ใน Windows Server 2003 และ Windows XP บ่อยครั้งที่ W32Time ทำการบันทึก ID ของเหตุการณ์ 50 และการปรับเวลาที่ไม่ดีเกิดขึ้น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 830092 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อบริการ Windows Time (W32Time) ปรับเวลาให้ตรงกับนาฬิกาภายนอก เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งในบันทึกของระบบ


ID เหตุการณ์: 50
แหล่ง: W32time
ชนิด: คำเตือน
บริการเวลาตรวจพบความแตกต่างของเวลามากกว่า 5000 มิลลิวินาทีสำหรับช่วงเวลา 900 วินาที ความแตกต่างด้านเวลาอาจเป็นผลมาจากการปรับเวลาให้ตรงกันด้วยการใช้นาฬิกาที่มีความเที่ยงตรงต่ำ หรือสภาพเครือข่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพ บริการเวลาไม่สามารถปรับเวลาให้ตรงกันได้อีกต่อไป และไม่สามารถให้บริการเวลากับไคลเอ็นต์อื่นๆ หรือปรับปรุงนาฬิการะบบได้ เมื่อได้รับประทับเวลาที่ถูกต้องจากตัวให้บริการเวลา บริการเวลาจะทำการแก้ไขตัวเองให้ถูกต้อง

ในลำดับชั้นของโดเมนเริ่มต้น เมื่อตัวควบคุมโดเมนลูกที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003 พยายามปรับเวลาให้ตรงกัน คุณอาจได้รับข้อความแจ้งเหตุการณ์ต่อไปนี้:


ID เหตุการณ์: 38
แหล่ง: W32time
ชนิด: ข้อมูล
ตัวจัดการเวลา NtpClient ไม่สามารถเข้าถึง หรือได้รับข้อมูลเวลาที่ไม่ถูกต้องจาก yourpdc.forestroot.com (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123)


ID เหตุการณ์: 47
แหล่ง: W32time
ชนิด: คำเตือน
ตัวจัดการเวลา NtpClient: ไม่ได้รับการตอบสนองที่ถูกต้องจากเพียร์ที่กำหนดค่าเอง yourpdc.forestroot.com หลังจากพยายามติดต่อไปแล้ว 8 ครั้ง เพียร์นี้จะได้รับการปฏิเสธเป็นแหล่งเวลาและ NtpClient จะพยายามค้นหาเพียร์ใหม่ด้วยชื่อ DNS นี้


ID เหตุการณ์: 29
แหล่ง: W32time
ชนิด: ข้อผิดพลาด
ตัวจัดการเวลา NtpClient ได้รับการกำหนดค่าเพื่อดึงเวลาจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง อย่างไรก็ตาม ไม่มีแหล่งใดที่สามารถเข้าถึงได้ ณ เวลานั้น จะไม่มีความพยายามในการติดต่อแหล่งข้อมูลนาน 15 นาที NtpClient ไม่มีแหล่งข้อมูลเวลาที่ถูกต้อง

หมายเหตุ ID เหตุการณ์ 29 ยังอาจเกิดขึ้นได้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

Windows XP

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

ข้อกำหนดการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ ที่ออกมาก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลาในรายการวันที่และเวลาในแผงควบคุม
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 (แยกจาก WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 รุ่น 2 (แยกจาก WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Windows XP รุ่นที่ใช้ Itanium รุ่น 2 (แยกจาก WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 รุ่น 3 (แยกจาก WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Windows XP รุ่นที่ใช้ Itanium รุ่น 3 (แยกจาก WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

ข้อมูล Windows Server 2003

Service Pack

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้โหลด Service Pack ใหม่ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100 วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft หรือการสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" จะแสดงภาษาที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดๆ

ข้อกำหนดในการเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มหลังจากนั้น) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานโลก (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ 'วันที่และเวลา' ในแผงควบคุม
Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
สิ่งสำคัญ Microsoft แนะนำให้คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนตัวควบคุมโดเมนที่เป็น Windows Server 2003 ทั้งหมด เริ่มต้นโดยการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนตัวควบคุมโดเมนหลักที่ทำหน้าที่ operations master ในไดเรกทอรีรากของฟอเรสต์ ถ้าคุณประสบกับปัญหานี้บนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกเท่านั้น ให้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนบนตัวควบคุมโดเมนก่อน แล้วจึงติดตั้งโปรแกรมนั้นบนเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิก

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Windows Server 2003 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

Microsoft แนะนำให้คุณปรับเวลาของตัวควบคุมโดเมนหลักให้ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ภายนอก Stratum 1 Network Time Protocol (NTP) หลายๆ เครื่อง คุณไม่ควรเปลี่ยนแปลงตัวควบคุมโดเมนและเซิร์ฟเวอร์ของสมาชิกที่เหลือทั้งหมด ในการกำหนดค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้จะปรับเวลาให้ตรงกับลำดับชั้นของโดเมน

สำหรับการกำหนดค่าเพิ่มเติมและคำแนะนำการปรับใช้สำหรับบริการ Windows Time ในฟอเรสต์ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้
http://technet.microsoft.com/th-th/library/cc773061.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 830092 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 พฤศจิกายน 2551 - Revision: 12.3
ใช้กับ
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003
  • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB830092

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com