כיצד להתקין את מתאם Microsoft Loopback ב-Windows XP

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 839013 - View products that this article applies to.
לקבלת גירסה של מאמר זה המותאמת ל-Microsoft Windows 2000, עיין במאמר הבא (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית) 236869 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית).
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מתאם Microsoft Loopback הוא כלי בדיקה עבור סביבת רשת וירטואלית כאשר הגישה לרשת אינה זמינה. בנוסף, עליך להשתמש במתאם Loopback אם ישנן התנגשויות עם מתאם רשת או עם מנהל התקן של מתאם רשת. באפשרותך לאגד לקוחות רשת, פרוטוקולים ופריטי תצורת רשת אחרים למתאם של Loopback, ובאפשרותך להתקין את מנהל ההתקן של מתאם הרשת או מתאם הרשת במועד מאוחר יותר, תוך שמירה על פרטי התצורה של הרשת. באפשרותך גם להתקין את מתאם Loopback בתהליך של התקנה ללא התערבות.

התקנה ידנית

כדי להתקין באופן ידני את מתאם Microsoft Loopback ב- Microsoft Windows XP, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. אם אתה נמצא בתצוגה קלאסית, לחץ על עבור לתצוגת קטגוריות תחת לוח הבקרה בחלונית השמאלית.
 3. לחץ פעמיים על מדפסות ורכיבי חומרה אחרים ולאחר מכן לחץ על הבא.
 4. תחת ראה גם בחלונית הימנית, לחץ על הוספת חומרה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 5. לחץ על כן, כבר חיברתי את התקן החומרה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. בתחתית הרשימה, לחץ על הוסף התקן חומרה חדש ולאחר מכן לחץ על הבא.
 7. לחץ על יתקין את החומרה שאבחר ידנית מתוך רשימה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 8. לחץ על מתאמי רשת ולאחר מכן לחץ על הבא.
 9. בתיבה יצרן, לחץ על Microsoft.
 10. בתיבה מתאם רשת, לחץ על מתאם Microsoft Loopback ולאחר מכן לחץ על הבא.
 11. לחץ על סיום.
לאחר שהמתאם הותקן בהצלחה, באפשרותך להגדיר באופן ידני את האפשרויות שלו, כמו כל מתאם אחר. אם מאפייני TCP/IP מוגדרים להשתמש ב- DHCP, בסופו של דבר המתאם ישתמש בכתובת autonet ?(?169.254.x.x/16) מאחר שהמתאם לא מתחבר בפועל לאף מדיה פיזית.

הערה כברירת מחדל, מאפייני TCP/IP מוגדרים לשימוש ב- DHCP.

התקנה ללא התערבות

כדי להתקין את מתאם Microsoft Loopback, השתמש בקובץ Unattend.txt לדוגמה כמודל לקובץ Unattend.txt שלך:
[NetAdapters] Adapter01=Params.Adapter01

[Params.Adapter01] InfID="*msloop" ; Microsoft Loopback Adapter ConnectionName ="MS Loopback Adapter"

[NetProtocols] MS_TCPIP=Params.MS_TCPIP ; TCP/IP parameters ; Use parameter values specific to your network

[Params.MS_TCPIP] AdapterSections=params.TCPIP.Adapter01 DNS=yes DNSSuffixSearchOrder=mycorp.com EnableLMHosts=No ; Adapter Specific TCP/IP parameters ; Use parameter values specific to your network

[params.TCPIP.Adapter01] SpecificTo=Adapter01 DNSDomain=mycorp.com DNSServerSearchOrder=192.168.5.251 WINS=no DHCP=no IPAddress=192.168.5.10 SubnetMask=255.255.255.0 DefaultGateway=192.168.5.254


מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף, עיין בקובץ העזרה העוסק בהתקנה מוקדמת של Windows XP בתיקיה Support\Tools\Deploy.cab בתקליטור Windows XP שברשותך.

מאפיינים

Article ID: 839013 - Last Review: יום שלישי 20 נובמבר 2007 - Revision: 3.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
מילות מפתח 
kbhowto kbnetwork KB839013

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com