การแก้ไข: บางคำสั่ง URL script ไม่ทำงานหลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงของ Windows Media จากบทความฐานความรู้ 828026

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832353 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในบทความฐานความรู้ 828026 บางคำสั่ง URL script ไม่ทำงานอย่างที่คาดไว้

การปรับปรุงในบทความนี้ยังกล่าวถึงปัญหากับโปรแกรมติดตั้งอาจทำให้เกิดการใช้งาน CPU 100% ในบางสถานการณ์สมมติ

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาต่อไปนี้:
 • ตรวจพบเนื้อหาที่ถูกเล่นดี โดยใช้โพรโทคอลอื่นที่ไม่ใช่ HTTP เป็นเกิดในโซนอินเทอร์เน็ต บางครั้ง เนื้อหานี้ควรมีถูกพบเป็นการเกิดในโซนที่เชื่อถือได้มากขึ้น
 • คำสั่ง URL script ที่ถูกอ้างถึง โดยสัมพันธ์เฉพาะ URL ตรวจพบคำสั่งสคริปต์ URL เป็นเกิดในโซนที่ถูกจำกัด บางครั้ง คำสั่งสคริปต์เหล่านี้ควรมีถูกพบเป็นการเกิดในโซนที่เชื่อถือได้มากขึ้น
 • กระบวนการSeDebugPrivilegeผู้ใช้ที่ถูกต้องได้ถูกเพิกถอนจากผู้ใช้ทั้งหมดและกลุ่มทั้งหมด การรวมทั้งผู้ดูแล สถานการณ์นี้ทำให้กระบวนการติดตั้งเมื่อต้องการใช้ทรัพยากร CPU ทั้งหมด

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  830846การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ windows อาจหยุดการตอบสนอง หรืออาจใช้ส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดในทรัพยากรของ CPU

การแก้ไข

<a0>$$$$</a0>Microsoft::

windows Media Player (เวอร์ชันทั้งหมด) สำหรับ Microsoft Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 832353

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 หรือ Windows Media Player 9 Series สำหรับ Microsoft Windows Millennium Edition

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 832353

Windows Media Player 6.4 สำหรับ Microsoft Windows NT 4.0 Server

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ 832353

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
119591วิธีรับแฟ้มการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อหาไวรัส Microsoft ใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุด ณ วันที่มีการประกาศแฟ้มนั้นๆ แฟ้มดังกล่าวจะถูกเก็บในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัย ซึ่งช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแฟ้มโดยไม่ได้รับอนุญาต

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
Windows Media Player 9 Series
  Date     Time  Version    Size   File name  Operating system
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  14-Nov-2003 17:24 6.4.9.1129  844,560 Msdxm.ocx  Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  19-Nov-2003 21:28 9.0.0.3093 4,706,304 Wmp.dll   Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003
  21-Nov-2003 18:40 6.4.7.1129  845,584 Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition
  21-Nov-2003 18:40 9.0.0.3093 4,665,344 Wmp.dll   Windows Millennium Edition

Windows Media Player for Windows XP
  Date     Time  Version    Size   File name  Operating system
  -----------------------------------------------------------------------
  14-Nov-2003 17:24 6.4.9.1129  844,560 Msdxm.ocx  Windows XP
  19-Nov-2003 21:57 8.0.0.4492 1,327,376 Wmpcore.dll Windows XP

Windows Media Player 7.1
  Date     Time  Version   Size   File name  Operating system
  --------------------------------------------------------------------------------
  14-Nov-2003 17:24 6.4.9.1129  844,560 Msdxm.ocx  Windows 2000
  19-Nov-2003 21:07 7.10.0.3076 815,104 Wmpcore.dll Windows 2000
  21-Nov-2003 18:40 6.4.7.1129  845,584 Msdxm.ocx  Windows Millennium Edition
  21-Nov-2003 18:40 7.10.0.3076 815,104 Wmpcore.dll Windows Millennium Edition

windows Media Player 6.4
  Date     Time  Version   Size   File name  Operating system
  --------------------------------------------------------------------------
  14-Nov-2003 17:24 6.4.9.1129  844,560 Msdxm.ocx  Windows 2000
  17-Nov-2003 16:32 6.4.7.1129  845,584 Msdxm.ocx  Windows NT 4.0 Server

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถเอาออก แล้วโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำไปใช้ใหม่:
 • ในบางครั้ง หลังจากคุณลบโปรแกรมแก้ไขด่วนจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 แก้ไขยังคงปรากฏอยู่ในรายการในเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 • คำนึงถึงจุดก่อนหน้า คุณสามารถติดตั้ง hotfix เพื่อปรับปรุงแฟ้มบนคอมพิวเตอร์
 • หากโปรแกรมแก้ไขด่วนจะยังคงแสดงอยู่ในเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกหลังจากคุณลบโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณสามารถลบการแก้ไขด้วยตนเอง
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบการแก้ไขด้วยตนเอง ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
247501วิธีการเอาโปรแกรมออกจากรายชื่อเพิ่ม/เอาโปรแกรมออกด้วยตนเอง
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832353 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Media Player 6.4
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
Keywords: 
atdownload kbqfe kbbug kbfix kbmt KB832353 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:832353

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com