วิธีการคืนค่าเป็นโฮมเพเสียหายของ Windows SharePoint Services

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832811 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการคืนค่าโฮมเพจเสียหายของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ไซต์หรือไซต์ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 เมื่อคุณใช้ Microsoft Office FrontPage 2003 หรือ Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เพื่อเขียนแก้ไซต์ Windows SharePoint Services คุณสามารถทำตามขั้นตอนในบทความนี้เพื่อกลับไปยังโฮมเพจของที่ทำงานหากคุณเสียโฮมเพจของไซต์ของคุณ Windows SharePoint Services ในระหว่างการแก้ไขหรือการดำเนินการเขียนแก้โดยไม่ได้ตั้งใจ

windows SharePoint Services 3.0

3.0 บริการ SharePoint windows มีคุณลักษณะที่คุณสามารถใช้เพื่อ re-ghost หน้า ตัวเลือกการ re-ghost หน้าช่วยให้คุณกลับไปยังต้นแบบที่ไม่ประกอบด้วยข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ่งเก็บอยู่ในฐานข้อมูล ทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. เริ่มการทำงาน SharePoint Designer 2007
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเปิดไซต์.
 3. ในการเปิดไซต์กล่องโต้ตอบ ชนิด<sitename></sitename>ในการชื่อไซต์กล่อง แล้วคลิกOPEN.
 4. ในการรายการโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบ คลิกเพื่อเลือก<pagename></pagename>แล้ว คลิกขวาเช็คเอาท์.
 5. ในการแก้ไขเมนู คลิกกาเครื่องหมายใน.

  หมายเหตุ:วงกลมสีเขียวติดไปยังเพจที่จะแสดงขึ้นเพื่อบ่งชี้ว่า หน้า un-ghosted
 6. ในการรายการโฟลเดอร์กล่องโต้ตอบ คลิกขวา<pagename></pagename>แล้ว คลิกกลับไปยังต้นแบบ.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 ไซต์การตั้งค่า

 1. เริ่ม Internet Explorer
 2. เรียกดูไซต์ SharePoint เพื่อค้นหาการดำเนินการของไซต์.
 3. คลิกการดำเนินการของไซต์แล้ว คลิกการตั้งค่าไซต์.
 4. ในการการตั้งค่าไซต์หน้า คลิกตั้งค่าใหม่เป็น definition ไซต์ภายใต้การดูและ Feelตัวเลือก
 5. ในการการตั้งค่าหน้ากระดาษรุ่นข้อกำหนดของไซต์หน้า ชนิด<siteurl></siteurl>URL สำหรับโฮมเพ แล้วคลิกreset.

การคืนค่าเป็นโฮมเพเสียหายของ Windows 2.0 บริการของ SharePoint

 1. การคัดลอกแฟ้ม Default.aspx ในไซต์ของ Windows SharePoint Services ที่ประกอบด้วยโฮมเพเสียหาย การเปลี่ยนชื่อสำเนา Defaultold.aspx และลบแฟ้ม Default.aspx โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เริ่มการทำงานของ FrontPage 2003 และจากนั้น ให้เปิด Windows SharePoint Services ไซต์ที่ประกอบด้วยโฮมเพเสียหาย
  2. ในการรายการโฟลเดอร์คลิกสองครั้งDefault.aspxแฟ้ม:
  3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกบันทึกเป็น.
  4. ในการบันทึกเป็นกล่องโต้ตอบ ชนิดDefaultold.aspxในการชื่อแฟ้มกล่อง แล้วคลิกบันทึก.
  5. ในการรายการโฟลเดอร์คลิกขวาDefault.aspxแฟ้ม แล้วคลิกลบ.
  6. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.
 2. สร้างไซต์ใหม่ของ Windows SharePoint Services โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกใหม่.
  2. ในการใหม่งานบานหน้าต่าง ภายใต้เว็บใหม่ไซต์ คลิกไซต์ทีมของ sharepoint.
  3. ในการแม่แบบเว็บไซต์กล่องโต้ตอบ คลิกไซต์ sharepoint ทีมแล้ว คลิกตกลง.
  4. ภายใต้ตัวเลือกพิมพ์ URL ของไซต์ Windows SharePoint Services ใหม่

   ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างไซต์ใหม่เป็นแบบไซต์ย่อยของไซต์ที่ประกอบด้วยโฮมเพเสียหาย หาก URL ของไซต์ที่ประกอบด้วยโฮมเพเสียหายเป็น http://Servername/ ไซต์/TeamSite คุณสามารถระบุ URL เช่น http://Servername/Sites TeamSite /SubsiteNameสำหรับไซต์ของคุณใหม่
  5. เปิดไซต์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้น

   เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเปิดไซต์ในการชื่อไซต์กล่อง ชนิด URL ของไซต์ใหม่ที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ในขั้นตอนที่ 2 และจากนั้น คลิกOPEN.
  6. ในการรายการโฟลเดอร์คลิกสองครั้งDefault.aspxแฟ้ม แล้วคลิกCopy.
  7. การเปลี่ยนแปลงไปยังไซต์ต้นฉบับที่ประกอบด้วยโฮมเพเสียหาย คลิกขวาที่พื้นที่ว่างภายใต้การรายการโฟลเดอร์แล้ว คลิกวาง.
 3. ลบ Web Parts เสียหายที่อยู่บนหน้า Default.aspx โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. การเชื่อมต่อไปยังโฮมเพ (หน้า Default.aspx) ของไซต์ของคุณเริ่มต้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ
  2. คลิกปรับเปลี่ยนเพจที่ใช้ร่วมกันแล้ว คลิกการออกแบบเพจนี้.
  3. คลิกลูกศรลงที่อยู่ติดกับ Web Parts ที่คุณต้อง การลบ แล้ว คลิกลบ.
  4. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ
 4. เพิ่ม Web Parts ที่คุณลบ Default.aspx หน้า โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. คลิกปรับเปลี่ยนเพจที่ใช้ร่วมกันคลิกเพิ่ม Web Partsแล้ว คลิกเรียกดู.
  2. เพิ่ม Web Parts ที่คุณต้องการโฮมเพจของคุณ

   ตัวอย่างเช่น ลากประกาศเว็บส่วนและเหตุการณ์web Part ไปยังหน้า
 5. ถ้าการโฮมเพจการเชื่อมโยงจะหายไปจากแถบลิงค์บนสุด เพิ่มการเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจกลับไปยังแถบลิงค์บนสุด โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน FrontPage 2003 เปิดไซต์ (ถ้ายังไม่ได้เปิด)
  2. ในการรายการโฟลเดอร์คลิกสองครั้งDefault.aspxแฟ้ม:
  3. ในแถบเชื่อมโยง คลิกเพิ่มการเชื่อมโยง.
  4. ในการเพิ่มแถบเชื่อมโยงกล่องโต้ตอบ ชนิดโฮมเพจในการข้อความจะแสดงกล่อง คลิกการDefault.aspxแฟ้ม การตรวจสอบให้แน่ใจว่าDefault.aspxแสดงอยู่ในนั้นที่อยู่กล่อง แล้วคลิกตกลง.
  5. คลิกสองครั้งที่แถบเชื่อมโยง
  6. ในการคุณสมบัติแถบการเชื่อมโยงกล่องโต้ตอบ คลิกการทั่วไปแท็บ และจากนั้นในการการเชื่อมโยงกล่อง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าโฮมเพจการเชื่อมโยงปรากฏที่ด้านบนของรายการ
 6. หลังจากคุณเสร็จสิ้นการกู้คืนโฮมเพ ลบแฟ้ม Defaultold.aspx โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ในการรายการโฟลเดอร์คลิกขวาDefaultold.aspxแฟ้ม แล้วคลิกลบ
  2. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ คลิกใช่.

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FrontPage 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/frontpage/FX100647001033.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า และดูแลรักษา Windows SharePoint Services ให้ดูรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบ. การขอรับการรายการแนะนำของ Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 ของผู้ดูแลระบบแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=a637eff6-8224-4b19-a6a4-3e33fa13d230
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows 3.0 บริการของ SharePoint แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://technet.microsoft.com/windowsserver/sharepoint/default.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832811 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows SharePoint Services
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
Keywords: 
kbconversion kbwebservices kbhowto kbcorrupt kbinfo kbmt KB832811 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832811

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com