Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης στο Office 2003

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 830168 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιέχει απαντήσεις σε ορισμένα από τα πιο συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την τοπική προέλευση εγκατάστασης η δυνατότητα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ε1: Στο τέλος της εγκατάστασης του Microsoft Office 2003, μπορείτε να δείτε το Διαγραφή αρχείων εγκατάστασης πλαίσιο ελέγχου στη σελίδα εγκατάστασης ολοκληρώθηκε. Επιπλέον, μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα που αναφέρει ότι, συνιστάται να διατηρείτε τα αρχεία εγκατάστασης για τη συντήρηση του Office και ενημερωμένες εκδόσεις. Γιατί θα θέλετε να ακολουθήσετε αυτήν τη σύσταση και να διατηρήσετε τα αρχεία εγκατάστασης;

A1: Η δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης είναι μια νέα δυνατότητα του Office 2003 το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ενώ αυτή η δυνατότητα καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο στον σκληρό σας δίσκο (μέχρι Για να ανάλογα το προϊόν του Microsoft Office που 290 megabyte (MB) εγκατάσταση), αφήνοντας τα αρχεία στον σκληρό σας δίσκο, δεν χρειάζεται να παρέχετε το CD-ROM του Office αργότερα, εάν έχετε να προσθέσετε ένα στοιχείο του Office, για να εκτελέσετε μια επιδιόρθωση της εγκατάστασης του Office ή να εγκαταστήσετε μια ενημερωμένη έκδοση του Office σας εγκατάσταση του Microsoft Office Online (http://office.microsoft.com). Εάν έχετε Κάντε κλικ για να επιλέξετε το Διαγραφή αρχείων εγκατάστασης το πλαίσιο ελέγχου, μπορείτε Ίσως χρειαστεί να παρέχετε το CD-ROM του Office, όπως ακριβώς θα κάνατε με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office.

Q2: Τι θα συμβεί εάν είστε ήδη χαμηλό χώρο στο δίσκο και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης; Θα εκτελέσετε χώρο στο δίσκο στον σκληρό σας δίσκο και να μετακινήσετε αρχεία ή να καταργήσετε προγράμματα;

A2: Η δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης έχει ενσωματωμένες λογική για την ανίχνευση χαμηλή χώρος στο δίσκο. Όταν καμία από τις μονάδες δίσκων έχει περισσότερα από 1.5 gigabyte (GB) ελεύθερος χώρος στο δίσκο, η δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης είναι αυτόματα απενεργοποιημένη.

Όταν μία ή περισσότερες μονάδες δίσκου σας έχει περισσότερα από 1,5 GB ελεύθερο χώρο, η μονάδα δίσκου με περισσότερο διαθέσιμο χώρο που χρησιμοποιείται για την τοπική Για να εγκαταστήσετε δυνατότητα προέλευσης. Όταν μία ή περισσότερες μονάδες δίσκου σας έχει περισσότερα από 1.5 GB ελεύθερου χώρου και μία από τις μονάδες δίσκου που έχει περισσότερο από 1,5 GB ελεύθερο χώρο χρησιμοποιεί το σύστημα αρχείων NTFS, η μεγαλύτερη μονάδα δίσκου NTFS στον υπολογιστή σας χρησιμοποιείται για Δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης, ακόμη και αν δεν είναι η μεγαλύτερη μονάδα δίσκου σε σας υπολογιστής.

Όταν χρησιμοποιείται η δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης, τα αρχεία που αντιγράφονται στη μονάδα δίσκου αντιγράφονται σε νέο φάκελο κρυφά κατά την ρίζα της μονάδας δίσκου και το φάκελο με το όνομα \MSOCACHE. Μόνο τοπικές μονάδες δίσκου Οι μη αφαιρούμενο είναι επιλέξιμες για τη φιλοξενία τα αρχεία αντιγράφονται από την τοπική εγκατάσταση Δυνατότητα προέλευσης.

Τ3: Τι θα συμβεί εάν εγκαταστήσετε πολλά προϊόντα του Office 2003; Είναι δυνατόν να καταλήξετε με έναν φάκελο \MSOCACHE σε περισσότερες από μία μονάδα δίσκου ή διαμέρισμα δίσκου;

A3: Ενώ κάθε μεταγενέστερα εγκατεστημένο προϊόν του Office θα εκτελέσει το ίδιο έλεγχος για το διαθέσιμο χώρο στο δίσκο, το πρόγραμμα εγκατάστασης του Office 2003 θα επιλέγει πάντα την υπάρχοντα φάκελο \MSOCACHE να αποθηκεύσετε τα αρχεία που απαιτούνται για την τοπική Για να εγκαταστήσετε δυνατότητα προέλευσης. Όταν το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντοπίζει ότι δεν υπάρχει μια μονάδα δίσκου με μεγαλύτερη από 1,5 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο, θα είναι η δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης απενεργοποιημένη για το προϊόν του Office 2003 που προσπαθείτε να εγκαταστήσετε. Το πρόγραμμα εγκατάστασης απενεργοποιεί την δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης, όταν δεν υπάρχει μια δισκέτα της μονάδας δίσκου που έχει περισσότερα από 1,5 GB ελεύθερου χώρου στο δίσκο για την αποτροπή ζητημάτων που ενδέχεται να προκύψουν Όταν ο υπολογιστής διαθέτει περιορισμένο χώρο στο δίσκο.

Q4: Όταν θέλετε να εξοικονομήσετε χώρο στο δίσκο, μπορείτε να διαγράψετε τα αρχεία που αντιγράφονται στο σκληρό σας δίσκο, όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης;

A4: Αρ. Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης για να διαγράψετε τα αρχεία που αντιγράφονται στο σκληρό σας δίσκο, και στη συνέχεια εκτελέστε οποιονδήποτε τύπο δραστηριότητας εγκατάστασης, ζητηθεί το CD-ROM του Office 2003 και οποιοδήποτε απαιτούμενο αρχείο προέλευσης των αρχείων που έχουν αντιγραφεί στον σκληρό σας δίσκο ξανά.

Η προτεινόμενη μέθοδος για κατάργηση τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης από τη μονάδα σκληρού δίσκου σας είναι να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο το τοπικής προέλευσης εγκατάστασης για να καταργήσετε τα αρχεία από την τοπική μονάδα σκληρού δίσκου. Αυτό το εργαλείο είναι διαθέσιμο από το Office Resource Kit που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402361033.aspx
Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο το τοπικής προέλευσης εγκατάστασης για να καταργήσετε τα αρχεία που έχουν προσωρινά αποθηκευτεί τοπικά, τις καταχωρήσεις μητρώου που αφορούν τα αρχεία καταργούνται επίσης ώστε η κατάργηση των αρχείων προκαλέσουν μελλοντικά προβλήματα.

Ε5: Στο παρελθόν, ήταν σε θέση να δημιουργήσετε είδωλο διαχειριστικής εγκατάστασης στο δίκτυο και να χρησιμοποιήσετε την εικόνα για την ανάπτυξη του Office σε χρήστες του δικτύου σας. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο για ανάπτυξη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα τοπικού αρχείου προέλευσης εγκατάστασης στο Office 2003;

A5: Αρ. Η δυνατότητα τοπικής προέλευσης εγκατάστασης χρησιμοποιεί αρχεία συμπιεσμένα σε αρχειοθήκες. Κατά την εγκατάσταση του Office χρησιμοποιώντας το /A εγκατάστασης γραμμή εντολών, τα αρχεία εξάγονται από την αρχειοθήκη. Ωστόσο, μπορείτε να αναπτύξετε από ένα είδωλο CD που έχει αντιγραφεί στο δίκτυο. Εργαλεία ανάπτυξης που παρέχονται στο Office 2003 Resource Kit έχουν έχουν τροποποιηθεί για να παρέχει το ίδιο επίπεδο προσαρμογής, κατά την ανάπτυξη του Office 2003 χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις βελτιωμένες Εργαλεία, ανατρέξτε στο Microsoft Office 2003 Resource Kit. Για να προβάλετε το Microsoft Office 2003 Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/Assistance/HA011402031033.aspx

Q6: Στο παρελθόν, ενημέρωση διαχειριστικής εγκατάστασης με μια διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση για να αναπτύξετε τα service pack και άλλες ενημερωμένες εκδόσεις στους χρήστες σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο εάν έχετε αναπτύξει το Office 2003 από ένα είδωλο CD σε διακομιστή δικτύου;

A6: Αρ. Πρέπει να παραμείνει την αρχική προέλευση εγκατάστασης στο διακομιστή αμετάβλητη. Πρέπει να αναπτύξετε και άλλες ενημερωμένες εκδόσεις από την εφαρμογή της έκδοση προγράμματος-πελάτη του service pack ή της ενημερωμένης έκδοσης απευθείας στους υπολογιστές των χρηστών. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα πραγματικό πλεονέκτημα για το εύρος ζώνης δικτύου του οργανισμού σας Επειδή μόνο θα χρειαστεί να προωθήσει το πρόγραμμα-πελάτης service pack ή ενημέρωση μέσω του δικτύου. Συνήθως, το αποθηκεύσετε πάλι προσωρινά και επανεγκαταστήσετε που προκύπτει χρησιμοποιώντας το παλιά μέθοδος απαιτεί μεγαλύτερο εύρος ζώνης δικτύου από την αντιγραφή της εγκατάστασης το πακέτο.

Q7: Πώς ελέγχετε τη θέση του φακέλου \MSOCACHE;

A7: Για να καθορίσετε τη θέση του φακέλου \MSOCACHE, χρησιμοποιήστε το LOCALCACHEDRIVE η ιδιότητα εγκατάστασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το LOCALCACHEDRIVE η ιδιότητα από μια γραμμή εντολών ή από ένα αρχείο ρυθμίσεων εγκατάστασης (αρχείο Setup.ini). Το LOCALCACHEDRIVE η ιδιότητα τεκμηριώνονται στο αρχείο Setup.htm που βρίσκεται στο CD του Microsoft Office 2003.

Σημείωση Δεν μπορείτε να ελέγξετε τη θέση του φακέλου \MSOCACHE στο περιβάλλον χρήστη του προγράμματος εγκατάστασης. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο το τοπικής προέλευσης εγκατάστασης για να αλλάξετε τη μονάδα σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία προσωρινά αποθηκευμένα αρχεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο την τοπική προέλευση εγκατάστασης, επισκεφθείτε το Office Resource Kit που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402361033.aspx
Ε8: Εάν έχετε διαγράψει το φάκελο \MSOCACHE και θέλετε να τοποθετήσετε ξανά, πώς κάνετε που;

Α8: Είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιδιορθώσετε την τοπική προέλευση εγκατάστασης με το τοπικό αρχείο προέλευσης εργαλείο εγκατάστασης που είναι διαθέσιμα στο Office Resource Kit που βρίσκεται στην ακόλουθη τοποθεσία Web:
http://Office.Microsoft.com/en-US/ork2003/HA011402361033.aspx
Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα ενεργοποίηση αυτού του εργαλείου για να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 830168 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 29 Μαΐου 2011 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
  • Microsoft Office Outlook 2003
  • Microsoft Office PowerPoint 2003
  • Microsoft Office Publisher 2003
  • Microsoft Office Small Business Edition 2003
  • Microsoft Office Basic Edition 2003
  • Microsoft Office Access 2003
  • Microsoft Office Professional Edition 2003
Λέξεις-κλειδιά: 
kbPubTypeKC kbwindowsinstaller kbsetup kbinfo kbmt KB830168 KbMtel
Μηχανικά μεταφρασμένο
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.
Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:830168

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com