วิธีการที่รวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของคุณ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 828930 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีผู้ดูแลสามารถรวมโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows ที่ใช้ Update.exe ด้วยแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Windows ของตนเอง (การปรับปรุงซอฟต์แวร์รวมการปรับปรุงที่สำคัญ ชุดคุณลักษณะ ฮอตฟิกซ์ การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย เซอร์วิสแพ็ค โปรแกรมปรับปรุง และปรับปรุง rollups) ขั้นตอนเหล่านี้อาจเป็นประโยชน์เมื่อผู้ดูแลต้องใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์อย่าง น้อยหนึ่งในระหว่างการติดตั้งจากโฟลเดอร์การกระจาย Windows ที่สร้างผู้ดูแล ขั้นตอนเหล่านี้จะยังเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการรวมการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การติดตั้งใหม่ไม่ได้ติด โดยไวรัสเมื่อมีเซ็ตอัพ

หมายเหตุ
 • ขั้นตอนเหล่านี้ไม่ทำงานสำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้ Update.exe เป็นโปรแกรมติดตั้ง ตัวอย่างเช่น Microsoft Internet Explorer บางโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows 2000 และ Microsoft Windows XP ใช้ติดตั้งโดยใช้ INF แทน Update.exe อยู่ ด้วยเหตุ คุณไม่สามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมการปรับปรุงเหล่านี้ Internet Explorer สำหรับ Windows 2000 หรือ Windows XP
 • Filelist
  รีจิสตรีคีย์จะไม่สร้างอย่างถูกต้องเมื่อคุณใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อรวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรวมโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 824146 ลงในแฟ้มแหล่งการติดตั้ง Microsoft Windows Server 2003 ของคุณ คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้จะไม่สร้างอย่างถูกต้อง:
  2003\SP1\KB824146\Filelist Server HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows
 • เมื่อคุณใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ตามขั้นตอนนี้เพื่อรวมการปรับปรุง รายการบัญชีถูกเพิ่มสำหรับแต่ละการปรับปรุงในเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกแผงควบคุม อย่างไรก็ตาม ในเอาออกปุ่มไม่พร้อมใช้งานได้เนื่องจากไม่มีแฟ้มที่ปรับปรุงการคืนค่าถ้าคุณลบโปรแกรมปรับปรุงรุ่นก่อนหน้า
 • ผู้ดูแลยังอาจต้องใช้การปรับปรุงซอฟต์แวร์ไปยังสภาพแวดที่ Microsoft Windows Preinstallation ล้อม (Windows PE) หากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
  • ผู้ดูแลที่ใช้ Windows PE เพื่อเรียกใช้โปรแกรมติดตั้ง Windows
  • ผู้ดูแลระบบใช้ระบบปฏิบัติการที่มีรวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของเครือข่ายใช้ร่วมกัน
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  828217วิธีการใช้โปรแกรมแก้ไขการรักษาความปลอดภัย 824146 สภาพแวดล้อม Preinstallation Windows ของคุณ
 • คำแนะนำในบทความนี้สามารถใช้สำหรับรูป RISETUP บริการติดตั้งระยะไกล (RIS) ตามด้วย โครงสร้างไดเรกทอรี I386 สำหรับรูปแบบ RISETUP จะเหมือนกับชื่อการแจกจ่ายโฟลเดอร์เครือข่าย สำหรับรูป RIPREP ยกรูปลงไปคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ ติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์ แล้ว RIPREP รูปกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • เมื่อคุณใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อป้องกันการติดไวรัส เราขอแนะนำให้ คุณรวมปรับเฉพาะปรุงซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีการกระทำ โดยผู้ใช้ ถ้าคุณรวมการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ไม่ป้องกันโปรแกรมการติดตั้ง Windows เสร็จสมบูรณ์ ใช้ส่วน "[guirunonce]" ในไฟล์ Unattend.txt หรือใช้ซอฟต์แวร์ Update Services (SUS) เพื่อที่ปรับใช้โปรแกรมปรับปรุงหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ขั้นตอนนี้จะได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งใหม่เท่านั้น กระบวนการไม่ทำงานสำหรับการติดตั้งการปรับรุ่น
หมายเหตุ:รวมเซอร์วิสแพ็คถูกสนับสนุนเฉพาะ ใน Windows XP Home Edition และ ใน Windows XP Professional Edition รวมเซอร์วิสแพ็คไม่ถูกสนับสนุนใน Windows Media Center Edition

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วน "Update.exe 5.4.15.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า" อธิบายขั้นตอนการรวมชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้รุ่นของ Update.exe 5.4.15.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า "ต้นรุ่นของ Update.exe" ส่วนอธิบายขั้นตอนการรวมชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้ Update.exe รุ่นก่อนหน้านี้

การตรวจสอบว่า เป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ใช้เวอร์ชัน Update.exe 5.4.15.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าเป็นโปรแกรมติดตั้ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ขยายแพ็คเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น เพื่อขยายแฟ้มสำหรับแพคเกจการปรับปรุงที่มีชื่อกิโลไบต์ArticleNumber.exe ไปยังโฟลเดอร์ที่ชื่อ ExtractedPackage บนไดรฟ์ C พิมพ์ต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:kbArticleNumber/X:C:\ExtractedPackage
 2. เปิดโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ประกอบด้วยแฟ้มแยกแล้วสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ตัวอย่างเช่น เปิด C:\ExtractedPackage
 3. คลิกขวาแฟ้ม Update.exe ในโฟลเดอร์ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
 4. ในการรุ่นแท็บ บันทึกค่าสำหรับรุ่นของแฟ้ม. ถ้าหมายเลขเวอร์ชัน 5.4.15.0 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า มีสนับสนุนคุณลักษณะใหม่ที่กล่าวถึงในบทความนี้
update.exe จะตรวจสอบว่า การปรับปรุงเหมาะสมสำหรับแหล่งการติดตั้งของคุณ ตัวอย่างเช่น การแก้ไขที่มีอยู่ใน Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) จะไม่รวมในแหล่งการติดตั้ง Windows 2000 ที่มี SP4 ที่รวมอยู่ด้วย Update.exe also determines whether the installation source is for the correct hardware platform. กระบวนการ/integrateswitch cannot be used with extracted packages.

If you do not want to integrate software updates that use Update.exe versions that are earlier than 5.4.15.0 as the Setup program, do not perform steps 6 through 13. If you do want to integrate software updates that use Update.exe versions earlier than 5.4.15.0, follow steps 6 through 13 to integrate these updates.

Update.exe 5.4.15.0 or later versions

To integrate software updates that use Update.exe 5.4.15.0 or later versions into your Windows installation source files, follow these steps:
 1. Map a drive to the network share where you want to create the distribution folder. Or, log on to the computer where you want to create the distribution folder. These steps assume that you create the distribution folder on drivex.
 2. Create the distribution folder. For example, to create a distribution folder named Winflat on drivex, type the following command at a command prompt:
  mkdirx:\Winflat\
 3. Set permissions on the Winflat distribution folder so that only administrators have Full Control and so that all other users have Read and Execute permissions only.
 4. Insert the Windows product CD into the CD Drive, and then copy the contents of the CD to the Winflat distribution folder that you created in step 2. โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง:
  xcopy /E /I /V D:x:\Winflat\
 5. To integrate software updates that use Update.exe version 5.4.15.0 or a later version as the Setup program, type the following at a command prompt for each update that you want to integrate:
  kbArticleNumber/integrate:เส้นทาง
  หมายเหตุ:สำหรับเส้นทาง, specify the path of your distribution folder. For example, to integrate the KB123456.exe file in a distribution folder atx:\Winflat, type the following:
  KB123456 /integrate:x:\winflat

Earlier versions of Update.exe

To integrate software updates that use earlier versions of Update.exe into your Windows installation source files, follow these steps:
 1. Map a drive to the network share where you want to create the distribution folder or log on to the computer where you want to create the distribution folder. These steps assume that you create the distribution folder on drivex.
 2. Create the distribution folder. For example, to create a distribution folder named Winflat on drivex, type the following command at a command prompt:
  mkdirx:\Winflat\
 3. Set permissions on the Winflat distribution folder so that only administrators have Full Control and all other users have Read and Execute permissions only.
 4. Insert the Windows product CD into the CD Drive, and then copy the contents of the CD to the Winflat distribution folder that you created in step 2. โดยพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมรับคำสั่ง:
  xcopy /E /I /V D:x:\Winflat\
 5. แก้ไขx:\Winflat\i386\dosnet.inf, and add "svcpack" to the [OptionalSrcDirs] section. ตัวอย่าง::
  [OptionalSrcDirs]
  uniproc
  svcpack
  หมายเหตุ:For Windows XP or Windows Server 2003 distribution folders, you may have to create the [OptionalSrcDirs] section in the Dosnet.inf file. The Dosnet.inf file included with Windows 2000 already contains this section.
 6. สร้างคำx:\Winflat\i386\svcpack folder. To do so, type the following command at a command prompt:
  mkdirx:\Winflat\i386\svcpack
 7. Copy the update packages that you want to integrate (ชื่อผลิตภัณฑ์-kbArticleNumber-ตัวเลือก-ภาษา.exe ) to thex: \Winflat\i386\svcpack โฟลเดอร์ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ใช้ 8.3 ตั้งชื่อรูปแบบ (กิโลไบต์ArticleNumber.exe), ที่ใดArticleNumberหมายเลขบทความฐานความรู้ของ Microsoft เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง ถ้าคุณกำลังประยุกต์ใช้ การปรับปรุงหลาย คัดลอก และการเปลี่ยนชื่อแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมด
 8. แยกแต่ละแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงไปยังโฟลเดอร์ชั่วคราวที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างเช่น เพื่อขยายแฟ้มสำหรับแพคเกจการปรับปรุงไปยังโฟลเดอร์ชื่อ ExtractedPackage บนไดรฟ์yพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง:
  C:\i386\svcpack\KBArticleNumber/x:y: \ExtractedPackage
 9. จากy: \ExtractedPackage สำหรับการปรับปรุงแต่ละ คัดลอกแฟ้มแค็ตตาล็อก (กิโลไบต์ArticleNumber.cat) และการปรับปรุงแฟ้มไบนารี (เช่นแฟ้ม.exe, .dll หรือ.sys) โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. การคัดลอกกิโลไบต์ArticleNumber.cat จากy: ปรับ \ExtractedPackage สำหรับแต่ละปรุง ไปx: \Winflat\i386\svcpack โฟลเดอร์ ใช้ชื่อเดียวกันสำหรับแฟ้ม.cat เป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง (กิโลไบต์ArticleNumberใช้.cat) และคัดลอก Empty.cat ไม่
  2. ถ้าแฟ้มไบนารีที่เหมือนกันที่มีอยู่ในy: \ExtractedPackage สำหรับการปรับปรุงแต่ละ เก็บเฉพาะแฟ้มที่ มีหมายเลขรุ่นที่สูงสุด
  3. สำหรับแต่ละแฟ้มไบนารีที่รวมอยู่ในy: \ExtractedPackage สำหรับการปรับปรุงแต่ละ ตรวจสอบว่า แฟ้มเดียวกันอยู่ในนั้นx: \Winflat\I386 โฟลเดอร์ ถ้าแฟ้มมีอยู่ในโฟลเดอร์ I386 ลบแฟ้มจากx: \Winflat\I386

   หมายเหตุ:แฟ้มในโฟลเดอร์ I386 อาจมีการขีดล่าง (_) สำหรับอักขระตัวสุดท้ายในส่วนขยายของแฟ้ม ตัวอย่างเช่น Rpcss.dll คือชื่อ Rpcss.dl_ ในโฟลเดอร์ I386
  4. คัดลอกแฟ้มไบนารีปรับปรุงจากy: ปรับ \ExtractedPackage สำหรับแต่ละปรุง ถึงx: \Winflat\I386
  5. ค้นหาy: \ExtractedPackage สำหรับการปรับปรุงแต่ละ สำหรับโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ ที่มีชื่อเหมือนกับโฟลเดอร์ย่อยของx: \Winflat\I386 ถ้าโฟลเดอร์ประกอบด้วยโฟลเดอร์ย่อยใด ๆ เช่น คัดลอกแฟ้มไบนารีปรับปรุงแล้วจากนั้นy: \ExtractedPackage โฟลเดอร์ย่อยกับโฟลเดอร์ย่อยที่เหมาะสมของx: \Winflat\I386 ตัวอย่างเช่น ถ้าy: \ExtractedPackage ประกอบด้วยโฟลเดอร์ชื่อ Uniproc การคัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ในy: \ExtractedPackage\Uniproc ไปx: \Winflat\I386\Uniproc
  หมายเหตุ
  • เนื่องจาก Microsoft ให้ การสนับสนุนสำหรับปัจจุบันและบริการล่าสุดถัดไปบรรจุ(nและn-1), Microsoft ชุดปรับปรุงบางอย่างเป็นสองโหมดการปรับปรุงที่คุณสามารถประยุกต์ใช้กับคอมพิวเตอร์ที่มีการระดับ service pack ของบริการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น โปรแกรมปรับปรุงของ Windows XP อาจมี SP1 ทั้งสอง และไดเรกทอรีย่อย SP2 ด้วยการปรับปรุงแฟ้มรุ่นเดิมของ Windows XP ในโฟลเดอร์ SP1 และแฟ้มการปรับปรุงสำหรับ Windows XP SP1 ในโฟลเดอร์การติดตั้ง SP2 ในตัวอย่างนี้ คุณต้องใช้แฟ้มจากไดเรกทอรี SP1 หากแหล่งการติดตั้งของคุณเป็นรุ่นต้นฉบับของ Windows XP (รุ่น 2600) ถ้าแหล่งการติดตั้งของคุณเป็น Windows XP SP1 คุณต้องใช้แฟ้มจากไดเรกทอรีการติดตั้ง SP2สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows XP จากสองโหมดแพคเกจปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   328848คำอธิบายของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงจากสองโหมดสำหรับ Windows XP
   Microsoft อาจยังแพ็คเกจปรับปรุงของ Windows Server 2003 เป็นสองโหมดในการปรับปรุงหลังจากที่นำออกใช้ Service Pack 1
  • แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงของ windows Server 2003 จะประกอบด้วยสองชุดของแฟ้มไบนารีที่ปรับปรุงปัจจุบันและการถัดไปล่าสุดบริการ service pack (nและn-1) ในnnnQFE และnnnโฟลเดอร์ GDR ที่ใดnnnมีการนำออกใช้แล้วฉบับ "SP1," "SP2 และอื่น ๆ สำหรับปัจจุบันและบริการล่าสุดถัดไป(บรรจุnและn-1) ในกรณีนี้ คุณต้องใช้แฟ้มจากข้อความเหมาะสมnnnQFE โฟลเดอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาของ Windows Server 2003 แพคเกจโปรแกรมปรับปรุง คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
   824994คำอธิบายของเนื้อหาของแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows XP Service Pack 2 และ Windows Server 2003
  • คุณไม่ต้องการคัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ในทั่วไปหรือการปรับปรุงโฟลเดอร์ เช่น Update.exe, Update*.inf, SPmsg.dll, SPcustom.dll, SPuninst.exe, Update.ver หรือสัญลักษณ์ (.dbg แฟ้ม)
 10. สำหรับแต่ละแฟ้มที่คุณคัดลอกในขั้นตอนที่ 9 (ยกเว้นกิโลไบต์ArticleNumber.cat), ค้นหานี้x: \Winflat\I386\Dosnet.inf แฟ้มการตรวจสอบถ้าชื่อแฟ้มมีอยู่ในส่วน [แฟ้ม แฟ้มทั้งหมดที่อยู่ในส่วน [แฟ้มอยู่ก่อนหน้า โดย "d1," ตัวอย่าง::

  d1FileName :

  ถ้าชื่อแฟ้มไม่มีอยู่สำหรับแฟ้มใด ๆ ที่คุณคัดลอกในขั้นที่ 9 ใช้รูปแบบนี้เมื่อต้องการเพิ่มรายการ ตัวอย่างเช่น ถ้าโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วย Win32k.sys เนื่องจากไม่มีแสดง Win32k.sys ใน Dosnet.inf เพิ่มd1,win32k.sysไปยังส่วน [แฟ้มของx: \Winflat\I386\Dosnet.inf เพิ่มนี้ทำให้แน่ใจว่า Win32k.sys รุ่นที่ปรับปรุงจะถูกคัดลอกในระหว่างการติดตั้ง Windows
 11. ลบการx:\Winflat\I386\Svcpack.in_ file.
 12. Create a Svcpack.inf file in thex:\Winflat\I386 folder. To do so, use the appropriate following content, depending on whether you want to deploy a single update or multiple updates. (ReplaceArticleNumberwith the Knowledge Base article numbers for your update .cat file):

  Windows 2000:

  [version]
  ลายเซ็น = "$ Windows NT $"
  MajorVersion = 5
  MinorVersion=0
  BuildNumber=2195
  [SetupData]
  CatalogSubDir = "\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  kbArticleNumber.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  kbArticleNumber.exe /ตัวเลือก

  Windows XP:

  [version]
  ลายเซ็น = "$ Windows NT $"
  MajorVersion = 5
  MinorVersion =% 1
  BuildNumber = 2600
  [SetupData]
  CatalogSubDir = "\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  kbArticleNumber.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  kbArticleNumber.exe /ตัวเลือก

  Windows Server 2003

  [version]
  ลายเซ็น = "$ Windows NT $"
  MajorVersion = 5
  MinorVersion=2
  BuildNumber=3790
  [SetupData]
  CatalogSubDir = "\i386\svcpack"
  [ProductCatalogsToInstall]
  kbArticleNumber.cat
  [SetupHotfixesToRun]
  kbArticleNumber.exe /ตัวเลือก
  หมายเหตุ
  • The recommended options for installing updates are/q,/Nและ/Z.หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
   262841Command-line switches for Windows software update packages
   824687Command-line switches for Microsoft software update packages
  • If you are applying multiple updates, add an entry for each update under both the [ProductCatalogsToInstall] and [SetupHotfixesToRun] sections. The following example is a sample of these sections for an installation where multiple updates are installed:
   [ProductCatalogsToInstall]
   KB123456.cat
   KB123478.cat
   KB123490.cat
   [SetupHotfixesToRun]
   KB123456.exe /ตัวเลือก
   KB123478.exe /ตัวเลือก
   KB123490.exe /ตัวเลือก
  • If you are installing a service pack, you do not have to include details about the service pack because a different process handles the service pack installation.

Installing updates on computers that are running Windows Server 2003

To install an update on a single computer, run the update program, WindowsServer2003-KB######-x 86-LLL.exe บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ถ้าคุณต้องการติดตั้งการปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่ง คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ในการแจกจ่ายสำหรับการปรับปรุงบนเครือข่าย ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการติดตั้งการปรับปรุงอย่าง น้อยหนึ่ง โดย usung วิธีการนี้ สิ่งสำคัญ: คุณต้องติดตั้ง SP1 ร่วมกับ หรือ ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงที่นำออกใช้หลังจาก SP1 การติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงออกใช้เมื่อเร็ว ๆ นี้เพิ่มเติมก่อนที่คุณติดตั้ง SP1 สามารถทำให้เกิดปัญหากับระบบ

หมายเหตุ:สำหรับขั้นตอนต่อไปนี้ไดรฟ์: \ หมายถึงไดรฟ์เครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ซึ่งโฟลเดอร์การกระจายของคุณจะอยู่

การติดตั้งการปรับปรุง ด้วยการรันโปรแกรม Update.exe ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เชื่อมต่อกับเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์การกระจาย
 2. ในโฟลเดอร์การกระจายในเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน การสร้างโฟลเดอร์ที่ใช้ในการแจกจ่ายสำหรับแฟ้มการปรับปรุง ตัวอย่างเช่น การสร้างโฟลเดอร์การกระจายการปรับปรุงการตั้งชื่อ พิมพ์ต่อไปนี้:mkdirไดรฟ์: \Update
 3. การคัดลอกโปรแกรม Windows Server 2003 Update.exe ไปยังโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่ายที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 2 ตัวอย่างเช่น การคัดลอกโปรแกรม SP1 Update.exe ไปยังโฟลเดอร์ชื่อการแจกจ่ายที่ปรับปรุงการตั้งชื่อ พิมพ์ต่อไปนี้:xcopy C:\WindowsServer2003-KB######-x 86-LLL.exeไดรฟ์: \Update
 4. เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงจากโฟลเดอร์การกระจายของเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน รัน WindowsServer2003 -กิโลไบต์ ###### - x LLL.exe 86 โปรแกรม ตัวอย่างเช่น การติดตั้งการปรับปรุงจากโฟลเดอร์การกระจายการปรับปรุงการตั้งชื่อ พิมพ์ต่อไปนี้:ไดรฟ์: \Update\WindowsServer2003-KB######-x 86-LLL.exe
 5. เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า การปรับปรุงของคุณมีผล รีสตาร์ตคอมพิวเตอร์ของคุณหลังจากที่คุณเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงทั้งหมด
หมายเหตุ:WindowsServer2003-กิโลไบต์######การสนับสนุนแฟ้ม LLL.exe 86 - x ตัวเลือกบรรทัดคำสั่งเดียวกันเป็น Update.exe อยู่

ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับ x 64-รุ่นที่ใช้ Microsoft Windows

หากฮาร์ดแวร์ของคุณมาพร้อมกับ Microsoft Windows รุ่น x64 ติดตั้งไว้แล้ว ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้การสนับสนุนทางเทคนิคและการขอความช่วยเหลือสำหรับการ Windows รุ่น x64 ในกรณีนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของคุณให้บริการสนับสนุนเนื่องจาก Windows x64 edition รวมอยู่ในฮาร์ดแวร์ของคุณ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์อาจกำหนดการติดตั้ง Windows x64 edition เองโดยใช้คอมโพเนนต์เฉพาะ คอมโพเนนต์เฉพาะอาจรวมถึงโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์เฉพาะหรืออาจรวมถึงการตั้งค่าเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ Microsoft จะให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ Windows x64 edition อย่างไรก็ตาม คุณอาจต้องติดต่อผู้ผลิตฮาร์ดแวร์โดยตรง บริษัทผู้ผลิตของคุณคือผู้ที่มีความสามารถในการให้การสนับสนุนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้บนฮาร์ดแวร์ ถ้าคุณซื้อ Windows x64 edition เช่น Microsoft Windows Server 2003 x64 edition แยกต่างหาก โปรดติดต่อ Microsoft สำหรับการสนับสนุนทางเทคนิค

สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows XP Professional x64 Edition โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsxp/64bit/default.mspx
สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Microsoft Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64 โปรดไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/64bit/x64/editions.mspx

ข้อมูลอ้างอิง

 • Microsoft Windows 2000 การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนและรายการแนะนำการปรับใช้ (HFDeploy.htm)
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc750542.aspx
 • คำแนะนำสำหรับการติดตั้ง และใช้โปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Windows Server 2003 และ Windows XP รุ่น Edition 64-บิต 2003 (HFDeploy.htm)
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc700814.aspx
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Update.exe คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  262841การสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจการปรับปรุงซอฟต์แวร์ Windows

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 828930 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbmt KB828930 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:828930

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com