เครื่องมือการตั้งค่าคอนฟิก Proxycfg.exe ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ WinHTTP 5.1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830605
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) เวอร์ชัน 5.1 รวมอยู่ในเซอร์วิสแพ็คดังต่อไปนี้:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack (SP) 3
 • Microsoft SP4 2000 ของ Windows
 • Microsoft Windows XP SP1
 • Microsoft Windows Server 2003
อย่างไรก็ตาม มือตั้งค่าคอนฟิก พร็อกซี่ WinHTTP Proxycfg.exe ถูกไม่รวมอยู่ในเซอร์วิสแพ็คเหล่านี้

Proxycfg.exe รุ่นก่อนหน้าไม่ทำงานกับ WinHTTP 5.1

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ขอรับ Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size  File name
  ----------------------------------------------------
  07-Jan-2004 20:49 5.1.2486.0 23,040 Proxycfg.exe

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows XP Service Pack 2

ข้อมูลเพิ่มเติม

winhttp 5.1 คือ WinHTTP ที่อยู่ในขณะนี้ในรุ่นต่อไปนี้ของ Microsoft Windows รุ่นใหม่:
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 และรุ่นที่ใหม่กว่า ยกเว้นเวอร์ชันเซิร์ฟเวอร์ Datacenter
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 และรุ่นที่ใหม่กว่า
 • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WinHTTP และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แวะไปที่ไซต์ของเว็บเครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
เกี่ยวกับ WinHTTP
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa382925.aspx

มีอะไรใหม่ใน WinHTTP 5.1
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384086.aspx

การใช้เครื่องมือ WinHTTP
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384084.aspx

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
829735BUG: ข้อผิดพลาด "WinHTTP5.dll ไม่สามารถค้นหา" ความเมื่อคุณเรียกใช้ Proxycfg.exe หลังจากที่คุณติดตั้ง MSXML 4.0 Service Pack 2

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830605 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbwin2000fixnosp kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbmt KB830605 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830605

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com