Datoteka .pst ima druga?iji format i ograni?enje veli?ine datoteke u programima Outlook 2007 i Outlook 2003

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 830336 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Outlook 2003 imaju druga?iji format i ve?e ukupno ograni?enje veli?ine za datoteku li?nih fascikli (.pst) od .pst datoteka u starijim verzijama programa Microsoft Outlook. U programu Outlook 2002 i starijim verzijama .pst datoteke su u American National Standards Institute (ANSI) formatu, a ukupna veli?ina ima ograni?enje od 2 gigabajta (GB).

Po podrazumevanoj vrednosti, .pst datoteke su u Unikod formatu u programima Outlook 2007 i Outlook 2003. Pored toga, ukupna veli?ina .pst datoteka ima ograni?enje ve?e od ograni?enja od 2 GB koje name?u ANSI .pst datoteke. Po podrazumevanoj vrednosti, konfigurisano ograni?enje za Unikod .pst datoteku u programima Outlook 2007 i Outlook 2003 iznosi 20 GB. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
832925 Konfigurisanje ograni?enja veli?ine za (.pst) i (.ost) datoteke u programima Outlook 2007 i Outlook 2003
Kao i u starijim verzijama programa Outlook, Outlook 2003 Internet Message Access Protocol Version 4rev1 (IMAP4) nalozi i HTTP nalozi koriste .pst datoteke koje ne koriste Unikod format. Zbog toga su .pst datoteke za IMAP ili HTTP naloge u programu Outlook 2003 ograni?ene na 2 GB. U programu Outlook 2007 Internet Message Access Protocol Version 4rev1 (IMAP4) nalozi i HTTP nalozi koriste Unikod format .pst datoteka i one nisu ograni?ene na 2 GB.

DODATNE INFORMACIJE

Ako ?elite da pristupite Outlook 2007 ili Outlook 2003 .pst datoteci sa drugog ra?unara na kojem je instalirana starija verzija programa Outlook ili ako ste instalirali Outlook 2007 ili Outlook 2003 i odlu?ili da ih uklonite i koristite Outlook 2002 ili stariju verziju, morate promeniti format .pst datoteke u ANSI format. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Pokrenite Outlook 2007 ili Outlook 2003.
 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Upravljanje datotekama sa podacima, a zatim kliknite na dugme Dodaj.
 3. Izaberite stavku Outlook 97-2002 datoteka li?nih fascikli (PST).
 4. Kliknite na dugme U redu.
 5. Imenujte .pst datoteku ili kliknite na dugme U redu da biste prihvatili podrazumevano ime.
 6. Kliknite na dugme U redu.
 7. Kliknite na dugme Zatvori.
 8. Na dnu okna za navigaciju izaberite stavku Lista fascikli.
 9. U oknu za navigaciju sada ?ete videti novu .pst datoteku koju ste imenovali u 5. koraku.
 10. Prevucite informacije o .pst datoteci iz postoje?ih Outlook 2007 ili Outlook 2003 fascikli u novu .pst datoteku koju ste kreirali.

  Napomena Ako imate e-poruke ili druge stavke koje sadr?e Unikod znakove, one ne?e biti prikazane u novoj .pst datoteci koju ste kreirali.
Sada mo?ete koristiti .pst datoteku koju ste kreirali u starijim verzijama programa Outlook.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 830336 - Poslednji pregled: 13. maj 2010. - Revizija: 7.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Klju?ne re?i: 
kbinfo KB830336

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com