โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับชุดเก็บรวบรวมข้อมูล PSSDIAG

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830232 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

PSSDIAG เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ของชุดเก็บรวบรวมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ทั่วไป ใช้บริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อรวบรวมบันทึกและข้อมูลต่าง ๆ แฟ้ม PSSDIAG สามารถเก็บแฟ้มบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพ ให้วิธีการของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL สืบค้นกลับ SQL Server ผลผลิตสคริปต์การบล็อค บันทึกเหตุการณ์ของ Windows และ SQLDIAG แสดงผล รวบรวมข้อมูลที่สามารถกำหนดเองได้ โดยการเปิด หรือปิดการใช้งานใดก็ได้ บันทึกเหล่านี้ชนิด ด้วยการเปลี่ยนแปลงช่วงของตัวอย่างของสคริปต์การบล็อค และ แฟ้มบันทึกการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน และ ด้วยการปรับเปลี่ยนเหตุการณ์เฉพาะและเคาน์เตอร์สำหรับ ของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL และการตรวจสอบประสิทธิภาพในการจับภาพ PSSDIAG สามารถเรียกใช้แบบกำหนดเอง ยูทิลิตี้หรือสคริปต์แบบกำหนดเองของ Transact SQL server สำหรับกรณีที่มีข้อมูลที่จำเป็นต้องมีสนับสนุน ภายนอกชนิดการวินิจฉัยวิธีได้รับการสนับสนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารนี้ใช้ได้กับรุ่น PSSDIAG ที่ ส่งการบริการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของ สนับสนุนกรณี เครื่องมือรุ่นที่แตกต่างกันเล็กน้อยจะพร้อมใช้งานสำหรับสาธารณะ การดาวน์โหลด สำหรับเอกสารประกอบที่มุ่งเน้นการดาวน์โหลดรุ่นสาธารณะของ เครื่องมือ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft ผู้พัฒนาเครือข่าย (MSDN):
ขอบ http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa175399 (SQL.80)
สำหรับ Microsoft SQL Server 2000 และ Microsoft SQL Server 7.0 แฟ้มต่อไปนี้จะสามารถดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์:

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ PSSDIAG ชุดเก็บรวบรวมข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์ในขณะนี้

วันออกจำหน่าย: 29 กันยายน 2004

สำหรับ Microsoft SQL Server 2005 และรุ่นที่ใหม่กว่า ใช้ตัวจัดการการ Pssdiag และ Sqldiag สามารถพบได้บนไซต์ codeplex ต่อไปนี้:
http://diagmanager.codeplex.com/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ MSDN:
http://blogs.msdn.com/b/psssql/archive/2011/05/24/pssdiag-sqldiag-configuration-manager-released-to-codeplex.aspx

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดาวน์โหลดแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
119591 วิธีการขอรับแฟ้มสนับสนุนของ Microsoft จากบริการออนไลน์
Microsoft สแกนแฟ้มนี้เพื่อป้องกันไวรัส Microsoft ใช้ซอฟท์แวร์ตรวจสอบไวรัสล่าสุดณวันที่แฟ้มถูกลงรายการบัญชี แฟ้มถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์เพิ่มการรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแฟ้ม

วิธีการเริ่ม PSSDIAG

PSSDIAG ขยายไปยังโฟลเดอร์ C:\PSSDIAG ที่สร้างขึ้นบนของคุณ คอมพิวเตอร์ โฟลเดอร์นี้จะต้องอยู่บนไดรฟ์ที่มีเนื้อที่ว่างเพียงพอ พร้อมใช้งานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและแฟ้มบันทึกที่มีการกำหนดค่า PSSDIAG การจับภาพ เนื่องจาก PSSDIAG คุณสามารถกำหนดค่าการเก็บรวบรวมแฟ้มบันทึกที่แตกต่างกันมาก ชนิด พื้นที่ว่างของดิสก์ที่จำเป็นอาจแตกต่างจากเมกะไบต์หรือสอง ขึ้น เมื่อต้องการหลายกิกะไบต์ ระวังซึ่งบางครั้งจำนวนข้อมูลการสืบค้นกลับ รวบรวมขึ้นอยู่กับลักษณะและระดับเสียงของปริมาณที่เซิร์ฟเวอร์ กำลังประมวลผล ดังนั้น การประเมินที่แน่นอนอาจไม่สามารถทำ สำหรับข้อมูล คอลเลกชันที่เกี่ยวข้องกับชนิดของการสืบค้นกลับข้อมูลสูงเช่นการสืบค้นกลับของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็นการเรียกใช้ PSSDIAG จากไดรฟ์ท้องถิ่น ไม่ใช่จากเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน หรือยัง จากไดรฟ์เครือข่ายที่แมป

โดยทั่วไป คุณจะเรียกใช้ PSSDIAG ในเครื่อง บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกำหนดค่า PSSDIAG เพื่อ ตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเรียกใช้ PSSDIAG จากระยะไกล ดู "การเรียกใช้ PSSDIAG จากระยะไกล หรือ บนเซิร์ฟเวอร์ SQL คลัสเตอร์" ส่วนของบทความนี้

หมายเหตุ คุณอาจจำเป็นต้องทำขั้นตอนเพิ่มเติมถ้าคุณเก็บรวบรวมข้อมูล จากอินสแตนซ์คลัสเตอร์ของ SQL Server ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่าน "วิธีการรัน PSSDIAG จากระยะไกลหรือ บน SQL Server เป็นกลุ่ม "ของบทความนี้ ถ้าคุณ กำลังเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ของ SQL Server ถึงแม้ว่าจะเป็นการ PSSDIAG ทำงานเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์

Pssdiag.exe ไม่ได้มีนัยสำคัญ ความต้องการรักษาความปลอดภัยของลำดับชั้น อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลระบบ Microsoft Windows NT ข้อมูลประจำตัวจำเป็นสำหรับการวินิจฉัยซึ่งสามารถใช้เป็น PSSDIAG อีกทางหนึ่งคือกำหนดค่าการจับภาพ นอกจากนี้ คุณต้องมี หน้าที่ ข้อมูลประจำตัวของ SQL Server ถ้า PSSDIAG คือ กินการวินิจฉัย จาก SQL Server (นั่นคือ ถ้า PSSDIAG ไม่ได้ทำงานในโหมดที่ไม่มี "ทั่วไป" ที่ /G บรรทัดคำสั่งสวิตช์) โดยค่าเริ่มต้น PSSDIAG จะทำให้ Windows การเชื่อมต่อกับ SQL Server รับรองความถูกต้อง อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ SQL Server รับรองความถูกต้องถ้าคุณต้องการ

PSSDIAG สนับสนุนหลายตัวเลือกบรรทัดคำสั่ง พารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งเลือกกำหนดได้ ดูส่วน "พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง PSSDIAG" อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วจะไม่ จำเป็นใช้พารามิเตอร์หรือไม่ก็ได้ หลังจากที่คุณได้มา PSSDIAG Pssdiag.exe กับการเรียกใช้แฟ้มจากแพคเกจที่ศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft เริ่มต้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล

เมื่อเริ่มต้น PSSDIAG ก่อนเปิด และ แล้ว กำหนดค่าแฟ้มบันทึกที่มีการกำหนดค่าการจับภาพ กระบวนการนี้ อาจใช้เวลาหลายวินาที เมื่อเริ่มต้น PSSDIAG ทั้งหมด และบันทึกทั้งหมดคือ ที่ใช้งานอยู่ นั้นจะแสดงข้อความต่อไปนี้ไปยังคอนโซล:

2003/10/02 12:30:14.90 เริ่มต้นคอลเลกชัน PSSDIAG กด Ctrl + C เมื่อต้องหยุด


ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ PSSDIAG เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ ปัญหาที่คุณจะพิมพ์ออกมาที่จะ รอจนกว่าคุณได้รับข้อความ ก่อนที่คุณได้พยายามที่ทำให้เกิดปัญหา

เข้าสู่ระบบไม่เพียงพอ เซสชันของคอนโซลที่เรียกใช้ PSSDIAG ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ สมบูรณ์ และ PSSDIAG ได้ถูกปิดลง เนื่องจาก PSSDIAG เป็นอรรถประโยชน์คอนโซล ไม่มีบริการ การบันทึกของเซสชันที่กำลังเรียกใช้ PSSDIAG จะปิด ลงรวบรวมข้อมูลโปรแกรมอรรถประโยชน์และสิ้นสุด คุณสามารถเรียกใช้ PSSDIAG จากการเทอร์มินัล เซสชันของเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณต้องการใช้ และคุณสามารถตัดการเชื่อมต่อเซสชันแทน เข้าสู่ระบบไม่เพียงพอจะปล่อยให้ PSSDIAG ทำงานอยู่

วิธีหยุด PSSDIAG

เมื่อต้องหยุด PSSDIAG ให้กด CTRL + C ในหน้าต่างคอนโซลที่ PSSDIAG กำลังทำงานอยู่ โปรดสังเกตว่า จะยังสามารถแนะนำ PSSDIAG เพื่อให้ปิดตัวเอง ลงโดยอัตโนมัติ ณเวลาระบุ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ในส่วน "จะเริ่มต้นและหยุด PSSDIAG" ถ้าเป็น PSSDIAG เพิ่มแฟ้มโดยอัตโนมัติไปยังแฟ้ม.cab บีบอัด อาจใช้เวลาสักค่อนข้าง สำหรับ PSSDIAG เพื่อสิ้นสุดการบีบอัดแฟ้มบันทึกครั้งสุดท้าย หลังจากที่คุณกด CTRL + C PSSDIAG จะส่งข้อความ ที่อยู่ คล้ายกับต่อไปนี้ไปยังคอนโซล:
ข้อมูลสิ้นสุด PSSDIAG 12:24:00.69 2003/10/02 คอลเลกชัน รอสักครู่ในขณะที่กระบวนการปิดระบบ และแฟ้มจะถูกบีบอัด (นี้ อาจใช้เวลาหลายนาที)


หลังจากที่ข้อความนี้ปรากฏขึ้น PSSDIAG จะไม่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ แม้ สามารถต่อไปจะบีบอัดข้อมูลที่รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้

ก่อนที่จะ PSSDIAG ปิดโดยสมบูรณ์ ดังกล่าวอาจพร้อมท์ให้คุณ ด้วยข้อความที่คล้ายกับ:

เพิ่มแฟ้มใน F:\pssdiag\output\ เมื่อต้องการ PSSDIAGCAB 'ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลในการลบ F:\pssdiag\output\backup\


เมื่อเป็นไปได้ Microsoft ขอแนะนำว่า คุณตอบ ด้วย "N" เพื่อเก็บไฟล์ถูกเก็บรวบรวมข้อมูลในการ การสำรองข้อมูล folderuntil คุณสามารถ confirmthat ที่มีแฟ้มผลลัพธ์ Pssdiag.cab เหมือนเดิม

สถานที่เก็บของเอาพุ PSSDIAG

นอกจากว่าคุณได้กำหนดโฟลเดอร์การแสดงผลแบบกำหนดเอง โดยใช้การ /O พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง PSSDIAG สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อ ผลผลิต ในโฟลเดอร์ที่ถูกเรียกใช้ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ PSSDIAG ด้วย ที่ / C0 (ค่าเริ่มต้น) หรือ / C1 พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งเพื่อปิดใช้งานการบีบอัดโดยอัตโนมัติ การ แฟ้มผลลัพธ์จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์นี้ คุณอาจต้องการบีบอัด ผลผลิต โฟลเดอร์ที่ มีเครื่องมือที่คุณเลือกถ้าคุณต้องการอัปโหลด โฟลเดอร์ไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน Microsoft

ถ้าคุณกำลังทำงาน PSSDIAG ในโหมดการบีบอัดแบบอัตโนมัติ นั้นจะเพิ่มแฟ้มผลลัพธ์ทั้งหมดไปที่บีบอัด แฟ้ม Pssdiag.cab ในการ ผลผลิต โฟลเดอร์ โดยค่าเริ่มต้น PSSDIAG จะไม่ทำการบีบอัดใด ๆ หลังจากที่แฟ้มถูกเรียบร้อยแล้วเพิ่มลงในแฟ้ม Pssdiag.cab ไม่ ย้ายไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากที่ชื่อ การสำรองข้อมูล. ที่ การสำรองข้อมูล โฟลเดอร์ถูกสร้างขึ้นในการ ผลผลิต โฟลเดอร์ หมายเหตุว่า ยอดเงินของการบีบอัดข้อมูลสูงสุดที่ คุณสามารถเพิ่มไปยัง CAB เดียว แฟ้มคือ 2 กิกะไบต์ (GB) ได้ ถ้ามีการเก็บรวบรวมข้อมูล เกิน 2 GB, CAB แฟ้มเพิ่มเติมที่ชื่อว่า Pssdiag2.cab, Pssdiag3.cab และอื่น ๆ จะถูกสร้างขึ้น

เอา PSSDIAG

PSSDIAG การลงทะเบียนใด ๆ วัตถุ COM คัดลอกแฟ้มใด ๆ ไดเรกทอรีระบบ หรือปรับเปลี่ยนรีจิสทรีของระบบ เมื่อต้องการเอาออก PSSDIAG เมื่อข้อมูล คอลเลกชันเสร็จสมบูรณ์ ลบโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยแฟ้ม PSSDIAG PSSDIAG ติดตั้งหลายระบบเก็บกระบวนการในการ ต้นแบบ ฐานข้อมูล กระบวนงานที่เก็บไว้เหล่านี้จะถูกเอาออกเมื่อใด PSSDIAG ปิดลง

พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง PSSDIAG

คุณสามารถเรียกใช้ PSSDIAG / จากนั้น บรรทัดคำสั่งเพื่อดูรายการของพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่ PSSDIAG สนับสนุน พารามิเตอร์ที่ใช้บ่อยที่สุดไว้ในตัวเลือกต่อไปนี้ ตาราง พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นตัวเลือก

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
พารามิเตอร์คำอธิบาย
/Qโหมดเงียบ จะแสดงกล่องโต้ตอบที่ต้องให้ผู้ใช้ โต้ตอบ เช่นพร้อมท์เพื่อลบแฟ้มสำรองข้อมูล
/C#/ C0 ปิดใช้งานการบีบอัดโดยอัตโนมัติ และ / C1 เปิดใช้งานการบีบอัด NTFS สำหรับแฟ้มในไดเรกทอรีของเอาพุต / C0 (ไม่มีการบีบอัด) เป็นค่าเริ่มต้น
/B YYYYMMDD_HH:MM:SS
ระบุค่าเริ่มต้นในอนาคต เวลาการเริ่มต้นการเรียกเก็บเงิน PSSDIAG จะยังคงใช้งานจนถึงขณะนี้ ต้องป้อนวันและเวลาในแบบฟอร์มที่ถูกต้องที่ระบุไว้ที่นี่ วันและเวลาสามารถระบุเข้าด้วยกัน หรือแยกต่างหาก ยกตัวอย่างเช่น คุณ สามารถระบุเวลาเท่านั้น หรือวันเท่านั้น
/E YYYYMMDD_HH:MM:SS
ระบุโดยอัตโนมัติ เวลาปิดเครื่อง เมื่อถึงเวลานี้ PSSDIAG โดยอัตโนมัติหยุดข้อมูล คอลเลกชัน และปิดตัวเอง วันและเวลาคุณสามารถระบุ เข้าด้วยกัน หรือแยกต่างหาก ยกตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุวันและเวลาหรือวัน เฉพาะ
/Gโหมดการทั่วไป ค่าเริ่มต้นของ PSSDIAG ไปยัง SQL Server เกี่ยวกับ โหมดชุดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องให้อินสแตนซ์ที่กำลังทำงานของ SQL Server ที่ /G พารามิเตอร์ปิดใช้งานการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะของ SQL server ดังนั้น PSSDIAG สามารถใช้ได้สำหรับสถานการณ์อื่น ๆ


เริ่มต้นโดยอัตโนมัติและหยุดการทำงานของ PSSDIAG

บางครั้งอาจเป็นเรื่องที่สะดวกที่มี PSSDIAG โดยอัตโนมัติ เริ่มการทำงานของชุดเก็บรวบรวมข้อมูล ณเวลาที่ระบุ หรือหยุดโดยอัตโนมัติหลังจาก การรวบรวมข้อมูลเวลาที่ระบุ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจจะแก้ไขเป็น ปัญหาอย่างสม่ำเสมอปรากฏขึ้นที่ 2:00 am ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจต้อง PSSDIAG เพื่อเริ่มการทำงานของชุดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ 1:00 am และปิดลงโดยอัตโนมัติเมื่อ 3:00 am วิธีที่ง่ายที่สุดในการเริ่มต้น และหยุดการรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติที่มี ระบุเวลาที่มีการ ใช้ /B และต้องการ /E พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้รูปแบบวันที่แน่นอน สำหรับพารามิเตอร์เหล่านี้ที่ระบุไว้ใน "PSSDIAG พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง" ส่วน ต้องระบุเวลาที่สัมพันธ์กับเวลาท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์ โดยที่ PSSDIAG กำลังทำงานอยู่

PSSDIAG จะปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อใดก็ ตามที่พบแฟ้มที่ชื่อว่า Pssdiag.stop ในยูทิลิตี้ที่ผลลัพธ์ของโฟลเดอร์ นี้จะมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ได้เมื่อคุณต้องการปิดระบบโดยการโปรแกรม PSSDIAG หลังจากที่เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น แต่คุณไม่ทราบว่าในเลื่อนเวลาที่ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้น เนื้อหาของแฟ้ม Pssdiag.stop ไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวเลือกหนึ่งคือการ ใช้คำสั่งต่อไปนี้ในแฟ้มชุด:
ECHO abc > F:\PSSDIAG\Output\PSSDIAG.STOP

ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ PSSDIAG

เนื่องจาก PSSDIAG เป็นเพียงแค่ wrapper รอบ ๆ ชุดเก็บรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ APIs และยูทิลิตี้ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของ PSSDIAG ที่ทำงานโดยปกติ เท่ากับผลกระทบต่อการส่งข้อมูลที่มีการกำหนดค่า PSSDIAG ในการจับภาพ ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานเดียวกันจะสามารถเห็นได้ติดตามข้อมูลเดียวกันถูกจับภาพ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้ PSSDIAG

คุณสามารถกำหนดค่า PSSDIAG ในการจับภาพ จำนวนข้อมูลขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ และชนิดของข้อมูลที่มีการจับภาพ มีการกำหนดโดยทั่วไปเองสำหรับแต่ละการแก้ไขปัญหา เนื่องจากการ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เมื่อต้องการทำให้คำสั่งทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะพิเศษที่อาจมีการเรียกใช้ PSSDIAG โดยไม่ต้องพิจารณาชนิดของแฟ้มบันทึกและการติดตามเหตุการณ์ที่กำลังถูก การเก็บรวบรวม ถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของชุดเก็บรวบรวมข้อมูล บนเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่ส่ง PSSDIAG เพื่ออธิบายว่า การวิเคราะห์การเชื่อมต่อชนิดว่า จะมีการกำหนดค่าการจับภาพ

หนึ่ง งานที่ Pssdiag.exe ดำเนินการที่อาจใช้ CPU ที่มีนัยสำคัญ ทรัพยากรถูกเก็บถาวรอัตโนมัติรวมรายการของแฟ้มข้อมูลใน CAB โดย ค่าเริ่มต้น คุณลักษณะนี้ถูกปิดใช้งาน อย่างไรก็ตาม นั้นสามารถถูกเปิดใช้งานด้วยการ /C พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง ที่ /C พารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งที่ระบุไว้ในรายละเอียดใน "PSSDIAG ส่วนของพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่ง"

เรียกใช้ PSSDIAG จากระยะไกล หรือ บน เซิร์ฟเวอร์ SQL คลัสเตอร์

สำหรับ PSSDIAG เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล จากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล หรือจากการ ต้องปรับเปลี่ยนกลุ่มการอินสแตนซ์ของ SQL Server แฟ้ม Pssdiag.ini ดังกล่าว ต้องระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์ที่มีการเชื่อมต่อ PSSDIAG ควร บอก เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่คุณกำลังทำงาน ด้วยชื่อของเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวนี้ คุณสามารถกำหนดค่าอย่างถูกต้องก่อนที่ PSSDIAG ถูกส่งถึงคุณ

ถ้าคุณอยู่ การเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตนเอง การค้นหาแฟ้ม Pssdiag.ini ในโฟลเดอร์เดียวกันกับ Pssdiag.ini Pssdiag.exe เปิดใน Notepad บรรทัดแรกในแฟ้มประกอบด้วย สายอักขระ "จาก" รอบระยะเวลาระหว่างวงเล็บก้ามปูด้วยการแทนนั้น ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ถ้าคุณกำลังเก็บรวบรวมข้อมูลจากอินสแตนซ์ที่มีชื่อของ SQL เซิร์ฟเวอร์ โปรดสังเกตว่า ชื่อเซิร์ฟเวอร์คือไม่ ชื่อเต็มของอินสแตนซ์ของ SQL เซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นชื่อของอินสแตนซ์ของ SQL Server "MYSERVER\MyInstance" คุณจะแทนบรรทัดแรกของแฟ้ม Pssdiag.ini ด้วย "[MYSERVER]"

ติดตามของผู้สร้างโปรไฟล์ SQL จะดำเนินการในทุกครั้ง เซิร์ฟเวอร์ เนื่องจากการนี้ ถ้า PSSDIAG ได้ ถูกกำหนดค่าให้เก็บรวบรวมของผู้สร้างโปรไฟล์ ข้อมูล มีนั้นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน PSSDIAG จากระยะไกล ในกรณีเหล่านี้ Microsoft แนะนำให้ คุณเรียกใช้ PSSDIAG ภายใน เซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณต้องการให้พิจารณาตัวเลือกของชุดเก็บรวบรวมข้อมูลระยะไกลเมื่อ จำเป็นต้องใช้การส่งข้อมูลของผู้สร้างโปรไฟล์ ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนที่คุณกำลังใช้งาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ถ้าอินสแตนซ์ของ SQL Server จะเป็นกลุ่ม ใช้ ชื่อเซิร์ฟเวอร์เสมือนของชื่อคอมพิวเตอร์ของโหนดคลัสเตอร์

สิ่งสำคัญ คุณต้องระบุชื่อของเซิร์ฟเวอร์เสมือนในได้ชัดเจนเสมอ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ที่คลัสเตอร์ของ SQL Server แม้แต่แฟ้มของ Pssdiag.ini เมื่อ PSSDIAG จะถูกเรียกใช้ภายในหนึ่งโหนดคลัสเตอร์
โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ PSSDiag ในบทความนี้ใช้เฉพาะกับ SQL เซิร์ฟเวอร์ 7.0 และ SQL Server 2000 มีการสร้างรุ่นสำหรับ SQL Server 2005 รุ่นใหม่จะมีชื่อว่า SQLDiag และมาพร้อมกับ SQL Server 2005 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเกี่ยวกับ SQLDiag ให้ดูหัวข้อ "SQLDiag" ในหนังสือ 2005 ของ SQL Server แบบออนไลน์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830232 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
  • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB830232 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830232

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com