Straipsnio ID: 833401 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

?iame straipsnyje pateikiama informacija, kaip ?sigyti vadov?, kuris pad?t? sukonfig?ruoti nuotolini? proced?r? i?kvietimo (RPC) protokol? Microsoft Exchange Server 2003 serveryje naudojant HTTP.

Exchange Server 2003 kartu su Microsoft Office Outlook 2003 bei Microsoft Windows Server 2003 palaiko RPC naudodamas HTTP, kad pasiekt? serverius, kuriuose veikia Exchange Server. RPC protokolo naudojimas per HTTP leid?ia vartotojams pasiekti Exchange pa?to d??utes nenaudojant virtualaus priva?iojo tinklo (VPN) ry?io. Vartojai, kuri? kliento kompiuteriuose yra ?diegta Outlook 2003 programa, gali internetu prisijungti prie Exchange serverio kolektyvin?je aplinkoje. Windows funkcija RPC naudojant HTTP leid?ia RPC klientui, pvz., Outlook 2003 programai, nustatyti ry?? internetu nukreipiant RPC sraut? per HTTP.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Vadove RPC konfig?ravimo Exchange Server 2003 serveryje naudojant HTTP scenarijai rasite pagrindin? informacij? apie RPC konfig?ravim? naudojant HTTP. ?iame vadove taip pat rasite tikslias instrukcijas, kaip teisingai sukonfig?ruoti RPC naudojant HTTP. Nor?dami ?sigyti ?? vadov?, apsilankykite Microsoft svetain?je:
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=47577
Vadove RPC konfig?ravimo Exchange Server 2003 serveryje naudojant HTTP scenarijai rasite ?iuos naujus skyrelius:
 • ?Exchange Server 2003 1 pakeitim? paketo naujienos?
 • ?Technin? informacija, kaip i? Outlook kliento pasiekti Exchange server? naudojant RPC protokol? per HTTP?
 • ?Sistemos reikalavimai, kad Exchange Server 2003 serveryje b?t? galima konfig?ruoti RPC naudojant HTTP?
 • ?Rekomendacijos, kaip sukonfig?ruoti RPC naudojant HTTP perdavim??
 • ?RPC tarpinio serverio ir u?kard? perk?limas kolektyvin?je aplinkoje?
 • ?RPC visuotinio diegimo scenarijai naudojant HTTP?
 • ?Galinio serverio prid?jimas visuotinai diegiant RPC per HTTP?
 • ?RPC konfig?ravimo naudojant HTTP perdavim? trik?i? diagnostika ir ?alinimas?

NUORODOS

Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip konfig?ruoti Exchange Server 2003, aplankykite Microsoft svetain?:
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/exchange/2003/library/ex2k3rpc.mspx
Jei norite gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite Microsoft ?ini? baz?s straipsn?:
831050 Apra?as, kaip sukonfig?ruoti Exchange server? Outlook 2003 programoje naudojant interneto ry?? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
826486 Negalite konfig?ruoti RPC per HTTP naudodami automatin? tarpinio serverio konfig?ravimo scenarij? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
822178 Priklausomybi? ir reikalavim? Exchange Server 2003 funkcijoms ap?valga (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Jei norite gauti daugiau informacijos, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa375384.aspx

Savyb?s

Straipsnio ID: 833401 - Paskutin? per?i?ra: 2007 m. gruod?io 3 d. - Per?i?ra: 19.3
TAIKOMA
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbhowtomaster KB833401

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com