วิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาดของ SQL Server 8198

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 834124 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ประกอบด้วยคำแนะนำและคำแนะนำที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด 8198 อย่างไรก็ตาม ตามบทความนี้ไม่ประกอบด้วยรายการที่สมบูรณ์ของสิ่งที่อาจทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8198 นอกจากนี้ ปัญหาบางอย่างอาจเฉพาะในสภาพแวดล้อมการทำงานของคุณ

ขั้นแรก บทความนี้อธิบายเมื่อมีข้อผิดพลาด 8198 อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนถัดไป บทความให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับขั้นตอนของระบบที่เก็บ xp_Logininfo จากนั้น บทความแสดงให้คุณเห็นวิธีการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด 8198เมื่อมีข้อผิดพลาด 8198 อาจเกิดขึ้น

เมื่อคุณทำการดำเนินการบนอินสแตนซ์ของ SQL Server ที่ต้องใช้ SQL Server เพื่อแก้ไขข้อมูลของบัญชีผู้ใช้โดเมนของ Microsoft Windows NT คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 1:

เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8198 ระดับ 16 รัฐ XX กระบวนงาน <stored procedure="" name=""> บรรทัด <line number=""></line> </stored>
ไม่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ Windows NT กลุ่ม/ใช้ '<domain\account name="">' </domain\account>เกิดข้อผิดพลาด 2

ข้อผิดพลาด ODBC 8198 (42000) ไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม/ผู้ใช้ของ Windows NT ไม่ ' <domain\account name=""> ' ได้</domain\account>เกิดข้อผิดพลาด 3

งานล้มเหลว ไม่สามารถกำหนดว่าเจ้าของ (<domain\account name="">) ของงาน <job name="">มีเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึง (เหตุผล: ไม่ขอรับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม/ผู้ใช้ของ Windows NT ไม่ '<domain\account name="">' ได้ [sqlstate 42000] (Error 8198)) </domain\account> </job> </domain\account>


เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลของบัญชีผู้ใช้โดเมนของ Windows NT ใช้ SQL Serverxp_logininfoระบบการจัดเก็บกระบวนการ ที่นี่คือรายการของสถานการณ์ต่าง ๆ พบโดยทั่วไปที่คุณอาจสังเกตว่า การxp_logininfoกระบวนการจัดเก็บไว้ของระบบล้มเหลว และทำให้เกิดข้อผิดพลาด 8198
 • เมื่อคุณใช้การxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้
 • เมื่อคุณเซ็ตอัพการจำลองแบบ
 • เมื่อคุณเรียกใช้งานตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQLขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Xp_logininfo

Xp_logininfoกระบวนการระบบที่เก็บไว้ได้ กระบวนการxp_logininfoขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้ไม่ได้เป็น SQL Server ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ contrary ไปชื่อ กระบวนการxp_logininfoขั้นตอนของระบบที่เก็บ invokes หลายการเรียก Windows API ของ Microsoft เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับ Windows โดเมนและบัญชีผู้ใช้ของ Windows

ขึ้นอยู่กับการเรียก API ของ Windows ที่ทำให้เกิดความล้มเหลวxp_logininfoขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้อาจส่งคืนข้อผิดพลาด 8198 ด้วยค่าสถานะของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เกี่ยวข้อง ค่าสถานะของ SQL Server บ่งชี้ลักษณะของความล้มเหลว

SQL Server อาจทำงานนี้xp_logininfoระบบการจัดเก็บกระบวนการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับ Windows โดเมนและผู้ใช้บัญชี ถึงแม้ว่าผู้ใช้ที่ไม่ทำได้ดังนั้น ดังนั้น ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8198 และ mentions เกิดข้อผิดพลาดนี้xp_logininfoระบบจัดเก็บกระบวนการเป็นขั้นตอน คุณต้องใช้ Profiler SQL เพื่อสืบค้นกลับ และแก้ไขจุดที่แน่นอนของความล้มเหลว

ทุกครั้งxp_logininfoระบบล้มเหลวของกระบวนงานที่เก็บไว้ ข้อผิดพลาด 8198 ถูกยกกำลัง ด้วยสถานะของ sql server ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าผู้ใช้ไม่ได้ทำงานนี้xp_logininfoระบบเก็บกระบวนการได้ SQL Server อาจใช้นั้นxp_logininfoระบบการจัดเก็บกระบวนการเรียกข้อมูลเกี่ยวกับโดเมนของ Windows และบัญชีผู้ใช้เมื่อจำเป็น ในความผิดพลาดต่อไปนี้xxค่าสถานะ SQL Server ที่บ่งชี้ว่า ในเวลาเมื่อเกิดความล้มเหลว

เซิร์ฟเวอร์: ข่าวสารเกี่ยวกับ 8198 ระดับ 16 รัฐ XX กระบวนงาน <stored procedure="" name=""> บรรทัด <line number=""></line> </stored>
ไม่สามารถรับข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม/ผู้ใช้ของ Windows NT ' <domain\account name=""> ' ได้</domain\account>


ตารางต่อไปนี้แสดงรายการบางส่วนของค่าสถานะ SQL Server ทั่วไปที่คุณอาจสังเกตเห็นในข้อความข้อผิดพลาดเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 8198

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
สถานะของ sql Serverสาเหตุที่เป็นไปได้
21กระบวนการxp_logininfoไม่มีการเรียกใช้ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows NT
อักขระเครื่องหมายทับขวา ("\") ที่แยกชื่อโดเมนของ Windows และชื่อบัญชีผู้ใช้ในชื่อบัญชีผู้ใช้ Windows ขาดหายไป
22มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อมีการให้ SQL Server queried ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบัญชีของ Windows
24เมื่อโปรแกรม SQL Server queried ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบัญชี Windows การเข้าถึงถูกปฏิเสธ
25มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อโปรแกรม SQL Server queried ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับชื่อบัญชีของ Windows
26เกิดข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรม SQL Server queried ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม Windows เฉพาะที่ผู้ใช้ของ Windows เป็นสมาชิก (ผู้ใช้ของ Windows อ้างถึงบัญชีบริบทการรักษาความปลอดภัย)
27เกิดข้อผิดพลาดเมื่อโปรแกรม SQL Server queried ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อดึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่ม Windows เฉพาะที่ผู้ใช้ของ Windows เป็นสมาชิก (ผู้ใช้ของ Windows อ้างถึงบัญชีบริบทการรักษาความปลอดภัย)


การแก้ไขปัญหาข้อความแสดงข้อผิดพลาดของ 8198

เนื่องจากการxp_logininfoขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้อาจถูกใช้ โดย SQL Server เพื่อแก้ไขข้อมูลของบัญชีผู้ใช้โดเมนของ Windows NT, Microsoft แนะนำให้ คุณใช้ SQL Profiler สามารถติดตามสาเหตุของข้อความแสดงข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจริง

นี่คือรายการบางส่วนของปัญหาที่อาจทำให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8198
 • ปัญหาเครือข่าย
 • ปัญหาที่ มีชื่อของ Windows ภายใน กลุ่มหรือ กลุ่มที่สากลของ Windows
 • ข้อขัดแย้งกับกลุ่ม EVERYONE
 • มีxp_sendmailความล้มเหลวของกระบวนงานที่เก็บไว้ที่ขยาย
 • ความล้มเหลวงานบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL
 • เสียการกำหนดค่าการจำลองแบบ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาแต่ละต่อไปนี้ นอกจากนี้ยังให้การแนะนำวิธีแก้ปัญหาสำหรับปัญหาแต่ละไว้

ปัญหาเครือข่าย

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 8198 ถ้าบัญชีการเข้าสู่ระบบของ SQL Server ในโดเมน Windows ที่แตกต่างจากบัญชีผู้ใช้ของ Windows ที่ใช้ในการเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นจริง:
 • ไม่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อถือระหว่าง Windows สองโดเมน
 • พอร์ต TCP/IP ที่จำเป็นต้องสร้างความไว้วางใจจะเปิดใช้งานในโดเมน Windows ที่สอง

  หมายเหตุ:ถ้าพอร์ตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องบนโดเมนของ Windows 'ไม่ได้เปิดใช้งาน คุณอาจยังคงได้รับข้อผิดพลาด 8198 แม้ว่าความสัมพันธ์ที่เชื่อถือที่มีอยู่ระหว่างโดเมนที่สอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
179442วิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์สำหรับโดเมนและ trusts
เมื่อต้องการตรวจสอบว่า เงื่อนไขที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้เป็นจริง ทดสอบว่าคุณสามารถกำหนดสิทธิ์ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโดเมนสำหรับผู้ใช้ของโดเมนอื่น ถ้าคุณไม่สามารถกำหนดสิทธิ์ ปัญหาอาจเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ:ถ้าคุณใช้ Windows Explorer เพื่อกำหนดสิทธิ์โฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้บนโดเมนอื่น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกชื่อของโดเมนอื่นจากรายการของโดเมนปัญหาที่ มีชื่อของ Windows ภายใน กลุ่มหรือ กลุ่มที่สากลของ Windows

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 8198 เมื่อคุณเรียกใช้กระบวนงานที่เก็บไว้ โดยใช้ Windows ผู้ใช้ของ กลุ่มภายในของ Windows หรือ กลุ่มสากลของ Windows ถ้า กลุ่มท้องถิ่นของ Windows หรือ กลุ่มสากลของ Windows มีชื่อเดียวกันใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 • ชื่อโดเมน Windows
 • ชื่อของคอมพิวเตอร์
 • โด Windows เมนอื่นที่มีความสัมพันธ์กับโดเมนเชื่อถือ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • เปลี่ยนชื่อ กลุ่มในเครื่องของ Windows หรือชื่อ กลุ่มสากลของ Windows
 • เอาผู้ใช้จาก กลุ่มท้องถิ่นของ Windows หรือ กลุ่มสากล Windows ที่มีชื่อเดียวกันกับโดเมนของ Windows
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
233161BUG: ข้อผิดพลาด 8198 Xp_logininfo ส่งกลับ


คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 8198 ถ้ามี กลุ่มท้องถิ่น Windows หรือ กลุ่มสากล Windows ที่ถูกสร้างขึ้น โดยผู้ใช้ที่มีชื่อเดียวกันกับกลุ่มสินค้าที่จอง EVERYONE ข้อขัดแย้งของชื่ออาจทำให้การรับรองความถูกต้องของบัญชี Windows ล้มเหลว

กลุ่มที่มีการสำรองทุกคนไม่ปรากฏอยู่ในรายการของกลุ่มที่อยู่ในนั้นตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมนหรือในนั้นคอมพิวเตอร์จัดการเครื่องมือการจัดการของ windows อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสร้างด้วยตนเองในกลุ่มท้องถิ่นหรือกลุ่มโดเมนสากล และคุณตั้งชื่อได้ทุกคน ทุกคนกลุ่มจะอยู่ในรายการของกลุ่มในตัวจัดการผู้ใช้สำหรับโดเมน.

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ลบกลุ่ม EVERYONE ที่คุณสร้างขึ้นด้วยตนเอง


มีxp_sendmailความล้มเหลวของกระบวนงานที่เก็บไว้ในการขยาย

กระบวนการxp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้อาจล้มเหลว และส่งกลับข้อผิดพลาด 8198 ถ้าไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังทำงานนี้xp_sendmailขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ไม่อยู่ในโดเมนเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ SQL Server และโดเมนที่สองไม่มีความสัมพันธ์ที่เชื่อถือ

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ทำการดำเนินการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ในโดเมนของ Windows ของไคลเอ็นต์ สร้างผู้ใช้โดเมน มีชื่อเดียวกันของผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันเป็นบัญชีเริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่
 • เพิ่มบัญชีเริ่มต้นของ SQL Server ไปยังกลุ่มการเข้าถึงที่เข้ากันได้รุ่นก่อน windows 2000ในโดเมน Windows ไคลเอ็นต์ SQL Server

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้กลุ่มเข้ากันได้กับ 2000 Pre-Windows คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  303973HOW TO: เพิ่มผู้ใช้ไปยัง Pre-Windows 2000 เข้ากันได้กับการเข้าถึงกลุ่ม

ความล้มเหลวงานบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ sql

คุณอาจได้รับข้อผิดพลาด 8198 ถ้างานของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่เจ้าของเว็บไซต์โดยมี Microsoft Windows NT รับรองความถูกต้องล้มเหลวของผู้ใช้ ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์ SQL กำลังทำงานบนคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 2000 และไม่มีโดเมนของคอมพิวเตอร์เป็นกลุ่มการเข้ากันได้กับ Access รุ่นก่อน windows 2000.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ และวิธีแก้ปัญหาที่แนะนำ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
241643PRB: ข้อความข้อผิดพลาด 8198 ส่งกลับจากงานที่เป็นเจ้าของผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง Windows NT


ความล้มเหลวในการกำหนดค่าการจำลองแบบ

เมื่อคุณกำหนดค่าการทำแบบจำลองบนอินสแตนซ์ของ SQL Server บริษัทตัวแทนการจำลองแบบอาจไม่เริ่มทำงาน คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8198
ถ้าไม่ได้เริ่มการทำงานตัวแทนการจำลองแบบ ตรวจสอบประวัติของงานบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับงานของบริษัทตัวแทนการจำลองแบบ คุณอาจพบข้อผิดพลาด 8198 ที่บันทึกไว้ในประวัติของงาน

รายการต่อไปนี้อธิบายถึงสาเหตุที่เป็นไปได้สองสำหรับปัญหานี้
 • บริการ SQL Server ใช้บัญชีผู้ใช้ที่ไม่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแลที่เพียงพอบนโดเมนของ Windows ในสถานการณ์เช่นนี้xp_logininfoขั้นตอนของระบบที่เก็บไว้มีการเรียกใช้ โดยใช้บริบทการรักษาความปลอดภัยของบริการ SQL Server เนื่องจากไม่มีบัญชีผู้ดูแลระบบเพียงพอต่อการระบุคุณสมบัติของผู้ใช้ที่อยู่ในโดเมน การxp_logininfoระบบล้มเหลวของกระบวนงานที่เก็บอยู่ และคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 8198

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนบัญชีเริ่มต้นของบริการ SQL Server ไปยังบัญชีโดเมนของ Windows
 • บริการ SQL Server และบริษัทตัวแทนการเซิร์ฟเวอร์ SQL บริการผู้เผยแพร่การ และบริบทการรักษาความปลอดภัยใช้งานสมาชิกของ Windows ที่แตกต่างกันโดเมน

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในสองวิธีต่อไปนี้
  • ใช้บัญชีผู้ใช้โดเมน Windows เหมือนกันเพื่อเรียกใช้บริการ SQL Server และบริการของบริษัทตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ SQL
  • สร้างบัญชีผู้ใช้โดเมนของ Windows ที่ผู้เผยแพร่ และสมาชิกที่มีชื่อผู้ใช้เหมือนกันและรหัสผ่าน

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
830596การแก้ไข: คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อ xp_logininfo ทำตามขั้นตอนที่เก็บไว้ที่มีขยาย
241643PRB: ข้อความข้อผิดพลาด 8198 ส่งกลับจากงานที่เป็นเจ้าของผู้ใช้การรับรองความถูกต้อง Windows NT
233161BUG: ข้อผิดพลาด 8198 Xp_logininfo ส่งกลับ


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการxp_sendmailกระบวนงานที่เก็บไว้ที่ขยาย เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

xp_sendmail


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการxp_logininfoกระบวนการ การจัดเก็บระบบเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

xp_logininfo


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 834124 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 18 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbstoredproc kberrmsg kbsecurity kbsqlservmail kbuser kbtsql kbquery kblogin kbauthentication kbservice kbserver kbdatabase kbsysadmin kbinfo kbmt KB834124 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:834124

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com