คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Outlook 2003: 21 สิงหาคม 2004

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 839629 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาของ Microsoft Office Outlook 2003 ที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน Pack 1 Outlook 2003 post-Service ที่ 21 สิงหาคม 2004

การตัดสินค้าจากคลังที่มีแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน

ปัญหาต่อไปนี้ถูกแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้
 • 841455ส่งเป็นยกเลิกการเลือกข้อความที่เซ็นชื่อข้อความที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลจะระบุเป็นไอคอนสีน้ำเงินใน Outlook 2003

ปัญหาต่อไปนี้จะคงอยู่ในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แต่รับการบันทึกถูกไม่ก่อนหน้านี้ไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft
 • หลังจากที่คุณกำหนดค่านี้
  Level1Remove
  รายการรีจิสทรีเพื่ออนุญาตให้แฟ้มที่ระบุชนิดใน Outlook 2003, Outlook 2003 ยังคงบล็อกสิ่งที่แนบที่ไม่สามารถประกอบด้วยอักขระตัวเลขอย่างน้อยหนึ่ง ตัวอย่าง ถ้าคุณตั้งค่าคอนฟิก
  Level1Remove
  รายการรีจิสทรีเพื่อทำให้สิ่งที่แนบกับการ "$ # ! " นาม Outlook 2003 ยังคงบล็อกเหล่านั้น
 • รายการของ outlook 2003 ที่ถูกทำเครื่องหมายส่วนตัวอาจจะสามารถเข้าถึงการมอบหมายต่อผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ของผู้รับมอบสิทธิ์ที่คัดลอกโฟลเดอร์ โดยการลาก รายการที่มีค่าสถานะเป็นส่วนตัวอาจไม่เป็นส่วนตัวในโฟลเดอร์ที่ถูกคัดลอก
 • outlook 2003 อาจไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อ Secure Sockets Layer (SSL) กับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่มีการกำหนดค่าการใช้การขนส่งเลเยอร์ความปลอดภัย (TLS)
 • อาจมีแสดงข้อความที่ประกอบด้วยคุณสมบัติแบบกำหนดเองที่มีขนาดใหญ่ ด้วยเนื้อหาของตัวข้อความที่ว่างเปล่าใน Outlook 2003
 • เมื่อคุณส่งออกข้อความแสดงข้อปฏิทินของ Outlook 2003 ไปยัง Microsoft ในการเข้าถึงแฟ้ม หรือ ไปสมุดงาน Microsoft Excel การนัดหมายการส่งออกอาจมีเวลาที่ไม่ถูกต้อง เวลาการนัดหมายจะไม่ถูกต้อง โดยการเพิ่มของ 1 ชั่วโมง ปัญหานี้เกิดขึ้นสำหรับการนัดหมายที่ไม่ได้เกิดขึ้นอีกเมื่อคุณใช้หนึ่งในโซนเวลาออสเตรเลียต่อไปนี้:
  • Hobart
  • Melbourne Sydney, Canberra
  • Adelaide

 • เมื่อคุณสร้างฟอร์มผู้ติดต่อที่กำหนดเองใน Outlook 2003ตรวจทานเนื้อหาไม่ได้แสดงอยู่ในนั้นแก้ไขเมนู
 • เมื่อข้อมูลที่ติดต่อใน Outlook 2003 ประกอบด้วยเครื่องหมายใบเสนอราคาสมาร์ท คุณไม่สามารถดำเนินการจดหมายเวียนที่มีผู้ติดต่อรายนี้
 • ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ของผู้ตรวจทานผู้รับมอบสิทธิ์อาจไม่สามารถดูรายการปฏิทิน Outlook 2003 โดยใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า
 • กฎที่คุณกำหนดค่าสำหรับโฟลเดอร์ของ Outlook 2003 ไม่ทำงานเมื่อคุณใช้ Outlook 2003 ในโหมดออฟไลน์ นอกจากนี้ คุณไม่สามารถแก้ไขกฎในโหมดออฟไลน์
 • ยกเลิกการประชุมที่ประกาศอยู่ re-sent ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดถ้าผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งจะถูกเอาออกจากชุดการประชุมที่ซ้ำกัน
 • เมื่อมีใบรับรองที่หนึ่ง Outlook 2003 ไม่สามารถใช้ใบรับรองที่ มีวันที่หมดอายุล่าสุด
 • เมื่อคุณพิมพ์ในปฏิทินของ Outlook 2003 ที่ใช้ในมุมมองเดือน สีอาจไม่สามารถพิมพ์ได้อย่างถูกต้องสำหรับป้ายชื่อของการนัดหมาย
 • เมื่อต้องส่งอีเมลโดยทางโปรแกรม สไตล์ชีไม่อาจถูกนำไปใช้ และสิ่งที่แนบอาจไม่แสดงขึ้นในข้อความอีเมล
 • ฟอร์มการติดต่อที่กำหนดเองใน Outlook 2003 อาจไม่แสดงอักขระเพิ่มเมื่อแบบฟอร์มประกอบด้วยจำนวนมากรหัส
 • หลังจากที่คุณบันทึกเอกสาร Microsoft Word ที่ฝังอยู่ในข้อความของ Outlook 2003 WordMail โดยทางโปรแกรม คุณอาจจะไม่สามารถสร้างข้อความใหม่ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
  • เมื่อคุณพยายามที่จะสร้างข้อความอีเมลใหม่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
   ไม่สามารถเริ่ม Microsoft WordMail ปิดกล่องโต้ตอบเปิดใด ๆ ใน Word แล้วลองอีกครั้ง
  • ถ้าคุณออกจาก Outlook 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
   คุณไม่สามารถปิด Microsoft Word ได้เนื่องจากกล่องโต้ตอบที่ทำงานอยู่ สลับไปยัง Microsoft Word เป็นอันดับแรก แล้วปิดกล่องโต้ตอบ
  • คุณไม่สามารถออกจาก Word ยกเว้น โดยใช้ตัวจัดการงานนั้น
 • If you use a third-party Outlook 2003 add-in while Outlook is not running, you may receive the following error message:
  Outlook has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
  If you view the details of the error message, you receive an error signature that is similar to the following: Application Name Application Version Module Name Module Version Offset ---------------------------------------------------------------------------- outlook.exe 11.0.5510.0 msmapi32.dll 11.0.5601.0 3f2cc673
 • When you try to send an e-mail message to an Outlook 2003 contact that resides on a public folder, you may receive the following error message if you do not have write permissions on the public folder:
  You do not have sufficient permission to perform this operation on this object. See the folder contact or the system administrator

 • When you try to dismiss or snooze a reminder that is contained in an e-mail message, you may receive the following error message:
  Cannot turn off the reminder. You may be reminded again
  This problem may occur when the following conditions are all true:
  • The e-mail message that contains the reminder is encrypted.
  • The e-mail message that contains the reminder is digitally signed.
  • กระบวนการSend clear text signed message when sending signed messagescheck box is not selected on theการรักษาความปลอดภัยแท็บในนั้นตัวเลือกกล่องโต้ตอบ

 • When you try to import e-mail messages into an Outlook 2003 mailbox, Outlook tries to import each message after the mailbox has reached its size limit.
 • Outlook 2003 may leak memory when you copy messages from Outlook to a local folder or network location.
 • When you try to open an Outlook 2003 form that contains a custom action, you may receive the following error message:
  Could not install the custom actions
 • Outlook 2003 may quit unexpectedly when you click theการจัดกำหนดการtab on a meeting request that contains a personal distribution list (PDL).
 • Attachments may open in a read-only state. This problem may occur if you perform the following actions in the following order:
  • You open the attachment from within the reading pane in Outlook 2003.
  • You open the attachment from within an open e-mail message window.

 • If you view the calendar of another user while using Outlook 2003 in cached mode, repeated appointments may start to disappear from the calendar after a short time. This problem may occur when you start Outlook 2003 with the/cleanfreebusyสลับไป
 • If you move a message that has a digital signature and an open attachment, the digital signature may be overwritten. This behavior may occur even though the attachment has not been modified or saved.
 • Mapped drives are not available if you clickเรียกดูwhen you try to open a form template in Outlook 2003.
 • Folders are not displayed on the Outlook 2003outlook วันนี้window when the folder name is longer than approximately 130 characters .
 • You may not be able to copy a message to another folder when the message has been flagged complete.
 • When you display multiple time zones in Outlook 2003 calendar view, the times may be displayed incorrectly. ปัญหานี้จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง::
  • You are using Outlook 2003 calendar view with a 1-day or 5-day layout.
  • Two time zones are displayed in the Calendar pane.
  • The time is displayed in 60-minute intervals.
  • One of the time zones differs from the other by some increment other than 1 hour. For example, the Newfoundland time zone differs from the next time zone by one half-hour. The Newfoundland time zone is - 03:30 in coordinated universal time (Greenwich Mean Time).
 • When you select non-contiguous days in Outlook 2003 calendar work week, some working days are not displayed in the Work Week view.
 • The Outlook 2003 Inbox welcome e-mail message may be displayed incorrectly if the default message format is set to plain text or rich text.
 • When you make changes to the digital signature or encryption of an Outlook 2003 e-mail message by using an Outlook add-in, your changes may not have any effect.
 • The keyboard input language setting in Outlook 2003 may change unexpectedly when you open a new outlook item.
 • When you use Outlook 2003 to access a third-party store add-in, you may receive the following error message:
  Out of memory or system resources. Close some windows or programs and try again.
  This problem may occur when the following conditions are all true:
  • Outlook is not in cached mode.
  • Offline Folder files (.ost) are disabled.
  • The third-party store is expanded from an earlier Outlook session.
  • You try to access create a new message by clickingใหม่, or you clickตัวเลือกขั้นสูงในการอื่น ๆแท็บใน Outlookตัวเลือกกล่องโต้ตอบ
 • เมื่อคุณส่งออกรายการปฏิทินจาก Outlook 2003 รายการที่อยู่ในที่อยู่นอกช่วงวันที่เลือกอาจถูกส่งออกไปยัง
 • ถ้าคุณรับสิทธิ์ของผู้ตรวจทานไปยังผู้ใช้ของผู้รับมอบสิทธิ์ โดยใช้ Outlook รุ่นก่อนหน้า ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงรายการปฏิทินของคุณหลังจากที่คุณปรับรุ่นเป็น Outlook 2003
 • เมื่อคุณพยายามปรับปรุงการประชุมของ Outlook 2003 ที่ตั้งการประชุมอาจหายไป
 • เมื่อคุณกำหนดค่า Outlook 2003 จะประกาศข้อมูลว่าง/ไม่ว่าง 0 เดือน Outlook อาจรายงานเวลาว่างเป็นเวลาว่างแทนการแสดงเครื่องหมายสีแดงเพื่อบ่งชี้ว่า ข้อมูลว่าง/ไม่มีการเผยแพร่ไม่
 • เมื่อคุณใช้ Word 2003 เป็นตัวแก้ไขอีเมลของคุณ และคุณส่งอีเมล์ในรูปแบบ HTML คุณไม่สามารถแทรกแฟ้มรูปภาพในลาย Outlook 2003 อีเมล์โดยอัตโนมัติเซ็นของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้ถูกแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขด่วนที่มีอยู่ในขณะนี้ในเซอร์วิสแพ็คเป็นอันดับแรก หากคุณติดตั้ง Office 2003 service pack ล่าสุด คุณไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูล Service Pack

ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขใน Office 2003 Service Pack 2

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
870924วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Office 2003

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

 • โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่น optimized คือ โปรแกรมแก้ไขด่วน Service Pack 1 (SP1) 2003 post-Office การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องมี Office 2003 SP1 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Office 2003 SP1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  842532คำอธิบายของ Office 2003 Service Pack 1

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะถูกแทนที่ ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นที่ใหม่กว่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
883942คำอธิบายของชุดโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Pack 1 post-Service Outlook 2003: 2 กันยายน 2004


ข้อมูลรีจิสทรี

คุณต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีคีย์ที่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนที่แพคเกจนี้ประกอบด้วยตัวหนึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรีจิสทรีคีย์ที่ต้องสร้าง หรือปรับเปลี่ยน คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
867807ไคลเอนต์ของ Microsoft Office Outlook 2003 อาจไม่สามารถใช้ Outlook ในโหมดออฟไลน์


ข้อมูลไฟล์ Hotfix

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยเฉพาะแฟ้มที่คุณต้องมีเพื่อแก้ไขปัญหาที่แสดงรายการของบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจไม่มีแฟ้มทั้งหมดที่คุณต้องมีเพื่อที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์เป็นรุ่นล่าสุดอย่างสมบูรณ์

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'

ข้อมูลการดาวน์โหลด:
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  23-Aug-2004 15:51 5.0.2919.6304  5,258,272 Office2003-kb839629-glb.exe 

ข้อมูลแฟ้ม MSP ตัวติดตั้ง Windows ของ Microsoft:
  Date     Time    Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  21-Aug-2004 00:07  8,669,696 Outlookff.msp
  20-Aug-2004 18:58  3,433,984 Outlookop.msp

หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน รุ่นสากลหมายเลขของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  18-Aug-2004 07:25 11.0.6400.0    76,488 Dlgsetp.dll   
  18-Aug-2004 07:26 11.0.6400.0    132,296 Envelope.dll   
  18-Aug-2004 07:18 11.0.6400.0    345,800 Exsec32.dll_0001
  18-Aug-2004 07:31 11.0.6400.0    122,056 Impmail.dll   
  18-Aug-2004 07:55 11.0.6400.0    158,912 Oladd.fae
  18-Aug-2004 07:58 11.0.6400.0    152,256 Olappt.fae
  18-Aug-2004 07:58 11.0.6400.0    117,952 Oljrnl.fae
  18-Aug-2004 07:55 11.0.6400.0    113,344 Olmail.fae
  18-Aug-2004 07:58 11.0.6400.0    104,640 Olnote.fae
  18-Aug-2004 07:41 11.0.6400.0    146,624 Oltask.fae
  18-Aug-2004 07:28 11.0.6400.0   7,572,680 Outllib.dll   
  28-Apr-2004 06:10 11.0.6353.0    196,296 Outlook.exe   
  18-Aug-2004 07:18 11.0.6400.0    140,480 Outlph.dll    
  18-Aug-2004 07:24 11.0.6400.0    44,744 Outlvbs.dll_0001
  11-Mar-2004 22:01 11.0.6254.0    74,936 Rm.dll      
  18-Aug-2004 07:41 11.0.6400.0    100,552 Transmgr.dll 

หมายเหตุเพิ่มเติม

 • For more information about installing this hotfix, see the Readme.txt file that the package contains.
 • For more information about the differences between the two MSP files, visit the following Microsoft Web site:
  http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011525711033.aspx

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
This problem was first corrected in Office 2003 Service Pack 2.

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about the terminology that Microsoft uses when correcting software after it is released, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 839629 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
Keywords: 
kbautohotfix kboffice2003sp3fix kboffice2003presp2fix kbqfe kbhotfixserver kbonenote2003sp2fix kbfix kbhotfixrollup kbmt KB839629 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:839629

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com