วิธีการเอา Exchange Server 2003 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 833396 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายขั้นตอนการโดยอัตโนมัติ หรือด้วยตนเองเอา Microsoft Exchange Server 2003 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนที่คุณสามารถลบ Exchange Server 2003 คุณต้องยกเลิกผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายทั้งหมดจากกล่องจดหมายอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange หลังจากที่ผู้ใช้เปิดใช้งานจดหมายทั้งหมดจะถูกตัดการเชื่อมต่อ คุณสามารถใช้โปรแกรมการตั้งค่า Exchange 2003 เพื่อเอา Exchange Server 2003

อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะไม่สามารถเอา Exchange 2003 โดยใช้โปรแกรมการตั้งค่า Exchange 2003 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องหยุด และการปิดใช้งานบริการทั้งหมดของอัตราแลกเปลี่ยน จากนั้นคุณสามารถใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อลบรีจิสทรีคีย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้ง Exchange หลังจากคุณลบคีย์รีจิสตรี คุณต้องเอาออก แล้วจึง ติดตั้ง Internet Information Services (IIS) แล้ว คุณต้องติดตั้งเซอร์วิสแพ็คหรือการปรับปรุงความปลอดภัยที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ

ถ้าคุณมีเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ ห้ามลบไฟล์ทั่วไปเนื่องจากนี้ยังเอาบริการคลัสเตอร์ ถ้าบริการคลัสเตอร์จะถูกลบออก คุณต้องติดตั้งใหม่

ใช้ DirectoryUser ที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอินการเชื่อมต่อผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายทั้งหมด

คุณไม่สามารถเอาคอมโพเนนต์ Exchange Server 2003 ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Exchange ยังมีกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสำหรับกล่องจดหมาย เมื่อต้องการใช้ผู้ใช้ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์สแนปอินการเชื่อมต่อผู้ใช้ที่เปิดใช้งานจดหมายทั้งหมด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน

เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange เมื่อต้องการเอาคอมโพเนนต์ติดตั้งไว้

คุณสามารถเอาคอมโพเนนต์ Exchange โดยการเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange จากโปรแกรมและคุณลักษณะ'ใน'แผงควบคุม'บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2003 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน
เมื่อต้องการหยุด และการปิดใช้งานการบริการ Exchange Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีเพื่อลบรีจิสตรีคีย์แลกเปลี่ยน

เมื่อต้องการลบรีจิสตรีคีย์แลกเปลี่ยน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน
ถ้าไม่มีตัวเชื่อมต่อบันทึกย่อหรือตัวเชื่อมต่อ GroupWise ที่ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2003 ดำเนินการต่อไปนี้: คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน
ถ้ามีการติดตั้ง Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP หรือ Microsoft Windows SharePoint Service ไม่อยู่ ดำเนินการต่อไปนี้: คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน

ลบ และติดตั้งคอมโพเนนต์ของ IIS

เมื่อต้องการลบ และติดตั้ง IIS ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ
สำหรับโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือเซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows 2000 หรือ Windows Server 2003
สำหรับโหนดคลัสเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003

เอาวัตถุเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 จากโปรแกรม Exchange 5.5 Admin

ถ้ามีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 ในไซต์ Microsoft Exchange Server 5.5 ที่มีอยู่ และถ้าคุณใช้โปรแกรม Exchange 5.5 Admin คุณต้องลบออบเจคต์เซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 จากโปรแกรม Exchange 5.5 Admin

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ คุณอาจต้องลบวัตถุ Active Directory ที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเอาออก

เอาออกเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 จากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการเอาออกเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 จากไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน

ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง หรือเรียกใช้ Exchange System Manager คุณสามารถใช้ snap ใน Active Directory บริการอินเทอร์เฟซ (ADSI) แก้ไขการลบแอตทริบิวต์เซิร์ฟเวอร์เพียงพอเพื่อให้คุณสามารถลองทำการติดตั้งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีการนี้ทำ cleanups ของการอ้างอิงไปยังวัตถุเซิร์ฟเวอร์ภายนอกในคอนเทนเนอร์ของเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง เราไม่แนะนำให้ คุณใช้วิธีนี้ถ้าคุณต้องการในทันทีติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ในกลุ่มเดียวกันสำหรับผู้ดูแล เป็นเช่นนี้ เพราะคุณอาจต้องการเอาออก หรือแก้ไขแอตทริบิวต์จำนวนมากบนวัตถุตลอดทั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ด้วยตนเอง

การแก้ไข ADSI สแนปอินได้ในเครื่องมือสนับสนุนของ Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุนของ Windows 2000 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
301423 วิธีการติดตั้งเครื่องมือสนับสนุน Windows 2000 กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2684263
คำเตือน ถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน อรรถ ประโยชน์ LDP หรือใด ๆ อื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคลเอ็นต์ และคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของวัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจจำเป็นต้องให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 หรือทั้ง Windows และอัตราแลกเปลี่ยน Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของวัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง จะสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้ความรับผิดชอบของคุณเอง
เมื่อต้องใช้สแนปอิน ADSI Edit เพื่อเอาเซิร์ฟเวอร์ที่มี Exchange Server 2003 ออกจากกลุ่มระดับผู้ดูแลของ Exchange Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้: คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน

การดำเนินการที่แนะนำถ้าคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Exchange Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2684263
คำเตือน ถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน อรรถ ประโยชน์ LDP หรือใด ๆ อื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคลเอ็นต์ และคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของวัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจจำเป็นต้องให้คุณติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003 หรือทั้ง Windows และอัตราแลกเปลี่ยน Microsoft ไม่สามารถรับประกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของวัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง จะสามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้ความรับผิดชอบของคุณเอง

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Exchange Server 2003 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
เมื่อต้อง การติดตั้ง Exchange server แรกในโดเมน หรือเมื่อต้อง การเรียกใช้โปรแกรมติดตั้งใน " / ForestPrep " โหมด คุณต้องเป็นผู้ดูแลเต็มรูปแบบแลกเปลี่ยนในระดับองค์กร คุณต้องใช้บัญชีผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบ Exchange เต็มบทบาทในองค์กรแลกเปลี่ยนโดยใช้วิซาร์การมอบหมายสำหรับผู้ดูแลของอัตราแลกเปลี่ยน -ID:64283
ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ คุณต้องใช้การแก้ไข ADSI สแนปอินเมื่อต้องการเปลี่ยนบางแอตทริบิวต์ใน Active Directory ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ คลิกที่นี่เพื่อขยาย หรือลดขนาดขั้นตอน

ทรัพยากรเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 833396 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB833396 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:833396

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com