เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายาม upsize ฐานข้อมูลการเข้าถึงของคุณ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing: "ตัวช่วยสร้างการ Upsizing การทำงานเฉพาะกับ Microsoft SQL Server (เวอร์ชัน 6.50 SP5 หรือสูงกว่า) กรุณาล็อกในแหล่งข้อมูล SQL Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 838594 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

บทความนี้ใช้ กับแฟ้มฐานข้อมูล (.mdb) Microsoft Access หรือแฟ้มฐานข้อมูล (.accdb) Microsoft Accessขั้นสูง: ต้องเขียนโค้ดผู้เชี่ยวชาญ ทำงานร่วมกัน และทักษะ multiuser
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing เพื่อโยกย้ายวัตถุฐานข้อมูลจากฐานข้อมูล Microsoft Access (.mdb หรือ.accdb) ไปยังฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ที่มีอยู่มี และคุณใช้ชื่อแหล่งข้อมูลของระบบ (System DSN) หรือชื่อแหล่งข้อมูลของผู้ใช้ (User DSN) เพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
[dbnetlib][ConnectionOpen(Connect())]sql Server ไม่มีอยู่ หรือปฏิเสธการเข้าถึง
นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกตกลงในข้อความแสดงข้อผิดพลาด คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ตัวช่วยสร้างการ Upsizing ทำงานเฉพาะกับ Microsoft SQL Server (SP5 6.50 เวอร์ชัน หรือสูงกว่า) กรุณาล็อกในแหล่งข้อมูล SQL Server
หมายเหตุ:ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อฐานข้อมูลการเข้าถึงของคุณและอินสแตนซ์ของ SQL Server ไม่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ DSN ของแฟ้มการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server เมื่อคุณ upsize ฐานข้อมูลของคุณการเข้าถึง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงานการเข้าถึง
 2. เปิดฐานข้อมูลของปัญหา
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่อรรถประโยชน์ของฐานข้อมูลแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างการ Upsizing.

  หมายเหตุ:ในการเข้าถึง 2007 คลิกSQL Serverในการย้ายข้อมูลจัดกลุ่มในการเครื่องมือฐานข้อมูลแท็บ
 4. ในการตัวช่วยสร้างการ Upsizingกล่องโต้ตอบ คลิกการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ตัวเลือก แล้วคลิกถัดไป.
 5. ในการเลือกแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง เลือก DSN ที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server บนแหล่งข้อมูลของแฟ้มแท็บ
 6. คลิกตกลง.
 7. ป้อนข้อมูลการรับรองความถูกต้องเหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ถ้าการการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ sqlกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น
 8. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยสร้างการ Upsizing

  สังเกตว่า การเข้าถึงฐานข้อมูลเป็นสำเร็จ upsized โดยไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. เริ่มการทำงานการเข้าถึง
 2. เปิดฐานข้อมูลตัวอย่างของ Northwind
 3. ในการเครื่องมือเมนู ให้ชี้ไปที่อรรถประโยชน์ของฐานข้อมูลแล้ว คลิกตัวช่วยสร้างการ Upsizing.

  หมายเหตุ:ในการเข้าถึง 2007 คลิกSQL Serverในการย้ายข้อมูลจัดกลุ่มในการเครื่องมือฐานข้อมูลแท็บ
 4. ในการตัวช่วยสร้างการ Upsizingกล่องโต้ตอบ คลิกการใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ตัวเลือก แล้วคลิกถัดไป.
 5. ในการเลือกแหล่งข้อมูลกล่องโต้ตอบกล่อง เลือก DSN ที่เหมาะสมกับการเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server บนแหล่งข้อมูลของเครื่องจักรแท็บ
 6. คลิกตกลง.
 7. ป้อนข้อมูลการรับรองความถูกต้องเหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server ถ้าการการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ sqlกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น

  ขอให้สังเกตว่า คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวถึงในส่วน "อาการ" และคุณไม่สามารถดำเนินต่อกระบวนการ upsizing

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวช่วยสร้างการ Upsizing ใน Access 2002 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
330468วิธีการใช้ Microsoft Access 2002 Upsizing Wizard
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหากับตัวช่วยสร้างการ Upsizing ใน Access 2002 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328319ปัญหาเกี่ยวกับตัวช่วยสร้าง Upsizing Access 2002

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 838594 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbexpertiseinter kbtshoot kbdatabase kbwizard kberrmsg kbprb kbmt KB838594 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:838594

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com