Straipsnio ID: 830336 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

Microsoft Office Outlook 2007 ir Microsoft Office Outlook 2003 turi skirting? format? bei didesn? bendr? dyd? apriboti nei .pst failus, esan?ius ankstesn?s versijos Microsoft Outlook asmenini? aplank? (.pst) failo. Programoje Outlook 2002 ir senesn?se versijose PST failai yra Amerikos nacionalinio standart? instituto (ANSI) formatu, ir bendras dydis yra 2 gigabait? (GB) limit?.

Pagal numatytuosius nustatymus .pst failai yra Unicode formos programoje Outlook 2007 ir programos Outlook 2003. Be to, .pst fail? dyd? turi riba, kuri yra didesnis nei 2 GB limitas kuri yra skirta i? ANSI PST failai. Pagal numatytuosius nustatymus nustatytas per Unicode .pst fail? programoje Outlook 2007 ir programos Outlook 2003 konfig?ruotas 20 GB. Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
832925 Kaip sukonfig?ruoti abiej? (.pst) dyd?io limitas ir (.ost) failai Outlook 2003
Kaip kad buvo ankstesn?se versijose Outlook, Outlook 2003 interneto prane?im? prieigos protokolo versija 4rev1 (IMAP4) s?skaitose ir HTTP naudoti .pst failus, kurie nenaudoja Unicode formatu. Tod?l, IMAP arba HTTP abonementams Outlook 2003 PST failai yra tik 2 GB. Programoje Outlook 2007, interneto prane?im? prieigos protokolo versija 4rev1 (IMAP4) s?skaitose ir HTTP naudoti Unicode formato .pst failus ir yra ne tik 2 GB.

Daugiau informacijos

Jei norite prieiti prie Outlook 2007 arba Outlook 2003 .pst fail? i? kito kompiuterio, kuris ankstesn? versij? Outlook ?diegta, arba jei ?dieg?te program? Outlook 2007 arba Outlook 2003 ir nusprend? j? pa?alinti ir naudoti Outlook 2002 arba anks?iau, turite pakeisti .pst failo atgal ? ANSI format?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleisti Outlook 2007 arba Outlook 2003.
 2. Meniu Failas spustel?kite duomen? fail? tvarkymas, ir tada spustel?kite prid?ti.
 3. Spustel?kite Outlook 97-2002 asmenini? aplank? fail? (PST).
 4. Spustel?kite gerai.
 5. Pavadinti .pst fail?, arba spustel?kite gerai , kad pavadinim±.
 6. Spustel?kite gerai.
 7. Spustel?kite u?daryti.
 8. Spustel?kite aplank? s?ra?as nar?ymo srities apa?ioje.
 9. Nar?ymo srityje, dabar pamatysite savo nauj? .pst fail?, kad j?s pavadino 5 veiksme.
 10. Nutempkite .pst failo informacij? i? j?s? esam? Outlook 2007 arba Outlook 2003 aplanko ? nauj? .pst fail?, kur? suk?r?te.

  Pastaba Jei esate ?dieg? el. lai?kus ar kiti daiktai, kurie yra Unicode simboli?, jie n?ra nurodyti sukurt? nauj? .pst fail?.
Dabar galite naudoti .pst fail?, kur? suk?r?te ankstesn?se programos Outlook versijose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 830336 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 16 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2003
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmt KB830336 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 830336

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com