ตัวเลือกสวิตช์ที่พร้อมใช้งานสำหรับแฟ้ม Boot.ini 2003 ของ Windows Server และ Windows XP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 833721 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

เมื่อต้องการทำต่อไปได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 3 (SP3) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงไปยังเว็บไซต์นี้ของ Microsoft:เป็นการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถเพิ่มสวิตช์ที่แตกต่างกันมากมายลงในแฟ้ม Boot.ini ที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการที่ Microsoft Windows XP หรือ Microsoft Windows Server 2003 มีการเริ่มต้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
102873แฟ้ม Boot.ini และส่วนโค้งเส้นทางระเบียบการตั้งชื่อและการใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่มสวิตช์ดังต่อไปนี้ลงในแฟ้ม Boot.ini

หมายเหตุสวิตช์เหล่านี้ใช้ กับ Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 เว้นแต่ไม่ มีระบุ

/basevideo

ที่/basevideoสวิตช์บังคับให้ระบบจะเข้าสู่โหมด VGA 16 สี 640 x 480 มาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมควบคุมวิดีโอที่เข้ากันได้กับทุกการ์ดแสดงผล สวิตช์นี้อนุญาตให้ระบบโหลดถ้าคุณเลือกไม่ถูกต้องแสดงผลความละเอียดหรือฟื้นฟูอัตรา ใช้สวิตช์นี้ร่วมกับการ/sosสลับกัน ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมควบคุมการแสดงผลใหม่ และจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง คุณสามารถใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการ คุณสามารถแล้วเอา ปรับปรุง หรือย้อนกลับโปรแกรมควบคุมวิดีโอของปัญหา

/baudrate =หมายเลข

สวิตช์นี้ตั้งค่าอัตรารับส่งข้อมูลของพอร์ตที่ดีบักที่ใช้สำหรับการแก้จุดบกพร่องเคอร์เนล ตัวอย่างเช่น พิมพ์/baudrate = 9600. อัตรารับส่งข้อมูลเริ่มต้นคือ 9600 การกิโลบิตต่อวินาที (Kbps) ถ้ามีแนบโมเด็ม อัตรารับส่งข้อมูลเริ่มต้นคือ กิโลบิตต่อวินาทีที่ 115,200 สำหรับสายเคเบิลโมเด็มแบบ null 9,600 เป็นอัตราปกติสำหรับการดีบักแบบรีโมทผ่านโมเด็ม ถ้าสวิตช์นี้ในแฟ้ม Boot.ini,/debugสลับเป็นการเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าโมเด็ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
148954วิธีการตั้งค่าเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องระยะไกลโดยใช้โมเด็ม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าโมเด็ม null คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
151981วิธีการตั้งค่าเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องระยะไกลโดยใช้สายเคเบิลโมเด็มเป็น null

/crashdebug

สวิตช์นี้โหลดเคอร์เนลดีบักเกอร์เมื่อคุณเริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการ สวิตช์ยังคงไม่ทำงานจนกระทั่งเกิดข้อผิดพลาดของข้อความหยุด/crashdebugมีประโยชน์ถ้าคุณพบข้อผิดพลาดของเคอร์เนลที่สุ่ม ด้วยสวิตช์นี้ คุณสามารถใช้พอร์ต COM สำหรับการดำเนินงานปกติในขณะที่กำลังเรียกใช้ Windows ถ้า Windows ล้มเหลว สวิตช์แปลงพอร์ตพอร์ตการตรวจแก้จุดบกพร่อง (การดำเนินการนี้จะเปิดดีบักแบบรีโมท)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
151981วิธีการตั้งค่าเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องระยะไกลโดยใช้สายเคเบิลโมเด็มเป็น null

/debug

สวิตช์นี้จะเปิดเคอร์เนลดีบักเกอร์เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Windows สวิตช์สามารถเรียกใช้ได้ทุกเวลา โดยการดีบักเกอร์โฮสต์ที่มีการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณต้องการเปิดการดีถ่ายทอดสดบักแบบรีโมทของระบบ Windows ผ่านทางพอร์ต COM ซึ่งแตกต่างจาก/crashdebugสลับ/debugใช้พอร์ต COM ไม่ว่าคุณจะแก้จุดบกพร่อง หรือไม่ ใช้สวิตช์นี้เมื่อคุณกำลังตรวจแก้ปัญหาที่จำลองเป็นประจำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดีบักแบบรีโมท คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
121543การตั้งค่าสำหรับการดีบักแบบรีโมท

/debugport = comหมายเลข

สวิตช์นี้จะใช้สำหรับพอร์ตการดีบัก พอร์ตการสื่อสารที่ระบุตำแหน่งหมายเลขมีพอร์ต การสื่อสารเช่น COM1 ที่คุณต้องการใช้ โดยค่าเริ่มต้น/debugportใช้ COM2 มีอยู่ มิฉะนั้น สวิตช์ใช้ COM1 ถ้าคุณรวมสวิตช์นี้ในแฟ้ม Boot.ini,/debugสวิตช์กลายเป็นใช้งานอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
151981วิธีการตั้งค่าเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องระยะไกลโดยใช้สายเคเบิลโมเด็มเป็น null

/maxmem =หมายเลข

สวิตช์นี้ระบุจำนวนของ RAM ไบต์ ที่ Windows สามารถใช้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการให้ Windows ใช้หน่วยความจำน้อยกว่า 64 MB ใช้/maxmem = 64สลับกัน

อย่างไรก็ตาม ใน/maxmemสวิตช์ไม่บัญชีสำหรับช่องโหว่ด้านหน่วยความจำ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ คุณใช้การ/burnmemoryสลับไปแทน ที่/burnmemoryสลับไปที่บัญชีผู้ใช้สำหรับช่องโหว่ด้านหน่วยความจำ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้การ/ Maxmem = 64สวิตช์ และระบบต้องการหน่วยความจำ 64 MB โหลด อาจไม่จริงมี availalbe 64 เมกะไบต์ระบบเนื่องจากความรูหน่วยความจำ ในสถานการณ์สมมตินี้ Windows อาจไม่เริ่มทำงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
108393ตัวเลือก MAXMEM ในแฟ้ม Boot.ini ใน Windows NT

/noguiboot

สวิตช์นี้ปิดใช้งานแฟ้มบิตแมปที่แสดงแถบความคืบหน้าสำหรับการเริ่มต้นระบบของ Windows (แถบความคืบหน้าปรากฏก่อนพร้อมท์การเข้าสู่ระบบ)

/nodebug

สวิตช์นี้จะปิดการดีบัก สถานการณ์นี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการหยุดถ้าโปรแกรมมีจุดเปลี่ยน hardcoded ตรวจแก้จุดบกพร่องในซอฟต์แวร์

/numproc =หมายเลข

สวิตช์นี้ตั้งค่าหมายเลขของตัวประมวลผลที่ Windows จะรันเมื่อ startup ด้วยสวิตช์นี้ คุณสามารถบังคับให้ระบบมัลติโปรเซสเซอร์จะใช้เฉพาะปริมาณของตัวประมวลผล(หมายเลข) ที่คุณระบุ สวิตช์นี้จะช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและ Cpu ที่ชำรุด

/pcilock

สำหรับ x ระบบแบบ x86 หยุดการสลับไปที่ป้อนระบบปฏิบัติการจากการกำหนดให้ฮาร์ดแวร์แบบไดนามิก ฮาร์ดแวร์แสดงผล และขัดจังหวะนี้ขอทรัพยากรในการต่อพ่วงอุปกรณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซสำหรับ (PCI) BIOS กำหนดค่าอุปกรณ์ที่ มีสวิตช์นี้

/fastdetect:comหมายเลข

นี้ประจำปิดสวิตช์และตรวจหาเมาส์บัสในแฟ้ม Ntdetect.com สำหรับพอร์ตที่ระบุ ใช้สวิตช์นี้ถ้าคุณมีคอมโพเนนต์อื่นนอกเหนือจากเมาส์ที่แนบกับพอร์ตอนุกรมในระหว่างกระบวนการเริ่มต้นระบบ ตัวอย่างเช่น พิมพ์/fastdetect:comหมายเลขที่หมายเลขมีหมายเลขของพอร์ตอนุกรม พอร์ตต่าง ๆ ที่อาจแยกจากกัน ด้วยเครื่องหมายจุลภาคเพื่อปิดที่มากกว่าหนึ่งพอร์ต ถ้าคุณใช้/fastdetectและคุณไม่ระบุพอร์ตสื่อสาร การตรวจหาพอร์ตอนุกรมเมาส์ถูกปิดใช้งานบนพอร์ตสื่อสารทั้งหมด

หมายเหตุในเวอร์ชันก่อนหน้าของ Windows การรวมถึง Windows NT 4.0 สวิตช์นี้มีชื่อว่า/noserialmice.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
131976วิธีการปิดใช้งานการตรวจพบอุปกรณ์บนพอร์ตอนุกรม

/sos

ที่/sosสวิตช์แสดงชื่อโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในขณะที่กำลังโหลด โดยค่าเริ่มต้น หน้าจอตัวโหลด Windows เท่านั้น echoes จุดความคืบหน้า ใช้สวิตช์นี้กับการ/basevideoสลับการตรวจสอบโปรแกรมควบคุมที่มีการทริกเกอร์ความล้มเหลว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
99743วัตถุประสงค์ของแฟ้ม Boot.ini ใน Windows 2000 หรือ Windows NT

/ PAE

ใช้สวิตช์ /PAE ด้วยรายการบัญชีสอดคล้องกันในแฟ้ม Boot.ini เพื่ออนุญาตให้คอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนโหมดขยาย (PAE) อยู่จริงเพื่อเริ่มการทำงานได้ตามปกติ ในเซฟโหมด ที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงาน โดยใช้การเข้าปกติ แม้ว่าจะมีระบุสวิตช์ /PAE

/ HAL =ชื่อแฟ้ม

ด้วยสวิตช์นี้ คุณสามารถกำหนดแท้จริง hardware abstraction layer (HAL) ที่โหลดเมื่อเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์/HAL=halmps.dllโหลด Halmps.dll ในโฟลเดอร์ System32 สวิตช์นี้เป็นประโยชน์ลอง HAL ที่แตกต่างกันก่อนที่คุณเปลี่ยนชื่อแฟ้ม Hal.dll สวิตช์นี้เป็นประโยชน์เมื่อคุณต้องการสลับไปมาระหว่างวันที่เริ่มต้นในโหมดมัลติโปรเซสเซอร์ และเริ่มการทำงานในโหมดการประมวลผลเดียว เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ใช้สวิตช์นี้กับการ/kernelสลับกัน

/kernel =ชื่อแฟ้ม

ด้วยสวิตช์นี้ คุณสามารถกำหนดเคอร์เนลที่แท้จริงที่โหลดเมื่อเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น พิมพ์/kernel=ntkrnlmp.exeโหลดแฟ้ม Ntkrnlmp.exe ในโฟลเดอร์ System32 ด้วยสวิตช์นี้ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างเคอร์เนลที่เปิดใช้งานการตรวจแก้จุดบกพร่องที่เต็มของรหัสการตรวจแก้จุดบกพร่องและเคอร์เนลที่ปกติ

/bootlog

สวิตช์นี้เป็นการเริ่มต้นระบบบันทึกไปยังแฟ้มที่ชื่อรากของระบบ\Ntbtlog.txt สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบันทึกการเริ่มระบบ ดูวิธีใช้ของ Windows

/burnmemory =หมายเลข

สวิตช์นี้ระบุจำนวนหน่วยความจำ เป็นเมกะไบต์ ที่ Windows ไม่สามารถใช้ ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อยืนยันปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ RAM depletion ตัวอย่างเช่น พิมพ์/burnmemory = 128เมื่อต้องการลดหน่วยความจำทางกายภาพที่ใช้งานกับ Windows โดย 128 เมกะไบต์

/ กิกะไบต์ 3

นี้สลับการบังคับใช้ x86 ระบบการจัดสรรพื้นที่ว่างที่อยู่เสมือนไปยังโปรแกรม 3 GB และ 1 GB เคอร์เนล และคอมโพเนนต์ต่อผู้บริหาร โปรแกรมที่ต้องออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่อยู่หน่วยความจำเพิ่มเติม ด้วยสวิตช์นี้ โปรแกรมในโหมดผู้ใช้สามารถเข้าถึงหน่วยความจำแทนปกติ 2 กิกะไบต์ที่ Windows จัดสรรไปที่โปรแกรมในโหมดผู้ใช้ที่ 3 GB สวิตช์ย้ายจุดเริ่มต้นของหน่วยความจำเคอร์เนลไป 3 GB การกำหนดค่าบางอย่างของ Microsoft Exchange Server 2003 และ Microsoft Windows Server 2003 อาจจำเป็นต้องใช้สวิตช์นี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
823440คุณต้องใช้สวิตช์ /3GB เมื่อคุณติดตั้ง Exchange Server 2003 บนระบบที่ใช้ Windows Server 2003


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
171793ข้อมูลเกี่ยวกับแอพลิเคชันที่ใช้ของแต่ง RAM 4GT

/safeboot:พารามิเตอร์

สวิตช์นี้ทำให้ Windows เริ่มการทำงานในเซฟโหมด สวิตช์นี้ใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:
 • น้อยที่สุด
 • เครือข่าย
 • safeboot:minimal(alternateshell)
 • DS คืนค่าโหมด (สำหรับ Windows Server 2003 เมนเท่านั้น)
คุณสามารถรวมพารามิเตอร์ Boot.ini อื่น ๆ ด้วย/safeboot:parameter. ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายพารามิเตอร์ที่จะมีผลเมื่อคุณเลือกตัวเลือกเซฟโหมดจากเมนูการตั้งค่าเริ่มต้นระบบกู้คืน
 • เซฟโหมดที่ มีระบบเครือข่าย
  /safeboot: /noguiboot /bootlog /sos น้อยที่สุด
 • เซฟโหมดที่ มีระบบเครือข่าย
  /noguiboot การ /bootlog /sos /safeboot:network
 • เซฟโหมดที่ มีพร้อมท์รับคำสั่ง
  /noguiboot การ /bootlog /sos /safeboot:minimal(alternateshell)
 • โหมดการคืนค่า windows ในบริการไดเรกทอรี
  (สวิตช์นี้เริ่มบนตัวควบคุมโดเมนเท่านั้น)
  /safeboot:dsrepair /sos
หมายเหตุที่/sos,/bootlogและ/noguibootสวิตช์ไม่จำเป็นต้อง มีหนึ่งของการตั้งค่าเหล่านี้ แต่สวิตช์สามารถช่วยแก้ไขปัญหา สวิตช์เหล่านี้มีอยู่ ถ้าคุณกดปุ่ม F8 แล้ว เลือกโหมดการอย่างใดอย่างหนึ่ง

/userva

ใช้สวิตช์นี้เพื่อกำหนดจำนวนของหน่วยความจำที่จัดสรรไปยังกระบวนการเมื่อคุณใช้สวิตช์ /3GB สวิตช์นี้อนุญาตให้เพิ่มเติมหน้าตารางรายการ (PTE) เคอร์เนลจำ แต่ยังคง รักษาเนื้อที่หน่วยความจำที่กระบวนการเกือบ 3 GB

หมายเหตุบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ขอแนะนำให้ใช้ช่วงของหน่วยความจำสำหรับสวิตช์ /USERVA ที่ทำงานอยู่ภายในช่วงของ 2900-3030 ช่วงนี้จะกว้างพอที่จะทำให้พูระบบขนาดใหญ่พอที่จะให้รายการตารางเพสำหรับปัญหาที่สังเกตได้ในขณะนี้ทั้งหมด โดยปกติแล้วการตั้งค่าของ /userva = 2900 จะให้ใกล้จะมีจำนวนสูงสุดระบบรายการตารางเพเป็นไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ /USERVA สลับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
316739วิธีการใช้สวิตช์ /USERVA ในแฟ้ม Boot.ini เพื่อการปรับแต่งการตั้งค่าคอนฟิก 3 GB
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
810371การใช้สวิตช์ /userva บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่ใช้ Windows Server 2003
323427วิธีการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ในสภาพแวดล้อมของ Windows Server 2003 ด้วยตนเอง
317526วิธีการ ediit ในแฟ้ม Boot.ini ใน Windows Server 2003
317521คำอธิบายของคำสั่ง Bootcfg และการใช้
289022วิธีการ: แก้ไขแฟ้ม Boot.ini ใน Windows XP
291980การสนทนาเกี่ยวกับคำสั่ง Bootcfg และการใช้

/usepmtimer

ที่/usepmtimerสวิตช์ระบุว่า ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 ใช้การตั้งค่านาฬิกาจับเวลา PM แทนการตั้งค่าตัวจับเวลาของตัวนับการประทับเวลา (TSC) ถ้าตัวประมวลผลที่สนับสนุนการตั้งค่า PM_TIMER

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ /usepmtimer สลับ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
895980โปรแกรมที่ใช้ฟังก์ชัน QueryPerformanceCounter อาจทำได้ไม่ดี ใน Windows Server 2003 และ ใน Windows XP

/redirect

ใช้สวิตช์นี้เพื่อเปิดใช้งานบนฉุกเฉินจัดการบริการ (EMS) บน Windows Server 2003, Enterprise Edition โดยใช้คอมพิวเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EMS ค้นหาบน "ฉุกเฉินจัดการบริการ" ในวิธีใช้ของ Windows และการสนับสนุน

เมื่อต้องการเปิด EMS ด้วยการแก้ไขแฟ้ม Boot.ini ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ x86 x ที่ แก้ไขทั้งสองเครื่อง[ตัวโหลดการเริ่มระบบ]ส่วน และการ[ระบบปฏิบัติการ]ส่วนของแฟ้ม Boot.ini เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กำหนดค่ารายการต่อไปนี้:
 • ภายใต้[ตัวโหลดการเริ่มระบบ]เพิ่มคำสั่งที่จำเป็นต้องมีดังต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  redirect=COMx
  ในคำชี้แจงนี้ แทนxมีหนึ่งหมายเลขพอร์ต COM ที่ต่อไปนี้:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  คำชี้แจงนี้อนุญาตให้ BIOS ของคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบพอร์ต COM เพื่อใช้สำหรับ EMS
 • ภายใต้[ตัวโหลดการเริ่มระบบ]เพิ่มคำสั่งตัวเลือกต่อไปนี้:
  redirectbaudrate=baudrate
  แทนที่baudrateมีค่าใดค่าหนึ่งต่อไปนี้:
  9600
  19200
  57600
  115200
  โดยค่าเริ่มต้น EMS ใช้การตั้งค่าอัตรารับส่งข้อมูลกิโลบิตต่อวินาที 9600
 • ภายใต้[ระบบปฏิบัติการ]เพิ่มการ/redirectตัวเลือกไปยังรายการของระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการกำหนดค่าการใช้ EMS ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงการใช้สวิตช์เหล่านี้:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

ใช้สวิตช์นี้ร่วมกับการ/debugสลับและ/debugportสลับไปยังการตั้งค่าคอนฟิก Windows จะส่งข้อมูลการตรวจแก้จุดบกพร่องผ่านการไฟฟ้าของ Institute และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์วิศวกร Inc. (IEEE) 1394 พอร์ต เพื่อสนับสนุนการดีบักพอร์ต 1394 คอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องต้องเรียกใช้ Microsoft Windows XP หรือรุ่นที่ใหม่กว่า พอร์ต 1394 มีจำนวนของช่องสัญญาณการสื่อสารที่ไม่ขึ้นกับ 63 ที่มีตัวเลข 0 ถึง 62 การใช้งานฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ สนับสนุนจำนวนสถานีผ่านบัสที่หนึ่ง Windows XP มีข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์ปลายทางที่สี่ อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้จะถูกเอาออกใน Windows Server 2003 เมื่อต้องการดำเนินการดีบัก เลือกหมายเลขสถานีที่พบโดยทั่วไปจะใช้บนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องให้ดีบักเกอร์รันบน ซึ่งถูกเรียกว่าโฮสต์คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการตรวจแก้จุดบกพร่อง ซึ่งถูกเรียกว่าคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณสามารถใช้ใด ๆ หมายเลขตั้งแต่ 1 ถึง 62

เมื่อต้องการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ปลายทาง

 1. แก้ไขแฟ้ม Boot.ini เพื่อเพิ่มการ/ สถานี =xตัวเลือกไปยังรายการของระบบปฏิบัติการที่คุณได้กำหนดค่าสำหรับการตรวจแก้จุดบกพร่อง แทนที่xมีหมายเลขสถานีที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่า[ระบบปฏิบัติการ]พื้นที่ของแฟ้ม Boot.ini มีลักษณะคล้ายกับต่อไปนี้:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. ต่อสายเคเบิล 1394 ในพอร์ต 1394 อย่างใดอย่างหนึ่ง
 3. ปิดการใช้งานของโฮสต์คอนโทรลเลอร์ 1394 บนคอมพิวเตอร์ปลายทาง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ การเริ่มต้นตัวจัดการอุปกรณ์ คลิกขวาที่อุปกรณ์ จากนั้น คลิกปิดการใช้งาน.
 4. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

เมื่อต้องการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์โฮสต์

 1. ต่อสายเคเบิล 1394 ในพอร์ต 1394 อย่างใดอย่างหนึ่ง
 2. ติดตั้งแฟ้มไบนารีดีบักเกอร์เคอร์เนล
 3. เริ่มต้นที่พรอมต์คำสั่ง กด enter หลังจากคุณพิมพ์แต่ละคำสั่งต่อไปนี้:
  set_NT_DEBUG_BUS = 1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL =x
  kd -k
 4. ย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งเคอร์เนลดีบักเกอร์ จากนั้น พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  kd.exe
เมื่อแรกเริ่มการดีบักเกอร์ โปรแกรมควบคุม 1394 เสมือนมีการติดตั้ง โปรแกรมควบคุมนี้อนุญาตให้ดีบักเกอร์เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ปลายทาง คุณต้องล็อกอิน ด้วยสิทธิของผู้ดูแลสำหรับการติดตั้งโปรแกรมควบคุมนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 833721 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Keywords: 
kbmt KB833721 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833721

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.