value is dynamically adjusted by using the historical measured round-trip time (Smoothed Round Trip Time, or SRTT) on each connection. The starting RTO on a new connection is controlled by the TcpInitialRtt registry value.
 6. ถ้าการ
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Rpc\Internet
  registry key exists and has no values listed, then RPC only has one port available. By default, this registry key does not exist and if there are no values listed under this key, delete this key and then restart the server.

หมายเหตุ:Other software programs may also cause RPC Endpoint Mapper errors, such as the following:
 • Noblenet Portmapper.
  ยูทิลิตีนี้จำเป็นต้องใช้แฟ้มโฮสต์ที่ชี้ไปที่ตัวเองให้ทำงานอย่างถูกต้อง แก้ไขแฟ้มโฮสต์อาจเป็นแก้ไขปัญหา
 • ซอฟต์แวร์ผู้ทำหน้าที่ Patrol bmc ที่ใช้ AD รู้โมดูล (KM)
  ในกรณีนี้ ปรับปรุงให้รุ่นล่าสุด 1.4.01 น้อย
 • ไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่ายที่ไม่เข้ากัน
  ในกรณีนี้ ปรับรุ่นโปรแกรมควบคุมที่มีลายเซ็นรุ่นล่าสุดของ Labs คุณภาพฮาร์ดแวร์ของ Windows (WHQL)
หมายเหตุ:ถ้าคุณไม่ต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไป,คุณอาจต้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น.or,คุณอาจต้องการติดต่อฝ่ายสนับสนุน.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกการปันส่วนไดนามิกพอร์ต RPC มีไฟร์วอลล์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
154596วิธีการตั้งค่าคอนฟิกการปันส่วนไดนามิกพอร์ต RPC ทำงานกับไฟร์วอลล์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดการพอร์ตที่ ใช้การจำลองแบบ FRS หรือ Active Directory คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
224196การจำกัดการรับส่งข้อมูลการจำลองแบบของ Active Directory และการรับส่งข้อมูล RPC ของไคลเอ็นต์เข้ากับพอร์ตเฉพาะ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัดการรับส่งข้อมูลการจำลองแบบ FRS เข้ากับพอร์ตแบบคงที่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
319553วิธีการจำกัดการรับส่งข้อมูลการจำลองแบบ FRS พอร์ตแบบคงที่เฉพาะเจาะจง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการพอร์ตสำหรับระบบที่ใช้ Windows Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
832017ภาพรวมบริการ และข้อกำหนดระบบของ Windows Server พอร์ตของเครือข่าย
ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ถ้าการดูบทความไม่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาได้ หรือถ้าคุณพบอาการที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เมื่อต้องการค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::http://support.microsoft.com. จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความของข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณได้รับหรือพิมพ์คำอธิบายของปัญหาในฟิลด์การค้นหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839880 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbresolve kbhowtomaster kbwinservnetwork kbnetwork kbhowto kbmt KB839880 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839880

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com