ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกใช้ Office หลายรุ่น Office 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828956 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Office XP โปรดดูที่290576.
สำหรับข้อมูล Microsoft Office 2000 และ Microsoft Office 97 รุ่นของบทความนี้ ดู218861.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แม้ว่าเราไม่แนะนำให้คุณ คุณสามารถติดตั้ง และใช้ Microsoft Office รุ่นหนึ่งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถติดตั้ง และใช้ Microsoft Office 2003 และ Microsoft Office 97 กับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่คุณอาจพบได้ ถ้าคุณทำเช่นนี้ให้คำแนะนำในการป้องกันการรุ่นต่าง ๆ ของ Office จาก conflicting กัน

หมายเหตุ:Microsoft ไม่สนับสนุนการใช้ของ Microsoft Office หลายรุ่นบนเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัล coexistence ไม่ได้รับการสนับสนุนบนเวอร์ชันของ Windows ที่ใช้บริการเทอร์มินัล ถ้าคุณต้องรันการหลายรุ่นของ Office ปิดการใช้บริการเทอร์มินัล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ลำดับของการติดตั้ง

หมายเหตุ:นอกจากนี้ใบสั่งนี้การติดตั้งใช้กับ Microsoft Office แบบสแตนด์อโลนผลิตภัณฑ์--ตัวอย่างเช่น Microsoft FrontPage

ถ้าคุณต้องการติดตั้ง และใช้มากกว่าหนึ่งรุ่นของ Office บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน คุณต้องติดตั้งรุ่นแรกสุดก่อน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการใช้ Office 97 และ Microsoft Office XP บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ติดตั้ง Office 97 ก่อน คุณต้องทำตามขั้นตอนนี้ได้เนื่องจากการวิธีการจะให้คีย์รีจิสทรี โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน ส่วนขยายของแฟ้ม และตั้งค่าอื่น ๆ ถูกจัดการ สำหรับแต่ละรุ่น Office และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในแต่ละรุ่นของ Office

ตารางการต่อไปนี้แสดงใบสั่งที่คุณต้องใช้แต่ละรุ่นของ Office ที่ติดตั้ง
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
รุ่นของ officeใบสั่งการติดตั้ง
office 97First
office 2000วินาที
Office XPบุคคลที่สาม
Office 2003ที่สี่
สิ่งสำคัญถ้าคุณในภายหลังลบรุ่น Office ที่ติดตั้งไว้อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณอาจต้องติดตั้งรุ่นที่เหลืออยู่ที่สำนักงานในใบสั่งนี้สำหรับแต่ละรุ่นการทำงานอย่างถูกต้อง

ส่วนเหลือของบทความนี้อนุมานว่า คุณติดตั้งรุ่นของ Office ในใบสั่งนี้

ตำแหน่งที่ตั้งโฟลเดอร์ในช่องเก็บสำนักงานเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์ \Office11

เมื่อคุณติดตั้ง Office 2003 โฟลเดอร์เริ่มต้นสำหรับการติดตั้งจะยังคง \Program Files\Microsoft Office อย่างไรก็ตาม โฟลเดอร์ช่องเก็บของ Office (โฟลเดอร์ที่มีการติดตั้งแฟ้ม.exe Office) มีการเปลี่ยนแปลงการ \Program Files\Microsoft Office\Office11 ขั้นแรกนี้ถูกทำกับ Office XP เพื่อให้ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการหลายรุ่นของ Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ไม่มีวิธีการเปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ช่องเก็บของ Office

Outlook หลายรุ่น

Microsoft Office Outlook 2003 ไม่สามารถอยู่ร่วมกับ Microsoft Outlook รุ่นก่อนหน้าใด ๆ ถ้าคุณเลือกที่จะติดตั้ง Office Outlook 2003 โปรแกรมติดตั้งจะไม่อนุญาตให้คุณสามารถเก็บใด ๆ ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้ Microsoft Outlook 2002, Microsoft Outlook 2000 หรือ Microsoft Outlook 98 จะถูกเอาออกถ้าคุณคลิกเพื่อเลือกนั้นทำให้โปรแกรมเหล่านี้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ในนั้นเอารุ่นก่อนหน้ากล่องโต้ตอบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
826319เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office 2003, Office รุ่นก่อนหน้าจะถูกเอาออกในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัพ

ใช้แถบทางลัดของ Office

office 2003 ไม่รวมแถบทางลัดของ Office อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้าบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน แถบทางลัดของ Office จะถูกรักษากับ Office รุ่นก่อนหน้า

เมื่อมีการติดตั้ง Office รุ่นก่อนหน้านี้กับ Office 2003 แถบทางลัดสามารถเริ่มต้นแยกจากกันแม้ว่าไม่พร้อมกัน และแต่ละอาจมีการตั้งค่าของตนเองของแถบเครื่องมือแบบกำหนดเองและปุ่ม แถบเครื่องมือและปุ่มเหล่านี้ไม่สามารถใช้ร่วมกันแถบทางลัด Office ที่สอง

ทางลัดบนเมนู'เริ่ม'

office 97, Office 2000 และ Office XP ใช้ชื่อทางลัดเดียวกันกับเริ่มการทำงานเมนูการเริ่มต้นโปรแกรม ติด office 2003 ในขณะนี้ตั้งโดยอัตโนมัติของทางลัดไปยังโฟลเดอร์ย่อยของ Office ในนั้นเริ่มการทำงานเมนู ทางลัด Office 2003 ใหม่ถูก versioned อย่างไรก็ตาม เพื่อหลีกเลี่ยงการ confusion, Microsoft แนะนำให้ที่ คุณเพิ่มหมายเลขเวอร์ชันแต่ละทางลัดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้ ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนชื่อทางลัดที่ชี้ไปยัง Microsoft Access ไปยัง Microsoft Access 97 ก่อนที่คุณติดตั้ง Office 2003 คุณสามารถย้ายทางลัด Office 97 กับโฟลเดอร์ย่อยที่แตกต่างกันในนั้นเริ่มการทำงานเมนู

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
292584office XP การติดตั้งโปรแกรมจะบันทึกทับรายการเมนูการเริ่มต้นจาก Office รุ่นก่อนหน้านี้

ถ้าคุณย้ายทางลัดสำหรับ Office XP หรือ Office 2000 ด้วยตนเอง และผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งใหม่ หรือซ่อมแซมทางลัด ทางลัดจะถูกสร้างขึ้นใหม่ในการโปรแกรมเมนูการออกแบบเริ่มการทำงานเมนู

หมายเหตุ:คุณสามารถกำหนดเอง Office 2003, Office XP หรือติด ตั้ง 2000 Office เพื่อติดตั้งทางลัดไปยังตำแหน่งอื่นในการเริ่มการทำงานเมนู โดยใช้ตัวช่วยสร้างการติดตั้งแบบกำหนดเองที่มีอยู่ใน Kit ทรัพยากรของ 2003 Office Microsoft

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kit ทรัพยากรของ 2003 Office Microsoft แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://office.microsoft.com/en-us/ork2003/default.aspx

Microsoft Office Binder

เมื่อมีการติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันเป็น Office 2000, Office 97เพิ่มส่วนกล่องโต้ตอบใน Office Binder แสดงชนิดเอกสารรุ่นที่ติดตั้งสุดล่าสุดอยู่ที่สำนักงานถึง Office 2000 ด้วยเหตุ เมื่อคุณแทรกส่วนลงในแฟ้ม binder ชนิดเอกสารของ Office 2000 ที่มีใช้ ลักษณะการทำงานนี้อาจทำให้เกิดปัญหาเมื่อคุณพยายามใช้แฟ้ม binder ร่วมกับผู้ใช้อื่นได้ Office รุ่นก่อนหน้านี้

หมายเหตุ:เริ่มการทำงานกับ Office XP, Microsoft Office ไม่ได้มาพร้อมกับ Microsoft Office Binder อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์การขยายเอกสาร office ทั้งหมดจากแฟ้ม Binder มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
281931ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "แฟ้มนี้ไม่มีโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับแฟ้มนั้นสำหรับการดำเนินการกระทำนี้" เมื่อคุณเปิดแฟ้ม Binder

คลิกสองครั้งที่แฟ้มใน Microsoft Windows Explorer

เมื่อคุณคลิกสองครั้งเอกสาร Office ใน Windows Explorer หรือ จากโฟลเดอร์เอกสารล่าสุดของ Windows กฎต่อไปนี้นำไปใช้:
 • ถ้ารุ่นของโปรแกรมที่สร้างเอกสารที่กำลังทำงาน มีเปิดเอกสารในรุ่นนั้น
 • ด้วย Office 97, Office 2000 หรือ Office XP ถ้าไม่มีรุ่นของโปรแกรมที่สร้างเอกสารที่กำลังทำงาน เอกสารเปิดในรุ่นของโปรแกรมที่คุณเพิ่งติดตั้ง
 • ด้วย Microsoft Access และ Microsoft Word (Word สำหรับ Windows 95, Word 97, Word 2000, Word 2002 หรือ Word 2003), ถ้าไม่มีรุ่นของโปรแกรมที่สร้างเอกสารที่กำลังทำงาน เอกสารที่เปิดในรุ่นของโปรแกรมที่เปิดล่าสุด
 • เมื่อต้องการ re-associate เอกสารกับโปรแกรมที่มีอยู่ใน Office รุ่นเฉพาะ เรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Office และจากนั้น คลิกติดตั้งใหม่(สำหรับรุ่น 97) หรือคลิกซ่อมแซม Office(สำหรับ Office 2000 หรือ Office XP) ทำเช่นนี้ลงทะเบียนความสัมพันธ์ของแฟ้มสำหรับว่ารุ่นของ Office
หมายเหตุ:ซึ่งไม่สามารถแก้ไขลักษณะการทำงานหากคุณใช้การเข้าถึงหรือ Word

แทรกวัตถุ Office OLE ลงในโปรแกรมอื่น ๆ

ถ้าคุณติดตั้ง Office หลายรุ่นบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน และคุณแทรกวัตถุ Office เช่นวัตถุแบบแผ่นงาน Microsoft Excel ลงในโปรแกรมอื่น เช่นเอกสาร Word มีใช้โปรแกรมรุ่นที่ใหม่ล่าสุด ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาได้ถ้าคุณใช้แฟ้มคอนเทนเนอร์ร่วมกับผู้ใช้ไม่ได้ใช้ Office 2003 ตัวอย่างเช่น เอกสาร Word ที่ประกอบด้วยวัตถุแผ่นงาน Excel

โปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน

หากคุณติดตั้งรุ่นของ Office ในใบสั่งที่อธิบายไว้ในส่วน "ใบสั่งการติดตั้ง" คุณมักไม่พบปัญหาเมื่อคุณใช้โปรแกรมที่ใช้ร่วมกันเช่นตัวแก้ไขสมการและคลิปที่เก็บ หมายเหตุที่นั้นวัตถุกล่องโต้ตอบอาจแสดงผลมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับแต่ละโปรแกรมที่ใช้ร่วมกัน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากอาจมีการติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ร่วมกันหลายรุ่นบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ความ "กำลังเตรียมการติดตั้ง" เมื่อคุณเริ่ม Word

ถ้าคุณมีหลายรุ่นของ Word ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณเริ่มการทำงานของ Office Word 2003, Windows Installer อาจทำงาน และแสดงข้อความแจ้งว่า คุณกำลังเตรียมการติดตั้งก่อนที่จะเริ่ม Word จริง ๆ

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งหลายรุ่นเป็นสำหรับการเริ่มระบบแบบดูอัล แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;828957

เคล็ดลับสำหรับการซ่อมแซมข้อผิดพลาดหรือปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งแบบเคียงข้างกันในการแก้ไขปัญหา

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ค้นหาและคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnInstall\<guid for="" office="" 2003="" product=""></guid>
 3. คลิกขวาการคัดลอกชื่อคีย์.
 4. ปิดตัวแก้ไขรีจิสทรีโดยไม่ต้องทำการแก้ไขใด ๆ
 5. วางชื่อคีย์ที่คุณคัดลอกลงในแผ่นจดบันทึก
 6. คลิกเท่านั้น
  <guid for="" office="" 2003="" product=""></guid>
  จากแผ่นจดบันทึก แล้ว คัดลอก
 7. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:msiexec.exe /fm<guid for="" office="" 2003="" product=""></guid>แล้ว กด ENTER

  หมายเหตุ:บรรทัดคำสั่งนี้ซ่อมแซมการลงทะเบียนคอมโพเนนต์ของ Microsoft Office 2003 และไอคอน ซ่อมแซมในภายหลังของผลิตภัณฑ์ 2003 pre-Office ถูกทดสอบ และยืนยันการรักษาความเสถียรของผลิตภัณฑ์ Office 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828956 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
Keywords: 
kbinfo kbmt KB828956 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828956

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com