วิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 บน Microsoft Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830646 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ ไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้เมื่อต้องการ การแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 บน Microsoft Windows 2000 หรือ ใน Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการติดตั้ง.NET Framework บน Windows 2000 หรือ Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824643วิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 ใน Windows XP หรือ Windows 2000
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการแก้ปัญหา การตัดสินค้าจากคลังที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง Microsoft .NET Framework 1.1 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Windows Server 2003

เมื่อ Microsoft Windows Installer มีการลงทะเบียนอย่างไม่ถูกต้องในรีจิสทรี Windows, .NET โปรแกรมติดตั้ง framework 1.1 ไม่สามารถเข้าถึงบางอย่าง Windows Installer คอมโพเนนต์ บทความนี้อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วย ถอนการลงทะเบียนและจากนั้น ใหม่อีกครั้ง Windows โปรแกรมติดตั้ง

บทความนี้ยังอธิบายวิธีการแก้ปัญหาอื่น ๆ การตัดสินค้าจากคลังที่คุณอาจพบเมื่อคุณติดตั้ง.NET Framework 1.1 บน Windows Server 2003 วิธีการซ่อมแซม หรือติดตั้งใหม่ Windows Server 2003 และวิธีการซ่อมแซมด้วยตนเอง.NET Framework 1.1

ความต้องการ

นี้ บทความอนุมานว่า คุณคุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • ตัวแก้ไขรีจิสทรี
 • Windows Installer

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่คุณต้องการ:
 • Microsoft Windows Server 2003

ถอนการลงทะเบียน และจากนั้น ให้ลองลงทะเบียน Windows Installer

 1. ถอนการลงทะเบียน Windows Installer:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการเปิด กล่องข้อความ ชนิด msiexec / ถอนการลงทะเบียนแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ลองลงทะเบียน Windows Installer:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการเปิด กล่องข้อความ ชนิด msiexec /regserverแล้ว คลิก ตกลง.

การซ่อมแซม หรือติดตั้ง Windows Server 2003

เมื่อคุณซ่อมแซม หรือติดตั้ง Windows Server 2003 คุณแก้.NET Framework 1.1 เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เรียกใช้ โปรแกรมติดตั้ง 2003 ของเซิร์ฟเวอร์ Windows ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Server 2003 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/default.mspx

.NET ที่ซ่อมแซมด้วยตนเอง Framework 1.1

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. ลบด้วยตนเอง netfx ค่ารีจิสทรี จากรีจิสทรี Windows เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตามสิ่งเหล่านี้ ขั้นตอน:
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการเปิด กล่องข้อความ ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง เมื่อต้องการเริ่มการทำงานของรีจิสทรี ตัวแก้ไข
  3. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหา และจากนั้น คลิกต่อไปนี้ คีย์รีจิสทรี:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\OC Manager\Subcomponents
  4. ภายใต้ ชื่อ ในบานหน้าต่างด้านขวาของตัวแก้ไขรีจิสทรี คลิกขวา netfxแล้ว คลิก ลบ.
  5. ในการ ยืนยันการลบค่า กล่องโต้ตอบ กล่อง คลิก ใช่.
  6. ออกจาก Registry Editor
 2. ในโฟลเดอร์ Inf ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Windows ของคุณ สร้างแฟ้มรายละเอียด (.inf) อุปกรณ์ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. วางข้อความต่อไปนี้ในข้อความ editor เช่น Notepad:
   [Version]
   Signature = "$Windows NT$"
   DriverVer=10/01/2002,5.2.3790.0
   
   [Components]
   netfx=netfxocm.dll,UrtOcmProc,netfxocm.inf,,7
  2. ในการ แฟ้ม เมนู คลิก บันทึก.
  3. ในการ บันทึกเป็น กล่องโต้ตอบกล่อง ค้นหา แล้ว คลิก %%โฟลเดอร์ของ Windows\inf โฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

   หมายเหตุ %%โฟลเดอร์ของ Windows คือตัวยึดสำหรับเส้นทางของโฟลเดอร์ Windows ของคุณ
  4. ในการ บันทึกเป็นชนิด กล่องเลือกรายการแบบหล่นลง คลิก แฟ้มทั้งหมด.
  5. ในการ ชื่อแฟ้ม กล่องข้อความ ชนิด sysnew.inf แล้ว คลิก บันทึก.
 3. เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง Windows ไม่จำเป็นคอมโพเนนต์ (OC) เมื่อต้องการ ติดตั้ง.NET Framework 1.1 ใหม่ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการเปิด กล่องข้อความ ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อ เริ่มตัวช่วยสร้าง Windows OC Installer:
   sysocmgr /i:%%โฟลเดอร์ของ Windows\inf\sysnew.inf
   หมายเหตุ %%โฟลเดอร์ของ Windows คือตัวยึดสำหรับเส้นทางของโฟลเดอร์ Windows ของคุณ
  4. ในการ คอมโพเนนต์ของ Windows หน้าของการ ตัวช่วยสร้าง Windows OC Installer คลิก ถัดไป เมื่อต้องการติดตั้ง.NET Framework 1.1

   หมายเหตุ ถ้าการ แฟ้มที่จำเป็น กล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น พิมพ์เส้นทางของการ โฟลเดอร์การติดตั้ง i386 ในการ คัดลอกแฟ้มจาก กล่องข้อความแล้วคลิก และ ตกลง. โฟลเดอร์ i386 จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่คุณติดตั้งของคุณ ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
 4. ด้วยตนเองติดตั้งแอสเซมบลีในแคแอสเซมบลีส่วนกลาง ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. คลิก เริ่มแล้ว คลิก เรียกใช้.
  2. ในการเปิด กล่องข้อความ ชนิด คำสั่งแล้ว คลิก ตกลง.
  3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ รันต่อไปนี้ คำสั่ง (พิมพ์คำสั่งนี้บนหนึ่งบรรทัด):
   "%%โฟลเดอร์ของ Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1กับ xxxx\gacutil.exe" /f /il %%โฟลเดอร์ของ Windows\Microsoft.NET\Framework\v1.1กับ xxxx\assemblylist.txt
   บันทึกย่อ
   • %%โฟลเดอร์ของ Windows คือตัวยึดสำหรับเส้นทางของโฟลเดอร์ Windows ของคุณ
   • กับ xxxx คือตัวยึดสำหรับ สร้างหมายเลขของเวอร์ชันของ.NET Framework 1.1 ที่คุณกำลังพยายาม ซ่อมแซม

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บ Microsoft ต่อไปนี้ ไซต์:
Microsoft .NET Framework รุ่นที่ 1.1 สามารถเผยแพร่ต่อ แพคเกจ
http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=262D25E3-F589-4842-8157-034D1E7CF3A3&displaylang=en

ตัวแก้ไขรีจิสทรี
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/x6kd89c5 (vs.71)

Windows โปรแกรมติดตั้ง
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa372866.aspx

บ่อยครั้ง คำถามที่ถาม
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497323.aspx

การกำหนดรุ่น ความเข้ากันได้ และการดำเนินการ--เคียงข้างกันใน.NET Framework
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa497340.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830646 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 ตุลาคม 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft .NET Framework 1.1 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbtshoot kbregistry kbpdwizard kbsyssettings kbsoftwaredist kbsetup kbdeployment kbappsetup kbhowtomaster kbmt KB830646 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830646

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com