Programi preduze?a UGS I-deas 10 ili I-deas 11 rade sporije od o?ekivanog na ra?unarima koji koriste operativni sistem Microsoft Windows XP koji je lokalizovan na isto?no-azijske jezike

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 838657 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

SIMPTOMI

kada pokrenete I-deas 10 ili I-deas 11 program preduze?a UGS na ra?unaru koji koristi operativni sistem Microsoft Windows XPlokalizovan na isto?no-azijski jezik, program radi sporije od o?ekivanog.

Ukoliko pokrenete isti program na ra?unaru koji koristi operativni sistem Microsoft Windows 2000 lokalizovan na isto?no-azijski jezik, ili ukoliko pokrenete isti program u operativnom sistemu Windows XP na engleskom jeziku, program radi uobi?ajenom brzinom.

Napomena Ovaj problem se odnosi na slede?e lokalizovane jezike:
 • japanski
 • tradicionalni kineski
 • pojednostavljeni kineski
 • korejski

UZROK

Uniscribe ma?ina je dodata operativnom sistemu Windows XP za rad sa fontovima koji se koriste za isto?no-azijske jezike. Do ovog problema dolazi zato ?to programi I-deas 10 i I-deas 11 stalno pozivaju SetWindowText funkciju. Kada se operativni sistem Windows XP lokalizuje na isto?no-azijski jezik, funkcija SetWindowText koristi Uniscribe ma?inu i program radi sporije od o?ekivanog.

RE?ENJE

Informacije o vru?oj zakrpi

Podr?ana hitna ispravka je dostupna od korporacije Microsoft. Me?utim, ova hitna ispravka je namenjena isklju?ivo za re?avanje problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, pri vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, prosledite zahtev Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate zaseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom odre?enom hitnom ispravkom. Da biste dobili ?itavu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali zaseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zbog toga ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Preduslovi

Nema preduslova za instaliranje ove vru?e zakrpe.

Zahtev za ponovno pokretanje

Ne morate da ponovo pokrenete ra?unar nakon primenjivanja ove vru?e zakrpe.

Informacije o zameni vru?e zakrpe

Ova vru?a zakrpa ne zamenjuje nijednu drugu vru?u zakrpu.

Informacije o datoteci

Verzija ove vru?e zakrpe na engleskom jeziku ima atribute datoteke (ili novije atribute datoteke) koji se nalaze u slede?oj tabeli. Vremena i datumi ovih datoteka su prikazani u Koordiniranom univerzalnom vremenu (UTC). Kada pregledate informacije o datoteci, ono se pretvara u lokalno vreme. Da biste izra?unali razliku izme?u UTC i lokalnog vremena, koristite karticu Vremenska zona u alatu ?Datum i vreme? u prozoru ?Kontrolna tabla?.
Windows XP Service Pack 1
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  --------------------------------------------------------------
  10.05.2005. 20:15 5.1.2600.1683  1,822,208 Acgenral.dll
  10.05.2005. 20:15 5.1.2600.1683   220,160 Acspecfc.dll
  10.05.2005. 20:17           79,020 Apps.chm
  10.05.2005. 20:15         1,091,978 Sysmain.sdb
Windows XP Service Pack 2
  Datum    Vreme    Verzija   Veli?ina    Ime datoteke
  --------------------------------------------------------------
  10.05.2005. 20:09         1,195,550 Sysmain.sdb

STATUS

Microsoft potvr?uje da je to problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na".

DODATNE INFORMACIJE

Ova vru?a zakrpa sadr?i dodatak koji omogu?ava programima I-deas 10 i I-deas 11 da premoste Uniscribe ma?inu.

Napomena Ovaj dodatak radi samo sa UGS I-deas 10 i I-deas 11 programima. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije koja se koristi za opisivanje Microsoft softverskih ispravki
Proizvodi samostalnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku su proizvedeni od strane kompanija koje su nezavisne od korporacije Microsoft. Korporacija Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi i pouzdanosti ovih proizvoda.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 838657 - Poslednji pregled: 25. novembar 2008. - Revizija: 2.2
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbwinserv2003sp2fix kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver kbqfe KB838657

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com