ข้อมูลเกี่ยวกับ Jet 4.0 Service Pack 8

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 829558 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ Microsoft Jet 4.0 ฐานข้อมูลโปรแกรม Service Pack 8 (SP8)

สิ่งสำคัญเจ็ต 4.0 SP8 ไม่ได้ปรับปรุงล่าสุดสำหรับฐานข้อมูลโปรแกรมการ Jet 4.0 เมื่อคุณใช้ Microsoft Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003 อย่างไรก็ตาม ดาวน์โหลดสำหรับ Jet 4.0 SP8 จะยังคงพร้อมใช้งาน

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งการปรับปรุงล่าสุดของ Jet เป็นขั้นตอนที่สำคัญไปยังที่เก็บฐานข้อมูลของคุณ Jet ในส่วนบนสุดในการทำงานเงื่อนไขสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับการปรับปรุง Jet ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูล Jet สำหรับระบบปฏิบัติการอื่น และอื่น ๆ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239114วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับโปรแกรมฐานข้อมูลของ 4.0 Jet Microsoft
303528วิธีการที่เก็บฐานข้อมูล Jet 4.0 ในสภาพการทำงานสูงสุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการดาวน์โหลด Jet 4.0 service pack ล่าสุด

มีห้าในขณะนี้รุ่นต่าง ๆ ดาวน์โหลด Jet 4.0 Service Pack 8 ที่มีอยู่:
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows 2000


  สิ่งสำคัญถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1 คุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของ Jet 4.0 ไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8 เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000
  ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows 2000 Service Pack 4 Update Rollup 1 คุณสามารถใช้ 86-ENU.exe Windows2000 KB829558 x ในการติดตั้ง Jet 4.0 SP8 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 2000
  86-ENU.exe Windows2000 KB829558 x
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Microsoft Windows XP


  สิ่งสำคัญถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows XP SP2 คุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของ Jet 4.0 ไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8 เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows XPสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการโหลดเซอร์วิสแพ็คล่าสุดสำหรับ Windows XP โปรดคลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  322389วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows XP
  ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows XP SP2 คุณสามารถใช้ 86-ENU.exe WindowsXP KB829558 x ในการติดตั้ง Jet 4.0 SP8 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows XP
  86-ENU.exe WindowsXP KB829558 x
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows Server 2003


  สิ่งสำคัญถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows Server 2003 SP1 คุณมีรุ่นที่ใหม่กว่าของ Jet 4.0 ไม่ใช่รุ่นที่มาพร้อมกับ Jet 4.0 SP8 เราขอแนะนำให้ คุณติดตั้ง service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  889100วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
  ถ้าคุณไม่สามารถติดตั้ง Windows Server 2003 SP1 คุณสามารถใช้ 86-ENU.exe WindowsServer2003 KB829558 x ในการติดตั้ง Jet 4.0 SP8 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003
  86-ENU.exe WindowsServer2003 KB829558 x
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 หรือ Microsoft Windows NT รุ่น 4.0

  ใช้ Jet40SP8_9xNT.exe การติดตั้ง Jet 4.0 Service Pack 8 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows 95, Windows 98 หรือ Windows NT รุ่น 4.0
  Jet40SP8_9xNT.exe
 • สำหรับคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Windows Millennium Edition

  ใช้ Jet40SP8_WMe.exe การติดตั้ง Jet 4.0 Service Pack 8 บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Windows Millennium Edition
  Jet40SP8_WMe.exe

แฟ้มใน Jet 4.0 Service Pack 8

เจ็ต 4.0 Service Pack 8 ประกอบด้วยแฟ้มต่อไปนี้:
  
  File Name     Version     Size
  ------------------------------------------
  Dao360.dll         3.60.8025.0     557,328
  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380,957
  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512,272
  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303,376
  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1,507,600
  Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348,432
  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151,824
  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53,520
  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241,936
  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213,264
  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356,624
  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422,160
  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315,664
  Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553,232
  Mstext40.dll       4.0.8015.0      258,320
  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831,760
  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614,672
  Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360,720
  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30,749

If you obtain the Jet 4.0 Service Pack 8 download for computers that are running Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, and Microsoft Windows NT version 4.0, you will also receive the ODBC Desktop Driver Pack drivers. These drivers are included with the Windows 2000 operating system, the Windows XP operating system, and the Windows Server 2003 operating system. The ODBC Desktop Driver Pack drivers includes the following files:
  
  File Name     Version     Size
  ------------------------------------------
  Odbcji32.dll    4.0.6205.0    60,224
  Odbcjt32.dll    4.0.6205.0   285,224
  Oddbse32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odexl32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odfox32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odpdx32.dll    4.0.6205.0    27,464
  Odtext32.dll    4.0.6205.0    27,464
หมายเหตุ:The Jet 4.0 Service Pack 8 download for computers that are running Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, and Microsoft Windows NT version 4.0 does include the ODBC Desktop Driver Pack drivers but does not completely install the drivers. To correctly register the ODBC drivers on your computer, you also have to install Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 or later. MDAC does not include these driver files, but MDAC does include the core ODBC DLLs that are required to install the drivers and to use the drivers. You must install MDAC after Jet 4.0 Service Pack 8 so that the files are correctly registered.หมายเหตุ:The file size may vary slightly. The file size depends on the version of Windows that you are running on your computer. The file version does not change.

If you plan to use Jet Replication Manager with Jet 4.0 Service Pack 8 or later, and you do not have Mstran40.exe version 4.0.6508.0, you must also download and install Jet4repl.exe.For additional information about how to obtain Jet4repl.exe, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
321076แฟ้มการจำลองแบบของ Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 รุ่นที่ปรับปรุงจะพร้อมใช้งานในศูนย์ดาวน์โหลด
For additional information about existing problems that are resolved by Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
282349Access quits unexpectedly when linked Oracle table is left inactive
301915Access causes an error when you export fields with data type single or double to Oracle
Additionally, Jet 4.0 Service Pack 8 fixes the following past problems:
 • Performance problems occurred when certain pass-through queries were run.
 • Microsoft Access unexpectedly quit when you tried to upsize a database where the tables contained triggers.

  หมายเหตุ:This service pack prevents Access from quitting. This service pack does not make it possible for you to upsize tables with triggers.
 • An "Invalid argument" error message occurred when you tried to create a linked table by using DAO code after the installation of Jet 4.0 Service Pack 7.
 • An access violation occurred when you ran certain queries that used linked Paradox tables.
 • Oracle integer field appeared as double in Access.
 • When you tried to create links to dBase files, you received an access violation or nothing occurred. That is, no link was created, and you did not receive an error message.
 • When you refreshed a linked table, you were prompted to select a DSN although you were still using the same DSN, and all the connection information was correct.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 829558 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Access 2003
Keywords: 
kbdownload kbinfo kbmt KB829558 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:829558

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com