คุณได้รับการ "ข้อผิดพลาด 1603: มีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้ง" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจ Windows Installer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 834484
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจ Microsoft Windows Installer คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 1603: มีข้อผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง
ถ้าคุณคลิกตกลงในกล่องข้อความ การติดตั้งต้องการรวบรวมกลับมา

สาเหตุ

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้หากมีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • โฟลเดอร์ที่คุณกำลังพยายามติดตั้งแพคเกจ WindowsInstaller จะถูกเข้ารหัสลับ
 • ไดรฟ์ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่คุณกำลังพยายามแพคเกจ Windows Installer เพื่อเข้าถึงเป็นการ substitutedrive toinstall
 • บัญชีระบบไม่มี permissionson ควบคุมทั้งหมดที่โฟลเดอร์ที่คุณกำลังพยายามติดตั้งแพคเกจ Windows Installer เพื่อคุณสังเกตเห็นข้อความข้อผิดพลาดเนื่องจากบริการ Windows Installer ใช้บัญชี theSYSTEM เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา:
 • ติดตั้งแพคเกจไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกเข้ารหัสลับ
  ใช้วิธีการนี้หากคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดเนื่องจาก youtry การติดตั้ง Windows Installer ทำแพคเกจไปยังโฟลเดอร์ isencrypted นั้น
 • ติดตั้งแพคเกจไปยังไดรฟ์ที่ไม่มีการเข้าถึงเป็นไดรฟ์สิ่งทดแทน
  ใช้วิธีการนี้หากคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดเนื่องจาก thedrive ที่ประกอบด้วยโฟลเดอร์ที่คุณพยายามติดตั้ง Installerpackage ใน Windows เมื่อต้องการ เข้าถึงเป็นไดรฟ์สิ่งทดแทน
 • ให้สิทธิ์การควบคุมทั้งหมดไปยังบัญชีระบบ (สำหรับ Windows 2000 และ Windows XP เท่านั้น)
  ใช้วิธีการนี้หากคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดเนื่องจาก theSYSTEM บัญชีไม่มีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในโฟลเดอร์ youtry ที่แพคเกจ Windows Installer เพื่อติดตั้ง

  การให้สิทธิ์ FullControl ระบบบัญชี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเดสก์ท็อปของ Windows คลิกสองครั้งที่คอมพิวเตอร์ของฉัน หน้าต่างคอมพิวเตอร์ของฉันปรากฏขึ้น
  2. คลิกขวาไดรฟ์ที่คุณต้องการติดตั้งแพคเกจ Windows Installer ไป แล้ว คลิ กคุณสมบัติ
  3. คลิกแท็บ ความปลอดภัย
   หมายเหตุ ถ้าคุณไม่พบแท็บความปลอดภัยของคุณ การแชร์แฟ้มอย่างง่าย ลักษณะการทำงานอยู่ truning ปิดใช้งานคุณลักษณะนี้เพื่อดำเนินต่อ

   คำแนะนำทีละขั้นตอน ด้วยรูปภาพสำหรับวิธีการปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่าย
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   assets folding start collapsed
   เมื่อต้องการปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่ายใน Windows XP Professional ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก คอมพิวเตอร์ของฉันบนเดสก์ท็อป (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    จอสำหรับขั้นตอนนี้
   2. ในการ เครื่องมือ เมนู คลิก ตัวเลือกโฟลเดอร์. (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    จอสำหรับขั้นตอนนี้
   3. คลิก มุมมอง แท็บ แล้ว ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้แบบธรรมดาแฟ้มร่วมกัน (แนะนำ)เมื่อต้องการปิดการแชร์แฟ้มอย่างง่าย (จอสำหรับขั้นตอนนี้จะแสดงที่ด้านล่าง)
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    จอสำหรับขั้นตอนนี้
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   assets folding end collapsed
  4. บนแท็บ ความปลอดภัย ทำต่อไปนี้:
   • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows 2000 ตรวจสอบยืนยันว่า กล่อง ชื่อ มีบัญชีผู้ใช้ระบบอยู่
   • ถ้าคุณกำลังใช้ Microsoft Windows XP ตรวจสอบยืนยันว่า กล่อง ชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้ มีบัญชีผู้ใช้ระบบอยู่
   ถ้าบัญชีผู้ใช้ที่ระบบไม่ปรากฏขึ้นในกล่อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มบัญชีระบบไปยังกล่อง:
   1. คลิก เพิ่ม กล่องโต้ตอบการเลือกผู้ใช้หรือกลุ่มปรากฏขึ้น
   2. ในฟิลด์ชื่อคลิกระบบและจากนั้น คลิกเพิ่ม
   3. คลิกตกลง
  5. ในส่วนของสิทธิคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายควบคุมทั้งหมดภายใต้อนุญาตและจากนั้น คลิกขั้นสูง
  6. ทำสิ่งต่อไปนี้:
   • ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายแทนรายการการอนุญาตบนวัตถุลูกทั้งหมดด้วยรายการที่แสดงที่นี่ซึ่งนำไปใช้กับวัตถุลูกสำหรับบัญชีระบบ และจากนั้น คลิกตกลง
   • ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Windows XP ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น คลิกเพื่อเลือกการตั้งค่าสิทธิ์บนวัตถุลูกทั้งหมดใหม่ และเปิดใช้งานการแพร่กระจายของสิทธิ์ที่สามารถสืบทอดได้กล่องกาเครื่องหมายสำหรับบัญชีระบบ และจากนั้น คลิกตกลง
   หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความปลอดภัย คลิกใช่
  7. รอให้ระบบปฏิบัติการใช้สิทธิ์ที่คุณได้เลือกให้กับโฟลเดอร์ย่อยทั้งหมด
  8. เรียกใช้แพคเกจ Windows Installer

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 834484 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 2 เมษายน 2557 - Revision: 14.0
Keywords: 
kbsecurity kbsetup kbdeployment kberrmsg kbprb kbcip kbmt KB834484 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834484

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com