A Windows XP és a Windows Server 2003 Boot.ini fájljához használható kapcsolók

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 833721 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Számos különböző, a Microsoft Windows XP vagy a Microsoft Windows Server 2003 indítását módosító kapcsolót adhat hozzá a Boot.ini fájlhoz.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
102873 A BOOT.INI és az ARC elérési útvonal elnevezési előírásai és használata

További információ

A Boot.ini fájlhoz a következő kapcsolókat adhatja hozzá.

Megjegyzés: Ezek a kapcsolók a Microsoft Windows XP és a Microsoft Windows Server 2003 rendszerre vonatkoznak, hacsak nincs másképp meghatározva.

/basevideo

A /basevideo kapcsoló egy bármilyen videokártyával kompatibilis videokártya-illesztőprogram segítségével a rendszert a 640x480 képpont felbontású, 16 szín megjelenítésére képes szabványos VGA üzemmódba kényszeríti. A kapcsoló lehetővé teszi, hogy a rendszer akkor is betöltődjön, ha nem megfelelő videofelbontást vagy frissítési gyakoriságot választott ki. A kapcsolót a /sos kapcsolóval együtt is használhatja. Ha új videokártya-illesztőt telepít, és az nem működik megfelelően, e paraméter használatával elindíthatja az operációs rendszert. Ezután már eltávolíthatja, frissítheti vagy visszaállíthatja a problémát okozó videokártya-illesztőt.

/baudrate=szám

E kapcsoló segítségével beállítható a kernel hibakereséséhez használt hibakeresési port átviteli sebessége. A /baudrate=9600 érték megadásával például az alapértelmezett átviteli sebesség csatlakoztatott modem esetén 9600 Kb/s. Nullmodem típusú kábel használata esetén az alapértelmezett átviteli sebesség 115 200 Kb/s. A modemen keresztül történő távoli hibakeresés normál sebessége 9600 Kb/s. Ha a kapcsoló szerepel a Boot.ini fájlban, a rendszer automatikusan engedélyezi a /debug kapcsolót.

A modem segítségével történő konfigurálásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
148954 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése modem segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A modem segítségével történő konfigurálásról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
151981 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése nullmodem típusú kábel segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/crashdebug

Ez a kapcsoló az operációs rendszer indításakor betölti a kernel hibakeresőt. A kapcsoló mindaddig inaktív marad, amíg meg nem jelenik egy leállási hibaüzenet. A /crashdebug kapcsoló véletlenszerű kernelhibák esetén lehet hasznos. A kapcsoló segítségével a Windows futása alatt a COM-portot használhatja a normál műveletekhez. Ha a Windows összeomlik, a kapcsoló a portot hibakeresési porttá alakítja (a művelet végrehajtásával bekapcsolódik a távoli hibakeresés).

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
151981 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése nullmodem típusú kábel segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/debug

Ez a kapcsoló a Windows rendszer indításakor bekapcsolja a kernel hibakeresőt. A kapcsoló bármikor aktiválható egy a számítógéphez csatlakoztatott állomás-hibakereső segítségével, ha egy adott Windows rendszer távoli hibakeresését a COM-portokon keresztül szeretné bekapcsolni. A /crashdebug kapcsolótól eltérően a /debug kapcsoló a COM-portot használja függetlenül attól, hogy éppen végez-e hibakeresést vagy sem. Ezt a kapcsolót akkor használja, ha rendszeresen ismétlődő problémákkal kapcsolatban végzi a hibakeresést.

A távoli hibakeresésről a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
121543 Távoli hibakeresés előkészítése (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/debugport=comszám

Ez a kapcsoló a hibakeresési porthoz használandó kommunikációs portot adja meg, ahol a szám a használni kívánt kommunikációs portot (például COM1) jelenti. A /debugport kapcsoló alapértelmezés szerint a COM2 portot használja, ha van ilyen. Ellenkező esetben a kapcsoló a COM1 portot használja. Ha a kapcsoló szerepel a Boot.ini fájlban, a rendszer aktiválja a /debug kapcsolót.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
151981 Távoli hibakeresési munkamenet létesítése nullmodem típusú kábel segítségével (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/maxmem=szám

A kapcsoló segítségével megadható a Windows által használható memória mennyisége (bájtban). Ha például azt szeretné, hogy a Windows 64 MB-nál kevesebb memóriát használjon, használja a /maxmem=64 kapcsolót.

A /maxmem kapcsoló azonban nem veszi figyelembe a memórialyukakat. Ezért ajánlott a /burnmemory kapcsoló használata. A /burnmemory kapcsoló figyelembe veszi a memórialyukakat.

Ha például a /Maxmem=64 kapcsolót használja, és a rendszernek 64 MB memóriára van szüksége, előfordulhat, hogy memórialyuk miatt ténylegesen nem áll rendelkezésre 64 MB memória. Ebben az esetben a Windows nem indul.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
108393 A MAXMEM kapcsoló a Windows NT Boot.ini fájljában (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/noguiboot

E kapcsoló segítségével letiltható a Windows indításának folyamatjelzőjét megjelenítő bitkép (a bejelentkezési ablak előtt megjelenő folyamatjelző).

/nodebug

A kapcsoló kikapcsolja a hibakeresést. Ez a helyzet leállási hibát okozhat, ha egy program szoftverében kódolt hibakeresési töréspont található.

/numproc=szám

E kapcsoló segítségével beállíthatja a Windows által rendszerindításkor futtatott processzorok számát. Ezzel a kapcsolóval arra kényszeríthetők a többprocesszoros rendszerek, hogy a megadott mennyiségnek (szám) megfelelő számú processzort használják. A kapcsoló teljesítménnyel kapcsolatos problémák és hibás processzorok hibakeresésében is segítséget nyújthat.

/pcilock

Az x86-alapú rendszerekben e kapcsoló használatával megakadályozható, hogy az operációs rendszer dinamikusan rendeljen hozzá hardverbemeneti, hardverkimeneti és megszakításkérelmi erőforrásokat a PCI eszközökhöz. E kapcsoló megadása esetén a BIOS konfigurálja az eszközöket.

/fastdetect:comszám

Ez a kapcsoló kikapcsolja a megadott port esetében a soros portra és a buszra csatlakozó egerek érzékelését az Ntdetect.com fájlban. E kapcsolót akkor ajánlatos használni, ha a rendszerindítás során a soros portra nem egér csatlakozik. Beírhatja például, hogy /fastdetect:comszám, ahol a szám a soros port számát jelenti. Egynél több port kikapcsolásához a portokat egymástól vesszővel elválasztva kell beírni. Ha a /fastdetect kapcsoló használatakor nem ad meg kommunikációs portot, a rendszer az összes kommunikációs porton kikapcsolja a soros egerek érzékelését.

Megjegyzés: A Windows korábbi verzióiban, beleértve a Windows NT 4.0 rendszert is, a kapcsoló neve /noserialmice volt.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
131976 A soros portokra csatlakozó eszközök érzékelésének letiltása (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/sos

A /sos kapcsoló segítségével betöltésük alatt megjeleníthetők az eszközillesztők nevei. A Windows rendszertöltő program képernyőjén alapértelmezés szerint csak a folyamat haladását jelző pontok jelennek meg. E kapcsolót a /basevideo kapcsolóval együtt használva meghatározható a hibát előidéző illesztőprogram.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
99743 A Boot.ini fájl szerepe a Windows 2000 vagy a Windows NT rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/PAE

A /PAE kapcsolót a Boot.ini fájl megfelelő bejegyzésével együtt használva engedélyezheti a fizikai címkiterjesztési (PAE) üzemmódot támogató számítógépen a normál üzemmódú indítást. Csökkentett módban a számítógép az indításhoz a /PAE kapcsoló megadása esetén is normál kerneleket használ.

/HAL=fájlnév

Ezzel a kapcsolóval definiálhatja a rendszerindításkor betöltött tényleges hardverabsztrakciós réteget (HAL). A System32 mappa Halmps.dll fájljának betöltéséhez például írja be a következőt: /HAL=halmps.dll. E kapcsoló segítségével a fájl Hal.dll névre való átnevezése előtt kipróbálhat egy másik hardverabsztrakciós réteget. Ez a kapcsoló akkor is hasznos lehet, ha váltani kíván a több- és egyprocesszoros módban történő rendszerindítás között. Ehhez a kapcsolót a /kernel kapcsolóval együtt kell használnia.

/kernel=fájlnév

E kapcsoló segítségével definiálható a rendszerindításkor betöltött tényleges kernel. A System32 mappa Ntkrnlmp.exe fájljának betöltéséhez például írja be a következőt: /kernel=ntkrnlmp.exe. E kapcsoló segítségével válthat a hibakeresési kódokkal teli, a hibakeresést támogató kernel és egy szokásos kernel között.

/bootlog

Ez a kapcsoló bekapcsolja az indítási naplózást egy systemroot\Ntbtlog.txt nevű fájlban rögzítve azt. A naplózásról további tudnivalókat a Windows súgójában talál.

/burnmemory=szám

A kapcsoló segítségével megadható (megabájtban) a Windows által nem használható memória mennyisége. A paraméter segítségével meggyőződhet arról, hogy valóban teljesítménybeli vagy a fizikai memória elfogyásával kapcsolatos problémáról van-e szó. A /burnmemory=128 érték megadásával például a Windows számára rendelkezésre álló fizikai memóriát 128 MB-ra csökkenti.

/3GB

Ez a kapcsoló arra kényszeríti az x86-alapú rendszereket, hogy 3 GB virtuáliscím-tartományt foglaljanak le a programok, 1 GB virtuáliscím-tartományt pedig a kernel és a végrehajtható összetevők számára. Az ezen felüli memória-címtartomány kihasználásához a programokat ennek megfelelően kell tervezni. EA kapcsoló használatával a felhasználói üzemmódú programok a Windows által a számukra lefoglalt szokásos 2 GB helyett 3 GB memóriához tudnak hozzáférni. A kapcsoló a kernelmemória kiindulópontját 3 GB-ra módosítja. A Microsoft Exchange Server 2003 és a Microsoft Windows Server 2003 egyes konfigurációihoz szükség lehet erre a kapcsolóra.

A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
823440 A /3GB kapcsoló használata Windows Server 2003 alapú rendszeren telepített Exchange Server 2003 szoftverben


A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikke:
171793 Információ a 4GT memóriahangoló szolgáltatás alkalmazások általi kihasználásáról (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/safeboot:paraméter

E kapcsoló használatával a Windows indítása csökkentett módban történik. A kapcsoló a következő paramétereket használja:
 • minimal
 • network
 • safeboot:minimal(alternateshell)
 • Címtárszolgáltatások helyreállítási módja (csak Windows Server 2003 tartományvezérlőkhöz)
A /safeboot:paraméter kapcsolót más paraméterekkel kombinálva is használhatja a Boot.ini fájlban. A következő példák azon paramétereket szemléltetik, amelyeket az indítómenü Csökkentett mód lehetőségének kiválasztása esetén adhat meg.
 • Csökkentett mód hálózattal
  /safeboot:minimal /sos /bootlog /noguiboot
 • Csökkentett mód hálózattal
  /safeboot:network /sos /bootlog /noguiboot
 • Csökkentett mód parancssorral
  /safeboot:minimal(alternateshell) /sos /bootlog /noguiboot
 • A Windows indítása a címtárszolgáltatások helyreállító módjában
  (Ez a kapcsoló csak tartományvezérlőkön érhető el.)
  /safeboot:dsrepair /sos
Megjegyzés: A /sos, a /bootlog és a /noguiboot kapcsolókat egyik beállításhoz sem kötelező megadni, de segítséget nyújthatnak a hibaelhárításban. Ezek a kapcsolókat akkor alkalmazza a rendszer, ha rendszerindításkor lenyomja az F8 billentyűt, majd kiválasztja valamelyik üzemmódot.

/userva

E kapcsoló használatával testre szabható a /3GB kapcsoló használatakor a folyamatok számára lefoglalandó memória mennyisége. Ez a kapcsoló több laptáblabejegyzést tesz lehetővé a kernelmemóriában, de továbbra is fenntart megközelítőleg 3 GB folyamatmemória-területet.

Megjegyzés: A Microsoft terméktámogatási szolgálata azt javasolja, hogy a /USERVA kapcsolóhoz 2900 és 3030 közötti memóriatartományt használjon. Ez a tartomány elég nagy ahhoz, hogy a felmerült hibák esetében megfelelő készletet biztosítson a rendszer laptábla-bejegyzéseihez. A /userva=2900 beállítás általában csaknem maximális rendszerlaptábla-bejegyzést tesz lehetővé.

A /USERVA kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
316739 A /USERVA kapcsoló használata a Boot.ini fájlban a /3GB kapcsolóval beállított konfigurációk finomhangolásához (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
A Microsoft Tudásbázis kapcsolódó cikkei:
810371 A /Userva kapcsoló használata Windows 2003 Server-alapú Exchange kiszolgálókon (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
323427 A Boot.ini fájl manuális szerkesztése Windows Server 2003-alapú környezetben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
317526 A Boot.ini fájl szerkesztése Windows Server 2003 rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
317521 A Bootcfg parancs ismertetése és használata (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)
289022 Útmutató: A Boot.ini fájl szerkesztése Windows XP rendszerben
291980 A Bootcfg parancs és használata

/usepmtimer

A /usepmtimer kapcsoló hatására a Windows XP vagy a Windows Server 2003 operációs rendszer a PM-TIMER időzítőbeállításokat használja az időbélyeg-számláló beállítások helyett, ha a processzor támogatja a PM_TIMER beállításokat.

A /usepmtimer kapcsoló használatáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
895980 A QueryPerformanceCounter függvényt használó programokban teljesítménycsökkenés léphet fel Windows Server 2003 és Windows XP rendszerben (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

/redirect

E kapcsoló segítségével bekapcsolhatja a válságkezelési szolgáltatást (EMS) a Windows Server 2003 Enterprise Edition-alapú számítógépeken. A válságkezelési szolgáltatással kapcsolatos további tudnivalókért használja a „válságkezelési szolgáltatás” keresési kifejezést a Windows Súgó és támogatás szolgáltatásában.

A válságkezelési szolgáltatás Boot.ini fájl szerkesztésével történő bekapcsolásához x86-alapú számítógépen a Boot.ini fájl [boot loader] és [operating systems] szakaszát egyaránt módosítania kell. Ehhez konfigurálja a következő bejegyzéseket:
 • A [boot loader] szakaszban adja hozzá a következő utasítások egyikét:
  redirect=COMx
  Az utasításban az x értéket helyettesítse az alábbi COM-portszámok egyikével:
  1
  2
  3
  4
  redirect=USEBIOSSETTINGS
  Az utasítás lehetővé teszi, hogy a számítógép BIOS rendszere határozza meg a válságkezelési szolgáltatáshoz használandó COM-portot.
 • A [boot loader] szakaszban adja hozzá a következő utasítást:
  redirectbaudrate=baud
  A baud értéket helyettesítse a következők egyikével:
  9600
  19200
  57600
  115200
  A válságkezelési szolgáltatás alapértelmezés szerint a 9600 kb/s-os beállítást használja.
 • Az [operating systems] szakaszban adja hozzá a /redirect paramétert a válságkezelési szolgáltatás használatára beállítandó operációsrendszer-bejegyzéshez. A következő példa a kapcsolók használatát szemlélteti:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  redirect=COM1
  redirectbaudrate=19200
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, EMS" /fastdetect /redirect

/channel

Ha ezt a kapcsolót a /debug és a /debugport kapcsolóval együtt használja, beállíthatja, hogy a Windows a hibaelhárítási adatokat IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.) 1394-es porton keresztül küldje. Az 1394-es szabványú porton keresztül történő hibakeresés támogatásához mindkét számítógépen Microsoft Windows XP rendszernek vagy újabb verziónak kell futnia. Az 1394-es szabványú port maximum 63 (0-tól 62-ig számozott) egymástól független kommunikációs csatornával rendelkezhet. A különböző hardvereszközök különböző számú csatornát támogatnak egy buszon keresztül. A Windows XP maximum négy célszámítógépet támogat. Ez a korlátozás ugyanakkor a Windows Server 2003 rendszerre már nem vonatkozik. Hibakeresés végrehajtásához jelölje ki a hibakeresőt futtató számítógépen (más néven gazdaszámítógépen) és a hibakeresővel vizsgálni kívánt számítógépen (más néven célszámítógépen) használandó csatornák számát. A szám 1 és 62 között lehet.

A célszámítógép konfigurálása

 1. A Boot.ini fájlban a hibaelhárításhoz beállított operációsrendszer-bejegyzéshez adja hozzá a /CHANNEL=x beállítást. Helyettesítse be az x értéket a használni kívánt csatornák számával. A Boot.ini fájl [operating systems] szakaszát például konfigurálhatja az alábbihoz hasonlóan:
  [boot loader]
  timeout=30
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /debug /debugport=1394 /CHANNEL=3
 2. Csatlakoztassa az 1394-es szabványú kábelt egy 1394-es szabványú porthoz.
 3. Tiltsa le az 1394-es állomásvezérlőt a célszámítógépen. Ehhez indítsa el az Eszközkezelő segédprogramot, kattintson a jobb gombbal az eszközre, majd válassza a Tiltás lehetőséget.
 4. Indítsa újra a számítógépet.

A gazdaszámítógép konfigurálása

 1. Csatlakoztassa az 1394-es szabványú kábelt egy 1394-es szabványú porthoz.
 2. Telepítse a kernel hibakereső bináris fájljait.
 3. Nyisson meg egy parancssorablakot. Írja be a következő parancsokat, mindegyik után lenyomva az ENTER billentyűt:
  set_NT_DEBUG_BUS=1394
  set_NT_DEBUG_1394_CHANNEL=x
  kd -k
 4. Abban a mappában, amelybe a kernel-hibakeresőt telepítette, írja be a következő parancsot:
  kd.exe
A hibakereső első indításakor a rendszer telepít egy 1394-es virtuális illesztőprogramot. Az illesztőprogram segítségével lehetővé válik, hogy a hibakereső kommunikáljon a célszámítógéppel. Az illesztőprogram sikeres telepítéséhez rendszergazdai jogosultságokkal kell bejelentkeznie a számítógépen.

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 833721 - Utolsó ellenőrzés: 2013. június 10. - Verziószám: 6.4
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kulcsszavak: 
KB833721
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com