גופנים המותקנים עם Office

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 837463 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

כאשר מתקינים א(1)(2) Office 97 for Windows?, Microsoft Office 2000?, Microsoft Office XP א(1)(2) Office 2003, מותקנים גופנים. מאמר זה מתאר את הגופנים המותקנים עם כל אחת מגירסאו(1)(2) Office.

שים לב שלמרות שהגופנים מותקנים על ידי התקנת Office, אפשרויות ההתקנה שתבחר קובעות אילו גופנים ספציפיים יותקנו. כאשר מבצעים התקנה "טיפוסית" של Office, לא כל הגופנים הזמינים מותקנים.

מידע נוסף

Microsoft Office 2003

הגופנים הבאים מותקנים עם כל התוכניות של Office 2003:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קובץ?שם הגופן
Antquab.ttfBook Antiqua מודגש
Antquabi.ttfBook Antiqua מודגש נטוי
Antquai.ttf Book Antiqua נטוי
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow מודגש
Arialnbi.ttf Arial Narrow מודגש נטוי
Arialni.ttf Arial Narrow נטוי
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttf Bookman Old Style
Bookosb.ttf Bookman Old Style מודגש
Bookosbi.ttf Bookman Old Style מודגש נטוי
Bookosi.ttf Bookman Old Style נטוי
Gara.ttf Garamond
Garabd.ttf Garamond מודגש
Garait.ttf Garamond נטוי
Gothic.ttf Century Gothic
Gothicb.ttf Century Gothic מודגש
Gothicbi.ttf Century Gothic מודגש נטוי
Gothici.ttf Century Gothic נטוי
Mtcorsva.ttf Monotype Corsiva
Outlook.ttf MS Outlook
Wingdng2.ttf WingDings 2
Wingdng3.ttf WingDings 3
Visualui.ttf VisualUI
Mtextra.ttfMT Extra
שני הגופנים האחרונים לא מותקנים בתיקייה 'גופנים'.

Microsoft Office Publisher 2003

בנוסף, אם תתקין את Publisher 2003 כמוצר בודד או בחבילת Office, הקבצים הבאים מותקנים בגופני Office הרגילים:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קובץ?שם הגופן
Agencyb.ttfAgency FB מודגש
Agencyr.ttfAgency FB
Alger.ttfAlgerian
Arlrdbd.ttfArial Rounded MT מודגש
Baskvill.ttfBaskerville Old Face
Bauhs93.ttfBauhaus 93
Bell.ttfBell MT
Bellb.ttfBell MT מודגש
Belli.ttfBell MT נטוי
Bernhc.ttfBernard MT Condensed
Bod_b.ttfBodoni MT מודגש
Bod_bi.ttfBodoni MT מודגש נטוי
Bod_blai.ttfBodoni MT Black נטוי
Bod_blar.ttfBodoni MT Black
Bod_cb.ttfBodoni MT Condensed מודגש
Bod_cbi.ttfBodoni MT Condensed מודגש נטוי
Bod_ci.ttfBodoni MT Condensed נטוי
Bod_cr.ttfBodoni MT Condensed
Bod_i.ttfBodoni MT נטוי
Bod_pstc.ttf Bodoni MT Poster Compressed
Bod_r.ttf Bodoni MT
Bradhitc.ttf Bradley Hand ITC
Britanic.ttfBritannic מודגש
Brlnsb.ttfBerlin Sans FB מודגש
Brlnsdb.ttfBerlin Sans FB Demi Bold
Brlnsr.ttfBerlin Sans FB
Broadw.ttfBroadway
Brushsci.ttfBrush Script MT נטוי
Califb.ttfCalifornian FB מודגש
Califi.ttfCalifornian FB נטוי
Califr.ttfCalifornian FB
Calist.ttfCalisto MT
Calistb.ttfCalisto MT מודגש
Calistbi.ttfCalisto MT מודגש נטוי
Calisti.ttfCalisto MT נטוי
Castelar.ttfCastellar
Censcbk.ttfCentury Schoolbook
Centaur.ttfCentaur
Chiller.ttfChiller
Colonna.ttfColonna MT
Coopbl.ttfCooper Black
Coprgtb.ttfCopperplate Gothic Bold
Coprgtl.ttfCopperplate Gothic Light
Curlz___.ttfCurlz MT
Elephnt.ttfElephant
Elephnti.ttfElephant נטוי
Engr.ttfEngravers MT
Erasbd.ttfEras Bold ITC
Erasdemi.ttfEras Demi ITC
Eraslght.ttfEras Light ITC
Erasmd.ttfEras Medium ITC
Felixti.ttfFelix Titling
Forte.ttfForte
Frabk.ttfFranklin Gothic Book
Frabkit.ttfFranklin Gothic Book נטוי
Fradm.ttfFranklin Gothic Demi
Fradmcn.ttfFranklin Gothic Demi Cond
Fradmit.ttfFranklin Gothic Demi נטוי
Frahv.ttfFranklin Gothic Heavy
Frahvit.ttfFranklin Gothic Heavy נטוי
Framd.ttfFranklin Gothic Medium
Framdcn.ttfFranklin Gothic Medium Cond
Framdit.ttfFranklin Gothic Medium נטוי
FreeScpt.ttf Freestyle Script
Frscript.ttfFrench Script MT
Gigi.ttfGigi
Gil_____.ttfGill Sans MT
Gilb____.ttfGill Sans MT מודגש
Gilbi___.ttfGill Sans MT מודגש נטוי
Gilc____.ttfGill Sans MT Condensed
Gili____.ttfGill Sans MT נטוי
Gillubcd.ttfGill Sans Ultra Bold Condensed
Gilsanub.ttfGill Sans Ultra Bold
Glecb.ttfGloucester MT Extra Condensed
Glsnecb.ttfGill Sans MT Ext Condensed מודגש
Goudos.ttfGoudy Old Style
Goudosb.ttfGoudy Old Style מודגש
Goudosi.ttfGoudy Old Style נטוי
Goudysto.ttfGoudy Stout
Harlowsi.ttfHarlow Solid נטוי
Harngton.ttfHarrington
Hatten.ttfHaettenschweiler
Htowert.ttfHigh Tower Text
Htowerti.ttfHigh Tower Text נטוי
Imprisha.ttfImprint MT Shadow
Infroman.ttfInformal Roman
Itcblkad.ttfBlackadder ITC
Itcedscr.ttfEdwardian Script ITC
Itckrist.ttfKristen ITC
Jokerman.ttfJokerman
Juice___.ttfJuice ITC
Kunstler.ttfKunstler Script
Latinwd.ttfWide Latin
Lbrite.ttf Lucida Bright
Lbrited.ttf Lucida Bright Demibold
Lbritedi.ttf Lucida Bright Demibold נטוי
Lbritei.ttf Lucida Bright נטוי
Lcallig.ttf Lucida Calligraphy נטוי
Lfax.ttfLucida Fax Regular
Lfaxd.ttfLucida Fax Demibold
Lfaxdi.ttfLucida Fax Demibold נטוי
Lfaxi.ttfLucida Fax נטוי
Lhandw.ttfLucida Handwriting נטוי
Lsans.ttfLucida Sans רגיל
Lsansd.ttfLucida Sans Demibold Roman
Lsansdi.ttfLucida Sans Demibold נטוי
Lsansi.ttfLucida Sans נטוי
Ltype.ttfLucida Sans Typewriter רגיל
Ltypeb.ttfLucida Sans Typewriter מודגש
Ltypebo.ttfLucida Sans Typewriter משופע מודגש
Ltypeo.ttfLucida Sans Typewriter משופע
Magnetob.ttfMagneto מודגש
Maian.ttfMaiandra GD
Maturasc.ttfMatura MT Script Capitals
Mistal.ttfMistral
Mod20.ttfModern No. 20
Niageng.ttfNiagara Engraved
Niagsol.ttfNiagara Solid
Ocraext.ttfOCR A Extended
Oldengl.ttfOld English Text MT
Onyx.ttfOnyx
Palscri.ttfPalace Script MT
Papyrus.ttfPapyrus
Parchm.ttfParchment
Per_____.ttfPerpetua
Perb____.ttfPerpetua מודגש
Perbi___.ttfPerpetua מודגש נטוי
Peri____.ttfPerpetua נטוי
Pertibd.ttfPerpetua Titling MT מודגש
Pertili.ttfPerpetua Titling MT Light
Playbill.ttfPlaybill
Poorich.ttfPoor Richard
Pristina.ttfPristina
Rage.ttfRage נטוי
Ravie.ttfRavie
Rocc____.ttfRockwell Condensed
Roccb___.ttfRockwell Condensed מודגש
Rock.ttfRockwell
Rockb.ttfRockwell מודגש
Rockbi.ttfRockwell מודגש נטוי
Rockeb.ttfRockwell Extra Bold
Rocki.ttfRockwell נטוי
Schlbkb.ttfCentury Schoolbook מודגש
Schlbkbi.ttfCentury Schoolbook מודגש נטוי
Schlbki.ttfCentury Schoolbook נטוי
Scriptbl.ttfScript MT Bold
Showg.ttfShowcard Gothic
Snap___.ttfSnap ITC
Stencil.ttfStencil
Tcb_____.ttfTw Cen MT מודגש
Tcbi____.ttfTw Cen MT מודגש נטוי
Tccb____.ttfTw Cen MT Condensed מודגש
Tcceb.ttfTw Cen MT Condensed Extra Bold
Tccm____.ttfTw Cen MT Condensed
Tcm_____.ttfTw Cen MT
Tcmi____.ttfTw Cen MT נטוי
Tempsitc.ttfTempus Sans ITC
Vineritc.ttfViner Hand ITC
Vivaldii.ttfVivaldi נטוי
Vladimir.ttfVladimir Script

Microsoft Office XP

הגופנים הבאים מותקנים עם Office XP:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קובץ?שם הגופן
Antquab.ttfBook Antiqua מודגש
Antquabi.ttfBook Antiqua מודגש נטוי
Antquai.ttfBook Antiqua נטוי
Arbli___.ttfArial Black נטוי
Arial.ttfArial
Arialbd.ttfArial מודגש
Arialbi.ttfArial מודגש נטוי
Ariali.ttfArial נטוי
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow מודגש
Arialnbi.ttfArial Narrow מודגש נטוי
Arialni.ttfArial Narrow נטוי
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Ariblk.ttfArial Black
Batang.ttfBatang
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttfBookman Old Style
Bookosb.ttfBookman Old Style מודגש
Bookosbi.ttfBookman Old Style מודגש נטוי
Bookosi.ttfBookman Old Style נטוי
Century.ttfCentury
Comic.ttfComic Sans MS
Comicbd.ttfComic Sans MS מודגש
Cour.ttfCourier New
Courbd.ttfCourier New מודגש
Courbi.ttfCourier New מודגש נטוי
Couri.ttfCourier New נטוי
Estre.ttfEstrangelo Edessa
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond מודגש
Garait.ttfGaramond נטוי
Gothic.ttfCentury Gothic
Gothicb.ttfCentury Gothic מודגש
Gothicbi.ttfCentury Gothic מודגש נטוי
Gothici.ttfCentury Gothic נטוי
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Latha.ttfLatha
Mangal.ttfMangal
Msmincho.ttfMS Mincho
Mtcorsva.ttfMonotype Corsiva
Mtextra.ttfMT Extra
Outlook.ttfMS Outlook
Pmingliu.ttfPMingLiU
Simsun.ttfSimSun
Sylfaen.ttfSylfaen
Symbol.ttfSymbol
Tahoma.ttfTahoma
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma מודגש
Tahomabd.ttfTahoma מודגש
Times.ttfTimes New Roman
Timesbd.ttfTimes New Roman מודגש
Timesbi.ttfTimes New Roman מודגש נטוי
Timesi.ttfTimes New Roman נטוי
Trebuc.ttfTrebuchet MS
Trebucbd.ttfTrebuchet MS מודגש
Trebucbi.ttfTrebuchet MS מודגש נטוי
Trebucit.ttfTrebuchet MS נטוי
Verdana.ttfVerdana
Verdanab.ttfVerdana מודגש
Verdanai.ttfVerdana נטוי
Verdanaz.ttfVerdana מודגש נטוי
Visualui.ttf VisualUI
Wingding.ttfWingDings
Wingdng2.ttfWingdings 2
Wingdng3.ttfWingdings 3

Microsoft Office 2000

הגופנים הבאים מותקנים עם Office 2000:

שים לב אינו כולל את הגופנים המותקנים ע(1)(2) Internet Explorer 5.0?.? Internet Explorer 5.0 מותקן במחשבים שלא הותקן בהם Internet Explorer 5 או גירסה חדשה יותר.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קובץ?שם הגופן
Antquab.ttfBook Antiqua מודגש
Antquabi.ttfBook Antiqua מודגש נטוי
Antquai.ttfBook Antiqua נטוי
Arbli___.ttfArial Black נטוי
Arial.ttfArial
Arialbd.ttfArial מודגש
Arialbi.ttfArial מודגש נטוי
Ariali.ttfArial נטוי
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow מודגש
Arialnbi.ttfArial Narrow מודגש נטוי
Arialni.ttfArial Narrow נטוי
Arialuni.ttfArial Unicode MS
Ariblk.ttfArial Black
Batang.ttfBatang
Bkant.ttfBook Antiqua
Bookos.ttfBookman Old Style
Bookosb.ttfBookman Old Style מודגש
Bookosbi.ttfBookman Old Style מודגש נטוי
Bookosi.ttfBookman Old Style נטוי
Century.ttfCentury
Comic.ttfComic Sans MS
Comicbd.ttfComic Sans MS מודגש
Cour.ttfCourier New
Courbd.ttfCourier New מודגש
Courbi.ttfCourier New מודגש נטוי
Couri.ttfCourier New נטוי
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond מודגש
Garait.ttfGaramond נטוי
Gothic.ttfCentury Gothic
Gothicb.ttfCentury Gothic מודגש
Gothicbi.ttfCentury Gothic מודגש נטוי
Gothici.ttfCentury Gothic נטוי
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Mapsym.ttfMapSymbols
Msmincho.ttfMS Mincho
Mtcorsva.ttfMonotype Corsiva
Mtextra.ttfMT Extra
Outlook.ttfMS Outlook
Pmingliu.ttfPMingLiU
Simsun.ttfSimSun
Symbol.ttfSymbol
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma מודגש
Times.ttfTimes New Roman
Timesbd.ttfTimes New Roman מודגש
Timesbi.ttfTimes New Roman מודגש נטוי
Timesi.ttfTimes New Roman נטוי
Trebuc.ttfTrebuchet MS
Trebucbd.ttfTrebuchet MS מודגש
Trebucbi.ttfTrebuchet MS מודגש נטוי
Trebucit.ttfTrebuchet MS נטוי
Verdana.ttfVerdana
Verdanab.ttfVerdana מודגש
Verdanai.ttfVerdana נטוי
Verdanaz.ttfVerdana מודגש נטוי
Wingding.ttfWingDings
Wingdng2.ttfWingdings 2
Wingdng3.ttfWingdings 3

Microsoft Office 97

הגופנים הבאים מותקנים עם Office 97:

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
קובץ? שם הגופן
Arialn.ttfArial Narrow
Arialnb.ttfArial Narrow מודגש
Arialnbi.ttfArial Narrow מודגש נטוי
Arialni.ttfArial Narrow נטוי
Ariblk.ttfArial Black
Bookos.ttfBookman Old Style
bookosb.ttfBookman Old Style מודגש
Bookosbi.ttfBookman Old Style מודגש נטוי
Bookosi.ttfBookman Old Style נטוי
Gara.ttfGaramond
Garabd.ttfGaramond מודגש
Garait.ttfGaramond נטוי
Hatten.ttfHaettenschweiler
Impact.ttfImpact
Mapsym.ttfMapSymbols
Mtextra.ttfMT Extra
Mtsorts.ttfMonotype Sorts
Outlook.ttfMS Outlook
Tahoma.ttfTahoma
Tahomabd.ttfTahoma מודגש
אם אתה מחפש גופנים בחינם, גופני תוכנות שיתופיות או גופנים מסחריים, בקר באתר ש(1)(2), שם תוכל למצוא קישורים לכותרות החדשות בנושא טיפוגרפיה, לאנשי קשר ולמסד נתונים מעודכן של יותר מ-600 אתרי אינטרנט הקשורים לכתב ולטיפוגרפיה:
http://www.microsoft.com/typography/default.mspx

מאפיינים

Article ID: 837463 - Last Review: יום שלישי 04 דצמבר 2007 - Revision: 3.4
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office 97 Standard Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition for Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
מילות מפתח 
kbinfo KB837463

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com