คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะใหม่ในโปรแกรมติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832475 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

รุ่น 6.1.22.0 และโปรแกรมติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows (Update.exe) รุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ ๆ ต่อไปนี้และการเปลี่ยนแปลง:
 • ใหม่/logสวิตช์บรรทัดคำสั่งเมื่อต้องการเปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกที่ผลิต โดยโปรแกรมติดตั้งแพคเกจ
 • ใหม่/warnrestartสวิตช์บรรทัดคำสั่งเมื่อต้องการนำเสนอกล่องโต้ตอบกับตัวจับเวลาที่สิ้นสุดของการติดตั้งแบบอัตโนมัติหรือการเอาออกคำเตือนผู้ใช้ที่ระบบของพวกเขาจะรีสตาร์ท ถ้ามีการรีสตาร์ทถูกต้อง
 • ใหม่/promptrestartสวิตช์บรรทัดคำสั่งกล่องโต้ตอบที่ตอนท้ายของการติดตั้งแบบอัตโนมัติหรือการเอาออกที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้เพื่อให้ระบบของการนำเสนอเริ่มต้นใหม่ ถ้าจำเป็นต้องมีการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
 • การเปลี่ยนแปลงไป/ แฝงสลับดังนั้นเมื่อมีการรีสตาร์ทจำเป็น กล่องโต้ตอบกับตัวจับเวลาจะแสดงส่วนท้ายของการติดตั้งหรือการเอาออกคำเตือนผู้ใช้ที่ จะเริ่มต้นของระบบ
 • ค่าสถานะที่กำหนดในคีย์รีจิสทรี
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile
  เมื่อต้องการบ่งชี้ว่า เมื่อมีการรีสตาร์ทจำเป็นหลังจากการติดตั้งหรือเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์เช่นการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ หรือโปรแกรมแก้ไขด่วน
 • / ถอนการติดตั้งและ/listupdatesสวิตช์บรรทัดคำสั่งได้รับ discontinued ดูส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการแทน
รุ่น 5.4.15.0 และโปรแกรมติดตั้งแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows (Update.exe) รุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้:
 • ใหม่/ รวมสวิตช์บรรทัดคำสั่งเมื่อต้องการรวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงไป/extractสลับไป

บทนำ

Microsoft สร้างแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ โดยใช้รูปต่าง ๆ แตกต่างกันเองแบบแฟ้มที่ติดตั้งโปรแกรมที่รวมอยู่ในแพคเกจที่เรียกใช้โดยอัตโนมัติ บทความนี้อธิบายคุณลักษณะใหม่ ๆ ที่คุณสามารถใช้กับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้รุ่นของ Update.exe 5.4.15.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเป็นโปรแกรมติดตั้ง

การตรวจสอบว่า เป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ใช้ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง และรุ่นที่ใช้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกขวาที่แพคเกจ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 2. บนแท็บรุ่นภายใต้หัวข้อของรายละเอียดเวอร์ชันอื่น เลือกโปรแกรมติดตั้งโปรแกรม. ค่าควรเรียบร้อยแล้วupdate.exe.
 3. เมื่อต้องการตรวจสอบรุ่น Update.exe เลือกรุ่นของโปรแกรมติดตั้ง. ค่าฟิลด์จะแสดงรุ่นของ Update.exe ที่ใช้ในแพคเกจ
สำหรับแพคเกจที่นำออกใช้ก่อนที่จะ 2004 กรกฎาคม ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อดูว่ามีใช้ Update.exe และใช้ Update.exe รุ่นใด:
 1. ขยายแพ็คเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น จะแยกแฟ้มสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่มีชื่อ KBArticleNumber.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อ ExtractedPackage บนไดรฟ์ C พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  KBArticleNumber /X:C:\ExtractedPackage
 2. เปิดโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ประกอบด้วยแฟ้มแยกแล้วสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น เปิด C:\ExtractedPackage
 3. ถ้าแฟ้ม Update.exe อยู่ ดำเนินต่อไปยังขั้นตอนที่ 4 และ 5 ถ้าไม่มีแฟ้ม Update.exe แพคเกจนี้ไม่ได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows ที่ใช้ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง
 4. การตรวจสอบรุ่นของ Update.exe คลิกขวาแฟ้ม Update.exe ในโฟลเดอร์ แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 5. คลิกการรุ่นแท็บ แล้ว บันทึกค่าในการรุ่นของแฟ้มเส้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นของ update.exe 6.1.22.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ ๆ ต่อไปนี้และการเปลี่ยนแปลง:
 • ใหม่/logสวิตช์บรรทัดคำสั่งเมื่อต้องการเปิดใช้งานการเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึกที่ผลิต โดยโปรแกรมติดตั้งแพคเกจ

  คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางแฟ้ม KBnumber.log ไปยังตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ไดเรกทอรี %systemdrive%\Windows เริ่มต้น เมื่อต้องการติดตั้งแพคเกจ และการเปลี่ยนเส้นทางของแฟ้มบันทึก พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง:
  Packagename /log:<log path and name>
  There should be no spaces between the colon and the log path, the directory specified should already exist, and the file name for the log should be included. ตัวอย่าง::
  WindowsXP-KB884539-x86-enu.exe /log:C:\logs\newkb884539.log
 • A new/warnrestartcommand-line switchto present a dialog box with a timer at the end of an unattended installation or removal warning the user that their system will restart, if a restart is required.

  /warnrestartis meant to be used with the /quiet switch. If a restart is required after an unattended installation, /warnrestart will present a dialog box to the user with a timer counting down the number of seconds until the computer is automatically restarted. The default number of seconds is 30; however, another value can be specified. To use this, type the following at the command prompt:
 • Packagename /quiet /warnrestart:#ofseconds
  หมายเหตุ:#ofsecondscan be a number from 1 through 99.
 • A new/promptrestartcommand-line switchto present a dialog box at the end of an unattended installation or removal prompting the user to let their system restart, if a restart is required.

  /promptrestart is meant to be used with the /quiet switch. If a restart is required after an unattended installation, /promptrestart will present a dialog box notifying the user that a restart is required to finish Setup. If this switch is not specified, the restart will automatically occur. To use this, type the following at the command prompt:
  Packagename /quiet /promptrestart
 • Changes to the/ แฝงสลับso that when a restart is required, a dialog box with a timer is displayed at the end of installation or removal warning the user that their system will restart.

  เมื่อ/ แฝงis specified and a restart is required, a dialog box is presented to the user with a timer counting down the number of seconds until the computer is automatically restarted. The default time interval is 30 seconds. To specify a different value, use the/warnrestartswitch (see previous item).
 • Flags set in the registry key
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\UpdateExeVolatile
  to indicate when a restart is required after installation or removal of a software update such as a security update, critical update, or hotfix.

  Visual inspection of this registry key using the RegEdit tool will indicate whether a restart is pending as the result of a software update installation or removal. The following are the flag values within this key and their meanings:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  Value in RegEditความหมาย
  0x00000000 (0)No pending restart.
  0x00000001 (1)A software update removal is pending a restart.
  0x00000002 (2)A software update installation is pending a restart.
  0x00000003 (3)Both an installation and a removal are pending a restart.
  If this key is missing completely, then there are no pending restarts. Note that only updates built with version 6.1.22.0 or later versions will set these flags. Therefore, this registry key may not always indicate whether a restart is pending, as there are many software update packages built with older versions of Update.exe.

  Another registry key which can sometimes be used to determine whether a restart is required is
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations
  . If this key exists and has files listed within it, then a restart is pending. Note that even if this key is missing or empty, there may still be a restart pending.
 • /uninstallและ/listupdatescommand-line switcheshave been discontinued. They are still available in the current Installer release, but you should stop using them.

  /uninstallcan fail in certain important scenarios. Additionally, it is incompatible with the new command line switches mentioned earlier. To remove an update, locate the update inเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกแล้ว คลิกเอาออกor run %systemdrive%\Windows\$NTUninstallKBnumber$\spuninst\spuninst.exe.For additional information about removing software updates, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  823836การเอาการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Windows ตามลำดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ระบบปฏิบัติการหยุดการทำงาน
  /listupdatesแสดงรายการโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows และไม่ของโปรแกรมประยุกต์ซอฟต์แวร์อื่นเท่านั้น ซึ่งอาจนำไป confusion ผ่านผลลัพธ์ เมื่อต้องการดูรายการการปรับปรุงที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณที่ครอบคลุม การตรวจสอบรายการ Add or Remove Programs หรือใช้เครื่องมือเช่นตัววิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของ Microsoft บรรทัดหลัก (สำหรับการปรับปรุงความปลอดภัยเท่านั้น) เมื่อต้องการดาวน์โหลด MBSA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/technet/security/tools/mbsahome.mspx
รุ่นของ update.exe 5.4.15.0 และรุ่นที่ใหม่กว่าสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ต่อไปนี้:
 • กระบวนการ/ รวมสวิตช์บรรทัดคำสั่ง

  คุณสามารถใช้ใหม่/ รวมสลับไปที่รวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ เช่นการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ และโปรแกรมแก้ไข ด่วน ที่ใช้ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้งสำหรับแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้สวิตช์นี้เพื่อรวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  828930วิธีการที่รวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงไป/extractสลับไป

  การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการทำงานของการ/extractสวิตช์บรรทัดคำสั่ง:

  คุณต้องมีข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบในการขยายแพ็คเกจ

  คุณไม่สามารถแยกแฟ้มไปยังไดรฟ์เครือข่าย แยกแฟ้มถูกจำกัดไปยังไดรฟ์ภายในเท่านั้น
 • การสนับสนุนสำหรับแพลตฟอร์มของฮาร์ดแวร์ AMD64
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832475 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
Keywords: 
kb32bitonly kbinfo kbmt KB832475 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832475

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com