Inštalácia adaptéra Microsoft Loopback v systéme Windows XP

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 839013 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom 236869 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine).
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Adaptér Microsoft Loopback je testovací nástroj pre prostredie virtuálnej siete tam, kde prístup k sieti nie je k dispozícii. Adaptér Loopback je nutné použiť aj vtedy, ak dochádza ku konfliktom so sieťovým adaptérom alebo s ovládačom sieťového adaptéra. Na adaptér Loopback môžete naviazať sieťových klientov, protokoly a ďalšie položky sieťovej konfigurácie a ovládač sieťového adaptéra alebo sieťový adaptér môžete nainštalovať aj neskôr, pričom všetky informácie o sieťovej konfigurácii zostanú zachované. Adaptér Loopback môžete nainštalovať aj počas automatickej inštalácie.

Manuálna inštalácia

Ak chcete adaptér Microsoft Loopback manuálne nainštalovať v systéme Windows XP, použite tento postup:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Ak sa nachádzate v klasickom zobrazení, kliknite na položku Prepnúť na zobrazenie kategórií na ľavej table v okne Ovládací panel.
 3. Dvakrát kliknite na položku Tlačiarne a iný hardvér a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Na ľavej table v časti Pozrite tiež kliknite na položku Pridať hardvér a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Kliknite na položku Áno, hardvér je už pripojený a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Kliknite na položku Pridať nové hardvérové zariadenie na konci zoznamu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 7. Kliknite na možnosť Inštalovať hardvér vybratý ručne v zozname a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Kliknite na položku Network adapters a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. V poli Výrobca kliknite na položku Microsoft.
 10. V poli Sieťový adaptér kliknite na položku Microsoft Loopback Adapter a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 11. Kliknite na tlačidlo Dokončiť.
Po úspešnej inštalácii adaptéra môžete manuálne konfigurovať jeho možnosti ako pri každom inom adaptéri. Ak sú vlastnosti protokolu TCP/IP konfigurované na používanie protokolu DHCP, adaptér môže nakoniec použiť adresu autonet (169.254.x.x/16), pretože v skutočnosti nie je pripojený na žiadne fyzické médium.

Poznámka. V predvolenom nastavení sú vlastnosti protokolu TCP/IP nakonfigurované na používanie protokolu DHCP.

Automatická inštalácia

Na inštaláciu adaptéra Microsoft Loopback použite uvedený vzorový súbor Unattend.txt, podľa ktorého vytvoríte svoj vlastný súbor Unattend.txt:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"

[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; parametre TCP/IP ; použite hodnoty parametrov, ktoré sú špecifické pre vašu sieť

[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; špecifické parametre TCP/IP adaptéra ; použite hodnoty parametrov, ktoré sú špecifické pre vašu sieť

[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie nájdete v súbore predinštalačného referenčného pomocníka pre systém Windows XP v priečinku Support\Tools\Deploy.cab na disku CD-ROM so systémom Windows XP.

Vlastnosti

ID článku: 839013 - Posledná kontrola: 28. apríla 2008 - Revízia: 3.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Kľúčové slová: 
kbnetwork kbhowto KB839013

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com