ภาพรวมการให้บริการและข้อกำหนดพอร์ตเครือข่ายของ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 832017 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากคุณเป็นลูกค้า Small Business คุณสามารถดูการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมและแหล่งข้อมูลการเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์ การสนับสนุนสำหรับ Small Business
หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2684263
สิ่งสำคัญ บทความนี้อ้างอิงกับช่วงพอร์ตไดนามิกค่าเริ่มต้นในหลายส่วน ใน Windows Server 2008 และรุ่นที่ใหม่กว่า และใน Windows Vista และรุ่นที่ใหม่กว่า มีการเปลี่ยนแปลงช่วงพอร์ตไดนามิกค่าเริ่มต้นดังนี้:
 • พอร์ตเริ่มต้น: 49152
 • พอร์ตสิ้นสุด: 65535
Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 ใช้ช่วงพอร์ตไดนามิกดังนี้:

 • พอร์ตเริ่มต้น: 1025
 • พอร์ตสิ้นสุด: 5000

หมายความว่าอย่างไร:
 • หากสภาพแวดล้อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณใช้เฉพาะ Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อในช่วงพอร์ตสูง 49152 ถึง 65535
 • หากสภาพแวดล้อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows 8, Windows 7 หรือ Windows Vista ร่วมกับ Windows รุ่นก่อน Windows Server 2008 และ Windows Vista คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อผ่านช่วงพอร์ตทั้งสองดังนี้:
  • ช่วงพอร์ตสูง 49152 ถึง 65535
  • ช่วงพอร์ตต่ำ 1025 ถึง 5000
 • หากสภาพแวดล้อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณใช้เฉพาะ Windows รุ่นก่อน Windows Server 2008 และ Windows Vista คุณต้องเปิดใช้งานการเชื่อมต่อผ่านช่วงพอร์ตต่ำ 1025 ถึง 5000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่วงพอร์ตไดนามิกค่าเริ่มต้นใน Windows Server 2012, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Server 2008 และ Windows Vista ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อไปที่บทความใน Microsoft Knowledge Base:
929851 ช่วงพอร์ตไดนามิกค่าเริ่มต้นสำหรับ TCP/IP เปลี่ยนแปลงไปใน Windows Vista และใน Windows Server 2008
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายพอร์ตเครือข่าย โพรโทคอลและบริการที่ลูกค้า Microsoft ใช้ และระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมบนเซิร์ฟเวอร์ และคอมโพเนนต์ย่อยในระบบ Microsoft Windows Server ผู้ดูแลระบบและผู้สนับสนุนอาจใช้บทความ Microsoft Knowledge Base นี้เป็นแผนในการกำหนดพอร์ตและโพรโทคอลที่ระบบปฏิบัติการ Microsoft และโปรแกรมต้องใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบแบ่งเซกเมนต์

ไม่แนะนำให้ใช้ข้อมูลพอร์ตในบทความนี้กำหนดค่า Windows Firewall สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีกำหนดค่า Windows Firewall ให้ดูที่เว็บไซต์ Microsoft ต่อไปนี้:

ระบบ Windows Server มีโครงสร้างแบบรวมที่ครอบคลุม ่ตรงตามความต้องการของนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ระบบนี้จะเรียกใช้โปรแกรมและวิธีแก้ไขปัญหาที่คุณสามารถใช้ในการหา วิเคราะห์และใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ลูกค้า Microsoft เซิร์ฟเวอร์และผลิตภัณฑ์โปรแกรมเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ ใช้พอร์ตและโพรโตคอลเครือข่ายที่แตกต่างกันในการสื่อสารกับระบบของลูกค้า และกับระบบเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ผ่านเครือข่าย ไฟร์วอลล์ที่กำหนด ไฟร์วอลล์บนโฮสต์และตัวกรอง Internet Protocol security (IPsec) เป็นคอมโพเนนต์สำคัญที่ต้องมีเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายของคุณ อย่างไรก็ดี หากเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกกำหนดค่าให้บล็อกพอร์ตและโพรโตคอลที่ใช้โดยเซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์นั้นจะไม่ตอบกลับการร้องขอของลูกค้า

ภาพรวม

รายการต่อไปนี้อธิบายภาพรวมข้อมูลในบทความนี้:
 • ส่วน "พอร์ตบริการระบบ" อธิบายสรุปแต่ละบริการ แสดงชื่อลอจิกของบริการ และแสดงพอร์ตและโพรโตคอลที่แต่ละบริการต้องใช้ในการแก้ไข ใช้ส่วนนี้ช่วยระบุพอร์ตและโพรโตคอลที่ใช้โดยบริการใดบริการหนึ่ง
 • ส่วน "พอร์ตและโพรโตคอล" มีตารางสรุปข้อมูลจากส่วน "พอร์ตบริการระบบ" ตารางเรียงตามหมายเลขพอร์ตแทนชื่อบริการ ใช้ส่วนนี้ตรวจสอบบริการที่ฟังผ่านพอร์ตต่างๆ

บทความนี้ใช้คำศัพท์เฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในบทความนี้:
 • บริการระบบ: บริการระบบ คือ โปรแกรมที่โหลดอัตโนมัติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นระบบของโปรแกรมประยุกต์ หรือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเริ่มต้นระบบปฏิบัติการ บริการระบบสนับสนุนงานที่แตกต่างกันที่ระบบปฏิบัติการต้องดำเนินการ เช่น บริการระบบบางอย่างที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบน Windows Server 2003 Enterprise Edition ได้แก่ บริการเซิร์ฟเวอร์ บริการ Print Spooler และบริการ World Wide Web Publishing บริการระบบแต่ละบริการจะมี ชื่อบริการที่จดจำง่าย และ ชื่อบริการ ชื่อบริการที่จดจำง่าย คือ ชื่อที่แสดงในเครื่องมือจัดการกราฟิก เช่น สแนปอิน Services Microsoft Management Console (MMC) ชื่อบริการ คือ ชื่อที่ใช้กับเครื่องมือบรรทัดคำสั่งและภาษาสคริปต์ต่างๆ บริการระบบแต่ละบริการอาจมีบริการเครือข่ายตั้งแต่หนึ่งเครือข่ายขึ้นไป
 • โพรโทคอลโปรแกรมประยุกต์: ในบทความนี้ โพรโทคอลโปรแกรมประยุกต์ คือ โพรโทคอลเครือข่ายระดับสูงที่ใช้โพรโทคอลและพอร์ต TCP/IP ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป ตัวอย่างโพรโทคอลโปรแกรมประยุกต์ ได้แก่ HTTP บล็อกข้อความเซิร์ฟเวอร์ (SMBs), และ Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
 • โพรโทคอล: โพรโทคอล TCP/IP เป็นรูปแบบมาตรฐานของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์บนเครือข่าย โพรโทคอล TCP/IP ทำงานในระดับต่ำกว่าโพรโทคอลโปรแกรมประยุกต์ ชุดโพรโทคอล TCP/IP มี TCP, User Datagram Protocol (UDP), และ Internet Control Message Protocol (ICMP)
 • พอร์ต: พอร์ตเครือข่ายที่บริการระบบใช้ฟังทราฟฟิกเครือข่ายขาเข้า
บทความนี้ระบุความสัมพันธ์ของบริการในการสื่อสารเครือข่าย เช่น บริการส่วนใหญ่ใช้คุณสมบัติ Remote Procedure Call (RPC) หรือ DCOM ใน Microsoft Windows ในการกำหนดพอร์ต TCP ไดนามิก บริการ Remote Procedure Call จะประสานคำขอกับบริการระบบอื่นๆ ที่ใช้ RPC หรือ DCOM เพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของลูกค้า บริการอื่นๆ อีกมากใช้ระบบอินพุต/เอาต์พุตพื้นฐานแบบเครือข่าย (NetBIOS) หรือ SMBs ซึ่งเป็นโพรโทคอลที่ได้จากบริการเซิร์ฟเวอร์ บริการอื่น ๆ ต้องใช้ HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) โพรโทคอลเหล่านี้ได้จาก Internet Information Services (IIS) บทความนี้ไม่กล่าวถึงสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ Windows อย่างไรก็ดี เอกสารรายละเอียดในหัวข้อนี้มีอยู่ใน Microsoft TechNet และในเว็บไซต์ Microsoft Developer Network (MSDN) แม้ว่าบริการอื่นๆ อาจใช้พอร์ต TCP หรือ UDP โดยเฉพาะ แต่มีเพียงหนึ่งบริการหรือกระบวนการที่สามารถรับฟังพอร์ตได้

เมื่อคุณใช้ RPC กับ TCP/IP หรือกับ UDP/IP เป็นตัวส่ง พอร์ตขาเข้าจะถูกกำหนดไปยังบริการระบบที่ต้องการแบบไดนามิก โดยใช้พอร์ต TCP/IP และ UDP/IP ที่สูงกว่าพอร์ต 1024 นอกจากนี้ ยังเรียกว่า พอร์ต RPC แบบสุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ ในกรณีนี้ ลูกค้า RPC ใช้ตัวแมปปลายทาง RPC ในการแจ้งว่าพอร์ตไดนามิกพอร์ตใดถูกกำหนดให้กับเซิร์ฟเวอร์ สำหรับบริการบน RPC บางส่วน คุณสามารถกำหนดค่าพอร์ตเฉพาะแทนที่จะปล่อยให้ RPC กำหนดพอร์ตแบบไดนามิก นอกจากนี้ คุณอาจจำกัดช่วงพอร์ตที่ RPC กำหนดให้กับช่วงเล็กๆ แบบไดนามิกโดยไม่คำนึงถึงบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ดูที่ส่วน "ข้อมูลอ้างอิง"

บทความนี้มีข้อมูลบทบาทบริการระบบและบทบาทเซิร์ฟเวอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่แสดงในส่วน "ใช้ได้กับ" แม้ว่าข้อมูลนี้อาจใช้ได้กับ Windows XP และ Microsoft Windows 2000 Professional บทความนี้จะเน้นระบบปฏิบัติการคลาสเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น จึงอธิบายพอร์ตที่บริการรับฟังแทนที่จะเป็นพอร์ตที่โปรแกรมลูกค้าใช้เชื่อมต่อระบบระยะไกล

พอร์ตบริการระบบ

ส่วนนี้มีคำอธิบายบริการระบบ รวมถึงชื่อลอจิกที่ตรงกับบริการระบบ และแสดงพอร์ตและโพรโทคอลที่แต่ละบริการต้องใช้

คลิกที่ชื่อบริการระบบในรายการต่อไปนี้เพื่อดูคำอธิบาย:

Active Directory (Local Security Authority)

Application Layer Gateway Service

ASP.NET State Service

บริการใบรับรอง

บริการคลัสเตอร์

เบราว์เซอร์ของคอมพิวเตอร์

เซิร์ฟเวอร์ DHCP

Distributed File System Namespaces

Distributed File System Replication

Distributed Link Tracking Server

Distributed Transaction Coordinator

เซิร์ฟเวอร์ DNS

Event Log

Fax Service

File Replication

File Server สำหรับ Macintosh

FTP Publishing Service

นโยบายกลุ่ม

HTTP SSL

Internet Authentication Service

Internet Connection Firewall (ICF)/Internet Connection Sharing

IPAM

เซิร์ฟเวอร์ ISA/TMG

Kerberos Key Distribution Center

License Logging

Message Queuing

Messenger

Microsoft Exchange MTA Stacks

Microsoft POP3 Service

Net Logon

NetMeeting Remote Desktop Sharing

Network News Transfer Protocol (NNTP)

แฟ้มออฟไลน์ บริการโพรไฟล์ผู้ใช้ การเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ และคอมพิวเตอร์หลัก

Performance Logs และ Alerts

Print Spooler

Remote Installation

Remote Procedure Call (RPC)

Remote Procedure Call (RPC) Locator

Remote Storage Notification

Remote Storage

Routing และ Remote Access

เซิร์ฟเวอร์

SharePoint Portal Server

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

Simple TCP/IP Services

บริการ SNMP

บริการ SNMP Trap

SSDP Discovery Service

TCP/IP Print Server

Telnet

บริการเทอร์มินัล

Terminal Services Licensing

Terminal Services Session Directory

Trivial FTP Daemon

UPnP Device Host

Windows Internet Name Service (WINS)

Windows Media Services

Windows Time

World Wide Web Publishing Service

พอร์ตและโพรโทคอล

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลจากในส่วน "พอร์ตบริการระบบ" ตารางนี้เรียงตามหมายเลขพอร์ตแทนชื่อบริการ คลิกที่นี่เพื่อดูตาราง

Microsoft ให้ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่อยู่ในตารางนี้ในแผ่นงาน Microsoft Excel แผ่นงานนี้มีไว้สำหรับดาวน์โหลดจาก Microsoft Download Center

ข้อกำหนดพอร์ตและโพรโทคอล Active Directory

เซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ คอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์และตัวควบคุมโดเมนที่อยู่ในฟอเรสต์ทั่วไปหรือภายนอก มีการอ้างอิงบริการเพื่อให้การทำงานที่เริ่มโดยผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง เช่น การเข้าร่วมโดเมน การตรวจสอบพิสูจน์ตัวตนในการล็อกออน การดูแลระบบระยะไกล และการจำลอง Active Directory บริการและการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านพอร์ตและโพรโทคอลการเชื่อมต่อเครือข่าย

สรุปรายการบริการ พอร์ตและโพรโทคอลที่จำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เป็นสมาชิก และตัวควบคุมโดเมนเพื่อให้ทำงานร่วมกัน หรือสำหรับเซิร์ฟเวอร์โปรแกรมประยุกต์ในการเข้าใช้งาน Active Directory รวมถึงแต่ไม่จำกัดดังต่อไปนี้
คลิกที่นี่เพื่อดูรายการของ Active Directory
คลิกที่นี่เพื่อดูรายการของบริการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ Active Directory

ข้อมูลอ้างอิง

คลิกที่นี่เพื่อดูรายการในแหล่งข้อมูลอ้างอิง

Windows Media Services

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตที่ใช้โดย Windows Media Services ดูที่ การกำหนดพอร์ตสำหรับ Windows Media Servicesคุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 832017 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft SharePoint Portal Server 2001
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Operations Manager 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Application Center 2000 Standard Edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Windows 8
 • Windows Server 2012 Datacenter
 • Windows Server 2012 Essentials
 • Windows Server 2012 Foundation
 • Windows Server 2012 Standard
Keywords: 
kbfirewall kbhowtomaster KB832017

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com