Dobijate gre?ku "gre?ka 1603:Dogodila se gre?ka prilikom instalacije" kada poku?ate da instalirate "Windows installer" paket

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 834484
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Kada poku?ate da instalirate "Microsoft Windows Installer" paket, mo?da c?ete dobiti sledec?u poruku o gre?ci: Gre?ka 1603: kriti?na gre?ka tokom instalacije. Ako kliknete na dugme OK u okviru za poruku, instalacija se vra?a na po?etak.


Razlog

 Mo?ete dobiti ovu poruku o gre?ci ako je bilo koji od sledec?ih uslova ispunjen:  
 • Fascikla u koju poku?avate da instalirate "Windows Installer" paket je enkriptovana.
 • Disku koji sadr?i fasciklu u koju poku?avate da instalirate "Windows Installer" paket, se pristupa kao zamenskom disku.
 • Sistemski nalog nema punu dozvolu za pristup fascikli u koju poku?avate da instalirate "Windows Installer" paket. Poruka o gre?ci se javlja jer "Windows Installer" servis koristi sistemski nalog za instaliranje softvera.

Re?enje

Da biste re?ili ovaj problem, primenite jedno od sledec?ih re?enja, u zavisnosti od uzroka problema:
 • Instalirajte paket u fasciklu koja nije enkriptovana.
  Koristite ovaj metod ako dobijete poruku o gre?ci jer ste poku?ali da instalirate "Windows Installer" paket u fascikli koja je enkriptovana.
 • Instalirajte paket na tvrdi disk kome se ne pristupa kao zamenskom disku.
  Koristite ovaj metod ako dobijete poruku o gre?ci vezano za disk kome se pristupa kao zamenskom disku a koji sadr?i fasciklu u koju poku?avate da instalirate "Windows Installer" paket.
 • Puna kontrola pristupa za sistemski nalog. (za Windows 2000 i Windows XP) 
  Koristite ovaj metod ako dobijete poruku o gre?ci, jer sistemski nalog nema sve dozvole pristupa fascikli u koju poku?avate da instalirate "Windows Installer" paket. 

  Da biste imali potpunu kontrolu pristupa za sistemski nalog, pratite sledec?e korake:
  1. Na Windows radnoj povr?ini, kliknite dvaput na Moj ra?unar. Prozor Moj ra?unar se pojavljuje.
  2. Desnim tasterom mi?a kliknite na disk na koji ?elite da instalirate "Windows Installer" paket, a zatim izaberite stavku Svojstva.
  3. Kiknite na karticu "Bezbednost".
   Napomena: Ako ne mo?ete da prona?ete karticu Bezbednost onda je "Simple File Sharing" uklju?en. Isklju?ite ovu opciju i nastavite.

   Click here to view or hide step-by-step instructions with pictures for how to turn Simple File Sharing off
  4. Na kartici Bezbednost, uradite slede?e:  
   • Ako koristite Microsoft Windows 2000, proverite da li se u polju Ime nalazi sistemski korisni?ki nalog.
   • Ako koristite Microsoft Windows XP, proverite da li se u "Group or user names" polju nalazi sistemski korisni?ki nalog.
   Ako se sistemski korisni?ki nalog ne pojavljuje u polju, sledite ove korake da biste dodali sistemski nalog u polju:
   1. Kliknite na dugme Dodaj. Odaberite Korisnike ili Grupe.
   2. U polju Ime, kliknite na SYSTEM, a zatim na Add.
   3. Kliknite na OK.
  5. U "Permissions" sekciji, kliknite i odaberite polje "Full Control" u koloni "Allow", a zatim kliknite na "Advanced".
  6. Uradite slede?e:  
   • Ako koristite Windows XP, u dijalogu koji se pojavljuje, kliknite da biste izabrali stavke "Replace permission entries on all child objects with entries shown here that apply to child objects" za sistemski nalog, a zatim kliknite na dugme U redu.
   • Ako ne koristite Windows XP, u dijalogu koji se pojavljuje, kliknite da biste izabrali  Reset permissions on all child objects and enable propagation of inheritable permissions" polja za sistemski nalog, a zatim kliknite na OK.
   Napomena: Ako dobijete poruku o bezbednosti kliknite na Yes.
  7. Sa?ekajte da operativni sistem prihvati dozvole za sve podfascikle.
  8. Pokrenite "Windows Installer" paket.

Reference

Za vi?e informacija, posetite slede?u stranicu (Microsoft Developer Network (MSDN)):
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 834484 - Poslednji pregled: 10. jun 2013. - Revizija: 1.1
Klju?ne re?i: 
kbsecurity kbsetup kbdeployment kberrmsg kbprb kbcip KB834484

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com