คุณอาจได้รับข้อความ "Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments" ใน Outlook

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829982 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณได้รับอีเมลใน Microsoft Outlook ที่มีเอกสารแนบ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้ที่ด้านบนของข้อความหรือบานหน้าต่างการอ่าน:
Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments: []
Outlook ทุกรุ่นนับตั้งแต่ Outlook 2000 Service Release 1 (SR1) มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่จะบล็อคเอกสารแนบที่อาจทำให้คอมพิวเตอร์ได้รับความเสี่ยงจากไวรัสหรือภัยคุกคามอื่นๆ แม้ว่า Outlook จะบล็อคการเข้าถึงเอกสารแนบ แต่เอกสารแนบนั้นยังคงอยู่ในข้อความอีเมล

บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการที่สามารถดำเนินการหากคุณต้องเปิดเอกสารแนบที่มีการบล็อคใน Outlook นอกจากนี้ บทความนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของเอกสารแนบที่ Outlook บล็อค

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้า Outlook บล็อคเอกสารแนบ คุณจะไม่สามารถบันทึก ลบ เปิด พิมพ์ หรือดำเนินการอื่นๆ กับเอกสารแนบใน Outlook ได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้วิธีต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงเอกสารแนบได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

สี่วิธีแรกได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงปานกลาง ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ และคุณต้องการใช้การแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถใช้วิธีการในส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง"

คุณอาจปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าพิมพ์บทความนี้ออกมาก่อน เนื่องจากวิธีการบางอย่างมีขั้นตอนที่ต้องเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้เพื่อเปิดเอกสารแนบที่ถูกบล็อคใน Outlook:

วิธีที่ 1: ใช้พื้นที่การใช้แฟ้มร่วมกันเพื่อเข้าถึงเอกสารแนบ

คุณอาจต้องขอให้ผู้ส่งบันทึกเอกสารแนบไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ FTP ที่คุณสามารถเข้าถึง ขอให้ผู้ส่งส่งการเชื่อมโยงไปยังเอกสารแนบบนเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ FTP คุณสามารถคลิกที่การเชื่อมโยงเพื่อเข้าถึงและบันทึกลงในคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้เซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ FTP คุณสามารถขอให้ผู้ส่งช่วยเหลือ หรือติดต่อผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีที่ 2: ใช้เครื่องมือบีบอัดแฟ้มเพื่อเปลี่ยนนามสกุลของชื่อแฟ้ม

ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์หรือไซต์ FTP ที่คุณสามารถใช้ได้ คุณสามารถขอให้ผู้ส่งใช้เครื่องมือบีบอัดแฟ้ม เช่น WinZip เพื่อบีบอัดแฟ้ม ซึ่งจะเป็นการสร้างแฟ้มเก็บข้อมูลบีบอัดที่มีนามสกุลของแฟ้มแตกต่างจากเดิม Outlook ไม่รับรู้นามสกุลของแฟ้มเหล่านี้เป็นภัยคุกคาม ดังนั้นจะไม่บล็อคเอกสารแนบใหม่นี้

เมื่อผู้ส่งส่งเอกสารแนบใหม่นี้ให้กับคุณ คุณสามารถบันทึกไว้บนคอมพิวเตอร์ จากนั้นคุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์บีบอัดแฟ้มของผู้ผลิตรายอื่นเพื่อดึงข้อมูลเอกสารแนบ ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการใช้ซอฟต์แวร์บีบอัดแฟ้มของผู้ผลิตรายอื่น โปรดดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของคุณ

สำหรับรายชื่อผลิตภัณฑ์บีบขนาดข้อมูลของผู้ผลิตรายอื่น โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
291637 เอกสารแนบไม่มีการบีบอัดข้อมูลโดย Outlook 2002 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีที่ 3: เปลี่ยนชื่อแฟ้มให้มีนามสกุลของแฟ้มที่แตกต่างจากเดิม

ถ้าไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์บีบอัดแฟ้มของผู้ผลิตรายอื่น คุณอาจขอให้ผู้ส่งเปลี่ยนชื่อเอกสารแนบเพื่อให้ใช้นามสกุลของชื่อแฟ้มที่ Outlook ไม่รับรู้ว่าเป็นภัยคุกคาม ตัวอย่างเช่น แฟ้มปฏิบัติการที่มีนามสกุลแฟ้ม .exe นั้นสามารถเปลี่ยนชื่อเป็นแฟ้ม Word 97 ที่มีนามสกุลเป็น .doc ได้

ขอให้ผู้ส่งส่งเอกสารแนบที่เปลี่ยนชื่อแล้วให้กับคุณใหม่ หลังจากที่ได้รับเอกสารแนบที่เปลี่ยนชื่อ คุณสามารถบันทึกแฟ้มนั้นลงในคอมพิวเตอร์และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเพื่อใช้นามสกุลเดิมของแฟ้ม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อบันทึกเอกสารแนบและเปลี่ยนชื่อให้ใช้นามสกุลแฟ้มเดิม:
 1. ค้นหาเอกสารแนบในอีเมล
 2. คลิกขวาที่เอกสารแนบ จากนั้นคลิก Copy
 3. คลิกขวาที่เดสก์ท็อป จากนั้นคลิก Paste
 4. คลิกขวาที่แฟ้มที่วาง จากนั้นคลิก Rename
 5. เปลี่ยนชื่อแฟ้มให้ใช้นามสกุลเดิมของแฟ้ม เช่น .exe

วิธีที่ 4: ขอให้ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ Exchange เปลี่ยนการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย

ถ้าคุณใช้ Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange และผู้ดูแลระบบได้กำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยของ Outlook ผู้ดูแลระบบอาจสามารถช่วยเหลือคุณได้ ขอให้ผู้ดูแลระบบปรับการตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยบนกล่องจดหมายของคุณเพื่อยอมรับเอกสารแนบ เช่นแฟ้มที่ Outlook บล็อค

ถ้าวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผลสำหรับคุณ และคุณต้องการใช้การแก้ไขปัญหาขั้นสูง คุณสามารถใช้ขั้นตอนในส่วน "การแก้ไขปัญหาขั้นสูง"

ถ้าคุณไม่ต้องการใช้การแก้ไขปัญหาขั้นสูง เนื้อหานี้จะไม่สามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มเติมได้ สำหรับขั้นตอนถัดไปของคุณ คุณอาจขอรับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น หรือติดต่อฝ่ายสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีติดต่อกับฝ่ายสนับสนุน โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus

การแก้ไขปัญหาขั้นสูง

ถ้าคุณไม่ได้ใช้ Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange หรือถ้าผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ Exchange อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยของ Outlook ได้เอง ให้ใช้วิธีการที่ 1: "ปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบ"

ถ้าคุณใช้ Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange และผู้ดูแลระบบ Exchange Server กำหนดไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงการรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบใน Outlook ให้ใช้วิธีการที่ 2: "กำหนดค่า Outlook ในสภาพแวดล้อมของ Exchange"

วิธีที่ 1: ปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบ

ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows XP
ข้อสำคัญ ก่อนที่จะปรับแต่งการรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบใน Outlook 2000 SR1 และ Microsoft Outlook 2000 SR1a คุณต้องใช้ Microsoft Office 2000 Service Pack 2 หรือ Microsoft Office 2000 Service Pack 3

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนรีจิสทรีและเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบใน Outlook
 1. ออกจาก Outlook ถ้ายังทำงานอยู่
 2. คลิกที่ Start และคลิกที่ Run คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) คำสั่งต่อไปนี้ในกล่อง Open จากนั้นกด ENTER:
  regedit
 3. ตรวจสอบว่ามีคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับ Outlook รุ่นของคุณ

  Microsoft Office Outlook 2007
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Security
  Microsoft Office Outlook 2003
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2002
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Outlook\Security
  Microsoft Outlook 2000
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\Security
  ถ้ามีคีย์รีจิสทรี ให้ไปยังขั้นตอนที่ 5

  ถ้าไม่มีคีย์รีจิสทรี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้าง:
  1. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft
  2. ใน Edit ให้คลิก New จากนั้นคลิก Key
  3. พิมพ์ Office แล้วกด ENTER
  4. ใน Edit ให้คลิก New จากนั้นคลิก Key
  5. สำหรับ Outlook 2007 ให้พิมพ์ 12.0 จากนั้นกด ENTER
   สำหรับ Outlook 2003 ให้พิมพ์ 11.0 จากนั้นกด ENTER
   สำหรับ Outlook 2002 ให้พิมพ์ 10.0 จากนั้นกด ENTER
   สำหรับ Outlook 2000 ให้พิมพ์ 9.0 จากนั้นกด ENTER
  6. ใน Edit ให้คลิก New จากนั้นคลิก Key
  7. พิมพ์ Outlook แล้วกด ENTER
  8. ใน Edit ให้คลิก New จากนั้นคลิก Key
  9. พิมพ์ Security แล้วกด ENTER
 4. ใต้ Edit ให้คลิก New จากนั้นคลิก String Value
 5. คัดลอกและวาง (หรือพิมพ์) ชื่อต่อไปนี้เป็นค่าใหม่:
  Level1Remove
 6. กด ENTER
 7. คลิกขวาที่ชื่อของค่าสตริงใหม่ จากนั้นคลิกที่ Modify
 8. พิมพ์นามสกุลของแฟ้มประเภทที่คุณต้องการเปิดใน Outlook ตัวอย่างเช่น:
  .exe
  ในการระบุแฟ้มหลายประเภท ให้ใช้รูปแบบต่อไปนี้:
  .exe;.com
 9. คลิก OK
 10. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 11. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
เมื่อเริ่มต้น Outlook คุณสามารถเปิดแฟ้มประเภทที่ระบุในรีจิสทรี

หมายเหตุ เราขอแนะนำให้คุณเปิดใช้งานเฉพาะชนิดของแฟ้มที่คุณจำเป็นต้องใช้เท่านั้น ถ้าคุณรับแฟ้มบางชนิดไม่บ่อย เราขอแนะนำให้คุณอนุญาตให้ Outlook เข้าถึงชนิดของแฟ้มดังกล่าวชั่วคราว จากนั้นกำหนดค่า Outlook ให้บล็อคชนิดของแฟ้มด้วยการเลิกทำการเปลี่ยนแปลงกับรีจิสทรี สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดให้ Outlook ปิดกั้นนามสกุลแฟ้มของเอกสารแนบนอกเหนือจากที่ Outlook ปิดกั้นเป็นค่าเริ่มต้น ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ใน Microsoft Knowledge Base:
837388 วิธีกำหนดให้ Outlook ปิดกั้นนามสกุลแฟ้มของเอกสารแนบอื่นเพิ่มเติม (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

วิธีที่ 2: กำหนดค่า Outlook ในสภาพแวดล้อมของ Exchange

ถ้าคุณเรียกใช้ Outlook ในสภาพแวดล้อมของ Exchange ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ Exchange สามารถเปลี่ยนการรักษาความปลอดภัยของเอกสารแนบที่เป็นค่าเริ่มต้นได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่า Outlook ในระบบ Exchange โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
290499 ข้อมูลของผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยอีเมล (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
263297 ข้อมูลของผู้ดูแลระบบเกี่ยวกับอัพเดทการรักษาความปลอดภัยอีเมลของ Outlook: 7 มิถุนายน 2543 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

Attachment Behavior

เอกสารแนบจะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มตามนามสกุลหรือชนิดของแฟ้ม Outlook จะจัดการกับแต่ละกลุ่มต่างกัน

Level 1 ("ไม่ปลอดภัย")

ประเภทไม่ปลอดภัย เป็นนามสกุลแฟ้มที่อาจมีสคริปต์หรือรหัสที่เชื่อมโยงอยู่ คุณไม่สามารถเปิดเอกสารแนบที่มีนามสกุลแบบไม่ปลอดภัย สำหรับรายชื่อของนามสกุลแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/th-th/outlook/HA012299521054.aspx
รายการต่อไปนี้อธิบายวิธีที่ Outlook ทำงานเมื่อคุณได้รับหรือส่งเอกสารแนบที่ไม่ปลอดภัย:
 • คุณจะไม่สามารถบันทึก ลบ เปิด พิมพ์ หรือทำงานกับแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยได้ ด้านบนของข้อความอีเมลจะแสดงให้ทราบว่า Outlook ได้บล็อคการเข้าใช้เอกสารแนบที่ไม่ปลอดภัย และเอกสารแนบนั้นจะเข้าถึงจาก Outlook ไม่ได้ แต่เอกสารนั้นไม่ได้ถูกลบออกจากข้อความอีเมลนั้น
 • หากคุณส่งต่อข้อความอีเมลที่มีเอกสารแนบที่ไม่ปลอดภัย เอกสารแนบนั้นจะไม่รวมอยู่ในข้อความอีเมลที่ส่งต่อ
 • หากคุณส่งข้อความอีเมลที่มีเอกสารแนบที่ไม่ปลอดภัย คุณจะได้รับคำเตือนที่แจ้งว่าผู้รับ Outlook อาจไม่สามารถเปิดเอกสารแนบที่คุณพยายามส่ง คุณสามารถส่งข้อความนั้นโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ กับข้อความเตือน หรืออาจเลือกที่จะไม่ส่งข้อความนั้น
 • ใน Outlook 2003 ถ้าคุณบันทึกหรือปิดข้อความอีเมลที่มีเอกสารแนบที่ไม่ปลอดภัย คุณจะได้รับข้อความเตือนที่ระบุว่าคุณจะไม่สามารถเปิดเอกสารแนบ คุณสามารถข้ามข้อความเตือนและบันทึกข้อความอีเมลได้
 • คุณไม่สามารถใช้คำสั่ง Insert Object เพื่อเปิดวัตถุที่แทรกในข้อความอีเมลแบบ Microsoft Outlook Rich Text คุณจะพบภาพแสดงวัตถุ แต่คุณจะไม่สามารถเปิดหรือเปิดใช้งานวัตถุในข้อความอีเมล
 • คุณจะไม่สามารถเปิดแฟ้มที่ไม่ปลอดภัยที่มีการบันทึกไว้ใน Outlook หรือโฟลเดอร์ของ Exchange โดยตรงได้ แม้ว่าแฟ้มเหล่านี้จะไม่ได้ถูกแนบไว้ในรายการของ Outlook แต่จะยังถือว่าไม่ปลอดภัย เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มที่ไม่ปลอดภัย อาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Can't open the item. Outlook blocked access to this potentially unsafe item.

ระดับ 2

แฟ้มระดับ 2 ไม่ใช่แฟ้มที่ไม่ปลอดภัย แต่ต้องการการรักษาความปลอดภัยมากกว่าเอกสารแนบแบบอื่นๆ เมื่อคุณได้รับเอกสารแนบระดับ 2 Outlook จะพร้อมท์ให้คุณบันทึกเอกสารแนบไปยังดิสก์ คุณไม่สามารถเปิดเอกสารแนบในข้อความอีเมล ตามค่าดีฟอลต์ นามสกุลของแฟ้มจะไม่มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มนี้ แต่ถ้าคุณใช้ Outlook กับเซิร์ฟเวอร์ Exchange และข้อความของคณถูกส่งไปยังกล่องจดหมาย Exchange ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ Exchange สามารถเพิ่มนามสกุลของแฟ้มไปยังรายชื่อระดับ 2

เอกสารแนบอื่นๆ

เมื่อคุณพยายามเปิดเอกสารแนบที่มีนามสกุลของแฟ้มนอกเหนือจากในรายการระดับ 1 หรือระดับ 2 Outlook จะแสดงพร้อมท์ให้คุณเปิดแฟ้มโดยตรงหรือบันทึกลงดิสก์ คุณสามารถปิดพร้อมท์ในอนาคตสำหรับนามสกุลของแฟ้ม ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย Always ask before opening this type of file

หมายเหตุ ถ้าโปรแกรมเชื่อมโยงเข้ากับนามสกุลของแฟ้ม Outlook จะถือว่านามสกุลของแฟ้มนั้นปลอดภัย จนกว่าคุณจะเพิ่มนามสกุลของแฟ้มนั้นในนามสกุลแฟ้มในรายชื่อระดับ 1 หรือระดับ 2

ตัวอย่างเช่น หากคุณติดตั้งโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ที่ใช้นามสกุลแฟ้ม .xyz เมื่อใดก็ตามที่คุณเปิดเอกสารแนบที่มีนามสกุล .xyz โปรแกรมใหม่จะเปิดขึ้น และทำงานกับเอกสารแนบนั้น ตามค่าเริ่มต้น นามสกุลแฟ้ม .xyz จะไม่อยู่ในรายชื่อ "ไม่ปลอดภัย" หรือ ระดับ 2 ดังนั้น Outlook จะถือว่าเป็นนามสกุลแฟ้มที่ปลอดภัย หากคุณต้องการให้ระบบถือว่าแฟ้มนามสกุล .xyz อยู่ในกลุ่ม "ไม่ปลอดภัย" คุณต้องเพิ่ม .xyz ในรายชื่อของนามสกุลแฟ้ม "ไม่ปลอดภัย"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
284414 ผู้รับได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "Outlook blocked access to the following potentially unsafe attachments" เมื่อคุณส่งอีเมลที่มีทางลัดไปยังแฟ้มใน Outlook (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคีย์รีจิสทรี Level1Add โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
312834 คีย์รีจิสทรี Level1Add ขาดหายไปจาก Outlook 2002 (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารแนบที่บล็อคใน Outlook โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ Microsoft Office Online ต่อไปนี้:
http://office.microsoft.com/th-th/outlook/HA012299521054.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829982 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2553 - Revision: 10.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000
 • Microsoft Office Outlook 2007
Keywords: 
kbresolve kbemail kbprb KB829982

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com