JAK: Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (część 4)

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Zamknij Zamknij
Numer ID artykułu: 829381 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł jest tłumaczeniem z języka niemieckiego. Wszelkie późniejsze zmiany lub dodatki do oryginalnego artykułu w języku niemieckim mogą nie być uwzględnione w tym tłumaczeniu. Informacje zawarte w tym artykule są oparte na niemieckojęzycznych wersjach tego produktu. Dokładność tych informacji w odniesieniu do innych wersji językowych tego produktu nie została przetestowana w zakresie tego tłumaczenia. Firma Microsoft udostępnia te informacje bez żadnych gwarancji co do ich dokładności i przydatności ani co do kompletności i dokładności tłumaczenia.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi część 4 cyklu Praktyczne porady i wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition. Część 4 zawiera opis sposobu usuwania list historii.
Aby zapoznać się z pozostałymi częściami, użyj łączy znajdujących się na końcu artykułu.

Inne artykuły na ten temat:

Część 1. Przygotowanie 
Część 2. Ponowne konfigurowanie menu Start 
Część 3. Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania 
Część 4. Usuwanie list historii 
Część 5. Dostosowywanie paska zadań 
Część 6. Rozwijanie menu kontekstowych 
Część 7. Pozostałe wskazówki


System Windows tworzy listy historii, dzięki którym można szybko odnaleźć dokumenty lub otwierać strony internetowe. Listy są praktycznym rozwiązaniem, czasami jednak pojawia się potrzeba ich usunięcia. Wpisy mogą być stare albo udostępnianie ich innym użytkownikom może być niepożądane.

Są one również nazywane listami najczęściej używanych elementów (listy MRU). Obejmują one zawartość, z której użytkownik często korzysta. Najważniejsze listy:

Lista ostatnio używanych dokumentów

 • Wyświetlana w menu Start i w folderze C:\Documents and Settings\Nazwa_użytkownika\Moje bieżące dokumenty

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history1


Wskazówka:

Jeżeli nie można odnaleźć tego folderu, należy dostosować opcje folderów. Kliknij ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów w menu Narzędzia. Wybierz kartę Widok i zaznacz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history2


Lista ostatnio używanych programów

 • Wyświetlana jako lista programów do otwarcia po kliknięciu polecenia Uruchom w menu Start

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history3


Lista ostatnio używanych stron internetowych

 • Na pasku adresów programu Internet Explorer

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history4


Wszystkie wymienione listy są przechowywane w rejestrze. Można dokonać edycji pojedynczych wpisów lub usunąć całą listę.

Ręczne usuwanie wszystkich list

W przypadku pojawienia się potrzeby usunięcia wszystkich list można to zrobić przy użyciu interfejsu systemu Windows.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history5


 1. Otwórz okno właściwości paska zadań. W tym celu kliknij pasek prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości.
 2. Wybierz kartę menu Start i kliknij przycisk Dostosuj.
 3. Wybierz kartę Zaawansowane i kliknij przycisk Wyczyść listę
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK. Wszystkie listy zostaną wyczyszczone.


 • Ostatnio używane dokumenty zostaną usunięte z menu Start

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history6


 • Folder Moje bieżące dokumenty jest pusty

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history7


 • Lista wyświetlana po kliknięciu przycisku Start, a następnie kliknięciu polecenia Uruchom zostanie usunięta

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history8


 • Lista adresów internetowych zostanie usunięta

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history9


Zostaną usunięte również określone wpisy rejestru.

 • Klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs zostanie usunięty

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history10


 • Klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU nie ma wpisów

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history11


 • Klucz HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\InternetExplorer\TypedURLs jest pusty

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history12


Automatyczne usuwanie wszystkich list

Wszystkie wymienione czynności mogą zostać wykonane przez system Windows. Wystarczy dokonać odpowiedniego wpisu w rejestrze. W wyniku tego listy będą usuwane automatycznie przy każdym wylogowaniu lub zamknięciu systemu.

 1. Uruchom program REGEDIT.EXE i przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 2. Utwórz następujący wpis:

  • Typ: REG_WORD
  • Nazwa: ClearRecentDocsOnExit
  • Wartość: 1

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history13


 3. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.

Usuwanie tylko jednej listy

Jeżeli chcesz usunąć tylko jedną listę, usuń odpowiedni klucz rejestru.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
history14


 1. Przejdź do żądanego klucza.
 2. Kliknij klucz prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.
 3. Kliknij przycisk Tak.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history15


 4. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.

Uwaga:

Po usunięciu klucza

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs
zostaną usunięte tylko wpisy rejestru. Skróty w folderze Documents and Settings\Nazwa_użytkownika\Moje bieżące dokumenty zostaną zachowane. Należy usunąć również zawartość tego folderu.

Jeżeli tworzenie listy ostatnio używanych dokumentów jest niepożądane (użytkownik chce usunąć folder z menu Start), można wprowadzić to ustawienie na stałe.

 1. Przejdź do klucza

  • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

 2. Utwórz następujący wpis:

  • Typ: REG_WORD
  • Nazwa: NoRecentDocsHistory
  • Wartość: 1

 3. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.

Wskazówka:

Jeżeli lista adresów programu Internet Explorer ma być regularnie usuwana, można ułatwić wykonywanie tej czynności, tworząc plik .reg i tworząc skrót w folderze Autostart.

 1. Uruchom Notatnik i wpisz następujące informacje:

  • Wersja programu REGEDIT.EXE
  • Klucz w nawiasie kwadratowym
  • Znak minusa przed kluczem, który ma zostać usunięty

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history16


 2. Zapisz plik pod nazwą Usuwanie_adresów_URL.reg.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history17


 3. Otwórz folder Documents and Settings\Nazwa_użytkownika\Menu Start\Programy\Autostart. Kliknij folder prawym przyciskiem myszy, wybierz polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Skrót.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history18


 4. Zostanie otwarty Kreator skrótów. Wpisz polecenie REGEDIT.EXE /S, a następnie podaj pełną ścieżkę do pliku Usuwanie_adresów_URL.reg. Kliknij przycisk Dalej.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history19


 5. Wprowadź nazwę skrótu i kliknij przycisk Zakończ.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history20


 6. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.

Usuwanie pojedynczych wpisów

W przypadku konieczności wprowadzenia niewielkich zmian można usuwać pojedyncze wpisy listy.

 1. Przejdź do żądanego klucza.
 2. Kliknij wpis prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Usuń.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history21


 3. Kliknij przycisk Tak.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history22


 4. Wyloguj się, a następnie zaloguj się ponownie.


Uwaga:

Nie ma konieczności dostosowywania wpisu MRULIST. W przypadku dodania nowych wpisów jest on zmieniany automatycznie.

Inne listy

 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Map Network Drive MRU

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history23


 • Jest wyświetlana w oknie dialogowym Mapowanie dysku sieciowego po kliknięciu w menu Narzędzia w Eksploratorze Windows polecenia Mapuj dysk sieciowy (Mój komputer)

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history24


 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5603

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history25


 • Jest wyświetlana w oknie wyszukiwania podczas wyszukiwania plików i folderów

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history26


 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5604

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history27


 • Jest wyświetlana w oknie wyszukiwania podczas wyszukiwania obrazów, dźwięków i plików wideo

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history28


 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Search Assistant\ACMru\5647

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history29


 • Jest wyświetlana w oknie wyszukiwania podczas wyszukiwania komputerów

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history30


 • Identyfikator HKEY_USERS\SID klucza użytkownika \Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Applets\Regedit\Favorites

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history31


 • Lista Ulubionych przechowywana w rejestrze

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history32


 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentFileList

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history33


 • Jest wyświetlana w menu Plik programu Media Player

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history34


 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Player\RecentURLList

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history35


 • Jest wyświetlana w programie Media Player po kliknięciu polecenia Otwórz URL w menu Plik

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  history36MATERIAŁY REFERENCYJNE

Inne artykuły na ten temat:

CZĘŚĆ 1 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829378)
Przygotowanie

CZĘŚĆ 2 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829379)
Ponowne konfigurowanie menu Start

CZĘŚĆ 3 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829380)
Ograniczanie dostępu do Panelu sterowania

CZĘŚĆ 4 Praktycznie wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829381)
Usuwanie list historii

CZĘŚĆ 5 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829382)
Dostosowywanie paska zadań

CZĘŚĆ 6 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829383)
Rozwijanie menu kontekstowych

CZĘŚĆ 7 Praktyczne wskazówki dotyczące rejestru w systemie Windows XP Home Edition (829384)
Pozostałe wskazówki

Właściwości

Numer ID artykułu: 829381 - Ostatnia weryfikacja: 5 marca 2004 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
KB829381

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com