รหัสเหตุการณ์ 16650: จัดสรรตัวระบุบัญชีที่ไม่สามารถเตรียมใช้งาน ใน Windows 2000 และ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839879 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามเพิ่มผู้ใช้ใหม่ กลุ่ม คอมพิวเตอร์ กล่องจดหมาย ตัวควบคุมโดเมน หรือวัตถุอื่น ๆ ไปยัง Active Directory บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถสร้างวัตถุได้เนื่องจากบริการไดเรกทอรีไม่สามารถจัดสรรตัวระบุที่สัมพันธ์กัน
เมื่อคุณคืนค่าตัวควบคุมโดเมนจากการสำรองข้อมูลสถานะระบบ บันทึกของระบบอาจประกอบด้วยข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เหตุการณ์ SAM
ประเภท: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 16650
ตัวจัดสรรตัวระบุบัญชีที่ไม่สามารถเตรียมใช้งานอย่างถูกต้อง ข้อมูลในระเบียนประกอบด้วยรหัสข้อผิดพลาด NT ซึ่งทำให้เกิดความล้มเหลวWindows 2000:จะลองใหม่การเตรียมใช้งานได้จนกว่าจะสำเร็จ จนถึงเวลานั้น การสร้างบัญชีจะถูกปฏิเสธบนตัวควบคุมโดเมนนี้ โปรดค้นหาล็อกเหตุการณ์ SAM อื่น ๆ ที่อาจบ่งชี้เหตุผลที่แน่นอนสำหรับความล้มเหลว
คุณยังสามารถใช้การDcdiagคำสั่งร่วมกับสวิตช์ verbose เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดเพิ่มเติม โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:DCdiag /vแล้ว กดป้อน
เมื่อคุณพิมพ์Dcdiag /vคุณอาจเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่มีลักษณะต่อไปนี้:
เริ่มการทำงานการทดสอบ: RidManager
* พูล RID พร้อมใช้งานสำหรับโดเมนคือ 2355 ไป 1073741823
*dc01.contoso.comมีหลัก RID
* DsBind กับต้นแบบ RID สำเร็จแล้ว
* rIDAllocationPool คือ 1355 ไป 1854
* rIDNextRID: 0 The DS มีข้อมูลที่เสียหาย: rIDPreviousAllocationPool ค่าไม่ถูกต้อง
* rIDPreviousAllocationPool คือ 0 ถึง 0 ไม่ rids จัดสรร--โปรดตรวจสอบ eventlog
......................... การทดสอบการล้มเหลว DC01 RidManager

คำเตือน: กที่ชุดข้อมูลอ้างอิงจะถูกลบออก
ldap_search_sW ของ CN = RID SetDEL:cfe0828c - a642 8842 - 4cb1- - 6d9991d0516d, CN =วัตถุที่ถูกลบ DC =contoso, dc =comสำหรับข้อมูลที่ล้มเหลว ด้วย 2 กที่: ระบบจะไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่ระบุได้
......................... การทดสอบการล้มเหลว DC01 RidManager


เริ่มการทำงานการทดสอบ: RidManager
* พูล RID พร้อมใช้งานสำหรับโดเมนคือ 3104 ไป 1073741823
คำเตือน: เจ้าของบทบาท FSMO จะถูกลบ
*dc01.contoso.comมีหลัก RID
* DsBind กับต้นแบบ RID สำเร็จแล้ว
คำเตือน: กที่ชุดข้อมูลอ้างอิงจะถูกลบออก
ldap_search_sW ของ CN = 47bc SetDEL:5a128cf2 - f365 - RID 8ff9561ff545 - a883- CN =วัตถุที่ถูกลบ DC = contoso, DC = com สำหรับข้อมูล rid ล้มเหลว ด้วย 2: ระบบจะไม่สามารถค้นหาแฟ้มที่ระบุได้
......................... การทดสอบการล้มเหลว DC01 RidManager

เริ่มการทำงานการทดสอบ: KnowsOfRoleHolders
เจ้าของบทบาทกที่ = CN = " DEL:fd615439-1ebb-4652-b16f-3f8517d25593",CN=dc01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com การตั้งค่า NTDS คำเตือน: CN = " DEL:fd615439-1ebb-4652-b16f-3f8517d25593",CN=dc01,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com การตั้งค่า NTDS เป็นเจ้าของ กที่ แต่จะถูกลบออก
คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดอื่น ๆ ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหา:
รหัสเหตุการณ์: 16647
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: SAM
คำอธิบาย: ตัวควบคุมโดเมนที่กำลังเริ่มการร้องขอสำหรับรหัสบัญชีกลุ่มใหม่

ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: เหตุการณ์ SAM
ประเภท: ไม่มี
รหัสเหตุการณ์: 16645
คำอธิบาย: รหัสบัญชีที่สูงสุดที่ปันส่วนไปยังตัวควบคุมโดเมนนี้ได้ถูกกำหนดไว้ ตัวควบคุมโดเมนไม่สามารถดูรหัสกลุ่มใหม่ได้ สาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับนี้จะให้ตัวควบคุมโดเมนได้ไม่สามารถติดต่อตัวควบคุมโดเมนหลัก การสร้างบัญชีในตัวควบคุมนี้จะล้มเหลวจนกว่าการปันส่วนกลุ่มใหม่ อาจมีปัญหาเครือข่ายหรือการเชื่อมต่อในโดเมน หรือตัวควบคุมโดเมนหลักอาจจะออฟไลน์ หรือสูญหายไปจากโดเมน ตรวจสอบว่า ตัวควบคุมโดเมนหลักไม่ทำงานอยู่ และเชื่อมต่อกับโดเมน

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นในสถานการณ์สมมติต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • เมื่อหลัก ID (RID) แบบสัมพัทธ์จะคืนค่าจากการสำรองข้อมูล มันพยายามปรับให้ตรงกับตัวควบคุมโดเมนอื่นในการตรวจสอบว่า มีต้นไม่อื่น ๆ RID แบบแบบออนไลน์ อย่างไรก็ตาม กระบวนการซิงโครไนส์ล้มเหลวหากไม่มีการซิงโครไนส์กับตัวควบคุมโดเมน หรือ ถ้ามีการจำลองแบบไม่ทำงาน ความต้องการปรับให้ตรงกันจะถูกนำมาใช้ในโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 2000 ที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
  307725การสำรองข้อมูลและคืนค่าของตัวควบคุมโดเมน RID ดำเนินต้นแบบครั้งเดียวของความยืดหยุ่นทำให้เกิด SIDs ที่ซ้ำกัน
  หมายเหตุ:หากโดเมนได้ตลอดเวลาประกอบด้วยตัวควบคุมโดเมนเดียว ต้นแบบ RID จะไม่พยายามทำข้อมูลให้ตรงกับตัวควบคุมโดเมนอื่น ตัวควบคุมโดเมนมีไม่มีความรู้ใด ๆ คอนโทรลเลอร์ของโดเมนอื่น
 • หมดแล้วพู RID หรือวัตถุใน Active Directory ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร RID ใช้ค่าที่ไม่ถูกต้อง หรือหายไป

การแก้ไข

Delete the replication links for the naming contexts in Windows 2000

In Windows 2000, you can restore a second domain controller to complete initial synchronization. If you cannot restore a second domain controller, you must either perform a metadata cleanup on the non-existent domain controllers or delete the replication links to the Active Directory naming contexts. If you plan to restore the other domain controllers later, you must delete the replication links instead of performing a metadata cleanup.
Before you can delete the replication links to the Active Directory naming contexts, you must identify theobjectGUIDvalue by using theRepadminคำสั่ง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:repadmin /showreps. You will see output that resembles the following:
  CN=Schema,CN=Configuration,DC=contoso,DC=comDefault-First-Site-Name\DC02 via RPC objectGuid: 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237 Last attempt @ 2004-02-26 09:10.03 was successful.

  CN=Configuration,DC=contoso,DC=com Default-First-Site-Name\DC02 via RPC objectGuid: 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237 Last attempt @ 2004-02-26 09:14.43 was successful.

  DC=contoso,DC=com Default-First-Site-Name\DC02 via RPC objectGuid: 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237 Last attempt @ 2004-02-26 09:14.01 was successful.
 3. ประเภท:repadmin /deleteto delete the replication links. Specify the naming context and the objectGUID as shown in the following examples:
  repadmin /delete CN=Schema,CN=Configuration,DC=contoso,DC=com DC01 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237._msdcs.contoso.com /localonly 
  repadmin /delete CN=Configuration,DC=contoso,DC=com DC01 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237._msdcs.contoso.com /localonly 
  repadmin /delete DC=contoso,DC=com DC01 97c68f88-3864-4a12-9962-ca389937e237._msdcs.contoso.com /localonly
 4. Restart the RID Master computer. The RID Master will initialize correctly.

Remove domain controller metadata for all other domain controllers in the domain

You can restore or connect a second domain controller to complete initial synchronization. If you cannot add a second domain controller, you must either perform a metadata cleanup on the non-existent domain controllers to remove them from the domain permanently or delete the replication links to the Active Directory naming contexts.
For more information about how to remove metadata, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
216498วิธีการลบข้อมูลใน Active Directory หลังจากที่ demotion ของตัวควบคุมโดเมนที่ไม่สำเร็จ


ตรวจสอบว่า วัตถุ Active Directory ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร RID ถูกต้อง

การตรวจสอบว่า วัตถุ Active Directory ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร RID ถูกต้อง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่า กลุ่ม Everyone ได้การเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่ายผู้ใช้ที่ถูกต้อง คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าในสถานที่เก็บตัวในการแก้ไขวัตถุนโยบายกลุ่มต่อไปนี้: คอมพิวเตอร์ Configuration\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User สิทธิ์ในการกำหนดได้
 2. ติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุนของ Windows 2000 เครื่องมือเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในโฟลเดอร์สนับสนุนใน Windows 2000 และ Windows Server ซีดีรอม 2003 เมื่อคุณติดตั้งเครื่องมือเหล่านี้ เริ่มแก้ไข ADSI โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
  2. ใน Windows 2000 คลิกส่วนควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน. ใน Windows Server 2003 คลิกแฟ้ม:แล้ว คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
  3. ในการเพิ่ม/เอาออกคลิกลสแนปaddคลิกADSIEditแล้ว คลิกadd.
  4. คลิกปิดแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกขวาใน MMCADSIEditแล้ว คลิกเชื่อมต่อไป.
 4. ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อภายใต้จุดเชื่อมต่อคลิกเลือกบริบทการตั้งชื่อรู้จัก well. ในรายการแบบหล่นลง คลิกโดเมนแล้ว คลิกตกลง.
 5. ขยายโดเมนแล้ว ขยายชื่อโดเมนที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ขยายdc =contoso, dc =com.
 6. ขยายOU =ตัวควบคุมโดเมน.
 7. คลิกขวาที่ตัวควบคุมโดเมนที่คุณต้อง การตรวจสอบ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 8. คลิกการเลือกคุณสมบัติที่จะดูเมนู แล้วคลิกuserAccountControl.
 9. ตรวจสอบว่า ค่าสำหรับuserAccountControlมี 532480 การเปลี่ยนแปลงนั้นuserAccountControlค่า คลิกแก้ไขในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของตัวควบคุมโดเมน
 10. ในการตัวแก้ไขแอตทริบิวต์ของจำนวนเต็มประเภท:532480ในการค่าฟิลด์ แล้วคลิกตกลง.

ตรวจสอบว่า ต้นแบบ RID replicating กับตัวควบคุมโดเมนอื่น

หากตัวควบคุมโดเมนใหม่ promoted สร้างเหตุการณ์ 16650 ตัวควบคุมโดเมนอาจได้รับข้อมูลการจำลองแบบจากตัวควบคุมโดเมนอื่นที่ไม่ใช่ RID หลัก ในระหว่างการเลื่อนระดับ บัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับตัวควบคุมโดเมนใหม่ถูกปรับเปลี่ยน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้มีการจำลองแบบตัวควบคุมโดเมนที่มีบทบาทหลักของ RID คำขอจะล้มเหลวเมื่อตัวควบคุมโดเมนใหม่ promoted พยายามที่จะได้รับการพูล RID

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า ต้นแบบ RID replicating กับอย่างน้อยหนึ่งคู่ค้าของโดยตรง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ตรวจสอบว่า การCN = RID เซ็ตวัตถุที่มีอยู่ทั้งหมด

  กระบวนการCN = RID เซ็ตวัตถุที่อยู่ในบานหน้าต่างด้านขวาของ ADSI แก้ไขเมื่อมีเลือกตัวควบคุมโดเมนภายใต้OU =ตัวควบคุมโดเมนในบานหน้าต่างด้านซ้าย

  ถ้าไม่มีCN = RID เซ็ตวัตถุที่มีอยู่ คุณต้องการลดระดับตัวควบคุมโดเมนนั้น และจากนั้น เลื่อนอีกครั้งเพื่อสร้างวัตถุ
 2. ถ้าการCN = RID เซ็ตวัตถุที่มีอยู่ การตรวจสอบให้แน่ใจว่าการrIDSetReferencesแอตทริบิวต์ในวัตถุบัญชีคอมพิวเตอร์ของตัวควบคุมโดเมนชี้ไปที่ชื่อที่แตกต่างของการRID เซ็ตวัตถุ ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
  CN = RID เซ็ต CN = DC01, OU =ตัวควบคุมโดเมน CN = contoso, DC =ท้องถิ่น

  ถ้าการrIDSetReferencesแอตทริบิวต์ไม่ได้ชี้ไปยังชื่อที่แตกต่างของการRID เซ็ตวัตถุ ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
913539แอตทริบิวต์ของไดเรกทอรีทำงานที่อ้างถึงคำนำหน้าอาจไม่ถูกเก็บในสำเนาของ Active Directory บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003
305476ความต้องการซิงโครไนส์เริ่มต้นสำหรับการดำเนินงานของ Windows 2000 Server และ Windows Server 2003 หลักผู้ถือบทบาท
822053เกิดข้อผิดพลาด: "Windows ไม่สามารถสร้างวัตถุได้เนื่องจากบริการไดเรกทอรีไม่สามารถจัดสรรตัวระบุที่สัมพันธ์กัน"
248410เกิดข้อผิดพลาด: การจัดสรรตัวระบุบัญชีที่ไม่สามารถเตรียมใช้งานอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839879 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB839879 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839879

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com