Støtteverktøy for Windows XP Service Pack 2

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 838079 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

I denne artikkelen beskrives oppdateringer av Windows-støtteverktøyene som er inkludert i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Hvis du er en kundestøtteperson eller en systemansvarlig, kan du bruke Windows-støtteverktøyene til å styre nettverk og feilsøke problemer.

Mer informasjon

Windows XP SP2 inkluderer oppdateringer for følgende støtteverktøy:
 • Ipseccmd.exe
 • Httpcfg.exe
 • Replmon.exe
 • Iadstools.dll
 • Extract.exe
 • Bitsadmin.exe
 • Netdom.exe
Støtteverktøyene installeres ikke automatisk når du installerer Windows XP SP2. Hvis du vil installere støtteverktøyene på en datamaskin som kjører Windows XP, kjører du Setup.exe-filen fra mappen \Support\Tools på CDen for Windows XP.

Hjelpefilen for Windows XP-støtteverktøyene ligger i Support.cab-filen. Denne hjelpefilen inneholder en beskrivelse av alle filer og tilknyttet syntaks, tilknyttede eksempelutdata og tilknyttede merknader. Se i denne hjelpen hvis du vil ha bestemt bruksinformasjon for disse verktøyene. Hvis du trenger mer hjelp, skriver du inn verktøynavn/help i en kommandolinje, og trykker deretter ENTER.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du laster ned Windows XP SP2, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=23354
Hvis du vil laste ned de oppdaterte støtteverktøyene, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=49AE8576-9BB9-4126-9761-BA8011FABF38&displaylang=en

Ipseccmd.exe

Bruk verktøyet Ipseccmd.exe til å administrere og overvåke IPSec-policyer på datamaskiner som kjører Windows XP. Dette verktøyet er oppdatert slik at det inneholder følgende funksjoner:
 • Støtte for policyimport eller -eksport.
 • Forbedret elektronisk hjelp som du kan få tilgang til ved hjelp av alternativet /?.
 • Fjerning av lagringsalternativet i Active Directory-katalogtjenesten.
 • Et fast lagringsalternativ.
 • Et visningsalternativ for å generere informasjon om gruppepolicyobjekt.
 • Muligheten til å slå dynamisk Oakley-logging på eller av.

HTTPCfg.exe

Verktøyet for HTTP-konfigurasjon (Httpcfg.exe) følger med støtteverktøyene for Microsoft Windows Server 2003. Dette verktøyet følger nå med Windows XP-støtteverktøyene. Bruk dette verktøyet til å angi, slette og spørre på konfigurasjonsinformasjon, for eksempel informasjon om navneområdereservasjon, SSL-serversertifikat og IP-lytteliste for HTTP-driveren (HTTP.SYS).

Replmon.exe

Ved hjelp av verktøyet for Active Directory-replikeringsovervåking (Replmon.exe) kan du vise Active Directory-replikering, -synkronisering og -topologi. Denne filen er oppdatert til å løse et problem der Replmon.exe ikke kan vise mer enn 200-replikeringspartnere. I dette scenariet logger Replmon.exe en feil som er lik følgende feil:
### iadstools.log Warning   Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <date> <time> IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The API returned more partners than IAdsTools is designed for. Information Application c:\temp\iadstools.log: Thread ID: 2488 ,Logged: <date> <time? IADsTools Event: GetDirectPartnersEx: The function completed successfully, returning (0) entries for directory partition (DC=domain,DC=corp,DC=example,DC=com). ###

Iadstools.dll

Filen Iadstools.dll er en hjelpe-DLL for ADSI (Active Directory Service Interfaces). Denne filen er oppdatert til å løse et problem der funksjonen GetDirectPartnersEx ikke støtter mer enn 200 Connection-objekter.

Extract.exe

Ved hjelp av verktøyet Extract.exe kan du trekke ut filer fra en CAB-fil. Denne filen er oppdatert for å inkludere intervallkontroll i alternativet du overfører til Extract-kommandoen.

Bitsadmin.exe

BITS-administrasjonsverktøyet er et kommandolinjeverktøy som styrer BITS (Background Intelligent Transfer Service) i Windows. Dette verktøyet er oppdatert slik at det inneholder følgende funksjonalitet:
 • Alternativet /TRANSFER overfører en enkelt fil ved hjelp av en enkelt kommando.
 • Alternativet /ADDFILESET legger til flere filer i en jobb ved hjelp av en enkelt kommando.
 • Alternativet /ADDFILEWITHRANGES legger til en fil der bare bestemte deler av denne filen må lastes ned.
 • Alternativet /REPLACEREMOTEPREFIX endrer nedlastingsstedet for en filgruppe.
 • Alternativet /SETACLFALGS og /GETACLFLAGS gjør det mulig å kopiere filoppføringer for tilgangskontrolliste (ACL).
 • Alternativet /UTIL /SETIEPROXY og /UTIL /GETIEPROXY angir og henter proxy-innstillingene for Internet Explorer for gjeldende bruker.
 • Alternativet /UTIL /VERSION henter versjonsinformasjon for gjeldende installerte versjon av BITS.
 • Alternativet /UTIL /REPAIRSERVICE reparerer en skadet BITS-installasjon.

Netdom.exe

Du kan bruke kommandolinjeverktøyet Netdom.exe til å knytte en datamaskin til et domene eller til å behandle en datamaskinkonto.
 • Alternativet /JOINDOMAIN knytter en datamaskin til et domene.
 • Alternativet /JOINWORKGROUP knytter en datamaskin til en arbeidsgruppe.
 • Alternativet /RENAME gir nytt navn til en datamaskin på domenet.

Problemer

 • Hvis du har en tidligere versjon av støtteverktøyene som er installert på datamaskinen, og du installerer Windows XP SP2-støtteverktøy uten å fjerne den tidligere versjonen, installeres ikke filene Iadstools.doc, Iadstools.dll og Replmon.exe i Støtteverktøy-mappen.

  Obs!  Du vil ikke merke dette problemet hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
  • Du fjerner en tidligere versjon av støtteverktøy på datamaskinen før du installerer Windows XP SP2-støtteverktøy.
  • Du installerte ikke en versjon av støtteverktøy på datamaskinen før du installerte Windows XP SP2-støtteverktøy.
  Dette skjer fordi versjonsnummeret til filen Iadstools.dll og Replmon.exe i Windows XP SP2-støtteverktøy er 1.0.0.2234. I tidligere versjoner av Windows XP-støtteverktøy vil versjonsnummeret til filene Iadstools.dll file og Replmon.exe være 1.1.0.1. Windows Installer bruker filversjonsnumrene til å fastsette hvilken fil som er den nyeste under en oppgradering. (Et senere versjonsnummer angir en nyere fil.) Fordi versjonsnummeret i Windows XP SP2-støtteverktøy er et lavere nummer enn versjonsnummeret i tidligere versjoner av Window XP-støtteverktøy, fjerner Windows Installer de gamle filene uten å installere de nyere filene som er inkludert i Windows XP SP2-støtteverktøy.

  Hvis du vil løse dette problemet hvis du allerede har installert Windows XP SP2-støtteverktøy, kjører du installasjonsprogrammet for Windows XP SP2-støtteverktøy på nytt. På Installasjonsalternativer-siden i installasjonsveiviseren for Windows-støtteverktøy klikker du Legg til / fjern, klikker Neste, og følger deretter resten av instruksjonene på skjermen for å installere Windows XP SP2-støtteverktøy på nytt. Filene Iadstools.doc, Iadstools.dll og Replmon.exe installeres i Støtteverktøy-mappen.

Egenskaper

Artikkel-ID: 838079 - Forrige gjennomgang: 20. oktober 2005 - Gjennomgang: 4.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbinfo kbfix kbdeployment KB838079

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com