Straipsnio ID: 836941 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Naudodamiesi ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetain?mis naujinimams ie?koti ir diegti, galite gauti vien? i? klaidos prane?im?, i?vardyt? skyriuje ?Po?ymiai?.

Nor?dami i?spr?sti problem?, sisteminio tikrinimo ir taisymo u?duotims naudokite ?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?.

?Windows 8? arba ?Windows 7?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?niausias ?Windows Update? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daugel? problem?.su?inoti daugiauvykdyti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2

?Windows Vista? arba ?Windows XP?

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats1
Trik?i? diagnostikos priemon? Automati?kai diagnozuoti ir i?spr?sti da?niausias ?Windows Update? problemas gali automati?kai i?spr?sti ?iame straipsnyje apra?yt? problem?.
?i trik?i? diagnostikos priemon? i?sprend?ia daug problem?.su?inoti daugiauvykdyti dabar
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets mats2
Daugiau informacijos apie trik?i? diagnostikos priemon? rasite apsilank? ?ioje ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je:
?Windows Update? trik?i? diagnostikos priemon?s apra?as

Svarbu. Da?niausiai ?ios klaidos ?vyksta d?l nedideli? naujinamo kompiuterio ry?io su atsisiun?iamu naujinimu sutrikim?. ?prastai ?ios problemos i?sisprend?ia savaime. Prie? bandydami naudoti ?iame straipsnyje apra?ytus trik?i? diagnostikos b?dus, m?ginkite atlikti vien? ar abu toliau pateiktus veiksmus.
  • U?darykite ?Windows Update?, palaukite 10?15 min, tada i? naujo paleiskite ?Windows Update? ir patikrinkite, ar yra naujinim?.
  • ?junkite automatin? ?Windows? naujinim?, kad naujinimai b?t? automati?kai ?diegiami kas 24 val.

Pastaba. ?ios klaidos gali ?vykti, net jei tinklo parametrai nebuvo kei?iami.


Po?ymiai

Naudodamiesi ?Windows Update? arba ?Microsoft Update? svetain?mis naujinimams ie?koti ir diegti, galite gauti klaidos prane?im? su vienu i? toliau nurodyt? klaidos kod?.
Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
?e?ioliktainis klaidos kodas De?imtainis klaidos kodasAPI klaidos apra?as
0x80070008-2147024888ERROR_NOT_ENOUGH_MEMORY
0x800705B4-2147023436Error_Timeout
0x8007000E-2147024882E_OUTOFMEMORY
0x80072EE2-2147012894ERROR_INTERNET_TIMEOUT
0x80072EFD-2147012867ERROR_INTERNET_CANNOT_CONNECT
0x80072EE7-2147012889ERROR_INTERNET_NAME_NOT_RESOLVED
0x80072EEF-2147012881ERROR_INTERNET_LOGIN_FAILURE
0x80072EFE-2147012866ERROR_INTERNET_CONNECTION_ABORTED
0x8024400E-2145107954SUS_E_PT_SOAP_SERVER
0x80072F76-2147012746ERROR_WINHTTP_HEADER_NOT_FOUND
0x80244016-2145107946SUS_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST
0x80072F78-2147012744ERROR_WINHTTP_INVALID_SERVER_RESPONSE
0x80244022-2145107934SUS_E_PT_HTTP_STATUS_SERVICE_UNAVAIL
0x80090305-2146893051SEC_E_SECPKG_NOT_FOUND
0x8024402F-2145107921WU_E_PT_ECP_SUCCEEDED_WITH_ERRORS
0x8009033F-2146892993SEC_E_Shutdown_IN_Progress
0xC80003FA-939523078hrReadVerifyFailure
0x80244008-2145107960SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSEFAULT
0xC800042D-939523027HrVersionStoreOutOfMemory
0x8024400A -2145107958SUS_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE
0x80071A90-2147018096ERROR_TRANSACTIONAL_CONFLICT
0x8024400D-2145107955SUS_E_PT_SOAP_CLIENT

Prie?astis

?ios klaidos gali kilti d?l toliau nurodyt? problem?.
  • Programos arba procesai, trikdantys interneto ry??
  • Kompiuterio i?tekli? problemos
  • Didel? interneto ry?io apkrova
  • Atkuriamos duomen? baz?s klaidos

Nuorodos

Jei ?iame straipsnyje pateikta informacija nepad?jo, pasirinkite vien? i? toliau pateikt? nuorod?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 836941 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 31.0
Taikoma:
  • Microsoft Update
Rakta?od?iai: 
kbresolve kbhowto kbacwsurvey kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdate kberrmsg kbprb kbcip kbvideocontent KB836941

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com