ตัวแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน (REGEDIT) สวิตช์ที่เกี่ยวกับบรรทัดคำสั่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 82821
3.10 3.11
Windows
kbenv kbole
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft Windows ระบบปฏิบัติการรุ่น 3.1 ตัวแก้ไขรายละเอียดการลงทะเบียน (REGEDIT.EXE) สามารถช่วยในการตั้งค่าการเชลล์ (ตัวอย่างเช่น ตัวจัดการโปรแกรม) และข้อมูล OLE แต่เอกสารเฉพาะสำหรับ REGEDIT.EXE ที่อยู่ในวิธีใช้ของ Windows แฟ้ม REGEDIT.HLP และ REGEDITV.HLP บทความนี้อธิบายการสลับบรรทัดคำสั่งสำหรับ REGEDIT.EXE

ข้อมูลเพิ่มเติม

ไวยากรณ์ของ REGEDIT.EXE

REGEDIT [/v|-v] [/s|-s] <FILENAME>
				

<filename></filename>

นี่คือการจัดรูปแบบ.REG แฟ้ม ซึ่งสามารถผลิตได้ ด้วยการบันทึกแฟ้มลงทะเบียนคำสั่งในเมนู'แฟ้ม'ของ REGEDIT.EXE ในโหมดขั้นสูง

[/ v| v]

สวิตช์นี้เปิด REGEDIT.EXE ในโหมดขั้นสูง ที่แสดงฐานข้อมูลการลงทะเบียนในโครงสร้างแผนภูมิ (เหมือนกับหน้าต่างแผนภูมิในตัวจัดการแฟ้ม 3.1 ของ Windows) สามารถแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของฐานข้อมูล

[/ s| s]

เมื่อมีระบุชื่อแฟ้มในบรรทัดคำสั่ง มีใช้สวิตช์นี้จะไม่มีกล่องโต้ตอบที่ให้ข้อมูลที่โดยปกติจะถูกแสดง ซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อโปรแกรมติดตั้งสำหรับโปรแกรมประยุกต์ต้องดำเนินการกับแฟ้ม.REG REGEDIT.EXE แต่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้สามารถ confused โดยกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น

ไวยากรณ์ของสวิตช์

อาจเป็น "/" หรือสามารถ "-" ถูกใช้เพื่อแสดงสวิตช์ที่ไม่จำเป็น สวิตช์สามารถรวม (ตัวอย่าง, - vs) และสามารถพิมพ์ในตัวพิมพ์ใหญ่ หรือตัวพิมพ์เล็ก สวิตช์ที่ไม่รู้จักถูกละเว้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 82821 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbmt KB82821 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:82821

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com