Poznámky k vydání aktualizace Windows XP Service Pack 2

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 835935 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

ÚVOD

Tento článek obsahuje seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které jsou obsaženy v poznámkách k verzi aktualizace Microsoft Windows XP SP2 a systému Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005. Tento článek obsahuje také seznam článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base, které dokumentují známé problémy a poskytují další informace o aktualizaci Windows XP SP2. Tyto známé problémy a další informace nebyly dříve zdokumentovány v žádném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Poznámka: V systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 jsou obsaženy funkce a součásti aktualizace Windows XP SP2.

Další informace o problémech, které jsou v aktualizaci Windows XP SP2 vyřešeny, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
811113 Seznam oprav zahrnutých v aktualizaci Service Pack 2 pro systém Windows XP
838079 Nástroje podpory aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP
Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Další informace

Zákazníci

Obecné

838080 Aktualizovaný nástroj přípravy systému pro systémy Windows XP s aktualizací Service Pack 2, Windows Server 2003 a Windows XP Tablet PC Edition 2005

Instalace

837783 Požadavky na volné místo na pevném disku pro instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2
873153 Software pro čtení obsahu obrazovky nemusí fungovat po instalaci aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows XP nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 pomocí průvodce Počáteční nastavení počítače
883609 Při instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva oznamující, že instalace může začít až po připojení počítače k elektrické síti

Programy a zařízení

883607 Po instalaci systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nemusí správně pracovat funkce webového serveru
878461 Při otevření souboru HTML v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se obrázky nezobrazují podle očekávání nebo se zobrazí chybová zpráva
883613 Při odpovídání na zprávu nebo předávání zprávy dál v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 aplikace Outlook Express automaticky stahuje externí obsah
878451 Postup při zapnutí funkce vzdáleného sdílení plochy programu Windows NetMeeting v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005
883605 Nové funkce ovládacího panelu Naplánované úlohy v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 a Windows XP Tablet PC Edition 2005
884487 Po spuštění přehrávání kapitoly na některém disku WMV HD DVD v programu Windows Media Player se tato kapitola nepřehraje.

Podniky

Obecné

838080 Aktualizovaný nástroj přípravy systému pro systémy Windows XP s aktualizací Service Pack 2, Windows Server 2003 a Windows XP Tablet PC Edition 2005
883608 Po instalaci systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se v aplikaci Visual Studio .NET po přidání odkazu na objekt COM zobrazí chybová zpráva
841625 K dispozici je aktualizace sady Multilingual User Interface Pack pro aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP
884768 CHYBA: Okno aplikace Internet Explorer nelze v systému Windows XP Service Pack 2 zavřít pomocí metody window.setTimeout(window.close,1) (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Instalace

837783 Požadavky na volné místo na pevném disku pro instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2

Programy a zařízení

883603 Při instalaci aktualizace Service Pack 2 pro systém Windows XP nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 se do počítače nainstaluje aplikace Windows Movie Maker 2.1

Sítě a komunikace

883611 Před vzdálenou správou výsledné sady zásad nebo vzdálenou úpravou místních objektů zásad skupiny v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 je třeba nejprve zadat určitá nastavení zásad skupiny
884020 Programy, které se připojují k adresám IP v rámci rozsahu adres zpětné smyčky, nemusí v systému Windows XP Service Pack 2 pracovat očekávaným způsobem (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Zabezpečení

842933 Při úpravě nebo zobrazení objektů zásad skupiny v systému Windows Server 2003, Windows XP Professional nebo Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Následující položka v sekci [strings] je příliš dlouhá a byla zkrácena
872769 V síti založené na systému Windows Small Business Server 2003 nelze v klientském počítači se systémem Windows XP Service Pack 2 nakonfigurovat nastavení brány Windows Firewall nebo služby Centrum zabezpečení

Odkazy

Další informace o změnách funkcí v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 naleznete v dokumentu Changes to functionality in Windows XP Service Pack 2 (Změny funkcí v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2). Tento dokument naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2chngs.mspx

Vlastnosti

ID článku: 835935 - Poslední aktualizace: 16. listopadu 2005 - Revize: 14.1
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
  • the operating system: Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Klíčová slova: 
kberrmsg kbinfo kbtshoot kbfirewall kbnetwork KB835935

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com