คำอธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830119 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Outlook 2000 ของบทความนี้ ให้ดู 239652.
สำหรับ Microsoft Outlook 2002 รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 290847.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ ใน Microsoft Outlook 2013 ใน Microsoft Outlook 2010 ใน Microsoft Office Outlook 2007 และ Microsoft Office Outlook 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

กล่องจดหมาย Microsoft Outlook ของคุณขยายเมื่อมีสร้างสินค้าในแบบเดียวกับที่เอกสาร pile บนโต๊ะทำงานของคุณ ในโลกบนกระดาษปกติ ในบางครั้งการสลับเพลงผ่านเอกสารของคุณ และคุณเก็บเหล่านั้นที่มีความสำคัญ แต่ไม่ค่อยที่จะใช้ คุณสามารถละทิ้งเอกสารที่มีความสำคัญน้อยกว่า เช่นพื้นฐานและนิตยสาร ขึ้นอยู่กับอายุของพวกเขา

คุณสามารถทำกระบวนการเดียวกันกับใน Outlook 2003 และรุ่นที่ใหม่กว่าอย่างรวดเร็ว ด้วยตนเองคุณสามารถโอนย้ายรายการเก่าไปยังแฟ้มเก็บได้ โดยคลิกที่เมนูแฟ้มเก็บถาวรหรือคุณสามารถมีรายการเก่าจะถูกโอนย้าย โดยใช้คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ สินค้าที่จะถือว่าเก่าเมื่อพวกเขาไปถึงอายุที่คุณระบุ ด้วยคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ คุณสามารถลบ หรือย้ายรายการเก่า Outlook สามารถเก็บถาวรรายการทุกชนิด แต่เท่านั้นก็สามารถหาแฟ้มที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์อีเมล เช่นกระดาษคำนวณ Microsoft Excel หรือเอกสาร Microsoft Word ที่แนบกับข้อความอีเมล ไม่สามารถเก็บถาวรแฟ้มที่ไม่ได้เก็บอยู่ในโฟลเดอร์อีเมล

คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติมีสองขั้นตอน ก่อนอื่น คุณเปิดคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ ขั้นตอนที่สอง คุณตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับคุณลักษณะเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บถาวร

ตัวอย่าง คุณสามารถกำหนดสินค้าที่จะถูกเก็บถาวรและถี่ทำการเก็บถาวร คุณสามารถเก็บถาวรแต่ละโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมด และกำหนดค่าการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่คุณไม่ต้องการใช้การตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติเริ่มต้น แล้ว คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่คุณเริ่มใช้งาน Outlook Outlook ตรวจสอบคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติของแต่ละโฟลเดอร์ตามวัน และย้ายรายการเก่าไปยังแฟ้มเก็บถาวร สินค้าที่จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบจะถูกลบออก

Outlook 2003 และ Outlook 2007
โดยค่าเริ่มต้น หลาย ๆ โฟลเดอร์ Outlook ถูกตั้งค่า ด้วยคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติเปิดอยู่ ต่อไปนี้คือ รายการ ของโฟลเดอร์ที่มีการเปิดใช้คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ และรอบระยะเวลาอายุหนี้เริ่มต้นของแต่ละโฟลเดอร์:

โฟลเดอร์'ปฏิทิน' (6 เดือน)
โฟลเดอร์งาน (6 เดือน)
โฟลเดอร์บันทึกรายวัน (6 เดือน)
โฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง (2 เดือน)
โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ (2 เดือน)

อินบ็อกซ์ บันทึกย่อ ผู้ติดต่อ และโฟลเดอร์แบบร่างไม่มีคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ คุณไม่สามารถใช้คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติให้กับโฟลเดอร์ที่ติดต่อ เนื่องจากโฟลเดอร์ที่ติดต่อไม่มีคุณสมบัติการเก็บถาวร

Outlook 2010 และ Outlook 2013
โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติถูกปิดใน Outlook 2010 และ Outlook 2013 อย่างไรก็ตาม โดยค่าเริ่มต้น คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติถูกใช้งานใน Outlook 2003 และ Outlook 2007 ดังนั้น ถ้าคุณปิดใช้งานคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติใน Outlook 2003 หรือ Outlook 2007 และปรับรุ่นเป็น Outlook 2010 หรือ Outlook 2013 คุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติยังคงเปิดใช้งาน

ความแตกต่างระหว่างการเก็บถาวร และการส่งออกสินค้า

เมื่อคุณเก็บถาวรรายการ คุณสามารถเก็บถาวรรายการไปยังแฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) เท่านั้น เมื่อคุณส่งออกรายการ คุณสามารถส่งออกสินค้าไปยังชนิดแฟ้มที่แตกต่างกันมาก รวมทั้งแฟ้ม.pst และแฟ้มข้อความที่มีตัวคั่น โครงสร้างโฟลเดอร์ของคุณที่มีอยู่จะยังคงอยู่ในแฟ้มเก็บถาวรของคุณใหม่ ถ้าไม่มีพาเรนท์โฟลเดอร์อยู่เหนือโฟลเดอร์ที่คุณเก็บถาวร โฟลเดอร์หลักถูกสร้างในแฟ้มเก็บถาวร แต่สินค้าที่อยู่ในโฟลเดอร์หลักจะไม่ถูกเก็บถาวร ด้วยวิธีนี้ โครงสร้างโฟลเดอร์เหมือนกันอยู่ระหว่างแฟ้มเก็บถาวรกับกล่องจดหมายของคุณ โฟลเดอร์ถูกปล่อยไว้ในตำแหน่งหลังจากถูกเก็บถาวร แม้ว่าจะเป็นค่าว่าง คุณสามารถเก็บถาวรชนิดไฟล์หนึ่ง แฟ้ม.pst เท่านั้น

เมื่อคุณส่งออกสินค้า รายการต้นฉบับจะถูกคัดลอกไปยังแฟ้มส่งออก แต่จะไม่ถูกเอาออกจากโฟลเดอร์ปัจจุบัน

วิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ

สำหรับ Outlook 2010 และ Outlook 2013:
 1. คลิกแฟ้ม แท็บ และจากนั้น คลิกการตัวเลือก แท็บบนเมนูแฟ้ม
 2. คลิกขั้นสูง แท็บ
 3. คลิกการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ'
 4. คลิกเพื่อเลือกแบบเก็บถาวรอัตโนมัติทุก ๆ กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น พิมพ์ตัวเลขในกล่องวันที่เพื่อระบุความถี่ที่กระบวนการเก็บถาวรอัตโนมัติทำงาน
 5. ถ้าคุณต้องการได้รับแจ้งก่อนที่สินค้าจะถูกเก็บถาวร คลิกเลือกก่อนที่จะเก็บพร้อมท์ กล่องกาเครื่องหมาย
 6. ในการแฟ้มเก็บถาวรเริ่มต้น กล่อง พิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับการขายที่เก็บถาวรจะถูกโอนย้ายไป หรือคลิเรียกดู เมื่อต้องการเลือกจากรายชื่อ
 7. คลิตกลง สองครั้ง
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. บนเมนูเครื่องมือคลิกตัวเลือกและจากนั้น คลิกแท็บอื่น ๆ
 2. คลิก'เก็บถาวรอัตโนมัติ'
 3. คลิกเพื่อเลือกแบบเก็บถาวรอัตโนมัติทุก ๆกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น ระบุวิธีที่กระบวนการเก็บถาวรอัตโนมัติจะทำงาน bytyping ตัวเลขในกล่องวัน
 4. ถ้าคุณต้องการได้รับแจ้งก่อนที่สินค้าจะถูกเก็บถาวร คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายเก็บถาวรพร้อมต์ก่อนอัตโนมัติ
 5. ในกล่องเก็บถาวรพิมพ์ชื่อ afile สำหรับการขายที่เก็บถาวรจะถูกโอนย้ายไป หรือคลิกการเรียกดูเพื่อเลือกจากรายการ
 6. คลิก ตกลง สองครั้ง
หลังจากที่คุณได้เปิดคุณลักษณะการเก็บถาวรอัตโนมัติ คุณต้องตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับแต่ละโฟลเดอร์

สิ่งสำคัญแฟ้มข้อมูล Outlook (.pst) ที่คุณเลือกเป็นค่าเริ่มต้นแฟ้มเก็บถาวรต้องอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ การใช้แฟ้ม.pst บนเครือข่ายเท่านั้นได้รับการสนับสนุน กับ Outlook 2010 และภาย ใต้เงื่อนไขบางอย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้แฟ้ม.pst ในเครือข่าย คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft

297019 ข้อจำกัดในการใช้แฟ้มโฟลเดอร์ส่วนบุคคล (.pst) บนการเชื่อมโยง LAN และ WAN

วิธีการตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์

สำหรับ Outlook 2010 และ Outlook 2013:

วิธีที่ 1:
 1. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บถาวรอัตโนมัติ
 2. คลิกโฟลเดอร์ แท็บ และจากนั้น คลิกการตั้งค่าการเก็บถาวรอัตโนมัติ
วิธีที่ 2:
 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเก็บถาวรอัตโนมัติ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. คลิกถาวร แท็บ
 3. เมื่อต้องการตั้งค่าถาวร คุณสมบัติสำหรับโฟลเดอร์นี้ ให้คลิกเลือกล้างรายการที่เก่ากว่า กล่องกาเครื่องหมาย
 4. เมื่อต้องการระบุเวลาที่สินค้าต้องถูกโอนไปยังแฟ้มเก็บถาวร พิมพ์ตัวเลขในการเดือน กล่อง
 5. เมื่อต้องการระบุแฟ้มสำหรับสินค้าจะโอนย้ายไป คลิกย้ายรายการเก่าไปที่เก็บถาวร
 6. ในการย้ายรายการเก่าไป กล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับรายการเก็บถาวรไว้ หรือคลิเรียกดู เมื่อต้องการเลือกจากรายชื่อ และจากนั้น คลิกตกลง
สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2003:
 1. ในรายการโฟลเดอร์คลิกขวา thefolder ที่คุณต้องการเก็บถาวรอัตโนมัติ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
 2. คลิกที่แท็บเก็บถาวรอัตโนมัติ
 3. การตั้งค่าคุณสมบัติการเก็บถาวรอัตโนมัติสำหรับโฟลเดอร์นี้ clickto เลือกล้างรายการที่เก่ากว่า
 4. เมื่อต้องการระบุเวลาที่สินค้าต้องเป็น automaticallytransferred ไปยังแฟ้มเก็บถาวร พิมพ์ตัวเลขในกล่องเดือน
 5. เมื่อต้องการระบุแฟ้มสำหรับสินค้าที่เก็บถาวรจะมี transferredto คลิกย้ายรายการเก่าไป
 6. ในกล่องย้ายรายการเก่าไปพิมพ์ชื่อแฟ้มสำหรับรายการที่เก็บถาวร หรือคลิกการเรียกดูเพื่อเลือกจาก alist และจากนั้น คลิกตกลง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830119 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Outlook 2013
 • Microsoft Outlook 2010
 • Microsoft Outlook 2010 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
Keywords: 
kbconfig kbemail kbbackup kbinfo kbmt KB830119 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:830119

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com