การเปลี่ยนแปลงการไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ไม่มีการทำซ้ำใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830746 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามที่จะทำซ้ำการเปลี่ยนแปลงการบริการไดเรกทอรี Active Directory กับตัวควบคุมโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 การจำลองแบบไม่สมบูรณ์

ในแฟ้มบันทึกของเหตุการณ์ คุณอาจเห็นเหตุการณ์ที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
ประเภทเหตุการณ์: ไคลเอ็นต์ DS RPC
รหัสเหตุการณ์: 1232
คอมพิวเตอร์:Inbound_Domain_Controller
คำอธิบาย: Active Directory ที่พยายามจะทำการเรียกขั้นตอนระยะไกล (RPC) ไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้ การเรียกการหมดเวลา และถูกยกเลิก
เซิร์ฟเวอร์::dsa_guid._msdcsDNS_Domain_Name
เรียกการหมดเวลา (นาที): 5
ID ของเธรด:Thread_ID

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
ประเภทเหตุการณ์: ไคลเอ็นต์ DS RPC
รหัสเหตุการณ์: 1188
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คอมพิวเตอร์:Inbound_Domain_Controller
คำอธิบาย: เธรดแบบใน Active Directory กำลังรอสำหรับความสมบูรณ์ของ RPC เกิดขึ้นกับตัวควบคุมโดเมนต่อไปนี้: ตัวควบคุมโดเมน:dsa_guid._msdcsDNS_Domain_Nameการดำเนินการ: ได้รับการเปลี่ยนแปลง
ID ของเธรด:Thread_ID
รอบระยะเวลาการหมดเวลา (นาที): 5
ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ได้พยายามที่จะยกเลิกการโทร และการกู้คืนเธรดนี้
ปฏิบัติการของผู้ใช้: เริ่มระบบถ้าสภาพเช่นนี้ยังคงมีอยู่ ใหม่ตัวควบคุมโดเมน

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: NTDS ทั่วไป
ประเภทเหตุการณ์: การประมวลผลภายใน
รหัสเหตุการณ์: 1173
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คำอธิบาย: เหตุการณ์ที่ภายใน: Active Directory ได้พบข้อยกเว้นต่อไปนี้ และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ข้อยกเว้น: e0010002 พารามิเตอร์: 0 ค่าของข้อผิดพลาดการข้อมูลเพิ่มเติม: หมายเลขภายในของ 1818: 5000ede----------------

ชนิดเหตุการณ์: คำเตือน
แหล่งที่มาของเหตุการณ์: การจำลองแบบ NTDS
ประเภทเหตุการณ์: จำลองแบบ
รหัสเหตุการณ์: 1085
ผู้ใช้: การเข้าสู่ระบบ AUTHORITY\ANONYMOUS NT
คำอธิบาย: เหตุการณ์ที่ภายใน: ไม่ Active Directory ได้ปรับพาร์ติชันไดเรกทอรีดังต่อไปนี้กับตัวควบคุมโดเมนที่อยู่เครือข่ายต่อไปนี้ได้
พาร์ติชันไดเรกทอรี:<nc></nc>
ที่อยู่เครือข่าย:<guid-based dc="" name=""></guid-based>
หากข้อผิดพลาดนี้ยังคง รู้ความสอดคล้องตัวตรวจสอบ (KCC) จะเชื่อมโยงการจำลองแบบที่กำหนดค่าใหม่ และการเลี่ยงผ่านตัวควบคุมโดเมน
การดำเนินการของผู้ใช้
ตรวจสอบว่า ที่อยู่เครือข่ายจะสามารถแก้ไข ด้วยแบบสอบถาม DNS
ค่าข้อผิดพลาดในการข้อมูลเพิ่มเติม: 1818 การเรียกขั้นตอนระยะไกลถูกยกเลิก

ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะเห็นข้อผิดพลาด 1818 ในผลลัพธ์ของการrepadmin /showreplคำสั่ง และอยู่ ในผลลัพธ์ของการrepadmin /showrepsคำสั่ง

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นเมื่อมีเรียกใช้ตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่กำลังดำเนินการขั้นตอนระยะไกล (RPC) - โดยใช้การจำลองแบบไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงการจำลองแบบจากตัวควบคุมโดเมนของแหล่งข้อมูลภายในเวลาที่ระบุการตั้งค่ารีจิสทรีการหมดเวลาการจำลองแบบ RPC (นาที) คุณอาจพบปัญหานี้ได้บ่อยที่สุดในหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:
 • คุณเลื่อนตัวควบคุมโดเมนในฟอเรสต์ โดยใช้ Active Directory ติดตั้ง Wizard (Dcpromo.exe)
 • ตัวควบคุมโดเมนที่มีอยู่แล้วทำซ้ำจากตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่เชื่อมต่อผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ช้า
ค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีการหมดเวลาการจำลองแบบ RPC (นาที) ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 จะ 45 นาที ค่าเริ่มต้นสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีการหมดเวลาการจำลองแบบ RPC (นาที) ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เป็น 5 นาที เมื่อคุณปรับรุ่นระบบปฏิบัติการจาก Windows 2000 กับ Windows Server 2003 ค่าสำหรับการตั้งค่ารีจิสทรีการหมดเวลาการจำลองแบบ RPC (นาที) ที่จะเปลี่ยนจาก 45 นาทีเป็น 5 นาที ถ้าตัวควบคุมโดเมนปลายทางที่กำลังทำการจำลองแบบที่ใช้ RPC ไม่ได้รับแพคเกจที่ร้องขอการจำลองแบบภายในเวลาที่ระบุการตั้งค่ารีจิสทรีการหมดเวลาการจำลองแบบ RPC (นาที) ตัวควบคุมโดเมนปลายทางสิ้นสุดในการเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมนต้นทางที่ไม่ใช่ responsive RPC และล็อกเหตุการณ์การเตือน

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เพิ่มแบนด์วิดท์ของการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของ Active Directory ทำซ้ำในรอบระยะเวลาการหมดเวลาห้านาที If you cannot increase the bandwidth of your network connection, edit the registry on your Windows Server 2003-based computer to increase the value of the RPC timeout for Active Directory replication. To increase the RPC timeout value, follow these steps:
 1. เริ่มโปรแกรม Registry Editor
 2. ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters
 3. คลิกขวา
  พารามิเตอร์
  ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 4. ประเภท:RPC Replication Timeout (mins), and then press ENTER to name the new value.
 5. คลิกขวา
  RPC Replication Timeout (mins)
  แล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 6. ในการข้อมูลค่า:box, type the number of minutes that you want to use for the RPC timeout for Active Directory replication, and then clickตกลง. On a Windows Server 2003-based computer that is part of a Windows 2000 environment or that was upgraded from Windows 2000 Server, you may want to set this value to 45 minutes.
หมายเหตุ:You must restart the computer to activate any changes that are made to
RPC Replication Timeout (mins)
.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830746 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbwinservds kbactivedirectory kbprb kbmt KB830746 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830746

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com