Beschrijving van Visio 2002 Service Pack 2

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 830242 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

Microsoft heeft een update uitgebracht voor Microsoft Visio 2002. Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2) bevat de meest recente updates voor Microsoft Visio 2002. Deze update bevat beveiligingsverbeteringen en verbeteringen in stabiliteit en prestaties. Deze update geldt voor elk niveau van Visio 2002. Deze update bevat alle updates die zijn opgenomen in Visio 2002 Service Release 1 (SR1) naast updates die zijn uitgebracht na SR1 voor Visio 2002.

INLEIDING

In dit artikel wordt beschreven hoe u Microsoft Visio 2002 SP2. Ook in dit artikel wordt beschreven welke problemen worden opgelost door Microsoft Visio 2002 SP2.

Meer informatie

Hoe u de update

BelangrijkVoordat u deze update installeert, moet de volgende eis is voldaan:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Voordat u Deze update moet u Windows Installer 2.0 of hoger installeren. Voor extra Zie informatie over deze vereiste het 'Windows Installer-Update Sectie ' van dit artikel.

EÚn computer bijwerken

Als u Microsoft Visio hebt ge´nstalleerd vanaf CD-ROM, hebt u de de volgende twee opties:
 • De website van Microsoft Office Product Updates te gebruiken automatisch de nieuwste updates die alle beschikbare service installeren Packs en openbare updates.
 • Installeer alleen Microsoft Visio 2002 SP2 door de de stappen die verderop in dit artikel worden beschreven.
OpmerkingMicrosoft raadt u aan de clientupdate te installeren via de website Office Product Updates. De website Office Product Updates detecteert uw specifieke installatie van Microsoft Office en wordt u gevraagd Installeer precies wat u nodig hebt om ervoor te zorgen dat uw installatie van Office volledig up-to-date is.

Office Product Updates-website


De website Office Product Updates detecteren hebben de vereiste updates u moet installeren op uw computer, Ga naar de volgende Microsoft-website:
http://Office.Microsoft.com/en-us/downloads/maincatalog.aspx
Klik opControleren op Updates. Na de detectie voltooid, ontvangt u een lijst met aanbevolen updates ter goedkeuring. Klik opInstallatie startenhet proces te voltooien.

Alleen installeren Visio 2002 SP2


Als volgt downloaden en installeren van de clientupdate:
 1. De volgende bestand is gedownload van het Microsoft Downloadcentrum Center:

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Downloaden het clientpakket voor Visio 2002 Service Pack 2 nu.

  Releasedatum: maart 23, 2004

  Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft support bestanden, klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen. Microsoft gebruikt de meest huidige software voor virusdetectie die beschikbaar op de datum was dat het bestand is geboekt. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die voorkomen onbevoegde wijzigingen aan het bestand.
  OpmerkingU kunt een gelokaliseerde versie van Visio 2002 SP2 downloaden van de volgende Microsoft-website:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 00B9DFE4-ED08-4328-B355-4BC63D6267B2
 2. Klik opOpenom het downloaden te starten en installatie van Visio 2002 SP2.
 3. Als u wordt gevraagd de update te installeren, klikt u opJa.
 4. Klik opJade gebruiksrechtovereenkomst accepteren Overeenkomst.
 5. Plaats de CD-ROM van Visio 2002 gevraagd hiervoor en klik vervolgens opOK.
 6. Wanneer u een bericht dat de installatie geslaagd, klikt u opOK.
OpmerkingNadat u de update installeert, kunt u deze niet verwijderen. Terugkeren naar installatie voordat de update werd ge´nstalleerd, moet u Visio 2002 verwijderen en opnieuw installeren vanaf de oorspronkelijke CD-ROM.

Update voor beheerdersinstallaties

Als u Visio 2002 hebt ge´nstalleerd vanaf een serverlocatie, de server beheerder moet de serverlocatie bijwerken met de beheerdersupdate en die update implementeren op uw computer.

Als u de server beheerder, volgt de beheerdersupdate downloaden:
 1. Maak in Microsoft Windows Verkenner een nieuwe map op station C en vervolgens naam van de map kb830242.
 2. De volgende bestand is gedownload van het Microsoft Downloadcentrum Center:

  Deze afbeelding samenvouwenDeze afbeelding uitklappen
  Downloaden
  Downloaden nu het pakket.

  Releasedatum: maart 23, 2004

  Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft support bestanden, klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  119591Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloaden
  Microsoft heeft dit bestand op virussen. Microsoft gebruikt de meest huidige software voor virusdetectie die beschikbaar op de datum was dat het bestand is geboekt. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die voorkomen onbevoegde wijzigingen aan het bestand.
  OpmerkingU kunt een gelokaliseerde versie van Visio 2002 SP2 downloaden de volgende Microsoft-website:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId = 00B9DFE4-ED08-4328-B355-4BC63D6267B2
 3. Klik opOpslaanVisio 2002 SP2 opslaan installatiebestand (bijvoorbeeld de Visio 2002-kb830242-fullfile-enu.exe) de map C:\kb830242.
 4. Klik opStart, en klik vervolgens opUitvoeren.
 5. In deOpenin het vakcmd, en klik vervolgens opOK.
 6. Typ de volgende regels bij de opdrachtprompt en vervolgens Druk op ENTER na elke regel:

  cd\kb830242

  Visio 2002-kb830242-fullfile -taal versie.exe /c /t:c:\kb830242


  Opmerkingtaalversiede taal id van het gedownloade installatiebestand eerder.

  Voor Voorbeeld:

  cd\kb830242

  Visio 2002-kb830242-fullfile-enu.exe. /t:c:\kb830242 /c
 7. Klik opJade gebruiksrechtovereenkomst accepteren Overeenkomst.
 8. Typ bij de opdrachtpromptafsluiten, en druk op ENTER om de opdrachtprompt af te sluiten.
 9. Als u bekend met de procedure voor het bijwerken van bent uw beheerdersinstallatie, klikt u opStart, en klik vervolgens opUitvoeren. Typ de volgende opdracht in deOpenvak
  msiexec /aPad beheerdersinst\MSI-bestand/p C:\Kb830242\MSP-bestand
  waarNetwerkpadhet pad naar uw beheerdersinstallatiepunt voor Visio 2002 (bijvoorbeeld C:\Visio2002)MSI-bestandhet MSI-databasepakket voor Visio 2002 (bijvoorbeeld Visio.msi) enMSP-bestandde naam update MSP-bestand (bijvoorbeeld van de administratieve Visio2002-KB830242-fullfile-enu.msp).

  OpmerkingU kunt toevoegenqbde opdrachtregel zodat deVisio 2002 administratieve Installatiehet dialoogvenster en deGebruiksrechtovereenkomst Overeenkomsthet dialoogvenster niet weergegeven.
 10. De update wilt implementeren op de clientwerkstations, klikt u opStart, en klik vervolgens opUitvoeren. Typ de volgende opdracht in hetOpenvak
  msiexec /iPad beheerdersinst\MSI-bestandINSTALLEER =Lijst met functiesREINSTALLMODE = vomu
  waarNetwerkpadhet pad naar uw beheerdersinstallatiepunt voor Visio 2002 (bijvoorbeeld C:\Visio2002)MSI-bestandhet MSI-databasepakket voor Visio 2002 (bijvoorbeeld Visio.msi) enOnderdelenlijstis de lijst met onderdelen (hoofdlettergevoelig) die worden ge´nstalleerd moeten voor de bijwerken. Alle functies wilt installeren, kunt uINSTALLEER ALLE =.

Bepalen of de update is ge´nstalleerd

De update bevat een bijgewerkte versie van het volgende bestand:
  File name  Version
  -----------------------
  Visio.exe  10.0.5006.4
Vaststellen welke versie van Visio 2002 is ge´nstalleerd op uw computer, volgt.

OpmerkingOmdat er verschillende versies van Microsoft Windows de stappen afwijken op uw computer. Als ze zijn uw de productdocumentatie om deze stappen te voltooien.
 1. Klik opStart, en klik vervolgens opZoeken.
 2. In deZoekresultaten, klik opAlle bestanden en mappenonderZoeken Zoekassistent.
 3. In deVolledige of gedeeltelijke bestandsnaamvak typeVisio.exe, en klik vervolgens opZoeken.
 4. In de lijst met bestanden met de rechtermuisknopVisio.exe, en klik vervolgens opEigenschappen.
 5. Op deVersietabblad, welke versie Visio 2002 op uw computer is ge´nstalleerd.
Deze update bevat tevens bijgewerkte versies van de de volgende bestanden:
Pkmaxctl.dll
Pkmforms.dll
Pkmcore.dll
Gdiplus.dll
Promotescript.dll 
Pkmcdo.dll
Msdaipp.dll
Msvcp60.dll
Msdapml.dll
Secmanager.dll
Vaiddmanager.dll
Pkmws.dll
Pkmtrace.dll
Vaipkmmem.dll
Appr.gif
Category.htt
Classicfolder.htt
Cout.gif
Management.htt
Pend.gif
Pkmres.dll
Pkmsstlb.dll
Schema.htt
Search.htt
Smartf.htt
Workspace.htt
Msonsext.dll
Athprxy.dll
Mssadmin.dll
Mssadmws.dll
Msserror.dll
Mssitlb.dll
Mssrchadm.inf 
Srchadm.dll
Srchadmstp.exe
OpmerkingAls Visio 2002 SP2 al is ge´nstalleerd op uw computer u wordt het volgende foutbericht weergegeven wanneer u Visio 2002 SP2:
Deze update is al toegepast of deze is opgenomen in deze update al is toegepast.

Vereisten voor Windows Installer

De update die wordt beschreven in dit artikel vereist Windows Installer 2.0 of hoger. Microsoft Windows XP en Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) bevatten Windows Installer 2.0 of hoger. Installeren de nieuwste versie van Windows Installer, gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites.

Windows Installer voor Microsoft Windows 95 Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition (Me):
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = cebbacd8-c094-4255-b702-de3bb768148f % 20 & displaylang = nl
Windows Installer voor Microsoft Windows NT 4.0 en Windows 2000:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 4b6140f9-2 d 36-4977-8fa1-6f8a0f5dca8f & DisplayLang = nl

Lijst met problemen die door de update worden opgelost

Visio 2002 SP2 lost het probleem dat wordt beschreven in de de volgende Microsoft-beveiligingsbulletin:
http://www.Microsoft.com/protect/computer/updates/bulletins/default.mspx
Visio 2002 SP2 bevat alle updates van Microsoft Visio waren in het volgende servicereleases eerder opgenomen:
 • Update voor Visio Standard 2002 Service Release 1 (SR-1)
 • Update voor Visio Professional 2002 Service Release 1 (SR-1)
 • Visio for Enterprise Architects 2002 servicerelease 1 Update (SR-1)
Voor meer informatie over de specifieke updates in deze servicereleases, klik op de volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
310463Lijst met problemen die zijn opgelost in Visio 2002 Service Release 1 (SR-1)
De volgende updates voor Visio zijn opgenomen in Visio 2002 SP2:
Visio 2002-beveiligingspatch: KB822212
Visio 2002 SR-1-Update: GDI Plus
Visio 2002 SP2 worden de problemen opgelost die worden beschreven in de volgende Visio 2002 hotfixpakket Microsoft Knowledge Base artikelen:

823326Beschrijving van het hotfixpakket voor Visio 2002 Service Release 1: 23 juli 2003
823804Hotfix-pakket voor Visio 2002 Service Release 1: 24 juni 2003


Visio 2002 SP2 worden de problemen opgelost in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen worden beschreven:

315565De methode Window.Selection is traag wanneer shapes selecteren
329478Prestaties afneemt wanneer u bepaalde ActiveX-besturingselementen van derden
320360Opdrachtregeloptie VELD HYPERLINK importeren hyperlink niet in organigramshape uit een bestand
320364Foutbericht 'deze actie kan niet worden voltooid omdat het programma bezet is' wanneer u een Visio 2002-object in WordPad of Word 2002 bewerken
320227Foutbericht 'dit programma heeft een ongeldige bewerking uitgevoerd en zal worden afgesloten' wanneer u Visio 2002 Service Release 1 (SR-1 Start)
321145FIX: Databasemodellen reageert terwijl SQL-gegevensbron vernieuwen
818794Foutbericht 'Microsoft visio C++ runtime Error' wanneer u een dynamische verbindingslijn naar een ander verbindingspunt verplaatst
327605Een automatiseringsfout optreedt na een lange COM-aanroep
811379U kan niet een koppeling toevoegen van een shape voor paginaverwijzing op een nieuwe pagina of een bestaande pagina in het stroomdiagram
811459Foutbericht 'DOS bestanden niet meer' wanneer u uw tekening opslaan in een map off line
813959Uw wijzigingen worden niet opgeslagen in het huidige document
814992Visio wordt onverwacht afgesloten wanneer u tekst bewerkt in een Visio 2002-tekening
818051De bestandsnaam en locatie van een Visio-tekening wordt beheerd door DMS weergegeven in het dialoogvenster 'Opslaan als'
323902Visio 2002 reageert niet meer als u shapes voor organigrammen handmatig verbinding maken
327222Selecteer database werkt record niet
328047Achtergrondpagina's worden niet weergegeven in de voorbeelden van metagegevens
821274Tekst of getallen in AutoCAD DXF- of DWG-bestand in Visio 2002 misvormd
822381Schaalinstelling van de van de CAD-tekeningen is onjuist wanneer u metrische pagina-instellingen
823326Beschrijving van het hotfixpakket voor Visio 2002 Service Release 1: 23 juli 2003
823804Hotfix-pakket voor Visio 2002 Service Release 1: 24 juni 2003
827806Verbindingslijn verbinding geen met een verbindingspunt in Visio 2002 Service Release 1 (SR-1)
Visio 2002 SP2 herstelt de volgende problemen niet zijn eerder beschreven in de Microsoft Knowledge Base.

Visio wordt onverwacht afgesloten wanneer u een COM-invoegtoepassing toevoegen

Wanneer u een COM-invoegtoepassing van Microsoft Office XP, Visio toevoegen 2002 onverwacht en het foutbericht bericht:
Microsoft Visio is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Als u bekijkt de Details van het foutbericht ontvangt u een fouthandtekening die vergelijkbaar is met het volgende:
  AppName  AppVer   ModName ModVer  Offset
  -------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.525.4 Unknown 0.0.0.0 00000017

ACL's en bestandscodering verloren wanneer u een Visio-bestand op een NTFS-partitie opslaan

Wanneer u een Visio-bestand op een NTFS-partitie opslaan, toegangsbeheer (ACL's) en bestandscodering gaan verloren.

Niet alle gebruikers zijn ge´mporteerd in het organigram van Exchange server

Wanneer u het organigram gebruikt voor het importeren van gegevens uit een Microsoft Exchange server een relatief klein aantal gebruikers, niet bevat alle gebruikers kunnen worden ge´mporteerd in het organigram.

Visio 2002 wordt onverwacht afgesloten met een foutbericht voor het bestand Vislib.dll

Wanneer u in Visio 2002 werkt, Visio 2002 onverwacht, en u ontvangt het volgende foutbericht weergegeven:
Microsoft Visio Er is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Als u de details van het foutbericht weergeeft, kan Zoek een fouthandtekening van de volgende strekking:
  AppName  AppVer   ModName   ModVer   Offset
  -------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.525.4 Vislib.dll 10.0.525.4 00164986

De formules in een ShapeSheet niet opnieuw berekend als verwacht

Wanneer u een formule in het ShapeSheet van Visio-tekening gebruiken de formule kan niet berekenen zoals verwacht wanneer de celwaarden zijn opgenomen. in de formule wijzigen.

De optie Reverse-Engineering wordt niet toegevoegd aan het menu Project in Visual Studio.NET na de installatie van Visio 2002

Wanneer u Visio 2002 installeert, is de optie Reverse-Engineering niet toegevoegd aan het menu Project in Visual Studio.NET.

Visio afgesloten zonder foutbericht wanneer u op de knop tekenpagina weergeven

Wanneer u klikt op deTekenpagina weergevenknop terug naar een andere pagina van de Visio-tekening zonder onverwacht afgesloten een foutbericht.

Visio wordt onverwacht afgesloten met een foutbericht voor de Cross-Functional.dll-bestand

Wanneer u de tekening opent in Visio 2002, Visio afgesloten onverwacht, en u ontvangt het volgende foutbericht weergegeven:
Microsoft Visio is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Wij excuses voor het ongemak.
Als u de details van de fout weergeven het bericht mogelijk een fouthandtekening van de volgende strekking:
  AppName  AppVer    ModName        ModVer    Offset
  -------------------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.2420.4 Cross Functional.dll 10.0.2210.4 0000f8c9

U kunt reverse-engineering sjabloon ondernemingsproject

Wanneer u reverse-engineering-oplossing, reverse-engineering sjablonen zijn beschikbaar voor uw onderneming-sjabloon Project.

Visio wordt onverwacht afgesloten wanneer u tussen vensters schakelen taak

Wanneer u herhaaldelijk tussen vensters schakelen terwijl deVisio Opslaan alshet dialoogvenster wordt weergegeven, wordt Visio onverwacht, en het volgende foutbericht:
Microsoft Visio is een fout opgetreden en moet worden gesloten. Onze excuses voor het ongemak.

Interne foutbericht wanneer u een Visio-tekening als een XML-Stencil opslaan

Wanneer u klikt opOpslaanVisio-tekening als opslaanXML-Stencil (*.vsx)(op deBestandmenu, klik opOpslaan als), verschijnt het volgende foutbericht
Interne Visio-fout: # 1
Actie: 1005: opslaan Als

Probeer eerst sluiten en opnieuw openen van het bestand. Vervolgens opnieuw Visio.

Het querygedeelte van URL van de hyperlink verloren wanneer u een Visio-tekening opslaan

Wanneer u een Visio-tekening die opslaat bevat een vorm met een hyperlink een query als een webpagina, het query-gedeelte van de hyperlink voert URL verloren (niet opgeslagen).

Foutbericht 'de parameter is onjuist' wanneer u een tekening een gebruikersformulier bevat opslaat

Wanneer u een Visio-tekening die opslaat, bevat een gebruikersformulier met Microsoft Office-werkblad 10.0-besturingselement wordt de volgende Foutbericht:
Microsoft Visual Basic:

Systeem Fout & H80070057(-2147024809).
De parameter is onjuist.

Afbeeldingen ontbreken als u een gepubliceerde pagina op een Unix-server

Wanneer u een Visio-tekening met meerdere pagina's opslaan als een webpagina met de hoofdletter bestandsextensies (bijvoorbeeld *.EMZ) en publiceert u de tekening op een Unix-webserver weergegeven afbeeldingen op de pagina niet. Als u op onderbreken en Klik op de muis op een hyperlink op de pagina de functie hyperlinks nog steeds zoals verwacht.

Visio verdwijnt wanneer u probeert wijzigingen opslaan in een Visio UML-oplossing

Wanneer u de wijzigingen opslaan in een Visio UML-oplossing kan Visio verdwijnen. Als u Taakbeheer bekijkt, Visio niet wordt vermeld als een actief programma op deToepassingentabblad. Een Visio-proces kan echter nog wel op deProcessentabblad.

Visual Basic Editor menu's en opdrachten worden weergegeven in de Nederlandse taal met de Nederlandse versie van een ge´nstalleerd MUI

Als u de Nederlandse Multilingual User Interface Pack (MUI) installeren vanaf Office XP met de Engelse versie van Visio 2002 en start de Visual Basic Editor, de Visual Basic Editor menu's en opdrachten worden weergegeven in Nederlands. Echter, als u vanuit een ander Microsoft Visual Basic Editor starten Office-programma en, de Visual Basic Editor menu's opdrachten Engels.

Visio 2002 wordt onverwacht afgesloten met een foutbericht voor het bestand Sg.dll

Wanneer u met shapes in Visio 2002-tekening werkt kan Visio 2002 onverwacht afgesloten en verschijnt het volgende foutbericht:
Microsoft Visio is een fout opgetreden en moet worden afgesloten. Wij excuses voor het ongemak.
Als u de details van de fout weergeven het bericht mogelijk een fouthandtekening van de volgende strekking:
  AppName  AppVer    ModName ModVer    Offset
  ------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.2420.4 Sg.dll  10.0.2210.4 00036e8f

Visio wordt onverwacht afgesloten wanneer u een Gantt-diagram kopiŰren

Wanneer u een Gantt-diagram in een Visio-tekening terwijl er kopiŰren aanvullende tekst op het Klembord Visio onverwacht, en het volgende foutbericht:
Microsoft Visio is een fout opgetreden en moet worden gesloten. Onze excuses voor het ongemak.
Als u de details van het foutbericht weergeeft, kan Zoek een fouthandtekening van de volgende strekking:
  AppName  AppVer    ModName   ModVer    Offset
  ---------------------------------------------------------
  Visio.exe 10.0.2420.4 Vislib.dll 10.0.2514.4 00001bf0

De relatie niet uit het model verwijderd wanneer u een tabel met een relatie in een databasemodeldiagram in Visio EA verwijderen

Wanneer u een tabel met een relatie in een Database verwijderen Modeldiagram in Visio voor Enterprise Architects (EA), de relatie is niet uit het model verwijderd.

Visio wordt onverwacht afgesloten wanneer u de tekstvakken Minimum of Maximum voor Koreaanse tekens in feit Editor van een Database - oplossing ORM-bronmodel typt

Wanneer u met de Koreaanse Input methode Koreaanse tekens typt In de vakken Minimum of Maximum voor een nieuwe frequentiebeperking in editor Feiteneditor van een Database - ORM-bronmodel oplossing Visio afgesloten onverwacht.

Visio wordt onverwacht afgesloten wanneer u globale code bewerken

Wanneer u een tweede keer in een Visio-EA globale code bewerken diagram tijdens dezelfde sessie van Visio Visio afgesloten onverwacht.

Visio wordt onverwacht afgesloten wanneer u een tekening naar een Microsoft Internet Explorer-venster slepen

Wanneer u een Visio-tekening Internet Explorer-venster sleept Visio onverwacht.

Visio reageert niet meer wanneer u een database bijwerken

Wanneer u een databasetabel in een Visio-databasemodel bijwerken met een Oracle-database lijkt Visio niet meer reageert (loopt vast).

Er wordt een waarschuwingsbericht weergegeven bij het openen van een afbeelding onjuist pad weergeven

Wanneer u dubbelklikt op een shape in een Visio-tekening met deEventDblClkgebeurtenis is gekoppeld aan een afbeelding (zoals een JPEG- of GIF-afbeelding) de waarschuwingsvenster dat wordt weergegeven de programma voor het openen van de afbeelding in plaats van het werkelijke pad van de afbeelding.

Omgekeerde engineering functionaliteit wordt niet ge´nstalleerd met Visio 2002 SR-1

Nadat u Visio 2002 SR-1, omgekeerde engineering functionaliteit is ingeschakeld (op deProjectmenu) in de versies van Visual Studio Enterprise Architect.2003 NET.

Het venster dat u hebt gemaakt met een VBA-macro wordt niet aangepast als verwacht

Wanneer u een nieuw venster met een Microsoft Visual Basic voor maken Applications (VBA)-macro in Visio het venster kan niet als formaat verwacht.

Bestandsmachtigingen afwijken wanneer u een Visio 2002-bestand op een NTFS-partitie opslaan

Wanneer u een Visio 2002-bestand op een NTFS-partitie opslaat, kan het bestand dezelfde machtigingen als de map die het bestand is opgeslagen niet verkrijgen .

De laatste waarde behouden na het verwijderen van een cel waarnaar wordt verwezen

Als u een cel waarnaar wordt verwezen in dezelfde of een andere verwijderen Visio-shape de cel waarnaar verwijderde cel behoudt de laatste waarde van de verwijzing. In eerdere versies van Microsoft Visio zou de waarde REF() weergegeven.

Een CAD-tekening niet correct wordt geschaald in een Visio-tekening met metrische instellingen

Wanneer u een CAD-tekening in een Visio-tekening met metric invoegen instellingen van de CAD-tekening niet correct wordt geschaald.

U wordt gevraagd de cd-rom van Visio wanneer u Visio 2002-beveiligingspatch: 3 September 2003

Wanneer u de Visio 2002-beveiligingspatch: 3 September 2003 u wordt mogelijk gevraagd om de cd-rom van Visio 2002.

Engelse tekst weergegeven voor het paar beheren van webpagina's en mappen sectie op een computer met de Japanse versie van Microsoft Windows nadat u Visio 2002 SR-1

Nadat u de Japanse versie van Visio 2002 upgrade naar Visio 2002 SR-1 op uw computer met de Japanse versie van Windows, de tekst inMapopties(op deExtramenu) vanMijn ComputerEngelse tekst kan worden weergegeven op deWeergavetabblad onder deCombinatie van webpagina's beheren en mappensectie.

EEN.VDX-bestand wordt opgeslagen met de machtigingen die de machtigingen van de doelmap niet overeenkomen

Wanneer het opslaan van de Visio 2002-tekening als een XML-tekening (*.vdx) de tekening wordt opgeslagen met de machtigingen die de machtigingen niet overeenkomen de doelmap.

Eigenschappen

Artikel ID: 830242 - Laatste beoordeling: zaterdag 5 maart 2011 - Wijziging: 2.0
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio for Enterprise Architects 2002
Trefwoorden:á
atdownload kbdownload kbinfo kbupdate kbmt KB830242 KbMtnl
Automatisch vertaald artikel
BELANGRIJK: Dit artikel is vertaald door de vertaalmachine software van Microsoft in plaats van door een professionele vertaler. Microsoft biedt u professioneel vertaalde artikelen en artikelen vertaald door de vertaalmachine, zodat u toegang heeft tot al onze knowledge base artikelen in uw eigen taal. Artikelen vertaald door de vertaalmachine zijn niet altijd perfect vertaald. Deze artikelen kunnen fouten bevatten in de vocabulaire, zinsopbouw en grammatica en kunnen lijken op hoe een anderstalige de taal spreekt en schrijft. Microsoft is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden, fouten en schade ontstaan door een incorrecte vertaling van de content of het gebruik ervan door onze klanten. Microsoft past continue de kwaliteit van de vertaalmachine software aan door deze te updaten.
De Engelstalige versie van dit artikel is de volgende:830242

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com